JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsgiveransvar i Norwegian opp i Høyesterett:

Norwegian-rettssaken kan være slaget om norsk arbeisliv, advarer pilotleder

Det er ikke bare arbeidsgiveransvaret for flygere og kabinansatte som står på spill i Høyesterett denne uken, advarer forbundsleder.
Leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Sissel M. Rasmussen

helge@lomedia.no

– Dette er ikke bare en sak for luftfarten, men for hele det norske arbeidslivet, sier forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen til FriFagbevegelse.

Kabinansatte og flygere har gått rettens vei for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver.

Stillingen er 1-1 før spørsmålet avgjøres i Høyesterett denne uken. Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett.

Parat, som organiserer en stor del av de Norwegian-ansatte fører ikke saken alene. Saken er så viktig at både LO og YS bistår som partshjelpere. Dommen kan nemlig – hvis Norwegian vinner – pulverisere arbeidsgiveransvaret.

Ap vil endre loven hvis Norwegian vinner fram i Høyesterett

Arbeidsgiveransvar

– Norwegian har i ulike omganger plassert både piloter og kabinansatte i heleide underselskap, som kun fungerer som rene bemanningsselskap lagt inn under Norwegian Air Shuttle, som er morselskapet. Så leier morselskapet flygere og kabinpersonell som mannskap som så flyr for morselskapet. Denne saken dreier seg om hvem som er reell arbeidsgiver. Her mener de ankende parter at dette helt klart må være morselskapet, sier Ynge Carlsen.

– Dette er en ekstremt viktig sak for alle som har et arbeidstakerforhold. Dersom Høyesterett slår fast at det er mulig å organisere virksomheten på denne måten, kan man plassere ansatte i rene bemanningsselskap og leie de ut til morselskapet, og dermed komme seg unna både streikerett og øvrig lovmessig beskyttelse gitt arbeidstakere. Dette er i så måte en ekstremt viktig sak for hele det norske arbeidslivet. Derfor er naturlig nok både LO og Norsk Flygerforbund samt YS partshjelpere, sier Carlsen.

Prosessfullmektig for Parat er advokat Christen Horn Johannessen, advokat Håkon Angell er prosessfullmektig for partshjelperne LO og Norsk Flygerforbund, mens Sigurd-Øyvind Kambestad er advokat for partshjelper YS. Advokat Christian Backe fører saken for NHO.

Følg oss på Facebook

Vant første runde

Asker og Bærum tingrett ga pilotene og kabinpersonellet fullt medhold på nær alle punkter i den omfattende arbeidsgiversaken i sitt krav om ansettelse i selskapet de mener er deres reelle arbeidsgiver. Ifølge dommen hadde Norwegian også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft.

Borgarting lagmannsrett kom derimot til motsatt konklusjon. Lagmannsretten kom fram til at de ikke hadde rettmessig krav på dom for fast ansettelse i Norwegian Air Shuttle, verken på bakgrunn av ulovlig innleie av arbeidskraft eller på særskilt grunnlag.

De ansatte argumenterte med at organiseringen av Norwegian-konsernet bryter med arbeidsmiljølovens grunnleggende prinsipper om å fremme faste og trygge ansettelsesforhold.

– Til dette finner lagmannsretten grunn til å påpeke at Norwegians konsernmodell ikke er enestående i luftfarten. Dersom en slik fragmentering av flyselskapenes virksomhet, med en rekke entrepriseavtaler for å dekke behovet for alt fra catering til crewtjenester, ikke er ønskelig i luftfarten, er det etter lagmannsrettens vurdering en lovgiveroppgave – nasjonalt og internasjonalt, heter det i dommen.

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nilsen, sier til NRK at denne saken ikke handler om ansattes rettigheter, men hvordan konsernet skal være organisert. Han mener det ikke vil være bærekraftig for framtiden å organisere seg fagforeningene krever, og truer med i verste fall og avvikle virksomheten i Norge og flytte utenlands hvis Parat vinner fram.

Annonse
Annonse