JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Skatteregler

Vanlige folk kan få skattesmell på grunn av pendlerbolig, frykter advokat

Langt flere enn toppolitikerne står i fare for å få en skattesmell på grunn av pendlerbolig, dersom Skatteetaten vinner fram med sitt syn på skattereglene.28.09.2022
09:57
27.10.2022 11:36

aslak@lomedia.no

En rekke stortingspolitikere har fått krav om å punge ut mer skatt. De har fått gratis pendlerbolig i Oslo for over 12 millioner kroner som de ikke har skattet av.

Skatteetaten har sendt ut 45 varsler om en pendlerbolig-baksmell.

Etaten mener politikerne urettmessig har unndratt seg beskatning av pendlerboligen de bodde gratis i på fellesskapets regning. Sakene har ennå ikke fått sin avklaring, men nå kan også langt flere enn toppolitikerne bli dratt inn i dette sakskomplekset.

– Legger man Skatteetatens nye syn til grunn, er det egentlig bare fantasien som setter grenser for tilfeller med beskatning av fri bolig, sier skatteadvokat Torbjørn Stokke i Brækhus advokatfirma til FriFagbevegelse.

Skatteetaten har fjernet seg langt fra det folk flest vil oppfatte som rimelig, mener advokat Torbjørn Stokke.

Skatteetaten har fjernet seg langt fra det folk flest vil oppfatte som rimelig, mener advokat Torbjørn Stokke.

Brækhus advokatfirma

Lærlinger blir rammet

Det er to begreper som er viktige å forstå i sakene om pendlerboliger, mener Stokke:

* Pendlervilkåret innebærer at man på grunn av arbeid jobber et annet sted enn der man er skattemessig bosatt.

* Merkostnadsvilkåret innebærer at man på grunn av arbeidet har fått økte kostnader.

At pendlerboligsakene kan ramme langt flere enn stortingspolitikerne, har skatteadvokaten flere eksempler på. Lærlingene er en del av en større krets som dette kan få betydning for.

– Dersom dette regelverket hadde vært mulig å sette seg inn i, ville det ha vært mindre problematisk. Det er flere eksempler på at Skatteetaten har fjernet seg langt fra det folk flest vil oppfatte som rimelig. Det er også urimelige forskjeller på ganske like tilfeller, mener Stokke.

Skattlegges for hybel

I eksempelet som Stokke bruker om en lærling innenfor bygg eller landbasert aktivitet, står det i den digitale veilederen til Skatteetaten at vedkommende er pendler og dermed omfattet av pendlervilkåret.

Slik kan en lærling stå i fare for å få en skattesmell, dersom Skatteetatens syn vinner fram:

Vedkommende bor på gutterommet, men får en lærlingplass hos en bedrift. Jobben består av å være på et landbasert prosjekt et annet sted i Norge.

I løpet av noen måneder er det ensbetydende med å pendle til og fra og bo ved arbeidsplassen når man skal jobbe. Lærlingen får en hybel til disposisjon. 

– Fordi lærlingen ikke har et vanlig arbeidssted på hjemstedet, er dette et pendleropphold. Lærlingen har ingen kostnader som hjemmeboende og skal derfor beskattes for hybelen, forklarer Stokke i Brækhus advokatfirma.

Forskuddstrekk i lønn

På Skatteetatens digitale veileder utheves det i rødt at lærlinger i denne kategorien ikke har krav på skattefradrag for bokostnadene på anlegget fordi de ikke har merkostnader til dobbel husholdning.

Det betyr at arbeidsgiver skal innrapportere og gjøre forskuddstrekk i lønna til lærlingen for fordelen han eller hun har med å bo på hybel ved arbeidsplassen.

– Det blir gjort på tross av at lærlingen har pådratt seg merkostnader i alminnelig språklig forstand. Altså boutgifter som ikke inntreffer når lærlingen arbeider nær hjemstedet sitt, sier Stokke.

– Skatteetaten tolker i stedet merkostnader slik at dette bare kan foreligge dersom du har fulle markedsmessige kostnader hjemme, føyer han til.

Slik rammes andre pendlere

Utenlandske arbeidstakere

Arbeidsinnvandrere kan komme fra land der det er vanlig at flere generasjoner bor i samme bolig og deler kostnadene. Hvis en slik arbeidstaker reiser uten partneren sin for å jobbe to år i Norge som IT-konsulent, vil boligen som vedkommende får være skattepliktig.

Årsaken er at vedkommende ikke kan vise til å ha alle kostnadene på boligen i hjemlandet.

Økning: Flere arbeidstakere pendler til Norge for å jobbe

Redusert leie

En person som jobber på et anlegg i en annen del av landet, er i mindre grad hjemme.

Vedkommende bor normalt hos noen venner av familien som har en utleieleilighet som de tilbyr til en hyggelig pris. Prisen er satt lavt fordi de verdsetter at leietakeren i liten grad er i leieboligen.

Vedkommende har også en fri bolig på arbeidsstedet. Denne boligen vil nå bli skattepliktig fordi vedkommende ikke betaler full markedsleie.

Bolig med hybel

En familie har i årevis leid ut et rom eller en liten del av boligen sin, men den utleide delen kvalifiserer ikke til å være en selvstendig boenhet. Så må en av ektefellene i en periode arbeide i en annen del av landet eller i utlandet. Resten av familien bor hjemme i boligen.

I et slikt tilfelle vil det ikke være adgang til å motta en skattefri pendlerbolig fordi man ikke har fulle kostnader hjemme. For å ha råd til å være stasjonert ute, må man kanskje si opp leieboeren sin.

Kollektiv

I byer der det er kostbart å skaffe seg bolig, velger mange å leie ut et rom i boligen til en kollega eller en medstudent. Det vil også gjerne være fellesarealer som deles.

Dersom kjøperen av boligen får et arbeidsopphold utenfor nærområdet, og må bo på hybel der i en periode, vil vedkommende ikke kunne få dekket hybelen skattefritt av sin arbeidsgiver.

Vedkommende vil heller ikke kunne kreve fradrag dersom løsningen hadde vært å leie selv. Årsaken er at vedkommende ikke har fulle kostnader hjemme og derfor ikke vil få merkostnader.

– Selv synes jeg at disse eksemplene viser at man har fjernet seg langt fra det folk flest vil oppfatte som rimelig, sier Stokke.

Når kostnadene øker

Alle parter er i hovedsak enige om innholdet i pendlervilkåret, men forståelsen spriker når det gjelder merkostnadsvilkåret, ifølge advokaten.

Årsaken er at det verken finnes en lovregulering av innholdet eller noen rettsavgjørelser som gir en endelig avklaring.

– Det som finnes, er veiledende uttalelser fra skattekontoret som de selv praktiserer, sier Stokke.

– Det er ikke bestandig at disse uttalelsen blir fulgt. For å komplisere det hele, er det også uttalelser fra Skatteetaten som går på tvers av øvrige uttalelser, hevder han.

100 år gamle merknader

Begrepet merkostnad kan språklig bety «mer enn det man hadde», noe som ikke setter et krav til opprinnelig kostnad, men det kan også bety at det allerede er en kostnad som nå har blitt større.

– Med vag støtte i snart 100 år gamle merknader til noen lovforarbeider, har Skatteetaten valgt den siste forståelsen. De har heller ikke gitt seg der. De har tolket inn at kostnadene må være fulle, det vil si at enhver innsparing av kostnader på hjemstedet innebærer at man ikke kan ha merkostnader, forklarer Torbjørn Stokke.

– Det vil være lettere for en stortingspolitiker å oppfylle pendlervilkåret fordi det er lovbestemt at de har skattemessig bosted i sin hjemkommune dersom de har en bolig til disposisjon der, sier han.

– Merkostnadsvilkåret er likevel akkurat det samme for både stortingspolitikere og alle andre. De aller fleste sakene som stortingspolitikerne nå står i dreier seg om merkostnader. Vurderingen av sakene deres vil derfor sterkt påvirke behandlingen for alle andre, påpeker skatteadvokaten.

Slik svarer Skatteetaten

På grunn av taushetsplikten kan ikke Skatteetaten kommentere kontroller eller enkeltsaker, opplyser juridisk direktør Harald Johannessen.

Harald Johannessen er juridisk direktør i Skatteetaten. 

Harald Johannessen er juridisk direktør i Skatteetaten. 

Skatteetaten

– Pendlerboligsakene kan fremstå som kompliserte, men det er to viktige hovedprinsipper som er like for alle skattytere, og de er enkle å forstå, skriver Johannessen i en e-post til FriFagbevegelse.

Det første hovedprinsippet er slik: Får du en fordel av din arbeidsgiver, som for eksempel fri pendlerbolig eller fri telefon, skal det i utgangspunktet betales skatt av denne fordelen. 

Det andre hovedprinsippet er slik: Skal du slippe å betale skatt av en slik fordel, må du ha en fradragsberettiget kostnad.

Må du bo to steder på grunn av jobben og derfor er en pendler, kan du få dekket pendlerbolig skattefritt fra arbeidsgiver hvis du har utgifter på boligen hjemme. Hensikten er at du skal slippe å ha fulle utgifter til to boliger.  

– Pendlerboligsakene rokker ikke ved disse hovedprinsippene, og dermed vil ikke sakene påvirke andre pendlere, så lenge de har fulgt regelverket, skriver Johannessen.

39 kroner per dag

Den økonomiske fordelen for en pendler ved å bo på brakke – i et eget eller delt rom – er i skattereglene satt til 39 kroner per dag.

– Satsen er en gunstig verdsettelse av fordelen sammenlignet med hva det ville ha kostet å betale for egen bolig eller hybel på arbeidsstedet. Når arbeidsgiver sørger for bolig, slipper arbeidstakeren denne kostnaden selv, skriver den juridiske direktøren i Skatteetaten.

28.09.2022
09:57
27.10.2022 11:36Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær

Erlend Angelo

LO fortsetter å vokse: – Dette er gledelige tall


Flere saker