JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UENIGE: LO Stat-leder Tone Rønoldtangen vil bevare dagens lov, statsråd Jan Tore Sanner vil gjøre det enklere både å ansette og si opp statstjenestemenn. 18. desember overleverer et eget utvalg innstillinger til nåværende tjenestemannslov - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

UENIGE: LO Stat-leder Tone Rønoldtangen vil bevare dagens lov, statsråd Jan Tore Sanner vil gjøre det enklere både å ansette og si opp statstjenestemenn. 18. desember overleverer et eget utvalg innstillinger til nåværende tjenestemannslov - til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ole Palmstrøm

Rapport om tjenestemannsloven kommer 18.desember

Hva skjer med tjenestemannsloven?

LO Stat vil bevare dagens lov, mens statsråd Jan Tore Sanner vil gjøre det enklere både å ansette og si opp statstjenestemenn.08.12.2015
15:02
09.12.2015 09:04

anne.siri.rena@lomedia.no

18. desember legger et regjeringsutnevnt utvalg fram sin rapport om endringer i tjenestemannsloven.

– Det verste som kan skje er at Stortinget vedtar en utvannet lov, sier LO Stats leder Tone Rønoldtangen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har tatt til orde for enklere ansettelses- og oppsigelsesprosesser, mens NTLs standpunkt er at staten som arbeidsgiver har et stort mulighetsrom og at det derfor ikke har vært behov for en gjennomgang av loven fra 1983.

Les også: Ti ting du bør vite om tjenestemannsloven

Særpreget må bli

Når en revidering likevel blir gjort, er det ifølge LO Stat særlig to momenter som er viktige:

• at statsansatte ikke skal miste rettigheter og

• at hensynet til særpreget ved statlig virksomhet ivaretas.

Dette særpreget innebærer blant annet at staten er politisk styrt, at de ansatte har både en lojalitets- og en ytringsplikt, og at statens formål ikke er profitt.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen forventer nå at utvalget lar være å harmonisere bestemmelsene i tjenestemannsloven med arbeidsmiljøloven bare for «prinsippets skyld», blant annet ved å lempe på det noe sterkere stillingsvernet.

– Det verste som kan skje, er at Stortinget vedtar en «utvannet» lov, der embetsmennenes rettigheter videreføres, mens tjenestemennenes særpreg er visket bort, sier Rønoldtangen.

Hun benytter samtidig anledningen til å rose LO Stat-sekretær Randi Stensaker, som sitter i utvalget.

– Hun gjør en fremragende jobb med å fremme vårt og medlemmenes syn. I hvilken grad hun når fram vet vi ikke før rapporten er ferdig, sier Rønoldtangen.

Reprise fra Bondeviks tid

For ti år siden ville Bondevik II-regjeringen oppheve tjenestemannsloven. Lovendringene gikk i betydelig favør av arbeidsgiverne:

Høyre og FrP ville fjerne ventelønnen, gjøre det enklere å si opp ansatte i staten og ta fra tjenestemennene fortrinnsretten til nye stillinger i staten. I tillegg ønsket de ved ansettelser at tillitsvalgte ikke skulle være med på å plukke ut intervjukandidater, delta på intervjuer og velge hvem som skal få jobben.

Med lovendringene skulle arbeidsgiver få rett til å ansette uten reell innflytelse fra tillitsvalgte. Som i dag, kalte Bondevik-regjeringen det for harmonisering mellom reglene i staten og ordningen i det private.

Korrupsjonsfritt

Prosessen med å ansette folk i staten er omstendelig, og staten kan i verste fall kan gå glipp av gode søkere, sa Jan Tore Sanner til Dagbladet i vinter.

NTL-leder John Leirvaag svarte frifagbevegelse.no at det er fullt mulig å tilsette effektivt også innenfor dagens regelverk.

– Dagens regler med kollegiale råd og trinnvis tilsettingsprosess sikrer at kvalifikasjonsprinsippet i staten følges. Videre er det korrupsjonsforebyggende og bidrar til å forhindre uheldige lojalitetsbånd mellom leder og ansatt, sa NTL-lederen da.

Han trakk også fram stillingsvernet:

– Det er viktig at ansatte ikke skal bli truet til lojalitet gjennom et oppsigelsesspøkelse.

Arbeidsforskningsinstituttets rapport

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) undersøkte tidligere i år hvordan tjenestemannsloven praktiseres i de statlige virksomhetene. Rapporten ble laget på oppdrag fra regjeringa, som del av vurderingen av loven.

AFI samlet data fra HR-ledere, fagledere, tillitsvalgte og ansattrepresentanter. Det generelle bildet viste at tjenestemannsloven fungerer bra for de fleste statlige virksomheter.

– Enkelte uttrykker misnøye, men når utgangspunktet er spørsmål om fornying, mener jeg det er en overraskende stor andel som sier de er fornøyde med dagens lovverk, kommenterte Ann Cecilie Bergene, rapportforfatter og forskningsleder ved AFI.

STÅR SEG: NTLs nestleder Kjersti Barsok sier at dagens tjenestemannslov står seg godt, og at handlingsrommet i den ikke er fullt ut utnyttet.

STÅR SEG: NTLs nestleder Kjersti Barsok sier at dagens tjenestemannslov står seg godt, og at handlingsrommet i den ikke er fullt ut utnyttet.

Sissel M. Rasmussen

Loven står seg

– Før regjeringa foreslår endring av loven, bør den sørge for at den faktisk brukes som forutsatt, sa NTL-nestleder Kjersti Barsok da den nevnte rapporten kom.

Rapporten viser behov for opplæring av statlige ledere – de som skal forvalte lovverket – men at endringer i selve tjenestemannsloven ikke behøves, var Barsoks konklusjon.

Skolering av ledere er noe NTL har etterspurt i lang tid, ifølge nestlederen.

Rapporten peker på bruk av midlertidige tilsettinger som en omgåelsesstrategi knyttet til både stillingsvern og det såkalte kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor – at den best kvalifiserte skal tilsettes.

– Dette er svært uheldig og bør bekymre regjeringa. Dette støtter opp under kravet vårt om bedre lederopplæring, sa Barsok den gang.

Les også: – Ikke reparer noe som ikke er ødelagt

Store forskjeller

Sett i europeisk sammenheng er den norske tjenestemannsloven en av de mer liberale lovene for statlige ansatte – selv om stillingsvernet også her er sterkere enn for øvrige arbeidstakere, ifølge forbundssekretær Torstein Brechan i NTL. Et forhøyet stillingsvern for statlige ansatte er normen i Europa, og i så måte er Sverige et annerledesland, forklarer Brechan. Regjeringa har i mandatet til utvalget bedt dem se både til Sverige og Danmark i utredningsarbeidet.

I Sverige er stillingsvernet med noen få unntak likt for ansatte i private virksomheter, kommunal og statlig tjeneste. For Danmarks del inngår langt færre arbeidstakere i tjenestemannslovgivningen enn i Norge.

– Det er betydelige forskjeller mellom de skandinaviske landenes lovgivninger, sier Brechan.

Ikke se til naboen

Brechan i NTL mener regjeringa i stor grad ser til Sverige, og at dét altså ikke er noen god idé på dette området.

– I Sverige har virksomhetene en formalisert uavhengighet fra politisk ledelse. Dette henger blant annet sammen med det særegne svenske grunnlovsforbudet mot ministerstyre. I Norge er det motsatt, grunnloven sikrer ministeransvaret over forvaltningen, inkludert de ansatte som jobber i virksomhetene, forklarer Brechan.

Svensker på besøk

I vår var jurister fra det svenske Arbetsgivarverket i Oslo for å fortelle det norske utvalget som utreder tjenestemannsloven, om svensk lovgivning.

Arbetsgivarverket er en profesjonalisert arbeidsgiverorganisasjon for de statlige arbeidsgiverne, en funksjon som i Norge ivaretas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stillingsvernet for offentlig ansatte i Sverige ble likestilt med øvrige arbeidstakeres vern da den svenske loven for tjenestemenn ble endret i 1994.

Motparten

Når NTL-magasinet senere besøker Arbetsgivarverket i Stockholm, vil de ikke selv uttale seg noe særlig om hvorvidt den svenske lovgivningen er god eller dårlig. Årlig kommer det inn vel 1000 klager på statlige ansettelsesprosesser til statens egen klagenemnd. Av disse endres rundt 25 klagesaker, det vil si 2,5 prosent.

– Det er ikke mye, sier Karl Pfeifer, sjefsjurist i Arbetsgivarverket.

– Hvilket forhold har dere til fagforeningene?

– Vi ønsker å ha gode og sterke motparter å forhandle med. Jeg synes det fungerer bra og i løpet av de snart 20 årene jeg har vært ansatt her, har det bare vært små konflikter, sier Pfeifer.

Midlertidig til livs

Den norske tjenestemannsloven åpner opp for flere midlertidige ansatte enn arbeidsmiljøloven, selv om fast ansettelse er hovedregelen. NTL fastslår i et notat at dette er et problem, da især knyttet til universitets- og høgskolesektoren. Å komme denne midlertidigheten til livs, bør ha førsteprioritet, mener forbundet.

MIDLERTIDIG: Å bli gående i midlertidige stillinger i det svenske statsapparatet er for enkelt. Dette bør begrenses, mener jurist Veera Littmarck i ST, Sveriges største forbund for statlig ansatte.

MIDLERTIDIG: Å bli gående i midlertidige stillinger i det svenske statsapparatet er for enkelt. Dette bør begrenses, mener jurist Veera Littmarck i ST, Sveriges største forbund for statlig ansatte.

Anne Siri Renå

Også i Sverige er midlertidighet svært utbredt i staten, noe både Arbetsgivarverket og ST, Sveriges største fagforening for statlig ansatte, påpeker.

– I staten er det lettere å bli gående fra den ene midlertidige stillingen til den neste, enn i privat sektor, sier ST-jurist Veera Littmarck.

Uansett hva som har blitt sagt om loven hittil – 18. desember ligger det norske utvalgets rapport på bordet.

Tjenestemannsloven:

En lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983.

Inneholder blant annet regler om offentlig kunngjøring av ledige stillinger, og om tilsetting, tilsettings- og innstillingsråd.

Gir også nærmere regler om oppsigelse og avskjed, og om suspensjon og ordensstraffer.

Fylkeskommunale og kommunale, samt private, ansettelsesforhold reguleres normalt av arbeidsmiljøloven.

Regjeringa ønsker en harmonisering med tjenestemannsloven.

Kilde: Store norske leksikon.

08.12.2015
15:02
09.12.2015 09:04Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene


Flere saker