JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stillingen ble utlyst i Norge – men lønna var tilpasset lokalt lønnsnivå:

Sigrid ble tilbudt Russland-lønn ved den norske ambassaden: – De er ute etter unge søkere som er desperate etter arbeidserfaring

Sigrid Otterlei synes det er feil at norske ambassader i utlandet får lov til å utnytte unge arbeidstakere ved å kalle dem lokalt ansatte og dermed betale dem betydelig under norsk lønnsnivå.
– Utenriksstasjonene ansetter unge som er villig til å gjøre jobben for mye, mye mindre enn det ville kostet UD å sende en utsendt, sier Sigrid Otterlei.

– Utenriksstasjonene ansetter unge som er villig til å gjøre jobben for mye, mye mindre enn det ville kostet UD å sende en utsendt, sier Sigrid Otterlei.

May Berg

may.berg@lomedia.no

På Norges ambassader og konsulater i utlandet jobber det nordmenn og utlendinger som er ansatt lokalt. Det betyr at de har den lokale utenriksstasjonen som formell arbeidsgiver, og ikke Utenriksdepartementet (UD), slik som deres utstasjonerte kolleger.

Om lag en fjerdedel av utenrikstjenestens 1000 lokalt ansatte er norske statsborgere.

En praksis som har utviklet seg

NTL Ung hevder at det har utviklet seg en praksis der arbeidstakere bosatt i Norge søker stillinger som lokalt ansatte ved utenriksstasjonene. Stasjonene bistår med oppholds- og arbeidstillatelse, og lønner dem på et nivå som er betydelig lavere enn det som deres ordinært ansatte kolleger på ambassaden har.

ph

Som norske lokalt ansatte er de sårbare for konflikter mellom Norge og vertslandet, for det regnes som saklig grunn til heving av arbeidsavtale dersom vertslandet endrer visumregimet slik at det rammer oppholdstillatelsen deres.

Lavere lønn

Sigrid Otterlei var nettopp ferdig med studiene i Norge da hun søkte på stillingen som lokalt ansatt visummedarbeider med krav om nordisk statsborgerskap ved den norske ambassaden i Moskva i fjor sommer. Hun ble tilbudt stillingen og takket ja.

Arbeidsavtalen ble undertegnet og Otterlei fikk beskjed om å levere passet sitt hos UD, så skulle de hjelpe til med å ordne oppholdstillatelse i Russland, en prosess hun fra tidligere besøk i landet visste kunne bli en langdryg affære.

ph

Otterlei ble tilbudt 380.000 kroner i årslønn. Den laveste startlønna i UD er ellers på 470.000 kroner. Otterlei måtte ordne bolig sjøl til seg og ektemannen i Moskva.

Ordinære ansatte i UD har gratis bolig, samt en rekke andre fordeler som lokalt ansatte ikke har.

– De er ute etter unge, nyutdannede søkere som er desperate etter arbeidserfaring. Og det får de jo. De får unge som er villig til å gjøre jobben for mye, mye mindre enn det ville kostet UD å sende en utsendt, noe som er alternativet, sier Otterlei.

Ingen kompensasjon

Otterlei begynte aldri i stillingen på ambassaden i Moskva. Ukene gikk uten at hun hørte mer. Etter ti uker og et par purringer fra hennes side, fikk hun beskjed om at Russland hadde avslått visumsøknaden; de hadde sluttet å gi denne typen visum til nordmenn som ønsket å jobbe lokalt på ambassaden. Arbeidsavtalen måtte heves, fikk hun beskjed om.

Otterlei hadde sagt fra til utleier at de skulle flytte, hun hadde gått uten inntekt i ti uker og ventet på å begynne i ny jobb. Hun hadde brukt opp sin lille økonomiske buffer og hadde ingen inntekt som ga henne rett til dagpenger fra Nav. Løsningen måtte bli å ty til mor og far for hjelp.

ph

– Jeg ba om økonomisk kompensasjon, men fikk avslag. Personalseksjonen i UD ville helst ikke ta i saken, de viste til at arbeidsgiveransvaret for lokalt ansatte ligger hos utenriksstasjonene. Til slutt fikk jeg likevel mast meg til et møte, men de syntes ikke å være interessert i å rette opp dette.

Otterlei klagde til Sivilombudsmannen, som svarte at UD hadde sitt på det tørre; det regnes som saklig grunn til heving av arbeidsavtale dersom vertslandet endrer visumregimet.

Hva som var årsaken til avslaget vet Otterlei egentlig ikke, ettersom hun ikke fikk innsyn i sitt eget visumavslag. Alt hun har fått av UD er vage antydninger om at visumavslaget nok ikke er relatert til hennes egen opptreden, og hun reagerer derfor på at hun må ta regningen for noe som ser ut til å være forårsaket av et kjøligere forhold mellom Norge og Russland.

Otterlei har siden fått seg en annen jobb, i Norge denne gang.

Nektes tariffavtale

NTL Ung har engasjert seg i situasjonen til de lokalt ansatte ved utenriksstasjonene etter at fagforbundet Delta tok opp spørsmålet. Delta organiserer omkring 100 lokalt ansatte, og har gjennomført en spørreundersøkelse hvor det kommer fram at mange av dem føler seg dårlig behandlet av arbeidsgiver. De nektes tariffavtale og kan verken forhandle om lønn eller arbeidsforhold.

Overfor Klassekampen viser UD til at det ikke er hensiktsmessig å inngå en kollektiv avtale med en så uensartet gruppe. Departementet sier det vil være «tilnærmet umulig å lage et avtaleverk som kan ta høyde for lokal lovgivning for arbeidstakere i nærmere 90 land».

Krever tariffavtale

NTL Ung har vedtatt en uttalelse hvor de viser til at lokalt ansatte er omfattet av beskyttelsen arbeidsmiljøloven gir så lenge dette ikke er i konflikt med lokale lover. NTL Ung krever at det i henhold til forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven utarbeides skriftlig avtale mellom Arbeidstilsynet og UD om hvordan tilsyn skal gjennomføres.

ph

NTL Ung krever at utenriksstasjonene må fratas muligheten til å utlyse lokalansattstillinger med krav om norsk statsborgerskap, og at UD snarest må gå i dialog med lokalt ansatte om tariffavtale.

NTL: Ikke kjent med slik praksis

Paul Sverre Tharaldsen, leder i NTL Utenriksdepartementet, sier at han ikke er kjent med at det er lagt til rette for en slik praksis, men at han ønsker å finne ut av om det faktisk er slik at at det utlyses stillinger som lokalt ansatte ved utenriksstasjonene med krav om norsk statsborgerskap, til betingelser for lokalt ansatte.

– Jeg har foreløpig ikke belegg for å påstå at det finnes en slik praksis. Men vi er opptatt av at Utenriksdepartementet skal være en ansvarlig arbeidsgiver, så dette vil vi gjerne finne ut av om stemmer, sier Tharaldsen.

Tharaldsen påpeker at lokalt ansatte ikke er bundet av Hovedavtalen i staten, slik ansatte i Utenriksdepartementet er. Han mener det er vanskelig å uten videre sammenligne betingelsene for lokalt ansatte med ansatte i Utenriksdepartementet.

– Vi har stasjoner i mange forskjellige land, med veldig forskjellig lønnsnivå og lovverk.

Tharaldsen bekrefter at han har vært i kontakt med Sigrid Otterlei og kjenner hennes historie, og han beklager at hun havnet i en slik uheldig situasjon. Han opplyser at NTL har hatt møte med Delta om dette temaet.

– NTL har ikke har lokalt ansatte som medlemmer. Oppfølgingen blir en annen enn om det hadde vært våre medlemmer, sier han.

Ikke svar fra UD

NTL-magasinet har henvendt seg til Utenriksdepartementet og spurt om departementet er kjent med og godkjenner en praksis der utenriksstasjonene henter arbeidstakere fra Norge og lønner dem etter lokalt lønnsnivå.

UD lovet 29. april å komme tilbake til saken i løpet av ei uke, men har ikke svart, heller ikke på en purring som ble sendt 7. mai.

Warning
Annonse
Annonse