JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Offentlige data:

Hun representerer 20 millioner arbeidstakere. Her er hennes advarsel til Norge

UNI-sjef Christina J. Colclough advarer Norge mot å dele offentlige data med private aktører.
DATA: NTL-nestleder Ellen Dalen og UNI-direktør Christina Colclough er kritiske til at regjeringen vil legge til rette for å dele åpne, offentlige data med næringslivet.

DATA: NTL-nestleder Ellen Dalen og UNI-direktør Christina Colclough er kritiske til at regjeringen vil legge til rette for å dele åpne, offentlige data med næringslivet.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

Britisk-danske Christina Colclough var en av innlederne på den årlige eForvaltningskonferansen, arrangert av tre LO-forbund i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Colclough har i mange år ledet en global ekspertgruppe om digitalisering fra hovedkontoret til UNI i Nyon.

UNI Global Union, som har base i Sveits, representerer over 20 millioner arbeidere fra over 900 fagforeninger i hele verden. Medlemmer i Norge er blant annet FLT, Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Handel og Kontor og Norsk Arbeidsmannsforbund fra LO. I tillegg er Finansforbundet, Negotia og Nitor representert fra Norge.

Overrasket at dette skjer i Norge

Etter å ha møtt norske tillitsvalgte på konferansen, er hun både overrasket og sjokkert over hva som er i ferd med å skje i Norge.

Microsoft vant anbudet om skytjenester for Forsvaret

NTLs nestleder Ellen Dalen forklart henne hva regjeringen sier i sin digitaliseringsstrategi

Her heter det blant annet:

• «offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage ­brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet».

• «Data skal i større grad deles og gjenbrukes i offentlig sektor, og åpne data skal publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet.»

Dalen sier videre at det er noe uklart hvilke data regjeringen mener det offentlige skal dele med private aktører.

– Når vi snakker om virksomheter som Nav, politi, domstoler, sykehus og lignende er det viktig at dette avklares. Et eksempel er informasjon om ansatte og inntekt. Inntekt faller ikke inn under sensitive data og er tilsynelatende ukontroversielt. Men hva er hensikten med at de skattefinansierte virksomhetene skal bruke tid og ressurser på å legge til rette for datadeling med privat næringsliv som ikke har velferd men fortjeneste som mål? Hva skal de bruke informasjonen til, målretta markedsføring? Spør hun.

– Dette sjokkerer meg. Hva er målet med å dele med private selskap? Hvis det er økonomisk motivert, er det ille og i strid med verdiene i Norden. Vi har jo alltid stolt på at myndighetene har tatt godt vare på våre helsedata og andre data det offentlige har. Nå må vi våkne opp. Vi må ikke være blinde og la private overta. Hadde jeg vært norsk, ville jeg vært ute i gata og demonstrert mot dette, utbryter hun.

Nå får tyskerne sin egen skytjeneste for lagring av all offentlig informasjon

Kan true personvernet

NTLs Ellen Dalen sier at hennes fagforbund jobber nå for å øke kunnskapen rundt dette, både blant medlemmer og politikere. Dette er en politikk for privatisering som kan true vårt personvern, sikkerhet og tillit til forvaltningen, mener Dalen. Colclough er enig og legger til:

UNI-direktør Christina J. Colclough: – Fagbevegelsen må stå i front når arbeidslivet digitaliseres

– Den norske regjeringen skulle i stedet spørre skoleelever, frivillige organisasjoner, fagbevegelsen og studenter om hvordan man kan dra nytte av samlet data. Det ville være langt mer inkluderende og troverdig enn å gi det til, eller selge det til private selskaper.

Colcloughs hovedbudskap under norgesbesøket er at arbeidstakere selv og borgerne må få mer innflytelse over den enorme datamengden som blir samlet inn om oss.

– Jeg ønsker at folk tenker igjennom hva de gir fra seg av data. For hver eneste dag så legger vi igjen digitale spor og gir vi fra oss personlig informasjon via vår smarttelefon, via bruk av kredittkort, via sosiale medier, PC-bruk og ved bruk av GPS i bil og så videre. Vi må innse at uansett hva vi gjør så produserer vi data og spørre oss selv: Hva skjer med disse dataene når vi gir den fra oss og hvem eier de? Spør hun.

p

Dalen sier at Colcloughs klare tale på den populære eForvaltningskonferansen og på debatter etterpå treffer rett i intensjonen med konferansen i dag.

– Vi ønsker å vise at digitalisering ikke må bli redusert ned til et teknisk eller et økonomisk spørsmål. Dette handler om politikk som berører både arbeidstakerne og borgerne i stor grad. Jeg er glad for at vi kunne dele våre erfaringer og strategier med UNI-eksperten og få drahjelp, sier hun.

Arbeidstakerne trenger beskyttelse

UNI har allerede laget forslag til etiske retningslinjer som skal styrke arbeidstakere i det nye arbeidslivet. Hun mener fagbevegelsen må stå i front når arbeidslivet digitaliseres.

– Det haster med å få plass kollektivavtaler rundt arbeidernes data rettigheter. Vi må vite hvordan dataene våre blir brukt og hvilke konklusjoner de drar ut av dette, hvor de blir lagret og hvem de eventuelt blir gitt eller solgt til. I så fall må vi også ha tilgang til algoritmer og holde ledelsen ansvarlig, sier hun.

Frykter automatiserte rekrutteringssystemer

Det er mange ting Ellen Dalen ønsker å lufte med UNIs digitaliseringsekspert. Blant annet er hun opptatt av at statlige virksomheter ikke skal bevege seg inn på automatiserte rekrutteringssystemer.

p

– Jeg frykter at automatiserte rekrutteringssystemer ved bruk av kunstig intelligens og algoritmer vil føre til diskriminering og en trussel mot demokratiet, sier hun.

Dalen sier at NTL vil sikre fortsatt innflytelse på rekrutteringsprosessene for de ansattes representanter. Også her får hun støtte fra Colclough som understreker at det er god grunn til å bekymre seg.

– Dette sprer seg også som en farsott rundt i verden. Hele 98 prosent av de 500 største selskapene i verden også kalt Fortune 500 bruker allerede automatiserte rekrutteringssystemer, hevder hun.

– Det er et system utviklet i USA som ikke tar hensyn til kultur eller tradisjon i Europa eller andre steder. Det kan bli helt feil når det testes ut andre steder. Jeg vet blant annet at Amazon måtte kutte det ut da rekrutteringssystemet via kunstig intelligens bare ønsket å ansette menn som tidligere har jobbet i selskapet, sier hun.

Høyre-sekretæren: – Personvernreglene skal overholdes

Når det gjelder offentlig sektor og deling av data til næringslivet, så understreker statssekretær Paul Chaffey (H) at det vil være er en forutsetning for deling av informasjon fra offentlig sektor at personvernregelverket overholdes.

Saken fortsetter under bildet.

Statssekretær Paul Chaffey (H)på eForvaltningskonferansen 2020.

Statssekretær Paul Chaffey (H)på eForvaltningskonferansen 2020.

Nina Hanssen

– Det er den enkelte (offentlige) virksomhet som behandler personopplysninger som er ansvarlig for å sette seg inn i og etterleve de reglene som gjelder for behandling, herunder deling, av de aktuelle opplysningene. Som hovedregel skal gjenbruk av personopplysninger til andre formål enn innsamlingsformålet ha grunnlag i den registrertes samtykke eller ha lovhjemmel. Dette fremgår også av regjeringens digitaliseringsstrategi kapittel 3. Datatilsynet kan bidra med råd og veiledning om etterlevelse av personvernreglene, sier han.

p

Chaffey kjenner ikke til at automatiserte rekrutteringsprogrammer er på trappene i staten.

– Når en arbeidsgiver skal velge ut hvilke søkere som skal kalles inn til intervju skal søkerne vurderes mot kravene i utlysningsteksten, og eventuelle vilkår og krav som er fastsatt i lov- og avtale. Den best kvalifiserte søkeren skal så ansattes. Det er i tråd med kvalifikasjonsprinsippet og sikrer tillit til rekrutteringsprosessene i staten, understreker han.

Warning
Annonse
Annonse