JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Streik i private barnehager

Statsforvalteren skal se på konsekvensene av barnehagestreiken

Statsforvalteren (tidligere kalt fylkesmannen) har fått i oppgave å hente inn informasjon om konsekvenser og omfang av streiken i private barnehager. Det måtte de også under lærerstreiken.
De streikende barnehageansatte marsjerte fra Klingenberg til PBLs kontorer i Oslo tidligere denne uka.

De streikende barnehageansatte marsjerte fra Klingenberg til PBLs kontorer i Oslo tidligere denne uka.

Bjørn A. Grimstad / Fagbladet

herman@lomedia.no

Hva er omfanget og konsekvensene av streiken i private barnehager?

Det vil Utdanningsdirektoratet (Udir) ha svar på.

De har derfor bedt Statsforvalteren om å rapportere om omfanget og konsekvensene av streiken i private barnehager.

Det måtte de også gjøre under lærerstreiken tidligere i år. Den endte med tvungen lønnsnemnd.

Hva direktoratet faktisk har bedt om er unntatt offentligheten, noe de begrunner med at det er til bruk i intern saksbehandling (Offentlighetslova § 15).

Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyser at Udir vil ha god informasjon om hva som skjer, hva omfanget er og hvordan det rammer barna.

Barnehagestreiken: Derfor streiker de ansatte i private barnehager

Ikke fra departementet

Udir ligger under Kunnskapsdepartementet (KD), med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i spissen.

Departementet opplyser i en epost at de har tett dialog med Udir.

«Vi har også mulighet til å be om ekstra rapportering når vi ser det som nødvendig, men denne gangen er det Udir selv som har bedt statsforvalterne innhente informasjon.»

KD mener det er viktig at myndighetene følger ekstra nøye med under en streik, og mener det naturlig at det er Udir som er tettest på barnehagene.

«Vi har dialog med både underliggende etater og andre under streiken, noe som er naturlig for KD har et ansvar om å følge med på sektoren.»

«Og vi vil ha dialog med Udir om hvordan de oppfatter situasjonen.»

Vi spør departementet om det kan gå mot tvungen lønnsnemnd i denne konflikten også.

«Det er partenes ansvar å komme til enighet gjennom forhandlingene. Spørsmål rundt tvungen lønnsnemnd er det for øvrig Arbeids- og inkluderingsdepartementet som håndterer.»

Ble tvungen lønnsnemnd

Under lærerstreiken tidligere i år, måtte også Statsforvalteren rapportere om omfanget og konsekvensene av den langvarige streiken.

Konflikten mellom arbeidsgiver KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag endte med tvungen lønnsnemnd.

Den gangen kom bestillinga om rapportering av konsekvenser og omfang fra Kunnskapsdepartementet.

Statsforvalteren (tidligere kalt fylkesmannen):

• Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

• Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

• Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.

• Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak.

Kilde: statsforvalteren.no

Warning
Annonse
Annonse

Statsforvalteren (tidligere kalt fylkesmannen):

• Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

• Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

• Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.

• Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak.

Kilde: statsforvalteren.no