JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

Ole Palmstrøm

De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret

Har Forsvarsdepartementet gjort sin arbeidsgiverplikt overfor forsvarsrenholderne, eller lar de slitne, eldre arbeidstakere i stikken med oppsigelse og dårlig pensjon?14.08.2017
21:03
15.08.2017 09:46

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

Det skal utspille seg et sørgelig drama i Oslo tingrett denne uka, en historie om oppsagte statstjenestemenn, om eldre kvinner som kan tape pensjon for millionbeløp, om en arbeidsgiver som ikke har klart å finne alternative jobber til en eneste av dem som har villet bli hos sin gamle arbeidsgiver.

Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg

Det skal handle om slitne arbeidstakere som kan oppleve å måtte jobbe flere år lengre enn de har sett for seg, og attpåtil ende opp med en mye dårligere pensjon til slutt.

Retten kommer også i løpet av uka til å få høre om hva som har skjedd med forsvarsrenholderne som ble overført til ISS, arbeidsforholdene og renholdskvaliteten hos renholdsgiganten ISS vil bli tema, og merkelige utslag av konkurranseutsettingen, for eksempel ISS-renholdere uten sikkerhetsklarering som har måttet fotfølges av sikkerhetsvakter for at de skal kunne gjøre jobben sin.

Det er stor politisk vilje i Solberg-regjeringen til å privatisere tjenester. Denne rettssaken kan komme til å illustrere om prosessene er like gode og gjennomtenkte som de er ønsket av den politiske ledelsen.

Renholderne tapte mot ISS – nå anker de

Ni kvinner og to menn

I rettssalen sitter ni kvinner mellom 55 og 60 år og to menn i slutten av 40-åra. De har stevnet Forsvarsdepartementet for retten for usaklig oppsigelse. Det handler om renholdstjenestene i Forsvaret, som Solberg-regjeringen straks etter sin overtakelse besluttet ikke lenger skulle ivaretas av Forsvarsbygg, men konkurranseutsettes.

Da Forsvarsdepartementet i 2015 inngikk kontrakt med ISS om å levere renholdstjenester til Forsvaret, var planen at samtlige 365 renholdere fra Forsvarsbygg skulle overføres til ISS. 52 valgte å takke nei til ISS, og ble sagt opp av Forsvarsbygg etter noen uker. Av disse er det 11 som sitter i rettssal 383 denne uka. Det store spørsmålet som tingrettsdommer Astri Aas-Hansen og hennes to meddommere skal ta stilling til, er om oppsigelsen av dem skal kjennes ugyldige, slik LO og NTL krever på deres vegne. Det reises også krav om erstatning på vegne av de 11.

Når det gjelder de to mennene, er kravet at de skal gjeninnsettes i sine stillinger som driftsteknikere i enheten innenfor Forsvarsbygg som drifter boliger og innkvartering i Forsvaret.

Få nyhetsbrevet vårt

Ikke tatt hensyn til følgene

LO-advokat Alexander Cascio påpekte i sitt innledningsforedrag at de 52 ansatte har brukt sin rett etter arbeidsmiljøloven til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen.

– Det Forsvarsbygg valgte å gjøre etterpå, var å si opp rubbel og bit, uten – mener vi – å gjøre individuelle vurderinger, sa Cascio.

LO-advokaten påpekte at oppsigelsene hadde svært dramatiske følger for de ni kvinnene som sitter i rettssalen i dag, og at arbeidsgiver ikke har tatt disse følgene i betraktning som en arbeidsgiver skal. De ansatte i Forsvarsbygg har fått en mer brutal behandling enn det andre yrkesgrupper har måttet tåle i tilsvarende prosesser, ifølge Cascio. Han mener at arbeidsgiver lot det gå prestisje i anbudsprosessen, og at hensynet til denne prosessen fikk gå foran hensynet til de ansatte.

– Med sin manglende vilje til å finne alternative løsninger for renholderne, har de heller gjort det vanskeligere for renholdere å fortsette i offentlig sektor, sa Cascio.

Renholderenes prosessfullmektiger Alexander Cascio og Imran Haider mener at Forsvarsbygg ikke har oppfylt omplasseringsplikten i tilstrekkelig grad, og heller ikke har gjort gode nok individuelle vurderinger på deres vegne. Cascio viser blant annet til at Forsvarsbygg valgte å utlyse 16 stillinger i Bolig og kvarter uten å vurdere om renholdere kunne være aktuelle for stillingene, som de ifølge NTL på dette tidspunktet fylte kvalifikasjonskravene til. Senere har Forsvarsbygg økt kvalifikasjonskravene til disse stillingene kraftig, slik at de nå vil ha søkere med bachelorgrad.

– Det unnlot man, selv om man visste at saksøkerne ville rammes ekstra hardt økonomisk, sa Cascio.

