JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Advokatfullmektig Synne Bernhardt i front, sammen med tre av varslerne og deres pårørende.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt i front, sammen med tre av varslerne og deres pårørende.

Mimsy Møller

Sykehjemsansatte varslet om kritikkverdige forhold. Opplever at de ikke ble hørt

Sju helsefagarbeidere varslet Oslo kommune i fjor fordi de følte seg presset og trakassert av arbeidsgiver da de var sykmeldt. Hva skjedde egentlig med varslet?25.05.2021
10:59
25.05.2021 10:59

– Verken jeg eller arbeidstakerne fikk vite at saken var avsluttet, forteller advokatfullmektig Synne Bernhardt i Andenæs Aaløkken Veum som representerer de sju.

Hun reagerer sterkt på hvordan de ansattes varsel er blitt behandlet av byrådsavdelingen for eldre og helse, som er ansvarlige for Sykehjemsetaten.

– En varslingssak skal behandles objektivt og upartisk. Her sitter man igjen med en opplevelse at det ikke er det. Byrådsavdelingen har lagt arbeidsgivers vurdering til grunn, uten å snakke med varslerne, sier Synne Bernhardt.

Dagsavisen har forelagt byrådsavdelingen kritikken, og de besvarer denne lenger nede i saken. Men først må vi åtte måneder tilbake i tid.

Les også: Tillitsbombe blant ungdom i Oslo: – Betydelige klasseforskjeller

Sto fram på NRK

Den 21. september i fjor sendte Synne Bernhardt et varsel til Oslo kommune på vegne av sju helsefagarbeidere ved Madserud sykehjem. Varslet gikk på det de opplevde som en trakasserende oppfølging da de var sykemeldt med symptomer som kunne være korona, i tillegg til trakasserende lederstil.

Varslerne sto fram på NRK Dagsrevyen like etter at de sendte varselet, og fortalte om arbeidsmiljøet på sykehjemmet. En av dem var Rechilda Nilsson. Dagsavisen har innsyn i varselet, og her står oppfølgingen beskrevet.

Nilsson har jobbet som helsefagarbeider i 18 år. Da hun ble sykmeldt og satt i karantene av legen 20. mars til 3. april i fjor på grunn av akutte luftveissymptomer, skal hun ha blitt oppringt daglig og spurt om hun kunne jobbe. Hun opplevde det så stressende at hun kontaktet advokatfullmektig Synne Bernhardt da hun igjen ble sykemeldt en uke i juni, og ble innkalt til oppfølgingsmøte på sykehjemmet under sykmeldingen.

I NRK-innslaget svarte institusjonslederen på hjemmet at de ikke kjente seg igjen i påstandene, og forklarte at de har strenge rutiner for smittevern.

Da Dagsavisen omtalte varslersaken i november, sa avdelingsdirektør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten, Henrik Mevold, dette:

«Som ledd i behandlingen har byrådsavdelingen bedt Sykehjemsetaten om å undersøke saken, vurdere påstandene i varselet og gi en skriftlig tilbakemelding innen årsskiftet. Byrådsavdelingen vil gjøre en vurdering av om det er behov for ytterligere utredning av saken, og vil ta stilling til påstandene i varselet når de anser saken for å være tilstrekkelig opplyst».

Han understreket også at etaten ikke ønsker noen tilbake i jobb før de er symptomfrie.

Bakgrunn: Sykehjemsetaten i Oslo politianmeldt av Rødt etter varsel: – Opplever ikke at saken er blitt tatt på alvor

Behandlingen

Så ble det stille i offentligheten rundt saken. Litt over et halvt år senere fikk varslerne beskjed om at det ikke var hold i påstandene deres. Advokatfullmektig Synne Bernhardt, som representerer dem, sier de ikke forstår hvorfor de ikke ble kontaktet for å forklare sin side av saken, og er skuffet over at det gikk så lang tid før de fikk beskjed. Hva skjedde egentlig med varslet?

Dokumentasjon i saken viser dette handlingsforløpet:

Da varslet ble sendt til sentralt varslingsråd i Oslo kommune 21. september, bestemte rådet at saken skulle løses på lavest mulig nivå. De sendte saken videre til byrådsavdelingen for helse og eldre som har ansvaret for Sykehjemsetaten.

Byrådsavdelingen ba Sykehjemsetaten undersøke påstandene i saken og innhente dokumentasjon.

17. februar 2021 skrev byrådsavdelingen en oppsummering av saken som de sendte til Sykehjemsetaten. Der konkluderte de med at det ut ifra sakens dokumenter ikke var hold i påstandene framsatt i varslet, og at det derfor kunne legges til grunn at det ikke hadde skjedd noe kritikkverdig eller brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Saken ble dermed avsluttet.

3. mars 2021 sendte byrådsavdelingen en lignende oppsummering til Kommunerevisjonen. De legger vekt på at de har lest og vurdert dokumentasjonen, og vært i samtale med vernetjenesten og de tillitsvalgte ved Madserud sykehjem, som ifølge byrådsavdelingen støtter ledelsen og ledelsens vurderinger.

Les også: Helenas råd til tillitsvalgte: Lær deg reglene, eller bli overkjørt

Byrådsavdelingen svarer

Dagsavisen har forelagt byrådsavdelingen kritikken, og kommunaldirektør Svein Lyngroth har svart på spørsmål i en epost.

– Hva slags nødvendig dokumentasjon for å belyse saken innhentet Sykehjemsetaten? Besto det av ledelsen på Madserud sykehjems skriftlige vurdering av arbeidstakerne, egne rutiner og lederstil?

– Det følger av det kontradiktoriske prinsipp at den det er rettet anklager mot skal få anledning til å svare på disse. Dermed var det naturlig for Sykehjemsetaten å be de omvarslede lederne skrive en tilbakemelding der de besvarte påstandene i varselet. Det ble gjort, og Sykehjemsetaten foretok så en selvstendig vurdering av saken og sine rutiner på overordnet nivå, skriver han og legger til:

– I tillegg var Sykehjemsetaten i kontakt med lokale verneombud og tillitsvalgte, samt hovedverneombud i Sykehjemsetaten. På bakgrunn av en helhetsvurdering av varselet, en vurdering av den overordnede sykefraværsprosedyren, tilbakemeldingene fra lederne, lokale tillitsvalgte og hovedverneombud konkluderte Sykehjemsetaten med at det ikke var hold i påstandene som ble fremsatt i varselet.

– Byrådsavdelingen vurderte deretter dokumentasjonen fra Sykehjemsetaten og sammenholdt det med innholdet i varselet, og konkluderte med at påstandene i varselet ikke kunne underbygges og det derfor ikke hadde skjedd noe kritikkverdig i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Les også: Permitterte savner oppfølging: – Å gå ledig så lenge, er skadelig både psykisk og fysisk

Fagforeningene

Det er to fagforeninger som organiserer de ansatte på sykehjemmet. Norsk Sykepleierforbund organiserer sykepleierne og dermed deler av ledelsen. Fagforbundet organiserer flere yrkesgrupper, inkludert helsefagarbeidere. Norsk Sykepleierforbund organiserer ikke helsefagarbeidere.

Ifølge hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten fra Fagforbundet, Kjartan Goksøyr, ble verken han eller noen av de lokale tillitsvalgte kontaktet av byrådsavdelingen da de undersøkte varslet. Norsk Sykepleierforbund bekrefter at de ble kontaktet.

Dagsavisen har spurt byrådsavdelingen om hvorfor de ikke kontaktet Fagforbundet. Avdelingen svarer at de etterstrebet bred involvering for å få saken grundig belyst, men svarer ikke konkret på hvorfor de ikke kontaktet Fagforbundet.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt som representerer de sju varslerne, sier de ikke fikk beskjed om at saken var ferdigbehandlet. Hun mener hun selv måtte søke om innsyn i sakens dokumenter den 19. mars 2021 – cirka en måned etter at saken var ferdigbehandlet.

Byrådsavdelingen svarer at de lagde en oppsummering av saken, som ble oversendt Sykehjemsetaten og deretter advokatfullmektig Synne Bernhard.

19. april skrev Synne Bernhardt et brev til byrådsavdelingen og ba om at saken gjenåpnes fordi hun mente det framkom uriktige påstander om varslerne i dokumenter om saken. Hun la også ved støtteerklæringer fra fem navngitte personer som tidligere har jobbet med ledelsen, og som tok kontakt etter at saken var på Dagsrevyen. Gjenåpningen ble avslått.

Varslerne ble, i etterkant av at varslet var ferdigbehandlet, innkalt til et møte med HR-avdelingen i Sykehjemsetaten, ledelsen og tillitsvalgte for å diskutere innholdet i varslet, og ledelsens sitt syn på saken. Dette møtet turte de ikke dra på, og Bernhardt ga beskjed.

19. november 2020 skrev derimot Sykehjemsetaten at byrådsavdelingen skulle ta over saken, og at avdelingen vil vurdere hvilken informasjon de trenger for å få saken tilstrekkelig opplyst. Etaten skrev at de regnet med at byrådsavdelingen ville ta kontakt. Synne Bernhardt sier at de aldri tok kontakt, og at hun til slutt måtte søke om innsyn i saken etter å ha fått tips om at den var avsluttet.

Dagsavisen har informert byrådsavdelingen om at vi har lest e-postutvekslingen mellom Bernhardt og Sykehjemsetaten, og de fastholder at de kontaktet varslerne gjennom Bernhardt for å avtale individuelle samtaler, som de avslo.

– Likeså fikk de ansatte anledning til å fremsette ytterligere skriftlig dokumentasjon. Invitasjonene ble ikke fulgt opp av ansatte eller advokatfullmektig Bernhardt, skriver byrådsavdeling for helse, eldre i epost.

Bernhardt fastholder at verken hun eller arbeidstakerne fikk denne invitasjonen.

Etter å ha representert varslerne i denne saken mener advokatfullmektig Synne Bernhardt at varslingssystemet ikke fungerer.

– Jeg mener at de bør se på varslingsrutinene i Oslo kommune mer generelt. Det er åpenbart noe som ikke fungerer, og det er denne saken et eksempel på, sier hun.

Les også: Da Stine ville forbedre smittevernet på sykehjemmet, ble hun kalt illojal. Nå etterforskes velferdsgiganten av politiet

25.05.2021
10:59
25.05.2021 10:59Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Kleskjede tilbyr seks timer i uka: – Jeg har slåss for å øke kontraktene, men kom ofte i en kjip situasjon

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»


Flere saker