JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO: – Et rimelig godt resultat

Ramme på 3,3 prosent og en garanti om samme lønnsutvikling som industrien også neste år. Slik endte året kommuneoppgjør etter mekling åtte timer på overtid.
ANBEFALER MEDLEMMENE Å SI JA: Helt fornøyd blir man aldri, men dette er et forholdsvis godt resultat, fastslår FO-leder Mimmi Kvisvik.

ANBEFALER MEDLEMMENE Å SI JA: Helt fornøyd blir man aldri, men dette er et forholdsvis godt resultat, fastslår FO-leder Mimmi Kvisvik.

Eirik Dahl Viggen

solfrid.rod@lomedia.no

edv@lomedia.no

Forslaget fra mekler Reidun Wallevik, som KS og alle sammenslutningene på arbeidstakersiden anbefaler for sine medlemmer, har en ramme på 3,3 prosent. Det tilsvarer resultatet i privat sektor, og er godt under de 3,8 prosentene som organisasjonen krevde for å ta igjen etterslepet fra i fjor.

– Det viste seg etter hvert å være så langt som det var realistisk å komme, forklarer FO-leder Mimmi Kvisvik.

Opprettholder kjøpekraften

Hun forsikrer at alle medlemmene får opprettholdt kjøpekraften.

Høgskoleutdannede med minst ti års ansiennitet får en økning på 14 400 kroner. Tilsvarende for fagarbeidere er 13 200 kroner.

Høgskoleutdannede med ti års ansiennitet får ei minstelønn på 419 500 kroner. Begynnerlønna blir minst 364 500 kroner.

Alle får er generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 8500 kroner, fra 1. mai. Minstelønnssatsene heves fra samme dato.

Det er satt av 1 prosent til lokale forhandlinger, med en føring om at ledere skal prioriteres.

Les også: I havn med et nødskrik

To-trinns-avtale

Kvisvik er særlig fornøyd med etterreguleringsklausulen som partene ble enige om. Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri setter standard for lønnsoppgjøret.

Men ofte ender privat sektor med store lokale tillegg, og dermed blir det et etterslep for offentlig ansatte. Dette etterslepet skal beregnes og tas med inn i forhandlingene neste år.

Et viktig grep for å hindre ytterligere skjevhet mellom privat og offentlig sektor, påpeker Kvisvik.

Nytt lønnssystem

Årets forhandlinger var ekstra krevende fordi partene også skulle bli enige om et nytt lønnssystem.

FOs medlemmer er i alt hovedsak plassert i det såkalte kapittel 4. Dette kapittelet har en bestemmelse som hverken rammer ledersjiktene (som er i kapittel 3) eller ingeniører og andre akademikere (i kapittel 5).

FO-erne i kapittel 4 har nemlig et minstelønnssystem. Det har til nå gjort at ansatte som har fått gode tillegg lokalt, har måttet se på at disse summene ble utlignet hver gang det kom påplusninger på ansiennitetsstigen. Denne er forhandlet sentralt.

Dette er nå endret, sli at ansiennitetstillegg ikke lenger blir spist opp. Dette vil ha stor betydning for mange FO-ere, mener Kvisvik.

Oftere opprykk

FO og forhandlingspartnerne i LO Kommune fikk også gjennomslag for å få inn flere, og dermed hyppigere trinn i ansiennitetsstigen.

Hittil har ansatte rykket opp på 4, 8 og 10 år. Fra nå er det også opprykk på 2 og 6 år. Det vil si; trinnene kommer i år, neste år følger det også penger med.

En annen viktig FO-seier er erstatning til medlemmer som blir helt eller delvise uføre etter vold utført av klient, bruker eller elev på fritida.

Les mer om resultatet her.

Lærernes arbeidstid

Ny arbeidstidsavtale for lærere har vært en ekstra krevende del av årets oppgjør.

Den anbefalte løsningen betyr at lærerne skal være til stede på skolen 7,5 timer pr. dag i skoleåret. Det er også åpnet for å utvide arbeidsårets lengde noe, dette skal forhandles lokalt.

Betyr det at lærerne rykker ifra FO-erne?

– De hadde et større etterslep enn oss. Vi hadde ikke kommet i mål uten å gjøre noe med det. Hvis de skulle fått kompensert hele etterslepet, hadde det blitt verre. Jeg skulle gjerne ha tettet gapet mellom oss og lærerne. Det må helt klart jobbes videre med å sikre uttelling for sosialfaglig kompetanse i kommunesektoren.

Hvis du skal oppsummere oppgjøret, hvor fornøyd er du?

– Jeg er, sammen med resten av AU, så fornøyd at vi anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen. Dette er et forholdsvis godt resultat. Særlig fornøyd er jeg med det nye systemet som gjør at ansiennitetstillegg ikke blir spist opp, avslutter Kvisvik.

De to LO-forbundene Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon godtar ikke resultatet i kommunesektoren. Les mer om det her.

KS: - Krevende

Også arbeidsgiversiden er sliten, men fornøyd etter lang natts ferd mot enighet.

– Dette har utvilsom vært av de mest kompliserte forhandlinger jeg har deltatt i gjennom de 20 årene jeg har vært med på dette. I tillegg til ny hovedtariffavtale, som vanligvis pleier å være mer enn vanskelig nok, har vi forhandlet både om ny hovedavtale, nytt lønnssystem og ny arbeidstidsavtale med lærerne. Derfor er jeg særdeles glad for at vi er kommet i mål uten konflikt, sier Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i KS i en pressemelding.

Han berømmer forhandlerne for å ha vist tydelig vilje til å unngå en konflikt. Han gir også ros til mekler Reidun Wallevik for å ha loset partene gjennom meklingen på en ryddig og profesjonell måte.

Warning
Annonse
Annonse