JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

Ole Palmstrøm

De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret

Har Forsvarsdepartementet gjort sin arbeidsgiverplikt overfor forsvarsrenholderne, eller lar de slitne, eldre arbeidstakere i stikken med oppsigelse og dårlig pensjon?14.08.2017
21:03
15.08.2017 09:46

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

Det skal utspille seg et sørgelig drama i Oslo tingrett denne uka, en historie om oppsagte statstjenestemenn, om eldre kvinner som kan tape pensjon for millionbeløp, om en arbeidsgiver som ikke har klart å finne alternative jobber til en eneste av dem som har villet bli hos sin gamle arbeidsgiver.

Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg

Det skal handle om slitne arbeidstakere som kan oppleve å måtte jobbe flere år lengre enn de har sett for seg, og attpåtil ende opp med en mye dårligere pensjon til slutt.

Retten kommer også i løpet av uka til å få høre om hva som har skjedd med forsvarsrenholderne som ble overført til ISS, arbeidsforholdene og renholdskvaliteten hos renholdsgiganten ISS vil bli tema, og merkelige utslag av konkurranseutsettingen, for eksempel ISS-renholdere uten sikkerhetsklarering som har måttet fotfølges av sikkerhetsvakter for at de skal kunne gjøre jobben sin.

Det er stor politisk vilje i Solberg-regjeringen til å privatisere tjenester. Denne rettssaken kan komme til å illustrere om prosessene er like gode og gjennomtenkte som de er ønsket av den politiske ledelsen.

Renholderne tapte mot ISS – nå anker de

Ni kvinner og to menn

I rettssalen sitter ni kvinner mellom 55 og 60 år og to menn i slutten av 40-åra. De har stevnet Forsvarsdepartementet for retten for usaklig oppsigelse. Det handler om renholdstjenestene i Forsvaret, som Solberg-regjeringen straks etter sin overtakelse besluttet ikke lenger skulle ivaretas av Forsvarsbygg, men konkurranseutsettes.

Da Forsvarsdepartementet i 2015 inngikk kontrakt med ISS om å levere renholdstjenester til Forsvaret, var planen at samtlige 365 renholdere fra Forsvarsbygg skulle overføres til ISS. 52 valgte å takke nei til ISS, og ble sagt opp av Forsvarsbygg etter noen uker. Av disse er det 11 som sitter i rettssal 383 denne uka. Det store spørsmålet som tingrettsdommer Astri Aas-Hansen og hennes to meddommere skal ta stilling til, er om oppsigelsen av dem skal kjennes ugyldige, slik LO og NTL krever på deres vegne. Det reises også krav om erstatning på vegne av de 11.

Når det gjelder de to mennene, er kravet at de skal gjeninnsettes i sine stillinger som driftsteknikere i enheten innenfor Forsvarsbygg som drifter boliger og innkvartering i Forsvaret.

Få nyhetsbrevet vårt

Ikke tatt hensyn til følgene

LO-advokat Alexander Cascio påpekte i sitt innledningsforedrag at de 52 ansatte har brukt sin rett etter arbeidsmiljøloven til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen.

– Det Forsvarsbygg valgte å gjøre etterpå, var å si opp rubbel og bit, uten – mener vi – å gjøre individuelle vurderinger, sa Cascio.

LO-advokaten påpekte at oppsigelsene hadde svært dramatiske følger for de ni kvinnene som sitter i rettssalen i dag, og at arbeidsgiver ikke har tatt disse følgene i betraktning som en arbeidsgiver skal. De ansatte i Forsvarsbygg har fått en mer brutal behandling enn det andre yrkesgrupper har måttet tåle i tilsvarende prosesser, ifølge Cascio. Han mener at arbeidsgiver lot det gå prestisje i anbudsprosessen, og at hensynet til denne prosessen fikk gå foran hensynet til de ansatte.

– Med sin manglende vilje til å finne alternative løsninger for renholderne, har de heller gjort det vanskeligere for renholdere å fortsette i offentlig sektor, sa Cascio.

Renholderenes prosessfullmektiger Alexander Cascio og Imran Haider mener at Forsvarsbygg ikke har oppfylt omplasseringsplikten i tilstrekkelig grad, og heller ikke har gjort gode nok individuelle vurderinger på deres vegne. Cascio viser blant annet til at Forsvarsbygg valgte å utlyse 16 stillinger i Bolig og kvarter uten å vurdere om renholdere kunne være aktuelle for stillingene, som de ifølge NTL på dette tidspunktet fylte kvalifikasjonskravene til. Senere har Forsvarsbygg økt kvalifikasjonskravene til disse stillingene kraftig, slik at de nå vil ha søkere med bachelorgrad.

– Det unnlot man, selv om man visste at saksøkerne ville rammes ekstra hardt økonomisk, sa Cascio.

LO-advokatene påpeker at arbeidsgiver er forpliktet til å gjøre en avveining av interessene til den overtallige satt opp mot hensynet til arbeidsgiver før man går til oppsigelse. De mener at helseplager og konsekvenser for pensjon er blitt for lite vektlagt. For eksempel var en av de oppsagte fire måneder for ung til å komme inn under beskyttelsen som 60-åringene fikk. En annen manglet noen få måneder på å nå tjenestekravet på 15 år for å unngå oppsigelse.

Tøft for dem over 55 år

Prosessen forut for ISS' overtakelse av renholdet i Forsvaret var preget av en dragkamp om hva som skulle gjøres for de eldste renholderne, de mellom 55 og 62 år, som ville rammes hardest økonomisk. 14. september 2015 ble det besluttet på departementsnivå at renholdere som var 60 år og hadde 15 års ansiennitet ikke skulle bli med i virksomhetsoverdragelsen, men ansettes i Forsvaret.

De som ble stående tilbake uten noen tiltak, var de som var over 55 år, og dermed for gamle til å opparbeide seg rettigheter til AFP om de gikk over til ISS. I rettssalen sitter renholdere som ifølge Cascio må stå i jobb to år lenger, og i tillegg får lavere pensjon livet ut hvis de mister ansettelsen i Forsvarsbygg.

Forsvarsdepartementet har begrunnet sin uvilje mot å finne ordninger for denne gruppen med at det er en forventning om at arbeidstakere heretter skal stå lenger i jobb.

Mener at staten har gjort sitt

Forsvarsdepartementets prosessfullmektig Siri Kristiansen sa i sitt innledningsforedrag at Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet har oppfylt alle sine forpliktelser til punkt og prikke. De som hadde reservert seg, ble vurdert opp mot ledige stillinger som var aktuelle på tidspunktet, uten at de fylte noen av dem, ifølge Kristiansen. Forsvarsbygg hadde strenge innsparingspålegg gjennom statsbudsjettet som forutsetter vedvarerende nedbemanning og effektivisering.

Ifølge Kristiansen har departementet hele tiden hatt som mål å ivareta de ansatte på en god måte, og viser til at skjermingen av de over 60 år er et eksempel på det. Å skjerme 60 renholdere i alderen 60 pluss var en ting; å ta med alle 168 som var over 55 år ble for dyrt, ifølge statens prosessfullmektig, som viste til at Oslo kommune hadde valgt samme løsning og skjermet de over 60 år.

– ISS ivaretar sine ansatte

Virksomhetsoverdragelsen til ISS var å betrakte som en garanti for at renholderne fikk beholde jobbene sine, framholdt Kristiansen. Hun karakteriserte ISS som en seriøs bedrift som ivaretar sine ansatte på en god måte.

– ISS er IA-bedrift med aktiv tilrettelegging for gravide og andre ansatte som trenger det, med lavere sykefravær enn man hadde blant renholderne i Forsvarsbygg, sa Kristiansen.

Hun avviser at det ikke har vært gjort en interesseavveining mellom virksomhetens interesser og hensynet til de ansatte. Departementet har brukt lang tid på klagebehandling og hadde individuelle møter med alle, og gjort en grundig og god interesseavveining.

– Man har lett med lys og lykte, og ikke funnet noe som helst som kunne være aktuelt av stillinger for disse, sa Kristiansen.

Staten bestrider at de to mennene har fortrinnrett til konkrete stillinger i Bolig og kvarter, og avviser at kriteriene for stillingene er hevet til et usaklig høyt nivå.

Statens prosessfullmektig beskrev hvor vanskelig det har vært for arbeidsgiver å finne arbeidsoppgaver til renholderne innenfor Forsvarsbygg mens saken pågår.

– Det har bydd på betydelig administrasjon og utfordringer å finne oppgaver til dem, sa Kristiansen.

Tirsdagen skal brukes til partsforklaringer fra saksøker og saksøkte.

– Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye

For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

14.08.2017
21:03
15.08.2017 09:46Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker