JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forsvarsministeren måtte svare på tøffe spørsmål i Stortinget: – Hvorfor skal ISS vaske i Forsvaret, men ikke dine egne kontorer?

Forsvarsdepartementet har kastet ut ISS fra sine egne kontorer, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen synes det er greit at de vasker i resten av Forsvaret tross mye misnøye.
RENHOLD: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen erkjenner at ISS ikke har levert godt nok renhold til Forsvaret, men mener det er dogmatisk å kreve at Forsvaret bare skal ha egne renholdere.

RENHOLD: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen erkjenner at ISS ikke har levert godt nok renhold til Forsvaret, men mener det er dogmatisk å kreve at Forsvaret bare skal ha egne renholdere.

Merete Jansen

may.berg@lomedia.no

Frank Bakke-Jensen (Høyre) ble grillet i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag av Arbeiderpartiets Martin Kolberg.

Kolberg påpekte at konkurranseutsettingen av renholdet i Forsvaret ble gjennomført tross alle advarsler, blant annet fra fagbevegelsen og Forsvarets ansatte. Kolberg viste til at privatiseringen av renholdet har ført til dårligere arbeidsvilkår og tapte pensjonsrettigheter, men også misnøye blant ansatte i Forsvaret over dårlig kvalitet på renholdet.

– Er statsråden fornøyd med resultatet av privatiseringen, og kan han redegjøre for den reelle gevinsten dette har skapt, spurte Kolberg.

– Outsourcing kan ha flere fordeler, det økonomiske aspektet er det ene, et annet er at man får kvalitetssatt en tjeneste og det tredje at man stiller de riktige kravene når det gjelder miljø og de ansattes rettigheter, sa Bakke-Jensen, som ikke husket summen på innsparingene, bare at de var «betydelige».

Han mener det offentlige må legge ressurser i å bli en god innkjøper av tjenester, men innrømmet at man har noe å gå på når det gjelder å stille krav til renholdet i Forsvaret.

p

Egne renholdere i Forsvarsdepartementet

Nylig ble det kjent at Forsvaret ikke kommer til å forlenge kontrakten med ISS for områdene Troms og Nordland etter januar 2020. Ifølge Forsvarsdepartementet (se svarene på slutten av saken), er det fortsatt ikke avgjort om kontrakten med ISS skal forlenges for nye tre år når det gjelder de åtte andre områdene som var omfattet av anbudet.

Forsvarsdepartementet har imidlertid besluttet å avslutte kontrakten med ISS, uavhengig av hva som skjer med resten av Forsvaret. Departementet har overlatt renholdet til Departementenes Service- og serviceorganisasjon (DSS) og sier det er begrunnet i «regjeringens ambisjon om effektivisering av administrative tjenester ved størst mulig bruk av felles løsninger».

I spørretimen i dag ba Kolberg gjentatte ganger Bakke-Jensen om en forklaring:

– Hvorfor har man forlatt denne ordningen i Forsvarsdepartementet når man mener at det er så bra? Er det ikke på tide at statsråden avvikler hele ordningen?

– ISS har ikke levert godt nok

– Det er helt klart at ISS ikke har levert godt nok. Når ikke kravene som er stilt til ISS er oppfylt, er det en grei del av anbudsregimet at man kan si opp avtalen, sa forsvarsministeren, som mente at det ville være dogmatisk å konkludere med at man derfor ikke kan videreføre avtalen med ISS innen andre områder i Forsvaret.

Bakke-Jensen mener at staten som innkjøper av tjenester kan stille klarere krav til en ekstern leverandør enn en intern tjenesteleverandør. Der ble han kraftig motsagt at Kolberg og Leif Sande (Ap).

– Du kan stille alle krav til egen drift som du kan stille til ISS, sa Sande, som spurte om det har vært stilt for dårlige krav til ISS i anbudsprosessen.

– Er det riktig at det har vært stilt så slappe krav at man har risikert å ha russiske spioner vandrende rundt i gangene i Forsvarsdepartementet, spurte Sande, som ikke fikk verken avkreftelse eller bekreftelse fra forsvarsministeren.

Liv Signe Navarsete spurte om det var god bruk av ressurser at tilsatte i Forsvaret må bruke arbeidsdagen på å fotfølge renholdere som ikke har sikkerhetsklarering.

– Nei, det er ikke god bruk av ressurser. Da har man ikke vært en god innkjøper, sa Bakke-Jensen.

Arbeiderpartiet vil ta renholdet tilbake

– Denne debatten avslører at argumentasjonen til fordel for privatisering ikke holder mål, sa Martin Kolberg til Frifagbevegelse etter spørretimen.

– Problemene som har oppstått med ISS ble de advart mot, men de valgte av ideologiske grunner å legge denne argumentasjonen til side, sier

Kolberg, som advarer mot at verkstedvirksomheten i Forsvaret nå står i fare for å bli utsatt for regjeringens privatiseringsiver.

Kolberg viser til at Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om å ta renholdet i Forsvaret tilbake i egen regi. Forslaget var til første behandling i Utenriks- og forsvarskomiteen på onsdag.

– Arbeiderpartiet går inn i denne saken for fullt. Vi skal dokumentere at dette var et galt vedtak, sier Kolberg.

Her er Forsvarsdepartementets svar:

Her er Forsvarsdepartementets skriftlige svar på spørsmålene fra FriFagbevegelse:

– Kontrakten med ISS blir ikke videreført for to av ti områder i Forsvaret. Er det avgjort at ISS fortsetter som leverandør i de andre områdene?

– Rammeavtalene for samtlige områder har en varighet på fire år og vil uten forlenging (prolongering) utløpe i januar 2020. Forsvaret opplyser at FLO nå har konkurranseutsatt Troms og Nordland med den hensikt å inngå nye kontrakter i områdene for oppstart i januar 2020. For de øvrige områdene vil det bli foretatt en prolongeringsvurdering, og i henhold til kontraktbestemmelsene må eventuell prolongering skje senest tre måneder før inneværende kontraktsperiode utløper.

– Hvordan kan departementet si opp kontrakten midt i en kontraktsperiode, mens andre innen Forsvaret ikke kan det, tross mange klager og stor misnøye med kvaliteten på renholdet ISS leverer?

– Forsvarsdepartementet hadde en selvstendig kontrakt med FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon) med mulighet for oppsigelse fra begge parter.

– Er det riktig at Forsvarsdepartementet før jul ba Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ansette seks renholdere dedikert til å vaske hos Forsvarsdepartementet?

– Nei, Forsvarsdepartementet har ikke bedt DSS om dette. I forbindelse med at DSS skulle overta leveransen av renholdstjenester i FD gjennomførte DSS en rekrutteringsprosess for å løse oppdraget.

– Er årsaken til ansettelsen av egne renholdere for departementet også begrunnet i sikkerhet eller skyldes det bare dårlig kvalitet levert av ISS?

– Forsvarsdepartementets beslutning om å knytte seg til DSS sin renholdsleveranse er basert på regjeringens ambisjon om effektivisering av administrative tjenester ved størst mulig bruk av felles løsninger. Alle renholderne i FDs lokaler er fra 1. april 2019 ansatt i DSS.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse