JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ikke alle har bunker med sedler til overs. Mange har fått mindre å rutte med - også før strømsjokket.

Ikke alle har bunker med sedler til overs. Mange har fått mindre å rutte med - også før strømsjokket.

Torgny Hasås

Reallønn og kjøpekraft:

Nye tall: Slik har lønnsutviklinga vært for ulike yrkesgrupper under pandemien

Flere grupper har hatt nedgang i reallønna – også før strømprissjokket. De svakeste gruppene har tapt mest.15.12.2021
11:11
15.12.2021 13:49

torgny@lomedia.no

De ekstreme strømprisene har gjort at de aller fleste grupper kan vente en reallønnsnedgang. Men selv før strømkrisas rekordhøye strømpriser, kunne lærere, offentlige ansatte og industriarbeidere forvente seg nedgang i kjøpekraft.

Enda dårligere stilt er rengjøringspersonalet og ansatte i bemanningsbyråene. De er de store taperne under pandemien, viser en oversikt som FriFagbevegelse har gjort med utgangs punkt i SSBs lønns- og prisstatistikk.

Nedgang i reallønna i 2021: Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

To år under ett

2020 var et kaotisk år, også for lønnsoppgjøret. Lønnsoppgjøret ble utsatt til høsten, og viktige grupper fikk ikke utbetalt hele lønnstillegg før året var omme.

Når man skal sammenligne lønnsutviklingen mellom grupper for ett år, skaper dette forvirring. Når FriFagbevegelse skal beregne reallønnsutviklingen, prøver vi å unngå denne forvirringen ved å se på lønnsutviklingen fra oktober 2019 til oktober 2021, begge årene under ett.

Dette er uvanlig – men 2020 var også et svært uvanlig år.

reallønn 2019 til 2021

reallønn 2019 til 2021

Nedgang i kjøpekraft

I perioden fra oktober 2019 til oktober 2021 var den gjennomsnittlige lønnsveksten på 5,9 prosent. Prisstigningen i samme periode var 5 prosent. Det gir en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 0,9 prosent.

Men fem store grupper ha hatt en negativ lønnsutvikling. Det er forretningsmessig tjenesteyting, bergverksdrift, offentlig administrasjon, undervisning og industrien.

Den gruppa som kommer dårligst ut, er forretningsmessige tjenesteyting. Ifølge FriFagbevegelses beregninger, har de hatt en reallønnsnedgang på nesten 1,5 prosent.

Det største området her, er de som er ansatt i bemanningsbransjen – uavhengig hvilket yrke de har eller hva slags jobb de utfører.

Den nest største gruppa innenfor slik tjenesteyting, er de som arbeider med rengjøring av bygninger.

De svakeste dårligst ut

Det kan se ut som om de svakeste i arbeidslivet, også er de som kommer dårligst ut lønnsmessig under pandemien.

Industriansatte havner også med nedgang i reallønna. Ifølge våre beregninger har de hatt en nedgang i kjøpekrafta på 0,11 prosent.

Industrien inneholder frontfaget, det vil si eksportindustrien. I denne statistikken omfatter industrien 214.000 arbeidstakere, mens frontfaget omfatter rundt 30.000 arbeidstakere.

Det er frontfaget som er normgivende for lønnsutviklingen i Norge.

Oljekrisa

Også lærerne har hatt en nedgang i kjøpekraften med 0,25 poeng. Men det kan se ut som om de som er ansatt i offentlig administrasjon kommer enda dårligere ut. De har en svekket kjøpekraft på nesten 1 prosent over de to siste årene.

En annen gruppe som kommer negativt ut er bergverksdrift. I denne gruppa er oljearbeiderne. Våren 2019 var det et voldsomt fall i oljeprisen. Det kan være at dette har slått ut på lønna deres.

Oppgang i fiske

Den gruppa som kommer best ut er jordbruk, skogbruk og fiske. Dette kan tyde på at fiske og fiskeoppdrett er næringer med god fortjeneste.

Også teknisk tjenesteyting kommer godt ut. Denne gruppa inneholder blant annet rådgivingstjenester og advokattjenester. I to-årsperioden hadde de en reallønnsvekst på 2,3 prosent.

Ansatte i produksjon og distribusjon av elektrisitet ser også ut til å ha havnet på den positive siden med en reallønnsvekst på nesten 2 prosent.

Statistikken viser at også hotell- og restaurantansatte har hatt en lønnsvekst på det nivået.

Hotell- og resturanbransjen er kanskje den bransjen som har slitt tyngst under pandemien. Det har vært massivt med permitteringer. Det kan virke rart at de har opplevd lønnsvekst under pandemien. Sannsynligvis kommer lønnsøkningen av at det er de med dårligst lønn som er permittert. Gjennomsnittslønna stiger når det er de best betalt som blir igjen.

Økt lønn i helsektoren

Under pandemien har det vært mye oppmerksomhet rundt sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Sykepleierne er ansatt i flere ulike sektorer, men en god del av sykepleierne er plassert under gruppa helse- og sosialtjenester.

Ansatte i helse- og sosialsektoren har også hatt reallønnsvekst i den to-årsperioden vi har hatt bak oss.

En liten del av lønnsveksten, 0,2 prosentpoeng, ser ut til å skyldes økning i overtid og andre tillegg. Denne gruppa kommer omtrent ut med den samme reallønnsveksten som varehandelen og litt dårligere enn transport- og bygningsarbeiderne.

Til sammen er det over en halv million arbeidstakere som er ansatt innen helsesektoren.

Fasiten i februar

Statistisk sentralbyrås endelig tall for årslønnsveksten i 2021 kommer 8. februar. Uka etter kommer det teknisk beregningsutvalg (TBU) med sin første rapport om lønns- og prisutviklingen. Denne rapporten gir grunnlaget for vårens tariffoppgjør.

Da vil det være mulig å vurdere enda nøyere hvordan pandemien og strømprissjokket har påvirket folks kjøpekraft. Hvem som er lønnsvinnere og hvem som har blitt hengende etter. 

Reallønnsvekst grupper

15.12.2021
11:11
15.12.2021 13:49Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Torgny Hasås

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

Nå streiker de for første gang på 52 år

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

Industri Energi

Derfor blir det ekstra hett når lønna i smelteverkene skal forhandles. Veteran Støylen (80) forklarer


Flere saker