JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
De rødgrønne partiene i Oslo vil ha kommunen på banen med å bygge ikke-kommersielle boliger.

De rødgrønne partiene i Oslo vil ha kommunen på banen med å bygge ikke-kommersielle boliger.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Sosial boligbygging: Her er LO i Oslos kravliste

Både LO i Oslo, Rødt og Leieboerforeningen vil ha mer radikale tiltak for en sosial boligpolitikk i Oslo.05.09.2019
13:13
05.09.2019 13:15

tori@lomedia.no

Da det rødgrønne Oslobyrådet ble til i 2015, var ett av de prioriterte tiltakene i byrådserklæringen å satse på boligpolitikken. Flere tiltak skulle settes inn for å få flere og bedre kommunale utleieboliger, og det skulle utredes en ikke-kommersiell boligsektor.

Først i mai i år la byrådet fram en strategi for boligpolitikken, kalt «Nye veier til egen bolig».

Ikke-kommersielle boliger

Både LO i Oslo og Leieboerforeningen savner utbygging av ikke-kommersielle boliger i strategien.

p

– Vi er positive til at man vil teste ut forskjellige piloter, men vi mener at kommunen også må igangsette bygging av ikke-kommersielle utleieboliger for å øke tilfanget av boliger som folk har råd til. Det mangler i den nåværende planen, sier Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo.

Hun mener at bolig er en av de viktigste sakene for folk flest, sammen med arbeid, utdanning og helse, og etterlyser tiltak for leiemarkedet i byene.

– Utleie bør reguleres i mye større grad, for det har blitt en veldig dårlig kvalitet på leiemarkedet. Nå er det store grupper av arbeidsfolk i full jobb som ikke har råd til å kjøpe. Da må de få leie til en fornuftig pris. Per i dag er det dyrere å leie enn å eie, sier Gjerstad.

LO i Oslo har stilt sju spørsmål om boligpolitikk i sin partiundersøkelse før valget, og mener at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt har boligpolitikk i tråd med deres krav.

Dette er LO i Oslos krav til boligpolitikken i kommunen:

• Iverksette bygging av ikke-kommersielle boliger for leie og eie.

• Gi rammevilkår for å forhindre at det på nytt blir trangboddhet, «mørke leiligheter» og ekstrem tomteutnyttelse.

• Øke antall kommunale boliger over hele byen for mennesker med sosiale problemer og vanskeligstilte.

• Stanse uttak av utbytte fra kommunale leiegårder og i stedet bruke pengene på vedlikehold og boligtiltak.

• Tilrettelegge økonomisk for at leietakere i kommunale gårder blir i stand til å kjøpe leiligheten og med kommunal gjenkjøpsrett ved videresalg.

• Legge tilsyn og kontroll av Husleieloven under en kommunal etat eller økonomisk støtte en eller flere ideelle organisasjoner for å sikre lovlige kontrakter.

• Sikre langsiktig støtte til Oslo leieboerforening i deres arbeid for å organisere styrer i kommunale leiegårder.

– For dårlig

Rødts listetopp i kommunevalget i Oslo, Eivor Evenrud, mener at strategien kommer for sent og er for dårlig.

– Byrådssaken inneholder noen få pilotprosjekter uten oppstartsdato, og ingen andre tiltak verken for å få bedret forholdene i leiemarkedet eller for å sikre ikke-kommersielle boliger. I praksis betyr det at fire år med venstresideflertall i Oslo ikke gir noen forbedring for vanlige folk på boligmarkedet, sier Evenrud til FriFagbevegelse.

Hun mener at det er Arbeiderpartiet som er sinken i boligpolitikken, og tror at de små partiene på venstresiden må styrkes i det kommende valget for å få fart på innsatsen. Arbeiderpartiet i Oslo har foreløpig ikke svart på kritikken.

p

Forsiktig revolusjon

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) mener det er gode grunner til at det har tatt tid å få på plass en ny boligpolitikk.

– Man må være grundig når man skal utvikle et helt nytt politikkområde. Vi har vært opptatt av å involvere ulike grupper når vi først skulle utarbeide et kunnskapsgrunnlag om behov og muligheter, sier Marcussen.

Hun forklarer at byrådet har trukket inn en rekke organisasjoner, forskere og profesjonelle for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag før strategien ble lagt fram.

– Selv om dette er en forsiktig start, så er det revolusjonerende. For første gang siden 80-tallet tenkes det nytt rundt boligpolitikk, sier hun.

– Hvorfor går dere ikke lengre med tanke på ikke-kommersiell boligsektor?

– Jeg synes at vi går langt. Vi skal nå i gang med å utvikle en helt ny sektor, og vi har som ønske på lengre sikt at en betydelig andel av Oslos boliger skal være boliger som ikke omsettes på rene markedsvilkår.

Strategien er foreløpig ikke vedtatt, men ligger på vent i bystyret.

p

– Et forsømt politikkområde

Anne-Rita Andal fra Leieboerforeningen berømmer byrådet for å gå i riktig retning, men hun mener at det har tatt sin tid.

– Beboere i kommunale boliger er typiske stille stemmer som har vanskelig for å komme til orde. Det har bidratt til at den kommunale boligsektoren har blitt forsømt som politikkområde. Denne sektoren låser sårbare mennesker fast i fattigdom og utenforskap, sier hun til FriFagbevegelse.

Hun påpeker at en gjennomgang av systemet for husleiefastsettelse i kommunale boliger var et prioriteringsområde i byrådserklæringen, men likevel har dette latt vente på seg.

– Det skjedde ikke noe før alle interesseorganisasjonene kom på banen nå i år og la press på kommunen, ikke minst på grunn av sakene med gjengs leie for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Andal understreker at byrådets nye strategi for en tredje boligsektor er i tråd med Leieboerforeningens politikk, og at tiltak som fryst husleie, beboerråd og kutt i konsernbidraget allerede er på plass. Hun etterlyser likevel mer konkrete tiltak i strategien.

– Det er litt for mye vage formuleringer om at kommunen «kan» sette i gang med ditt og datt heller enn «skal», sier hun.

Dette er byrådets nye boligstrategi:

• Strategien Nye veier til egen bolig har to mål: at flere skal ha mulighet til å kjøpe, og mer stabilitet og forutsigbarhet i leiemarkedet.

• Strategien skisserer fem pilotprosjekter, som blant annet inkluderer ordninger med billigere leie mot vedlikeholdsarbeid, delvis kommunalt eierskap i boliger, og flere prosjekter som kombinerer etablererboliger og utleie i samme boligprosjekt.

• Byrådet åpner også for å prøve ut en leie-til-eie ordning, slik at leietakere kan kjøpe boligen på sikt.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.09.2019
13:13
05.09.2019 13:15Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker