JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UENIGE: LO Stat-leder Tone Rønoldtangen vil bevare dagens lov, statsråd Jan Tore Sanner vil gjøre det enklere både å ansette og si opp statstjenestemenn. 18. desember overleverer et eget utvalg innstillinger til nåværende tjenestemannslov - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

UENIGE: LO Stat-leder Tone Rønoldtangen vil bevare dagens lov, statsråd Jan Tore Sanner vil gjøre det enklere både å ansette og si opp statstjenestemenn. 18. desember overleverer et eget utvalg innstillinger til nåværende tjenestemannslov - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ole Palmstrøm

Rapport om tjenestemannsloven kommer 18.desember

Hva skjer med tjenestemannsloven?

LO Stat vil bevare dagens lov, mens statsråd Jan Tore Sanner vil gjøre det enklere både å ansette og si opp statstjenestemenn.08.12.2015
15:02
09.12.2015 09:04

anne.siri.rena@lomedia.no

18. desember legger et regjeringsutnevnt utvalg fram sin rapport om endringer i tjenestemannsloven.

– Det verste som kan skje er at Stortinget vedtar en utvannet lov, sier LO Stats leder Tone Rønoldtangen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har tatt til orde for enklere ansettelses- og oppsigelsesprosesser, mens NTLs standpunkt er at staten som arbeidsgiver har et stort mulighetsrom og at det derfor ikke har vært behov for en gjennomgang av loven fra 1983.

Les også: Ti ting du bør vite om tjenestemannsloven

Særpreget må bli

Når en revidering likevel blir gjort, er det ifølge LO Stat særlig to momenter som er viktige:

• at statsansatte ikke skal miste rettigheter og

• at hensynet til særpreget ved statlig virksomhet ivaretas.

Dette særpreget innebærer blant annet at staten er politisk styrt, at de ansatte har både en lojalitets- og en ytringsplikt, og at statens formål ikke er profitt.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen forventer nå at utvalget lar være å harmonisere bestemmelsene i tjenestemannsloven med arbeidsmiljøloven bare for «prinsippets skyld», blant annet ved å lempe på det noe sterkere stillingsvernet.

– Det verste som kan skje, er at Stortinget vedtar en «utvannet» lov, der embetsmennenes rettigheter videreføres, mens tjenestemennenes særpreg er visket bort, sier Rønoldtangen.

Hun benytter samtidig anledningen til å rose LO Stat-sekretær Randi Stensaker, som sitter i utvalget.

– Hun gjør en fremragende jobb med å fremme vårt og medlemmenes syn. I hvilken grad hun når fram vet vi ikke før rapporten er ferdig, sier Rønoldtangen.

Reprise fra Bondeviks tid

For ti år siden ville Bondevik II-regjeringen oppheve tjenestemannsloven. Lovendringene gikk i betydelig favør av arbeidsgiverne:

Høyre og FrP ville fjerne ventelønnen, gjøre det enklere å si opp ansatte i staten og ta fra tjenestemennene fortrinnsretten til nye stillinger i staten. I tillegg ønsket de ved ansettelser at tillitsvalgte ikke skulle være med på å plukke ut intervjukandidater, delta på intervjuer og velge hvem som skal få jobben.

Med lovendringene skulle arbeidsgiver få rett til å ansette uten reell innflytelse fra tillitsvalgte. Som i dag, kalte Bondevik-regjeringen det for harmonisering mellom reglene i staten og ordningen i det private.

Korrupsjonsfritt

Prosessen med å ansette folk i staten er omstendelig, og staten kan i verste fall kan gå glipp av gode søkere, sa Jan Tore Sanner til Dagbladet i vinter.

NTL-leder John Leirvaag svarte frifagbevegelse.no at det er fullt mulig å tilsette effektivt også innenfor dagens regelverk.

– Dagens regler med kollegiale råd og trinnvis tilsettingsprosess sikrer at kvalifikasjonsprinsippet i staten følges. Videre er det korrupsjonsforebyggende og bidrar til å forhindre uheldige lojalitetsbånd mellom leder og ansatt, sa NTL-lederen da.

Han trakk også fram stillingsvernet:

– Det er viktig at ansatte ikke skal bli truet til lojalitet gjennom et oppsigelsesspøkelse.

Arbeidsforskningsinstituttets rapport

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) undersøkte tidligere i år hvordan tjenestemannsloven praktiseres i de statlige virksomhetene. Rapporten ble laget på oppdrag fra regjeringa, som del av vurderingen av loven.

AFI samlet data fra HR-ledere, fagledere, tillitsvalgte og ansattrepresentanter. Det generelle bildet viste at tjenestemannsloven fungerer bra for de fleste statlige virksomheter.

– Enkelte uttrykker misnøye, men når utgangspunktet er spørsmål om fornying, mener jeg det er en overraskende stor andel som sier de er fornøyde med dagens lovverk, kommenterte Ann Cecilie Bergene, rapportforfatter og forskningsleder ved AFI.

STÅR SEG: NTLs nestleder Kjersti Barsok sier at dagens tjenestemannslov står seg godt, og at handlingsrommet i den ikke er fullt ut utnyttet.

STÅR SEG: NTLs nestleder Kjersti Barsok sier at dagens tjenestemannslov står seg godt, og at handlingsrommet i den ikke er fullt ut utnyttet.

Sissel M. Rasmussen

Loven står seg

– Før regjeringa foreslår endring av loven, bør den sørge for at den faktisk brukes som forutsatt, sa NTL-nestleder Kjersti Barsok da den nevnte rapporten kom.

Rapporten viser behov for opplæring av statlige ledere – de som skal forvalte lovverket – men at endringer i selve tjenestemannsloven ikke behøves, var Barsoks konklusjon.

Skolering av ledere er noe NTL har etterspurt i lang tid, ifølge nestlederen.

Rapporten peker på bruk av midlertidige tilsettinger som en omgåelsesstrategi knyttet til både stillingsvern og det såkalte kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor – at den best kvalifiserte skal tilsettes.

– Dette er svært uheldig og bør bekymre regjeringa. Dette støtter opp under kravet vårt om bedre lederopplæring, sa Barsok den gang.

Les også: – Ikke reparer noe som ikke er ødelagt

Store forskjeller

Sett i europeisk sammenheng er den norske tjenestemannsloven en av de mer liberale lovene for statlige ansatte – selv om stillingsvernet også her er sterkere enn for øvrige arbeidstakere, ifølge forbundssekretær Torstein Brechan i NTL. Et forhøyet stillingsvern for statlige ansatte er normen i Europa, og i så måte er Sverige et annerledesland, forklarer Brechan. Regjeringa har i mandatet til utvalget bedt dem se både til Sverige og Danmark i utredningsarbeidet.

I Sverige er stillingsvernet med noen få unntak likt for ansatte i private virksomheter, kommunal og statlig tjeneste. For Danmarks del inngår langt færre arbeidstakere i tjenestemannslovgivningen enn i Norge.

– Det er betydelige forskjeller mellom de skandinaviske landenes lovgivninger, sier Brechan.

Ikke se til naboen

Brechan i NTL mener regjeringa i stor grad ser til Sverige, og at dét altså ikke er noen god idé på dette området.

– I Sverige har virksomhetene en formalisert uavhengighet fra politisk ledelse. Dette henger blant annet sammen med det særegne svenske grunnlovsforbudet mot ministerstyre. I Norge er det motsatt, grunnloven sikrer ministeransvaret over forvaltningen, inkludert de ansatte som jobber i virksomhetene, forklarer Brechan.

Svensker på besøk

I vår var jurister fra det svenske Arbetsgivarverket i Oslo for å fortelle det norske utvalget som utreder tjenestemannsloven, om svensk lovgivning.

Arbetsgivarverket er en profesjonalisert arbeidsgiverorganisasjon for de statlige arbeidsgiverne, en funksjon som i Norge ivaretas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stillingsvernet for offentlig ansatte i Sverige ble likestilt med øvrige arbeidstakeres vern da den svenske loven for tjenestemenn ble endret i 1994.

Motparten

Når NTL-magasinet senere besøker Arbetsgivarverket i Stockholm, vil de ikke selv uttale seg noe særlig om hvorvidt den svenske lovgivningen er god eller dårlig. Årlig kommer det inn vel 1000 klager på statlige ansettelsesprosesser til statens egen klagenemnd. Av disse endres rundt 25 klagesaker, det vil si 2,5 prosent.

– Det er ikke mye, sier Karl Pfeifer, sjefsjurist i Arbetsgivarverket.

– Hvilket forhold har dere til fagforeningene?

– Vi ønsker å ha gode og sterke motparter å forhandle med. Jeg synes det fungerer bra og i løpet av de snart 20 årene jeg har vært ansatt her, har det bare vært små konflikter, sier Pfeifer.

Midlertidig til livs

Den norske tjenestemannsloven åpner opp for flere midlertidige ansatte enn arbeidsmiljøloven, selv om fast ansettelse er hovedregelen. NTL fastslår i et notat at dette er et problem, da især knyttet til universitets- og høgskolesektoren. Å komme denne midlertidigheten til livs, bør ha førsteprioritet, mener forbundet.

MIDLERTIDIG: Å bli gående i midlertidige stillinger i det svenske statsapparatet er for enkelt. Dette bør begrenses, mener jurist Veera Littmarck i ST, Sveriges største forbund for statlig ansatte.

MIDLERTIDIG: Å bli gående i midlertidige stillinger i det svenske statsapparatet er for enkelt. Dette bør begrenses, mener jurist Veera Littmarck i ST, Sveriges største forbund for statlig ansatte.

Anne Siri Renå

Også i Sverige er midlertidighet svært utbredt i staten, noe både Arbetsgivarverket og ST, Sveriges største fagforening for statlig ansatte, påpeker.

– I staten er det lettere å bli gående fra den ene midlertidige stillingen til den neste, enn i privat sektor, sier ST-jurist Veera Littmarck.

Uansett hva som har blitt sagt om loven hittil – 18. desember ligger det norske utvalgets rapport på bordet.

Tjenestemannsloven:

En lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983.

Inneholder blant annet regler om offentlig kunngjøring av ledige stillinger, og om tilsetting, tilsettings- og innstillingsråd.

Gir også nærmere regler om oppsigelse og avskjed, og om suspensjon og ordensstraffer.

Fylkeskommunale og kommunale, samt private, ansettelsesforhold reguleres normalt av arbeidsmiljøloven.

Regjeringa ønsker en harmonisering med tjenestemannsloven.

Kilde: Store norske leksikon.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.12.2015
15:02
09.12.2015 09:04Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Jannicke Skaanes

Jannicke Skaanes

Alf Ragnar Olsen

Firebarnsmor og DNB-tillitsvalgt Jannicke har troen på valgfri bruk av hjemmekontor

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Tormod Ytrehus

Kabinansatte har både opplevd permitteringer og smittefare. Nå ser det litt lysere ut, ifølge forbundsleder

Arkivfoto

Arkivfoto

Sissel M. Rasmussen

Sykehusklovner kan tape millioner på rødgrønn regelendring

Gyldendal

Fastfood – fy faan!


Flere saker