JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, mener syke og uføre burde fått mer av regjeringen.

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, mener syke og uføre burde fått mer av regjeringen.

Hanna Skotheim

Statsbudsjettet 2024

Syke og uføre: Dette gjøres med trygdene i statsbudsjettet

En rekke organisasjoner og partier er skuffet. De mener regjeringen gjør for lite for å hjelpe dem med dårligst råd.

06.10.2023
13:35
13.10.2023 15:58

merete.jansen@lomedia.no

helge@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

De fleste postene i forslaget til statsbudsjett som har betydning for de med dårligst råd, får en prisjustering, men ikke særlig mer.

Unntaket er maksprisen for en plass i barnehage. Som tidligere annonsert av regjeringen, skal denne kuttes til 2000 kroner i måneden for de fleste og til 1500 kroner i de 189 kommunene med størst spredning i bebyggelsen.

Bostøtten, som er en viktig post å se til for de mest vanskeligstilte, økes i tråd med anslått prisvekst, men ikke noe utover dette. De det gjelder, kan glede seg over at den ekstra utbetalingen på 1000 kroner måneden som ble innført i år, videreføres etter nyttår. Men bare i tre måneder.

Sosialhjelpssatsene økes i tråd med kostnadene ellers i samfunnet, og barnetrygden står på stedet hvil. Det siste betyr at den i realiteten blir mindre verdt. Andre satser, som uførepensjon og arbeidsavklaringspenger (AAP) tar høyde for en økning i grunnbeløpet i folketrygden, og står dermed tilnærmet på stedet hvil.

– Fjerner ikke matkøene

SV, som regjeringen i utgangspunktet skal forhandle med for å få flertall for forslaget, etterlyser mer hjelp til familier som sliter:

– Dette budsjettet får ikke folk ut av fattigdom, sier SV-leder Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

– Når dyrtiden tynger og folk sliter med høye priser, regninger og renter, da er det omfordeling som trengs. De som har minst sliter mest, samtidig som de med vanlige inntekter ikke får endene til å møtes. Det er en situasjon som krever store grep, sier SV-lederen.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er ikke mindre kritisk.

– Budsjettforslaget er blottet for nye tiltak for folk med dårleg råd, sier hun.

– De øker ikke velferdsstatens minsteytelser for pensjonister, uføre og folk på arbeidsavklaringer. De øker ikke barnetrygden. De som tjener minst får kanskje en femtilapp i måneden i skattekutt. Og strømstøtten justeres fra 70 til 73 øre, slik at strømprisene må bli enda høyere, påpeker Sneve Martinussen.

KrF ville hatt mer til barnefamiliene

KrF mener også at regjeringen burde gjort mer for de som sliter med å få endene til å møtes.

– De burde økt barnetrygden, innført en bedre strømstøtte, gjeninnført fritidskortet for barn og unge og økt minstepensjonen for enslige minstepensjonister, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad og føyer til:

– Økt barnetrygd ville med et pennestrøk gitt økt handlingsrom for barnefamiliene og redusert barnefattigdom. Regjeringens forslag om reduserte barnehagepriser får virkning først om nesten ett år og gir mindre effekt for de som har minst og som allerede har gratis kjernetid i barnehagen.

– Alt handler om å få folk i jobb

Elisabeth Thoresen, leder av Aksjonen for bedre arbeidsavklaringspenger (AAP) synes det er trist å se at regjeringen bare er opptatt av å få flest mulig ut i jobb. Hun ville hatt mer til de som er syke og uføre.

– Alt handler om arbeidslinjen. Det er ingen fattigdomsbekjempelse, og det gjøres ikke noe for at det skal bli lettere for de mest sårbare. Det snakkes om skattelette, men for disse gruppene handler det kanskje om noen få kroner, sier hun til FriFagbevegelse.

Thoresen er spesielt bekymret for de enslige. Hun er glad det gjøres noe for å bedre forholdene for småbarnsfamiliene, men skulle gjerne sett at andre også kunne fått et løft.

– Må mer til enn dette

Norges største fagforening for sosialarbeidere er også skuffet over at regjeringen ikke øker statlige ytelser, sosialhjelp og midler til matsentralene

– Dette budsjettet løser ikke de store sosiale problemene folk opplever, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO)

Satsene for økonomisk sosialhjelp ble oppjustert fra 1. juli 2023. Denne ekstraordinære prisjusteringen beholdes, men det er ikke nok, mener Kvisvik.

– Når vi vet at folk dropper måltider og sitter og fryser, må det mer til enn dette. Her har vi forventninger til budsjettforhandlingene med SV, sier hun.

Også Redd Barna er misfornøyd med at satsene for sosialhjelp ikke økes.

– Dette er både skuffende og urovekkende når vi vet at barnefamilier i hele Norge i dag står i matkøer. Det regjeringen foreslår i dag holder rett og slett ikke for sultne barn med tomme kjøleskap, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas norgesprogram. 

Noen av de aktuelle postene

Bostøtte

Denne videreføres på samme nivå, men med kompensasjon for forventet prisvekst. Ekstra utbetalinger på 1000 kroner i måneden for å kompensere for høye strømpriser, videreføres i januar, februar og mars, i tillegg til 150 kroner per ekstra husstandsmedlem.

Sosialhjelp

Fra 1. juli 2023 ble de statlig veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp økt med 10 prosent. For 2024 er denne økningen videreført, og satsene blir ytterligere økt i tråd med anslått prisvekst.

Uføretrygd

Her økes satsene i tråd med veksten i grunnbeløpet, som justeres hvert år i forbindelse med lønnsoppgjøret. Altså blir økningen omtrent på nivå med prisstigningen og gir ingen reell økning.

Samtidig ønsker regjeringen å finansiere et avgrenset Nav-forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for uføre under 30 år, som ellers ville fått 100 prosent uføretrygd. Målet er å få flere uføre over i jobb.

Arbeidsavklaringspenger – AAP

Budsjettet tar høyde for en økning i grunnbeløpet i folketrygden, og ytelsen står dermed tilnærmet på stedet hvil.

Barnetrygd

Denne ble økt i revidert budsjett for 2023, men står på stedet hvil i budsjettet for 2024. Siden det forventes at prisene på mat og klær øker, betyr det mindre rom for å kjøpe slikt på barnetrygden neste år.

Kontantstøtte 

Regjeringen foreslår å videreføre kontantstøtten for de første sju månedene av støtteperioden og avvikle støtten for de fire siste månedene.

Husbanklån

Lånerammen økes med 3 milliarder kroner. Dette skal bidra til at flere kan eie en bolig, og til å øke tilgangen på egnede boliger i hele landet.

Det blir ikke gitt tilskudd til utleieboliger i 2024

Strøm

Regjeringen foreslår strømstøtte til husholdninger ut hele 2024, og setter av 9,75 milliarder kroner til dette i budsjettet.

Skatt

Personer med lave og middels inntekter får i gjennomsnitt redusert eller om lag uendret skatt, mens personer med inntekter over 800.000 får noe økt skatt.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

En økt bevilgning på 82 millioner kroner skal gi rom for om lag 500 nye plasser i 2024, der uføre får tilrettelagte arbeidsoppgaver. Dette er ledd i en fireårig opptrappingsplan, der VTA styrkes med om lag 2000 nye plasser innen utgangen av 2027.

Egenandeler

Regjeringen foreslår å øke egenandelene med 4,35 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, og pasientreiser.

06.10.2023
13:35
13.10.2023 15:58Mest lest

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Tri Nguyen Dinh

Intern strid i regjeringen kan hindre at sjøfolk får norsk lønn i norske farvann

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved  Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at  det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

Håvard Sæbø

Nå dropper bedrifter å ta inn elever på byggeplassen

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

peopleimages/colourbox

Ansatte setter barn, elever og pasienter foran seg selv

Helsefagarbeider Sara Malene Henriksen jobber for at folk som er psykisk syke skal få hjelp i tide.

Helsefagarbeider Sara Malene Henriksen jobber for at folk som er psykisk syke skal få hjelp i tide.

Kathrine Geard

Sara mistet moren i selvmord. Nå vil hun gjøre det lettere å tvangsinnlegge

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden.

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden.

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden

Erik Fjellberg hjelp folk inn i arbeid.

Erik Fjellberg hjelp folk inn i arbeid.

Anita Arntzen

No må folk med «vanlege jobbar» gå på Nav

Streikevakt fra det svenske fagforbundet IF Metall utenfor Teslas filial i Malmö. Etter over fem uker med streik i Sverige, går nå danske 3F også til streik mot elbilselskapet. 

Streikevakt fra det svenske fagforbundet IF Metall utenfor Teslas filial i Malmö. Etter over fem uker med streik i Sverige, går nå danske 3F også til streik mot elbilselskapet. 

Johan Nilsson / TT / NTB

Tesla-streiken sprer seg fra Sverige til Danmark


Flere saker