JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykehjemsansatte varslet om kritikkverdige forhold. Opplever at de ikke ble hørt

Sju helsefagarbeidere varslet Oslo kommune i fjor fordi de følte seg presset og trakassert av arbeidsgiver da de var sykmeldt. Hva skjedde egentlig med varslet?
Advokatfullmektig Synne Bernhardt i front, sammen med tre av varslerne og deres pårørende.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt i front, sammen med tre av varslerne og deres pårørende.

Mimsy Møller

– Verken jeg eller arbeidstakerne fikk vite at saken var avsluttet, forteller advokatfullmektig Synne Bernhardt i Andenæs Aaløkken Veum som representerer de sju.

Hun reagerer sterkt på hvordan de ansattes varsel er blitt behandlet av byrådsavdelingen for eldre og helse, som er ansvarlige for Sykehjemsetaten.

– En varslingssak skal behandles objektivt og upartisk. Her sitter man igjen med en opplevelse at det ikke er det. Byrådsavdelingen har lagt arbeidsgivers vurdering til grunn, uten å snakke med varslerne, sier Synne Bernhardt.

Dagsavisen har forelagt byrådsavdelingen kritikken, og de besvarer denne lenger nede i saken. Men først må vi åtte måneder tilbake i tid.

Les også: Tillitsbombe blant ungdom i Oslo: – Betydelige klasseforskjeller

Sto fram på NRK

Den 21. september i fjor sendte Synne Bernhardt et varsel til Oslo kommune på vegne av sju helsefagarbeidere ved Madserud sykehjem. Varslet gikk på det de opplevde som en trakasserende oppfølging da de var sykemeldt med symptomer som kunne være korona, i tillegg til trakasserende lederstil.

Varslerne sto fram på NRK Dagsrevyen like etter at de sendte varselet, og fortalte om arbeidsmiljøet på sykehjemmet. En av dem var Rechilda Nilsson. Dagsavisen har innsyn i varselet, og her står oppfølgingen beskrevet.

Nilsson har jobbet som helsefagarbeider i 18 år. Da hun ble sykmeldt og satt i karantene av legen 20. mars til 3. april i fjor på grunn av akutte luftveissymptomer, skal hun ha blitt oppringt daglig og spurt om hun kunne jobbe. Hun opplevde det så stressende at hun kontaktet advokatfullmektig Synne Bernhardt da hun igjen ble sykemeldt en uke i juni, og ble innkalt til oppfølgingsmøte på sykehjemmet under sykmeldingen.

I NRK-innslaget svarte institusjonslederen på hjemmet at de ikke kjente seg igjen i påstandene, og forklarte at de har strenge rutiner for smittevern.

Da Dagsavisen omtalte varslersaken i november, sa avdelingsdirektør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten, Henrik Mevold, dette:

«Som ledd i behandlingen har byrådsavdelingen bedt Sykehjemsetaten om å undersøke saken, vurdere påstandene i varselet og gi en skriftlig tilbakemelding innen årsskiftet. Byrådsavdelingen vil gjøre en vurdering av om det er behov for ytterligere utredning av saken, og vil ta stilling til påstandene i varselet når de anser saken for å være tilstrekkelig opplyst».

Han understreket også at etaten ikke ønsker noen tilbake i jobb før de er symptomfrie.

Bakgrunn: Sykehjemsetaten i Oslo politianmeldt av Rødt etter varsel: – Opplever ikke at saken er blitt tatt på alvor

Behandlingen

Så ble det stille i offentligheten rundt saken. Litt over et halvt år senere fikk varslerne beskjed om at det ikke var hold i påstandene deres. Advokatfullmektig Synne Bernhardt, som representerer dem, sier de ikke forstår hvorfor de ikke ble kontaktet for å forklare sin side av saken, og er skuffet over at det gikk så lang tid før de fikk beskjed. Hva skjedde egentlig med varslet?

Dokumentasjon i saken viser dette handlingsforløpet:

Da varslet ble sendt til sentralt varslingsråd i Oslo kommune 21. september, bestemte rådet at saken skulle løses på lavest mulig nivå. De sendte saken videre til byrådsavdelingen for helse og eldre som har ansvaret for Sykehjemsetaten.

Byrådsavdelingen ba Sykehjemsetaten undersøke påstandene i saken og innhente dokumentasjon.

17. februar 2021 skrev byrådsavdelingen en oppsummering av saken som de sendte til Sykehjemsetaten. Der konkluderte de med at det ut ifra sakens dokumenter ikke var hold i påstandene framsatt i varslet, og at det derfor kunne legges til grunn at det ikke hadde skjedd noe kritikkverdig eller brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Saken ble dermed avsluttet.

3. mars 2021 sendte byrådsavdelingen en lignende oppsummering til Kommunerevisjonen. De legger vekt på at de har lest og vurdert dokumentasjonen, og vært i samtale med vernetjenesten og de tillitsvalgte ved Madserud sykehjem, som ifølge byrådsavdelingen støtter ledelsen og ledelsens vurderinger.

Les også: Helenas råd til tillitsvalgte: Lær deg reglene, eller bli overkjørt

Byrådsavdelingen svarer

Dagsavisen har forelagt byrådsavdelingen kritikken, og kommunaldirektør Svein Lyngroth har svart på spørsmål i en epost.

– Hva slags nødvendig dokumentasjon for å belyse saken innhentet Sykehjemsetaten? Besto det av ledelsen på Madserud sykehjems skriftlige vurdering av arbeidstakerne, egne rutiner og lederstil?

– Det følger av det kontradiktoriske prinsipp at den det er rettet anklager mot skal få anledning til å svare på disse. Dermed var det naturlig for Sykehjemsetaten å be de omvarslede lederne skrive en tilbakemelding der de besvarte påstandene i varselet. Det ble gjort, og Sykehjemsetaten foretok så en selvstendig vurdering av saken og sine rutiner på overordnet nivå, skriver han og legger til:

– I tillegg var Sykehjemsetaten i kontakt med lokale verneombud og tillitsvalgte, samt hovedverneombud i Sykehjemsetaten. På bakgrunn av en helhetsvurdering av varselet, en vurdering av den overordnede sykefraværsprosedyren, tilbakemeldingene fra lederne, lokale tillitsvalgte og hovedverneombud konkluderte Sykehjemsetaten med at det ikke var hold i påstandene som ble fremsatt i varselet.

– Byrådsavdelingen vurderte deretter dokumentasjonen fra Sykehjemsetaten og sammenholdt det med innholdet i varselet, og konkluderte med at påstandene i varselet ikke kunne underbygges og det derfor ikke hadde skjedd noe kritikkverdig i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Les også: Permitterte savner oppfølging: – Å gå ledig så lenge, er skadelig både psykisk og fysisk

Fagforeningene

Det er to fagforeninger som organiserer de ansatte på sykehjemmet. Norsk Sykepleierforbund organiserer sykepleierne og dermed deler av ledelsen. Fagforbundet organiserer flere yrkesgrupper, inkludert helsefagarbeidere. Norsk Sykepleierforbund organiserer ikke helsefagarbeidere.

Ifølge hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten fra Fagforbundet, Kjartan Goksøyr, ble verken han eller noen av de lokale tillitsvalgte kontaktet av byrådsavdelingen da de undersøkte varslet. Norsk Sykepleierforbund bekrefter at de ble kontaktet.

Dagsavisen har spurt byrådsavdelingen om hvorfor de ikke kontaktet Fagforbundet. Avdelingen svarer at de etterstrebet bred involvering for å få saken grundig belyst, men svarer ikke konkret på hvorfor de ikke kontaktet Fagforbundet.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt som representerer de sju varslerne, sier de ikke fikk beskjed om at saken var ferdigbehandlet. Hun mener hun selv måtte søke om innsyn i sakens dokumenter den 19. mars 2021 – cirka en måned etter at saken var ferdigbehandlet.

Byrådsavdelingen svarer at de lagde en oppsummering av saken, som ble oversendt Sykehjemsetaten og deretter advokatfullmektig Synne Bernhard.

19. april skrev Synne Bernhardt et brev til byrådsavdelingen og ba om at saken gjenåpnes fordi hun mente det framkom uriktige påstander om varslerne i dokumenter om saken. Hun la også ved støtteerklæringer fra fem navngitte personer som tidligere har jobbet med ledelsen, og som tok kontakt etter at saken var på Dagsrevyen. Gjenåpningen ble avslått.

Varslerne ble, i etterkant av at varslet var ferdigbehandlet, innkalt til et møte med HR-avdelingen i Sykehjemsetaten, ledelsen og tillitsvalgte for å diskutere innholdet i varslet, og ledelsens sitt syn på saken. Dette møtet turte de ikke dra på, og Bernhardt ga beskjed.

19. november 2020 skrev derimot Sykehjemsetaten at byrådsavdelingen skulle ta over saken, og at avdelingen vil vurdere hvilken informasjon de trenger for å få saken tilstrekkelig opplyst. Etaten skrev at de regnet med at byrådsavdelingen ville ta kontakt. Synne Bernhardt sier at de aldri tok kontakt, og at hun til slutt måtte søke om innsyn i saken etter å ha fått tips om at den var avsluttet.

Dagsavisen har informert byrådsavdelingen om at vi har lest e-postutvekslingen mellom Bernhardt og Sykehjemsetaten, og de fastholder at de kontaktet varslerne gjennom Bernhardt for å avtale individuelle samtaler, som de avslo.

– Likeså fikk de ansatte anledning til å fremsette ytterligere skriftlig dokumentasjon. Invitasjonene ble ikke fulgt opp av ansatte eller advokatfullmektig Bernhardt, skriver byrådsavdeling for helse, eldre i epost.

Bernhardt fastholder at verken hun eller arbeidstakerne fikk denne invitasjonen.

Etter å ha representert varslerne i denne saken mener advokatfullmektig Synne Bernhardt at varslingssystemet ikke fungerer.

– Jeg mener at de bør se på varslingsrutinene i Oslo kommune mer generelt. Det er åpenbart noe som ikke fungerer, og det er denne saken et eksempel på, sier hun.

Les også: Da Stine ville forbedre smittevernet på sykehjemmet, ble hun kalt illojal. Nå etterforskes velferdsgiganten av politiet

Warning
Annonse
Annonse