JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

Ole Palmstrøm

De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret

Har Forsvarsdepartementet gjort sin arbeidsgiverplikt overfor forsvarsrenholderne, eller lar de slitne, eldre arbeidstakere i stikken med oppsigelse og dårlig pensjon?14.08.2017
21:03
21.08.2023 17:14

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

Det skal utspille seg et sørgelig drama i Oslo tingrett denne uka, en historie om oppsagte statstjenestemenn, om eldre kvinner som kan tape pensjon for millionbeløp, om en arbeidsgiver som ikke har klart å finne alternative jobber til en eneste av dem som har villet bli hos sin gamle arbeidsgiver.

Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg

Det skal handle om slitne arbeidstakere som kan oppleve å måtte jobbe flere år lengre enn de har sett for seg, og attpåtil ende opp med en mye dårligere pensjon til slutt.

Retten kommer også i løpet av uka til å få høre om hva som har skjedd med forsvarsrenholderne som ble overført til ISS, arbeidsforholdene og renholdskvaliteten hos renholdsgiganten ISS vil bli tema, og merkelige utslag av konkurranseutsettingen, for eksempel ISS-renholdere uten sikkerhetsklarering som har måttet fotfølges av sikkerhetsvakter for at de skal kunne gjøre jobben sin.

Det er stor politisk vilje i Solberg-regjeringen til å privatisere tjenester. Denne rettssaken kan komme til å illustrere om prosessene er like gode og gjennomtenkte som de er ønsket av den politiske ledelsen.

Renholderne tapte mot ISS – nå anker de

Ni kvinner og to menn

I rettssalen sitter ni kvinner mellom 55 og 60 år og to menn i slutten av 40-åra. De har stevnet Forsvarsdepartementet for retten for usaklig oppsigelse. Det handler om renholdstjenestene i Forsvaret, som Solberg-regjeringen straks etter sin overtakelse besluttet ikke lenger skulle ivaretas av Forsvarsbygg, men konkurranseutsettes.

Da Forsvarsdepartementet i 2015 inngikk kontrakt med ISS om å levere renholdstjenester til Forsvaret, var planen at samtlige 365 renholdere fra Forsvarsbygg skulle overføres til ISS. 52 valgte å takke nei til ISS, og ble sagt opp av Forsvarsbygg etter noen uker. Av disse er det 11 som sitter i rettssal 383 denne uka. Det store spørsmålet som tingrettsdommer Astri Aas-Hansen og hennes to meddommere skal ta stilling til, er om oppsigelsen av dem skal kjennes ugyldige, slik LO og NTL krever på deres vegne. Det reises også krav om erstatning på vegne av de 11.

Når det gjelder de to mennene, er kravet at de skal gjeninnsettes i sine stillinger som driftsteknikere i enheten innenfor Forsvarsbygg som drifter boliger og innkvartering i Forsvaret.

Få nyhetsbrevet vårt

Ikke tatt hensyn til følgene

LO-advokat Alexander Cascio påpekte i sitt innledningsforedrag at de 52 ansatte har brukt sin rett etter arbeidsmiljøloven til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen.

– Det Forsvarsbygg valgte å gjøre etterpå, var å si opp rubbel og bit, uten – mener vi – å gjøre individuelle vurderinger, sa Cascio.

LO-advokaten påpekte at oppsigelsene hadde svært dramatiske følger for de ni kvinnene som sitter i rettssalen i dag, og at arbeidsgiver ikke har tatt disse følgene i betraktning som en arbeidsgiver skal. De ansatte i Forsvarsbygg har fått en mer brutal behandling enn det andre yrkesgrupper har måttet tåle i tilsvarende prosesser, ifølge Cascio. Han mener at arbeidsgiver lot det gå prestisje i anbudsprosessen, og at hensynet til denne prosessen fikk gå foran hensynet til de ansatte.

– Med sin manglende vilje til å finne alternative løsninger for renholderne, har de heller gjort det vanskeligere for renholdere å fortsette i offentlig sektor, sa Cascio.

Renholderenes prosessfullmektiger Alexander Cascio og Imran Haider mener at Forsvarsbygg ikke har oppfylt omplasseringsplikten i tilstrekkelig grad, og heller ikke har gjort gode nok individuelle vurderinger på deres vegne. Cascio viser blant annet til at Forsvarsbygg valgte å utlyse 16 stillinger i Bolig og kvarter uten å vurdere om renholdere kunne være aktuelle for stillingene, som de ifølge NTL på dette tidspunktet fylte kvalifikasjonskravene til. Senere har Forsvarsbygg økt kvalifikasjonskravene til disse stillingene kraftig, slik at de nå vil ha søkere med bachelorgrad.

– Det unnlot man, selv om man visste at saksøkerne ville rammes ekstra hardt økonomisk, sa Cascio.

LO-advokatene påpeker at arbeidsgiver er forpliktet til å gjøre en avveining av interessene til den overtallige satt opp mot hensynet til arbeidsgiver før man går til oppsigelse. De mener at helseplager og konsekvenser for pensjon er blitt for lite vektlagt. For eksempel var en av de oppsagte fire måneder for ung til å komme inn under beskyttelsen som 60-åringene fikk. En annen manglet noen få måneder på å nå tjenestekravet på 15 år for å unngå oppsigelse.

Tøft for dem over 55 år

Prosessen forut for ISS' overtakelse av renholdet i Forsvaret var preget av en dragkamp om hva som skulle gjøres for de eldste renholderne, de mellom 55 og 62 år, som ville rammes hardest økonomisk. 14. september 2015 ble det besluttet på departementsnivå at renholdere som var 60 år og hadde 15 års ansiennitet ikke skulle bli med i virksomhetsoverdragelsen, men ansettes i Forsvaret.

De som ble stående tilbake uten noen tiltak, var de som var over 55 år, og dermed for gamle til å opparbeide seg rettigheter til AFP om de gikk over til ISS. I rettssalen sitter renholdere som ifølge Cascio må stå i jobb to år lenger, og i tillegg får lavere pensjon livet ut hvis de mister ansettelsen i Forsvarsbygg.

Forsvarsdepartementet har begrunnet sin uvilje mot å finne ordninger for denne gruppen med at det er en forventning om at arbeidstakere heretter skal stå lenger i jobb.

Mener at staten har gjort sitt

Forsvarsdepartementets prosessfullmektig Siri Kristiansen sa i sitt innledningsforedrag at Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet har oppfylt alle sine forpliktelser til punkt og prikke. De som hadde reservert seg, ble vurdert opp mot ledige stillinger som var aktuelle på tidspunktet, uten at de fylte noen av dem, ifølge Kristiansen. Forsvarsbygg hadde strenge innsparingspålegg gjennom statsbudsjettet som forutsetter vedvarerende nedbemanning og effektivisering.

Ifølge Kristiansen har departementet hele tiden hatt som mål å ivareta de ansatte på en god måte, og viser til at skjermingen av de over 60 år er et eksempel på det. Å skjerme 60 renholdere i alderen 60 pluss var en ting; å ta med alle 168 som var over 55 år ble for dyrt, ifølge statens prosessfullmektig, som viste til at Oslo kommune hadde valgt samme løsning og skjermet de over 60 år.

– ISS ivaretar sine ansatte

Virksomhetsoverdragelsen til ISS var å betrakte som en garanti for at renholderne fikk beholde jobbene sine, framholdt Kristiansen. Hun karakteriserte ISS som en seriøs bedrift som ivaretar sine ansatte på en god måte.

– ISS er IA-bedrift med aktiv tilrettelegging for gravide og andre ansatte som trenger det, med lavere sykefravær enn man hadde blant renholderne i Forsvarsbygg, sa Kristiansen.

Hun avviser at det ikke har vært gjort en interesseavveining mellom virksomhetens interesser og hensynet til de ansatte. Departementet har brukt lang tid på klagebehandling og hadde individuelle møter med alle, og gjort en grundig og god interesseavveining.

– Man har lett med lys og lykte, og ikke funnet noe som helst som kunne være aktuelt av stillinger for disse, sa Kristiansen.

Staten bestrider at de to mennene har fortrinnrett til konkrete stillinger i Bolig og kvarter, og avviser at kriteriene for stillingene er hevet til et usaklig høyt nivå.

Statens prosessfullmektig beskrev hvor vanskelig det har vært for arbeidsgiver å finne arbeidsoppgaver til renholderne innenfor Forsvarsbygg mens saken pågår.

– Det har bydd på betydelig administrasjon og utfordringer å finne oppgaver til dem, sa Kristiansen.

Tirsdagen skal brukes til partsforklaringer fra saksøker og saksøkte.

– Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye

For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

14.08.2017
21:03
21.08.2023 17:14Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker