JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Overprøver ikke utestengning

Transportarbeiderforbundet mener Kystverket beskytter streikebrytere ved å nekte de streikende havnearbeiderne adgang til havnene. Kystverket svarer at ikke vil legge seg opp i hvordan havnene tolker regelverket.
De streikende havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen nektes adgang til havnene, men selv om det betyr fritt fram for streikebrytere, vil ikke Kystverket ta stilling til havnenes egen vurdering av å stenge havnearbeiderne ute.

De streikende havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen nektes adgang til havnene, men selv om det betyr fritt fram for streikebrytere, vil ikke Kystverket ta stilling til havnenes egen vurdering av å stenge havnearbeiderne ute.

Jan-Erik Østlie

res@lomedia.no

Onsdag i forrige uke sendte Transportarbeiderforbundet et brev til Kystverket der forbundet stilte spørsmål til om havnene i Mosjøen og Tromsø tolket ISPS-koden som er ment som antiterrortiltak ved internasjonale havner riktig når de utestengte havnearbeiderne fra ISPS-havnene. Forbundet hevder at utestengelsen fungerer som en beskyttelse av streikebrytere som havnene har satt til å gjøre arbeidet til de streikende havnearbeiderne. Derfor ville NTF også vite om Kystverket var komfortabel med at et regelverk som skal hindre terror i stedet blir brukt for å hindre aksjoner mot streikebrytere.

Eier ansvarlig

I svaret fra Kystverket som kom rett før helgen, bekrefter sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen og rådgiver Kristine Runde at det er Kystverket som fører tilsyn med at regelverket følges.

– Men det er eier av havneanlegget som er ansvarlig for at forpliktelsene blir fulgt, skriver de.

Samtidig blir det påpekt at ISPS-regelverket gjelder også under arbeidskonflikt.

– Formålet med adgangsbegrensningen er at kun de som har et begrunnet eller nødvendig tjenestlig ærend på området får adgang, heter det videre.

I tråd med regelverket

Ifølge Kystverket skal den vurderingen gjøres av eieren av havneanlegget og anleggets sikringsleder.

– Ved streik og plassfratredelse vil de streikende normalt ikke ha et nødvendig tjenestlig ærend inne på områdene som er regulert etter ISPS-regelverket. Adgangsbegrensningen kan derfor ligge innenfor formålet med regelverket fortsetter Dimmen og Runde.

Tar ikke stilling

I svarbrevet fra Kystverket understrekes det at både Tromsø og Mosjøen havn har gjort en vurdering av at havnearbeiderne ikke lenger har et nødvendig tjenestlig behov for å ha adgang til områdene.

– De vurderingene kan ikke Kystverket ta stilling til, avslutter Arve Dimmen og Kristine Runde i Kystverket.

LOs juridiske

Leder Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet er ikke overrasket over svaret fra Kystverket.

– Nei, det var dessverre helt i tråd med det vi forventet skulle komme derfra. De gjør hva de kan for å unngå å ta stilling til saken, men ved å la utestengelsen bli stående, så er det nettopp det de gjør. Dette er mer enn indirekte støtte til streikebryteri, sier Hansen.

Noen langvarig offentlig debatt med Kystverket ønsker han imidlertid ikke.

– Vi holder nå på å forberede en sak for juridisk avdeling i LO, så skal de få vurdere hva som bør gjøres, sier Roger Hansen til Transportarbeideren.

Svaret fra Kystverket

Vi viser til spørsmål i brev av 13. mai 2014 om adgangen til å inndra ISPS-adgangskort i arbeidskonflikter. Bakgrunnen for problemstillingen er at i flere norske havneanlegg er

laste- og lossearbeidere fratatt adgangen til havneanlegget og adgangsbegrensede områder i havneanlegget som en del av en arbeidskonflikt, blant annet i Tromsø og Mosjøen.

Havneanlegg som tar imot ISPS-skip er forpliktet til å følge ISPS-regelverket. Kystverket fører tilsyn med at regelverket følges, men det er eier av havneanlegget som er ansvarlig for at forpliktelsene blir fulgt. ISPS-regelverket gjelder uavhengig av om det foreligger en arbeidskonflikt eller ikke, og må derfor praktiseres på samme måte under en arbeidskonflikt som i en normalsituasjon.

Som en del av forpliktelsene etter ISPS-regelverket skal det opprettes et adgangskontrollsystem til havneanleggene og de adgangsbegrensede områdene i havneanlegget. Formålet med adgangsbegrensningen er blant annet å sikre at uvedkommende ikke får adgang til områdene, men at kun de som har et begrunnet eller nødvendig tjenestelig ærend på området får adgang.

Det er opp til eier av havneanlegget og havneanleggets sikringsleder (PFSO) å avgjøre hvem som har et begrunnet eller tjenestelig ærend på områdene, og hvem som da får

adgang. Det kan være flere grunner til at sikringsleder nekter adgangen til områdene som reguleres av ISPS-regelverket. Det kan enten være sikringsmessige årsaker til dette eller at vedkommende ikke har et begrunnet tjenestelig behov for å ha adgang til områdene.

Ved streik og plassfratredelse vil de streikende normalt ikke ha et nødvendig tjenestelig ærend inne på områdene som er regulert etter ISPS-regelverket. Den adgangsbegrensning som finner sted i disse tilfellene kan derfor ligge innenfor formålet med regelverket. Både i Tromsø havn og Mosjøen havn er det gjort en vurdering av at laste- og lossearbeiderne ikke lenger har et nødvendig tjenestelig behov for å ha adgang til områdene. Kystverket kan ikke ta stilling til disse vurderingene.

Med hilsen

Arve Dimmen

sjøsikkerhetsdirektør

Kristine Runde

rådgiver

Kystverket

Warning
Annonse
Annonse

Svaret fra Kystverket

Vi viser til spørsmål i brev av 13. mai 2014 om adgangen til å inndra ISPS-adgangskort i arbeidskonflikter. Bakgrunnen for problemstillingen er at i flere norske havneanlegg er

laste- og lossearbeidere fratatt adgangen til havneanlegget og adgangsbegrensede områder i havneanlegget som en del av en arbeidskonflikt, blant annet i Tromsø og Mosjøen.

Havneanlegg som tar imot ISPS-skip er forpliktet til å følge ISPS-regelverket. Kystverket fører tilsyn med at regelverket følges, men det er eier av havneanlegget som er ansvarlig for at forpliktelsene blir fulgt. ISPS-regelverket gjelder uavhengig av om det foreligger en arbeidskonflikt eller ikke, og må derfor praktiseres på samme måte under en arbeidskonflikt som i en normalsituasjon.

Som en del av forpliktelsene etter ISPS-regelverket skal det opprettes et adgangskontrollsystem til havneanleggene og de adgangsbegrensede områdene i havneanlegget. Formålet med adgangsbegrensningen er blant annet å sikre at uvedkommende ikke får adgang til områdene, men at kun de som har et begrunnet eller nødvendig tjenestelig ærend på området får adgang.

Det er opp til eier av havneanlegget og havneanleggets sikringsleder (PFSO) å avgjøre hvem som har et begrunnet eller tjenestelig ærend på områdene, og hvem som da får

adgang. Det kan være flere grunner til at sikringsleder nekter adgangen til områdene som reguleres av ISPS-regelverket. Det kan enten være sikringsmessige årsaker til dette eller at vedkommende ikke har et begrunnet tjenestelig behov for å ha adgang til områdene.

Ved streik og plassfratredelse vil de streikende normalt ikke ha et nødvendig tjenestelig ærend inne på områdene som er regulert etter ISPS-regelverket. Den adgangsbegrensning som finner sted i disse tilfellene kan derfor ligge innenfor formålet med regelverket. Både i Tromsø havn og Mosjøen havn er det gjort en vurdering av at laste- og lossearbeiderne ikke lenger har et nødvendig tjenestelig behov for å ha adgang til områdene. Kystverket kan ikke ta stilling til disse vurderingene.

Med hilsen

Arve Dimmen

sjøsikkerhetsdirektør

Kristine Runde

rådgiver

Kystverket