LO-advokatene påpeker at arbeidsgiver er forpliktet til å gjøre en avveining av interessene til den overtallige satt opp mot hensynet til arbeidsgiver før man går til oppsigelse. De mener at helseplager og konsekvenser for pensjon er blitt for lite vektlagt. For eksempel var en av de oppsagte fire måneder for ung til å komme inn under beskyttelsen som 60-åringene fikk. En annen manglet noen få måneder på å nå tjenestekravet på 15 år for å unngå oppsigelse.

Tøft for dem over 55 år

Prosessen forut for ISS' overtakelse av renholdet i Forsvaret var preget av en dragkamp om hva som skulle gjøres for de eldste renholderne, de mellom 55 og 62 år, som ville rammes hardest økonomisk. 14. september 2015 ble det besluttet på departementsnivå at renholdere som var 60 år og hadde 15 års ansiennitet ikke skulle bli med i virksomhetsoverdragelsen, men ansettes i Forsvaret.

De som ble stående tilbake uten noen tiltak, var de som var over 55 år, og dermed for gamle til å opparbeide seg rettigheter til AFP om de gikk over til ISS. I rettssalen sitter renholdere som ifølge Cascio må stå i jobb to år lenger, og i tillegg får lavere pensjon livet ut hvis de mister ansettelsen i Forsvarsbygg.

Forsvarsdepartementet har begrunnet sin uvilje mot å finne ordninger for denne gruppen med at det er en forventning om at arbeidstakere heretter skal stå lenger i jobb.

Mener at staten har gjort sitt

Forsvarsdepartementets prosessfullmektig Siri Kristiansen sa i sitt innledningsforedrag at Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet har oppfylt alle sine forpliktelser til punkt og prikke. De som hadde reservert seg, ble vurdert opp mot ledige stillinger som var aktuelle på tidspunktet, uten at de fylte noen av dem, ifølge Kristiansen. Forsvarsbygg hadde strenge innsparingspålegg gjennom statsbudsjettet som forutsetter vedvarerende nedbemanning og effektivisering.

Ifølge Kristiansen har departementet hele tiden hatt som mål å ivareta de ansatte på en god måte, og viser til at skjermingen av de over 60 år er et eksempel på det. Å skjerme 60 renholdere i alderen 60 pluss var en ting; å ta med alle 168 som var over 55 år ble for dyrt, ifølge statens prosessfullmektig, som viste til at Oslo kommune hadde valgt samme løsning og skjermet de over 60 år.

– ISS ivaretar sine ansatte

Virksomhetsoverdragelsen til ISS var å betrakte som en garanti for at renholderne fikk beholde jobbene sine, framholdt Kristiansen. Hun karakteriserte ISS som en seriøs bedrift som ivaretar sine ansatte på en god måte.

– ISS er IA-bedrift med aktiv tilrettelegging for gravide og andre ansatte som trenger det, med lavere sykefravær enn man hadde blant renholderne i Forsvarsbygg, sa Kristiansen.

Hun avviser at det ikke har vært gjort en interesseavveining mellom virksomhetens interesser og hensynet til de ansatte. Departementet har brukt lang tid på klagebehandling og hadde individuelle møter med alle, og gjort en grundig og god interesseavveining.

– Man har lett med lys og lykte, og ikke funnet noe som helst som kunne være aktuelt av stillinger for disse, sa Kristiansen.

Staten bestrider at de to mennene har fortrinnrett til konkrete stillinger i Bolig og kvarter, og avviser at kriteriene for stillingene er hevet til et usaklig høyt nivå.

Statens prosessfullmektig beskrev hvor vanskelig det har vært for arbeidsgiver å finne arbeidsoppgaver til renholderne innenfor Forsvarsbygg mens saken pågår.

– Det har bydd på betydelig administrasjon og utfordringer å finne oppgaver til dem, sa Kristiansen.

Tirsdagen skal brukes til partsforklaringer fra saksøker og saksøkte.

– Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye

For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
14.08.2017
21:03
15.08.2017 09:46Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Rønnaug Jarlsbo

Åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

Glen Musk

Rundt 350 vektere må bytte arbeidsgiver etter at Securitas tapte anbud

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

Jan-Erik Østlie

Ulf synes det er for dyrt for pensjonistene – snudde landsmøtet

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

FOLKEBONUS:  Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

FOLKEBONUS: Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

Colourbox (illustrasjonsbilde)

SV vil bruke penger fra klimaavgiften til å gi deg en gavesjekk

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

Cathrine Kahrs

Vilde (27) visste lite om pensjon. Så skulle hun streike for en bedre ordning

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

Leif Martin Kirknes

LO øker presset på Støre i feriepenge-saken: – En skam om ikke fellesskapet stiller opp

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

Håvard Sæbø

Christine (22) og Marthe (25) er tillitsvalde i Norges einaste McDonald’s med tariffavtale

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Håvard Sæbø

Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident


Flere saker