JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rus

Senterungdommen presser egen statsråd på ruspolitikken

Senterungdommen fikk gjennomslag for en reversering i ruspolitikken på landsmøtet i moderpartiet. Partiets justisminister «tar med seg innspillet» videre.
Senterungdommens leder Andrine Hanssen-Seppola vil ha en strengere ruspolitikk.

Senterungdommens leder Andrine Hanssen-Seppola vil ha en strengere ruspolitikk.

Helge Rønning Birkelund

helge@lomedia no

I dag slipper rusavhengige en følbar reaksjon for narkotika til eget bruk, selv om rusreformen ikke ble vedtatt slik den ble lagt fram.

Flertallsmerknader under behandlingen i Stortinget, åpnet imidlertid for at rusavhengige ikke bør straffes.

Det har siden Høyesterett tatt hensyn til, og Riksadvokaten har i tillegg gitt beskjed om at politi og påtalemyndigheten skal legge samme tolkning som Høyesterett til grunn.

Det vil Senterpartiet ha slutt på.

Landsmøtet i helga fulgte oppfordringen fra ungdomsorganisasjonen, og vedtok en skarp resolusjon om ruspolitikk. Det er en klar melding til partiets egen justisminister, Emilie Enger Mehl.

Senterpartiets landsmøte mener at bruk, besittelse og kjøp av narkotika skal være straffbart, og at politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.

Samtidig understrekes det at de som er rusavhengige, skal møtes med helsehjelp.

– Det hele handler om hva slags samfunn vi ønsker. I Senterungdommen og Senterpartiet arbeider vi for et samfunn med mindre rus. Da er vi nødt til å tørre å føre en tydelig og streng ruspolitikk, sier leder i Senterungdommen, Andrine Hanssen-Seppola, til FriFagbevegelse.

Senterpartiet: Ingen tegn til krisestemning i Sp. Her er vedtakene fra helgens landsmøte

Gjøre det mindre tilgjengelig

Resolusjonen er en reaksjon på oppmykningen som Riksadvokaten sto bak i fjor vår, som altså åpnet for at rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk skal slippe straffeforfølgelse.

I tillegg fikk politiet instruks om å kutte ned på ransaking og kroppsvisitasjoner i mindre narkotikasaker.

Dette vil altså Senterungdommen reversere.

– Vi vil ha fokus på forebygging, behandling og ettervern. Og anerkjenne at vi ikke har vært gode nok på forebygging. Vi må begynne tidligere i barnehagen og skolen, mener Seppola.

Hun mener det er et fremtidsrettet syn.

– Vi kan gjerne være uenige om ruspolitikken som sådan. Men da må man være ærlig på at det er fordi de som er uenig med meg nå ønsker en liberalisering av narkotika som vil gjøre narkotika mer tilgjengelig i samfunnet. Vi ønsker at bruk, besittelse og salg fortsatt skal være ulovlig, sier hun.

Senterungdommens leder mener Riksadvokatens praktisering har ført til at politiet har fått færre virkemidler i møte med ungdommer som sliter med rus.

– Politiet blir stående med bundne hender i møte med narkotikaproblemet. Det er feil. Vi ønsker et samfunn med mindre rus. Da er vi nødt til å sørge for at både politiet og andre offentlige instanser har virkemidler til å forebygge, hjelpe de som trenger det og gi straff, mener Seppola.

– Positivt med diskusjon

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) synes det er positivt at det er diskusjon om hvordan vi skal møte rusavhengige med hjelp framfor straff, men samtidig slå ned på den omfattende organiserte narkotikakriminaliteten.

– Narkotika er ulovlig i Norge, og regjeringen ønsker ikke å avkriminalisere narkotika. Så skal regjeringen legge fram en helhetlig rus- og behandlingsmelding. Da tar vi med oss innspillet som kommer herfra sammen med andre innspill, sier Emilie Enger Mehl til FriFagbevegelse.

– Resolusjonen er en kritikk til oppmykingen fra Riksadvokaten?

– Påtalemyndigheten er uavhengig. Politiet skal håndheve gjeldende lovgivning. Samtidig er det bekymringer hos deler av politiet om at man opplever å ikke kunne jobbe forebyggende opp mot ungdom, sier Mehl.

Det mener hun vi må ta på alvor.

Saken fortsetter under bildet.

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ta med seg vedtaket om en strengere en ruspolitikk videre.

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ta med seg vedtaket om en strengere en ruspolitikk videre.

Helge Rønning Birkelund

Justisministeren mener det trengs mer kunnskap om hvordan vi kan sikre at både de som trenger det får hjelp, og at politiet har tilstrekkelig virkemidler til å kunne jobbe forebyggende mot narkotika.

Samt etterforske de sakene hvor det er behov for det.

Økt rusmisbruk?

Justisministeren mener det er behov for å se hva endringen av praksisen til Riksadvokaten og behandlingen i Høyesterett har ført til.

– På et justisminister-møte i Schengen-rådet nylig kom det fram at det for enkelte narkotiske stoffer er «all time high» på import til de store havnene i Europa og Schengen-området. Jeg registrerer store bekymringer for at narkotika i enkelte ungdomsmiljøer begynner å bli oppfattet som vanlig, at det er svært utbredt på fest, og at det er vanskelig å stå imot sosialt press om å prøve ut narkotika. Det er ingen utvikling vi ønsker, sier Emilie Enger Mehl.

Hun poengterer at det er ulike syn som skal balanseres her. I relasjon til organisert kriminalitet, er narkotika gjerne med på å finansiere annen type kriminell virksomhet.

– Det må vi slå ned på. Men vi må skille litt i debatten her, mener hun.

Mellom det tverrpolitiske målet om å møte de rusavhengige med hjelp, de som er syke på grunn av rusmisbruk som trenger hjelp fra helsevesenet.

– Det må vi sikre på en bedre måte enn i dag, sier hun.

– Samtidig er det klart og tydelig at narkotika er noe vi ikke ønsker mer utbredelse av, sier hun.

Landets justisminister opplever at det har vært tatt flere grep for å rydde opp i ulike forhold knyttet til rusmisbruk i det siste.

– Politiet har et stort samfunnsoppdrag som involverer å forebygge og avdekke alvorlig narkotikakriminalitet. Jeg må berømme politiet for den jobben de står i hver eneste dag med de beste intensjoner, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Warning
Annonse
Annonse