JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Renhold på anbud

– Det offentlige må sette krav til virksomhetsoverdragelse i sine anbud

Mange renholdere som jobber ved Universitetet i Bergen står i fare for å miste arbeidsplassen når renholdskontrakten nå er ute på anbud. Arbeidsmandsforbundet krever at det offentlige må stille krav om virksomhetsoverdragelse i sine store renholdskontrakter.
Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund.

Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund.

Sissel M. Rasmussen

ane.borrud@lomedia.no

En virksomhetsoverdragelse kan tre i kraft når et firma vinner en renholdskontrakt på et område et annet renholdsfirma har gjort rent før dem.

Dersom anbudet på renholdskontrakten ved Universitetet i Bergen hadde inneholdt krav til virksomhetsoverdragelse, hadde det betydd at de ansatte hadde behold jobben med en ny arbeidsgiver, og at de hadde beholdt de avtalene de hadde med den gamle arbeidsgiveren, for eksempel ansiennitet.

Universitetet i Bergen har imidlertid ikke satt inn virksomhetsoverdragelse som et krav i anbudspapirene, og dermed er fremtiden for renholderne straks uviss.

Lest denne? Fire år er gått siden Ramunas Gudas ble kvestet for livet i heisen – nå fortsetter kampen for erstatning

Uklart ved anbud

For at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse kreves det i arbeidsmiljølovens kapittel 16 at 1) at en virksomhet eller deler av en virksomhet 2) overføres til en annen arbeidsgiver og 3) at virksomheten videreføres og kan kjennes igjen hos ny arbeidsgiver.

For et utrent øye ser det ut som om når en renholdskontrakt, som for eksempel ved Universitetet i Bergen, overføres til en ny arbeidsgiver, så er det virksomhetsoverdragelse. I praksis er ikke lovens ordlyd om når virksomhetsoverdragelse skal tre i kraft tydelig når det gjelder renholdsbransjen. Vi har tatt en prat med forbundssekretær Brede Edvardsen i søken etter mer klarhet.

– Kapittel 16 er et EU-direktiv som er tatt inn i arbeidsmiljøloven. Det er et bra direktiv som er vedtatt for å ivareta arbeidstakernes rettigheter. Men det er utformet mest med tanke på oppkjøp av bedrifter eller når bedrifter slår seg sammen, ikke med tanke på bransjer som styres av anbud, forteller han.

Noen ganger står det i anbudspapirene at det skal være en virksomhetsoverdragelse.

– Da er saken grei, da gjelder kapittel 16 i arbeidsmiljøloven. Da vet de som legger inn anbud på den nye kontrakten at de skal ta over alle ansatte, og kalkulerer dette inn i prisen på anbudet.

– Men hva når det ikke står i anbudspapirene?

– Da kan den nye bedriften som fikk anbudet si at vi tar dette som en virksomhetsoverdragelse. Men det skjer ikke så ofte. Da må de ta over alle som er tilknyttet kontrakten, innbefattet for eksempel alle langtidssykemeldte og alle med lang ansiennitet, noe de ofte ikke har kalkulert inn i anbudet.

Få vårt nyhetsbrev.

Bedriften kan si nei

– Og hva skjer hvis den nye bedriften sier nei til virksomhetsoverdragelse, og de ansatte ønsker det?

– Da er det de ansatte som må kreve virksomhetsoverdragelse av anbudsvinneren, noe som i praksis betyr at deres tillitsvalgte eller fagforbund krever det på vegne av sine medlemmer bedriften.

– Og hvis bedriften fortsatt sier nei?

– Da er det ikke så mye annet vi kan gjøre enn å prøve saken i retten i ettertid. Det Tingretten da, som første instans, tar stilling til, er hvor stor del av produksjonsmidlene den nye bedriften har tatt med seg fra den gamle, og ansatte blir i denne sammenheng regnet som produksjonsmidler. Dersom den nye bedriften har tatt med mindre enn 40 prosent av produksjonsmidlene, blir det ikke ansett som virksomhetsoverdragelse. Dersom dommen ender på at det var en virksomhetsoverdragelse, må den nye bedriften ta med alle fra den forrige arbeidsgiveren.

– Så da kan den nye bedriften si nei til virksomhetsoverdragelse, og sørge for å ikke ha med mer enn 40 prosent av de ansatte pluss utstyr fra den gamle kontrakten, så vil de ikke få dom mot seg?

– Ja.

Men det er ikke alle renholdskontrakter som det er aktuelt å kreve virksomhetsoverdragelse på. I praksis er det de store kontraktene, der det er mange renholdere som jobber, det gjelder.

– I renholdsbransjen er turnoveren høy på kontraktene, og vi kan ikke ha virksomhetsoverdragelse i alle små anbud. Tenk deg at du jobber på en patrulje og skal gjøre rent ti steder. Bedriften mister et av områdene i en anbudsrunde. Det vil bli kaos hvis du skal bytte arbeidsgiver jevnlig på alle områdene du vasker. Oppgaven vår er å finne en grensedragning for når er det fornuftig å kreve virksomhetsoverdragelse, og når det ikke er det, forklarer Edvardsen.

Følg Arbeidsmanden på Facebook.

Håper renholderne får fortsette ved universitetet

Renholderne som jobber ved Universitetet i Bergen er ikke ansatt ved universitetet, men i Toma og Ren Pluss. Det vil si at ansiennitetsreglene for bedriftene vil gjelde ved en nedbemanning dersom firmaene mister kontrakten ved universitetet.

– Men det er klart at ved en så stor kontrakt vil mange miste jobben. Dersom det ikke blir virksomhetsoverdragelse vil nok ikke Toma og Ren Pluss klare å omplassere så mange ansatte, påpeker Edvardsen.

Men akkurat det at kontrakten er så stor, taler ifølge forbundssekretæren til de ansattes fordel.

– Det er en stor og kronglete kontrakt. En ny leverandør vil slite voldsomt dersom det blir 100 nye ansatte på kontrakten. Det vil bli mye enklere for den nye bedriften dersom de tar med de ansatte over på en virksomhetsoverdragelse. Jeg håper det skjer, og at de ansatte får fortsette å gjøre rent ved universitetet, sier han.

Det offentlige må sette krav

De største anbudene i renholdsbransjen er ofte i offentlig sektor, som kontrakten ved Universitet i Bergen.

I Arbeidsmandsforbundet er det flere bransjer med samme utfordringer som renhold, som vekterne og asfalt- og veivedlikeholdsarbeiderne. Edvardsen peker på flere tiltak for at virksomhetsoverdragelse skal gjelde i anbudsutsatte bransjer.

Et tiltak er at teksten i arbeidsmiljøloven endres. En annen måte å gjøre det på er å få inn bestemmelser om virksomhetsoverdragelser i Lov om offentlige anskaffelser.

– Men det fordrer politisk vilje, påpeker Edvardsen.

Den tredje måten er at det offentlige setter virksomhetsoverdragelse som et av sine krav i anbudspapirene på renholdskontrakter.

– Da vil bedrifter som legger inn anbud planlegge og kalkulere etter det kravet. Her har det offentlige en jobb å gjøre: De må sette krav til virksomhetsoverdragelse i sine anbud, avslutter Brede Edvardsen.

Les også:

To historier om privatisering av renhold

«Jeg skjønte at denne regjeringa ikke var bra for arbeidsfolk. Og det fikk jeg jo rett i»

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse