Alf Ragnar Olsen" />

Rapport

ElskedeBy-prosjektet kuttet utslippene med 94 prosent

Transportøkonomisk Institutt (TØI) slår i en rapport fast at «ElskedeBy»-prosjektet i Oslo er en miljøsuksess.
Utslippsfrie kjøretøy har bidratt til utslippskutt på 94 prosent gjennom ElskedeBy-satsingen i Oslo.

Utslippsfrie kjøretøy har bidratt til utslippskutt på 94 prosent gjennom ElskedeBy-satsingen i Oslo.

ElskedeBy / Posten Bring AS

alf@lomedia.no

«ElskedeBy» er et samarbeid mellom Posten, Ragn-Sells og KLP Eiendom. Ved at pakker og varer fraktes ut til mottakerne, og avfall tas med i samme kjøretøy på returen, har antall kjørte mil blitt nærmest halvert.

Utskifting av dieselbiler med små elektriske kjøretøy har så godt som eliminert klimagassutslippene fra varelevering i pilotområdet i Oslo. Utslippene er nemlig redusert med hele 94 prosent.

I rapporten fastslår at det foregår en del kjøring i gågatene, i tidsrommet der vareleveranser ikke skal skje. Det skjer med spesialtillatelse.

Tross dette har ingen «ElskedeBy»-kjøretøy vært involvert i ulykker eller konflikter. TØI-forskerne mener det tyder på at Paxster og Lindetrucker spiller godt sammen med myke trafikanter.

Rapporten peker også på forbedringsmuligheter.

«ElskedeBy»-prosjektet oppnådde ikke den logistikkeffektiviteten Posten og Ragn-Sells forventet. TØI-forskerne som har evaluert prosjektet, mener dette kan forbedres gjennom flere felles kunder, bedre integrasjon av mindre kjøretøy i logistikksystemet og økt godsvolum.

Det påpekes også at effektiviteten ble påvirket av Korona-pandemien.

TØIs beregninger viser stort potensiale for å kutte motorisert ferdsel i gågatene ved å etablere en samleterminal for vareleveranser til de aktuelle sentrumsområdene.

En slik satsing kan sammen med strengere håndheving av ferdsel og hastighet øke sjansen for positive effekter på bymiljøet i sin helhet.

Utslippsfrie kjøretøy har bidratt til utslippskutt på 94 prosent gjennom ElskedeBy-satsingen i Oslo.

Utslippsfrie kjøretøy har bidratt til utslippskutt på 94 prosent gjennom ElskedeBy-satsingen i Oslo.

Posten Bring Norge AS / Birger Morken

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse