JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

Ole Palmstrøm

De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret

Har Forsvarsdepartementet gjort sin arbeidsgiverplikt overfor forsvarsrenholderne, eller lar de slitne, eldre arbeidstakere i stikken med oppsigelse og dårlig pensjon?14.08.2017
21:03
21.08.2023 17:14

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

Det skal utspille seg et sørgelig drama i Oslo tingrett denne uka, en historie om oppsagte statstjenestemenn, om eldre kvinner som kan tape pensjon for millionbeløp, om en arbeidsgiver som ikke har klart å finne alternative jobber til en eneste av dem som har villet bli hos sin gamle arbeidsgiver.

Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg

Det skal handle om slitne arbeidstakere som kan oppleve å måtte jobbe flere år lengre enn de har sett for seg, og attpåtil ende opp med en mye dårligere pensjon til slutt.

Retten kommer også i løpet av uka til å få høre om hva som har skjedd med forsvarsrenholderne som ble overført til ISS, arbeidsforholdene og renholdskvaliteten hos renholdsgiganten ISS vil bli tema, og merkelige utslag av konkurranseutsettingen, for eksempel ISS-renholdere uten sikkerhetsklarering som har måttet fotfølges av sikkerhetsvakter for at de skal kunne gjøre jobben sin.

Det er stor politisk vilje i Solberg-regjeringen til å privatisere tjenester. Denne rettssaken kan komme til å illustrere om prosessene er like gode og gjennomtenkte som de er ønsket av den politiske ledelsen.

Renholderne tapte mot ISS – nå anker de

Ni kvinner og to menn

I rettssalen sitter ni kvinner mellom 55 og 60 år og to menn i slutten av 40-åra. De har stevnet Forsvarsdepartementet for retten for usaklig oppsigelse. Det handler om renholdstjenestene i Forsvaret, som Solberg-regjeringen straks etter sin overtakelse besluttet ikke lenger skulle ivaretas av Forsvarsbygg, men konkurranseutsettes.

Da Forsvarsdepartementet i 2015 inngikk kontrakt med ISS om å levere renholdstjenester til Forsvaret, var planen at samtlige 365 renholdere fra Forsvarsbygg skulle overføres til ISS. 52 valgte å takke nei til ISS, og ble sagt opp av Forsvarsbygg etter noen uker. Av disse er det 11 som sitter i rettssal 383 denne uka. Det store spørsmålet som tingrettsdommer Astri Aas-Hansen og hennes to meddommere skal ta stilling til, er om oppsigelsen av dem skal kjennes ugyldige, slik LO og NTL krever på deres vegne. Det reises også krav om erstatning på vegne av de 11.

Når det gjelder de to mennene, er kravet at de skal gjeninnsettes i sine stillinger som driftsteknikere i enheten innenfor Forsvarsbygg som drifter boliger og innkvartering i Forsvaret.

Få nyhetsbrevet vårt

Ikke tatt hensyn til følgene

LO-advokat Alexander Cascio påpekte i sitt innledningsforedrag at de 52 ansatte har brukt sin rett etter arbeidsmiljøloven til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen.

– Det Forsvarsbygg valgte å gjøre etterpå, var å si opp rubbel og bit, uten – mener vi – å gjøre individuelle vurderinger, sa Cascio.

LO-advokaten påpekte at oppsigelsene hadde svært dramatiske følger for de ni kvinnene som sitter i rettssalen i dag, og at arbeidsgiver ikke har tatt disse følgene i betraktning som en arbeidsgiver skal. De ansatte i Forsvarsbygg har fått en mer brutal behandling enn det andre yrkesgrupper har måttet tåle i tilsvarende prosesser, ifølge Cascio. Han mener at arbeidsgiver lot det gå prestisje i anbudsprosessen, og at hensynet til denne prosessen fikk gå foran hensynet til de ansatte.

– Med sin manglende vilje til å finne alternative løsninger for renholderne, har de heller gjort det vanskeligere for renholdere å fortsette i offentlig sektor, sa Cascio.

Renholderenes prosessfullmektiger Alexander Cascio og Imran Haider mener at Forsvarsbygg ikke har oppfylt omplasseringsplikten i tilstrekkelig grad, og heller ikke har gjort gode nok individuelle vurderinger på deres vegne. Cascio viser blant annet til at Forsvarsbygg valgte å utlyse 16 stillinger i Bolig og kvarter uten å vurdere om renholdere kunne være aktuelle for stillingene, som de ifølge NTL på dette tidspunktet fylte kvalifikasjonskravene til. Senere har Forsvarsbygg økt kvalifikasjonskravene til disse stillingene kraftig, slik at de nå vil ha søkere med bachelorgrad.

– Det unnlot man, selv om man visste at saksøkerne ville rammes ekstra hardt økonomisk, sa Cascio.

LO-advokatene påpeker at arbeidsgiver er forpliktet til å gjøre en avveining av interessene til den overtallige satt opp mot hensynet til arbeidsgiver før man går til oppsigelse. De mener at helseplager og konsekvenser for pensjon er blitt for lite vektlagt. For eksempel var en av de oppsagte fire måneder for ung til å komme inn under beskyttelsen som 60-åringene fikk. En annen manglet noen få måneder på å nå tjenestekravet på 15 år for å unngå oppsigelse.

Tøft for dem over 55 år

Prosessen forut for ISS' overtakelse av renholdet i Forsvaret var preget av en dragkamp om hva som skulle gjøres for de eldste renholderne, de mellom 55 og 62 år, som ville rammes hardest økonomisk. 14. september 2015 ble det besluttet på departementsnivå at renholdere som var 60 år og hadde 15 års ansiennitet ikke skulle bli med i virksomhetsoverdragelsen, men ansettes i Forsvaret.

De som ble stående tilbake uten noen tiltak, var de som var over 55 år, og dermed for gamle til å opparbeide seg rettigheter til AFP om de gikk over til ISS. I rettssalen sitter renholdere som ifølge Cascio må stå i jobb to år lenger, og i tillegg får lavere pensjon livet ut hvis de mister ansettelsen i Forsvarsbygg.

Forsvarsdepartementet har begrunnet sin uvilje mot å finne ordninger for denne gruppen med at det er en forventning om at arbeidstakere heretter skal stå lenger i jobb.

Mener at staten har gjort sitt

Forsvarsdepartementets prosessfullmektig Siri Kristiansen sa i sitt innledningsforedrag at Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet har oppfylt alle sine forpliktelser til punkt og prikke. De som hadde reservert seg, ble vurdert opp mot ledige stillinger som var aktuelle på tidspunktet, uten at de fylte noen av dem, ifølge Kristiansen. Forsvarsbygg hadde strenge innsparingspålegg gjennom statsbudsjettet som forutsetter vedvarerende nedbemanning og effektivisering.

Ifølge Kristiansen har departementet hele tiden hatt som mål å ivareta de ansatte på en god måte, og viser til at skjermingen av de over 60 år er et eksempel på det. Å skjerme 60 renholdere i alderen 60 pluss var en ting; å ta med alle 168 som var over 55 år ble for dyrt, ifølge statens prosessfullmektig, som viste til at Oslo kommune hadde valgt samme løsning og skjermet de over 60 år.

– ISS ivaretar sine ansatte

Virksomhetsoverdragelsen til ISS var å betrakte som en garanti for at renholderne fikk beholde jobbene sine, framholdt Kristiansen. Hun karakteriserte ISS som en seriøs bedrift som ivaretar sine ansatte på en god måte.

– ISS er IA-bedrift med aktiv tilrettelegging for gravide og andre ansatte som trenger det, med lavere sykefravær enn man hadde blant renholderne i Forsvarsbygg, sa Kristiansen.

Hun avviser at det ikke har vært gjort en interesseavveining mellom virksomhetens interesser og hensynet til de ansatte. Departementet har brukt lang tid på klagebehandling og hadde individuelle møter med alle, og gjort en grundig og god interesseavveining.

– Man har lett med lys og lykte, og ikke funnet noe som helst som kunne være aktuelt av stillinger for disse, sa Kristiansen.

Staten bestrider at de to mennene har fortrinnrett til konkrete stillinger i Bolig og kvarter, og avviser at kriteriene for stillingene er hevet til et usaklig høyt nivå.

Statens prosessfullmektig beskrev hvor vanskelig det har vært for arbeidsgiver å finne arbeidsoppgaver til renholderne innenfor Forsvarsbygg mens saken pågår.

– Det har bydd på betydelig administrasjon og utfordringer å finne oppgaver til dem, sa Kristiansen.

Tirsdagen skal brukes til partsforklaringer fra saksøker og saksøkte.

– Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye

For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

14.08.2017
21:03
21.08.2023 17:14Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Tri Nguyen Dinh

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

Joakim sluttet som taxisjåfør og ble vognfører. Det merkes på lønna

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Jøran Grønstad

Vektere, renholdere og anleggsfolk skal få ny lønn. Her er kravene

Ole Palmstrøm

Statsansatte ble lønnsvinnere i 2023

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får elektrikeren jobben tilbake

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fartein Rudjord

Katrine og Maren hjelper fangene som vekker størst avsky

Kommentar

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fagbevegelsen har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Jonas Fagereng Jacobsen

Ansatte i varehandelen blei lønnstapere i 2023

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Roy Ervin Solstad og Torgny Hasås

Både små og store frynsegoder må beskattes. Her er reglene

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker