JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

I Tingretten: LO-advokatene Alexander Cascio (t.h.) og Imran Haider fører saken på vegne av de 11 renholderne.

Ole Palmstrøm

De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret

Har Forsvarsdepartementet gjort sin arbeidsgiverplikt overfor forsvarsrenholderne, eller lar de slitne, eldre arbeidstakere i stikken med oppsigelse og dårlig pensjon?14.08.2017
21:03
15.08.2017 09:46

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

Det skal utspille seg et sørgelig drama i Oslo tingrett denne uka, en historie om oppsagte statstjenestemenn, om eldre kvinner som kan tape pensjon for millionbeløp, om en arbeidsgiver som ikke har klart å finne alternative jobber til en eneste av dem som har villet bli hos sin gamle arbeidsgiver.

Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg

Det skal handle om slitne arbeidstakere som kan oppleve å måtte jobbe flere år lengre enn de har sett for seg, og attpåtil ende opp med en mye dårligere pensjon til slutt.

Retten kommer også i løpet av uka til å få høre om hva som har skjedd med forsvarsrenholderne som ble overført til ISS, arbeidsforholdene og renholdskvaliteten hos renholdsgiganten ISS vil bli tema, og merkelige utslag av konkurranseutsettingen, for eksempel ISS-renholdere uten sikkerhetsklarering som har måttet fotfølges av sikkerhetsvakter for at de skal kunne gjøre jobben sin.

Det er stor politisk vilje i Solberg-regjeringen til å privatisere tjenester. Denne rettssaken kan komme til å illustrere om prosessene er like gode og gjennomtenkte som de er ønsket av den politiske ledelsen.

Renholderne tapte mot ISS – nå anker de

Ni kvinner og to menn

I rettssalen sitter ni kvinner mellom 55 og 60 år og to menn i slutten av 40-åra. De har stevnet Forsvarsdepartementet for retten for usaklig oppsigelse. Det handler om renholdstjenestene i Forsvaret, som Solberg-regjeringen straks etter sin overtakelse besluttet ikke lenger skulle ivaretas av Forsvarsbygg, men konkurranseutsettes.

Da Forsvarsdepartementet i 2015 inngikk kontrakt med ISS om å levere renholdstjenester til Forsvaret, var planen at samtlige 365 renholdere fra Forsvarsbygg skulle overføres til ISS. 52 valgte å takke nei til ISS, og ble sagt opp av Forsvarsbygg etter noen uker. Av disse er det 11 som sitter i rettssal 383 denne uka. Det store spørsmålet som tingrettsdommer Astri Aas-Hansen og hennes to meddommere skal ta stilling til, er om oppsigelsen av dem skal kjennes ugyldige, slik LO og NTL krever på deres vegne. Det reises også krav om erstatning på vegne av de 11.

Når det gjelder de to mennene, er kravet at de skal gjeninnsettes i sine stillinger som driftsteknikere i enheten innenfor Forsvarsbygg som drifter boliger og innkvartering i Forsvaret.

Få nyhetsbrevet vårt

Ikke tatt hensyn til følgene

LO-advokat Alexander Cascio påpekte i sitt innledningsforedrag at de 52 ansatte har brukt sin rett etter arbeidsmiljøloven til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen.

– Det Forsvarsbygg valgte å gjøre etterpå, var å si opp rubbel og bit, uten – mener vi – å gjøre individuelle vurderinger, sa Cascio.

LO-advokaten påpekte at oppsigelsene hadde svært dramatiske følger for de ni kvinnene som sitter i rettssalen i dag, og at arbeidsgiver ikke har tatt disse følgene i betraktning som en arbeidsgiver skal. De ansatte i Forsvarsbygg har fått en mer brutal behandling enn det andre yrkesgrupper har måttet tåle i tilsvarende prosesser, ifølge Cascio. Han mener at arbeidsgiver lot det gå prestisje i anbudsprosessen, og at hensynet til denne prosessen fikk gå foran hensynet til de ansatte.

– Med sin manglende vilje til å finne alternative løsninger for renholderne, har de heller gjort det vanskeligere for renholdere å fortsette i offentlig sektor, sa Cascio.

Renholderenes prosessfullmektiger Alexander Cascio og Imran Haider mener at Forsvarsbygg ikke har oppfylt omplasseringsplikten i tilstrekkelig grad, og heller ikke har gjort gode nok individuelle vurderinger på deres vegne. Cascio viser blant annet til at Forsvarsbygg valgte å utlyse 16 stillinger i Bolig og kvarter uten å vurdere om renholdere kunne være aktuelle for stillingene, som de ifølge NTL på dette tidspunktet fylte kvalifikasjonskravene til. Senere har Forsvarsbygg økt kvalifikasjonskravene til disse stillingene kraftig, slik at de nå vil ha søkere med bachelorgrad.

– Det unnlot man, selv om man visste at saksøkerne ville rammes ekstra hardt økonomisk, sa Cascio.

LO-advokatene påpeker at arbeidsgiver er forpliktet til å gjøre en avveining av interessene til den overtallige satt opp mot hensynet til arbeidsgiver før man går til oppsigelse. De mener at helseplager og konsekvenser for pensjon er blitt for lite vektlagt. For eksempel var en av de oppsagte fire måneder for ung til å komme inn under beskyttelsen som 60-åringene fikk. En annen manglet noen få måneder på å nå tjenestekravet på 15 år for å unngå oppsigelse.

Tøft for dem over 55 år

Prosessen forut for ISS' overtakelse av renholdet i Forsvaret var preget av en dragkamp om hva som skulle gjøres for de eldste renholderne, de mellom 55 og 62 år, som ville rammes hardest økonomisk. 14. september 2015 ble det besluttet på departementsnivå at renholdere som var 60 år og hadde 15 års ansiennitet ikke skulle bli med i virksomhetsoverdragelsen, men ansettes i Forsvaret.

De som ble stående tilbake uten noen tiltak, var de som var over 55 år, og dermed for gamle til å opparbeide seg rettigheter til AFP om de gikk over til ISS. I rettssalen sitter renholdere som ifølge Cascio må stå i jobb to år lenger, og i tillegg får lavere pensjon livet ut hvis de mister ansettelsen i Forsvarsbygg.

Forsvarsdepartementet har begrunnet sin uvilje mot å finne ordninger for denne gruppen med at det er en forventning om at arbeidstakere heretter skal stå lenger i jobb.

Mener at staten har gjort sitt

Forsvarsdepartementets prosessfullmektig Siri Kristiansen sa i sitt innledningsforedrag at Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet har oppfylt alle sine forpliktelser til punkt og prikke. De som hadde reservert seg, ble vurdert opp mot ledige stillinger som var aktuelle på tidspunktet, uten at de fylte noen av dem, ifølge Kristiansen. Forsvarsbygg hadde strenge innsparingspålegg gjennom statsbudsjettet som forutsetter vedvarerende nedbemanning og effektivisering.

Ifølge Kristiansen har departementet hele tiden hatt som mål å ivareta de ansatte på en god måte, og viser til at skjermingen av de over 60 år er et eksempel på det. Å skjerme 60 renholdere i alderen 60 pluss var en ting; å ta med alle 168 som var over 55 år ble for dyrt, ifølge statens prosessfullmektig, som viste til at Oslo kommune hadde valgt samme løsning og skjermet de over 60 år.

– ISS ivaretar sine ansatte

Virksomhetsoverdragelsen til ISS var å betrakte som en garanti for at renholderne fikk beholde jobbene sine, framholdt Kristiansen. Hun karakteriserte ISS som en seriøs bedrift som ivaretar sine ansatte på en god måte.

– ISS er IA-bedrift med aktiv tilrettelegging for gravide og andre ansatte som trenger det, med lavere sykefravær enn man hadde blant renholderne i Forsvarsbygg, sa Kristiansen.

Hun avviser at det ikke har vært gjort en interesseavveining mellom virksomhetens interesser og hensynet til de ansatte. Departementet har brukt lang tid på klagebehandling og hadde individuelle møter med alle, og gjort en grundig og god interesseavveining.

– Man har lett med lys og lykte, og ikke funnet noe som helst som kunne være aktuelt av stillinger for disse, sa Kristiansen.

Staten bestrider at de to mennene har fortrinnrett til konkrete stillinger i Bolig og kvarter, og avviser at kriteriene for stillingene er hevet til et usaklig høyt nivå.

Statens prosessfullmektig beskrev hvor vanskelig det har vært for arbeidsgiver å finne arbeidsoppgaver til renholderne innenfor Forsvarsbygg mens saken pågår.

– Det har bydd på betydelig administrasjon og utfordringer å finne oppgaver til dem, sa Kristiansen.

Tirsdagen skal brukes til partsforklaringer fra saksøker og saksøkte.

– Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye

For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

14.08.2017
21:03
15.08.2017 09:46Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker