JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Likelønn:

Vanlige lønnsforhandlinger klarer ikke å rette opp ulikelønna, mener sykepleier-lederen

For ti år siden kom likelønnskommisjonen. Lederen for sykepleierne mener at det er på tide å ta opp igjen forslaget om å gi mer til kvinnene i offentlig sektor.
Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, vil rette opp lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i Norge ved å gi mer til hennes medlemmer.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, vil rette opp lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i Norge ved å gi mer til hennes medlemmer.

Norsk Sykepleierforbund

torgny@lomedia.no

Da lederen for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, holdt tale for fagforeningsledere fra hele verden i København i desember, la hun vekt på at Norge, til tross for at det er kjent som et likestillingsland, ikke har likelønn.

– Dere tror kanskje det betyr at vi har oppnådd likelønn mellom menn og kvinner. Dere må tro om igjen. Til tross for 30 års oppmerksomhet på likelønn, er fortsatt lønnsforskjellen mellom kjønnene på 15 prosent. I Norge er kvinner i flertall på høyere utdanning, og yrkesdeltakelsen er omtrent på samme nivå for kvinner og menn. Likevel får kvinner mindre betalt for sin kompetanse og anstrengelser. Lønnsgapet er størst mellom gruppene med høyest utdanning.

Likelønnskommisjonen

Hun viste til likelønnskommisjonen som avga sin innstilling i 2008. Likelønnskommisjonen var ledet av tidligere leder i Senterpartiet, Anne Enger.

– For ti år siden ga likelønnskommisjonen følgende forklaring på lønnsgapet, sa By og listet opp:

• For det første følger lønnsgapet det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

• For det andre sørger den norsk modellen for lønnsdannelse for å befeste lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

• For det tredje øker lønnsgapet under foreldrepermisjonen.

– Likelønnskommisjonens beste råd var å øke lønningene for de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor. Vi var svært fornøyd med å få støtte fra denne regjeringsoppnevnte kommisjonen. Vi var også svært fornøyd med forslaget om å dele foreldrepermisjonen i tre like lange perioder.

Les også: Dette er snittlønna i over 300 yrker

Forslagene «glemt»

By mente at disse forslagene raskt ble «glemt», og at statsminister Jens Stoltenberg allerede samme kveld som likelønnskommisjonens forslag ble lansert, skjøt ned forslaget om foreldrepermisjon.

– Og han nevnte ikke lønnstilleggene, heller ingen andre gjorde det!

I 2015 kom regjeringen Solberg med sin likestillingsmelding «Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn». Heller ikke høyreregjeringen slapp unna Bys kritikk.

Hun refererte til at meldingen konkluderte med at hvis jenter valgte mannsdominerte yrker, vil de få høyere status og bedre betalt. Men hvis gutter valgte kvinnedominerte yrker, vil det innebære mindre betalt, deltidsarbeid og lavere status.

Les også: Disse yrkene mistet kjøpekraft i 2018

Forlat kvinneyrkene

– Mangelen på arbeidskraft i helsesektoren øker hver dag og med de kommende utfordringene med en aldrende befolkning, burde helsesektoren være mer attraktiv både for unge menn og kvinner. Og en burde ikke be kvinner forlate sektoren for å få likelønn. Mangel på likelønn er en sosial utfordring på tvers av sektorer. Partene i arbeidslivet er ikke i stand til å løse denne utfordringen innen rammene av regulære lønnsforhandlinger. Hvis kvinner skal få mer, må menn tre tilbake. Kvinner må akseptere ideen om forskjeller dem imellom, sa By.

Fortsett å snakke om likelønn

Sykepleierlederen mente at det er vilje til å minske ulikheten mellom kjønnene i arbeidsmarkedet, men det er ikke politisk vilje til å bruke den mest effektive metoden, lønnsøkning.

– Selv om ingen andre lenger snakker om likelønn, må vi fortsette å gjøre det. Dette er en av de største utfordringene når det gjelder likestilling mellom kjønnene, avsluttet hun innlegget som ble holdt under IFS’ kongress.

Les også: I disse yrkene er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn størst

Warning
Annonse
Annonse