JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KUTT: 2. nestleder Morten Fjeld Ørsnes i NTL Skatt registrerer at det er 222 færre ansatte etter at ostehøvelkuttene startet.

KUTT: 2. nestleder Morten Fjeld Ørsnes i NTL Skatt registrerer at det er 222 færre ansatte etter at ostehøvelkuttene startet.

May Berg

Budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og KrF

Tillitsvalgte er bekymra over kuttene i staten

Tillitsvalgte i staten varsler om stillinger som ikke blir fylt, svekkelse av utviklingsarbeid og mindre vedlikehold.08.12.2016
13:25
09.12.2016 10:33

may.berg@lomedia.no

I forrige uke rodde regjeringen budsjettet i havn takket være en «ekstrapakke» til Venstre og KrF verdsatt til 6 milliarder kroner. Den ble dels finansiert med at regjeringen økte det årlige budsjettkuttet i statsforvaltningen fra 0,5 til 0,8 prosentpoeng.

Regjeringen sier med egne ord at den «styrker avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» når den tar et par ekstra drag med ostehøvelen over budsjettene i statsforvaltningen på denne måten.

Regjeringen kutter i statsforvaltningen for å berge regjeringssamarbeidet

LO Stat og NTL uttrykker derimot bekymring for at budsjettkuttene, som har vært en gjenganger siden Solberg-regjeringa tiltrådte i 2013, skal gå ut over tjenestene som offentlig sektor skal levere til befolkningen.

– Hvis man kutter i budsjettene uten å kutte i oppgavene, vil det etter hvert gå ut over kvaliteten på det som gjøres. Det er innsparing uten å vurdere konsekvensene for de de tjenestene som virksomhetene skal levere, sier NTL-leder John Leirvaag.

222 færre ansatte

Morten Fjeld Ørsnes, 2. nestleder i NTL Skatt har sett på utviklingen i antallet ansatte i Skatteetaten i perioden siden regjeringsskiftet for tre år siden, og tallene viser at de har blitt 222 færre ansatte – fra 6359 ved årsskiftet 2013 til 6137 i høst.

Ørsnes påpeker at tallene er korrigert for de omtrent 750 ansatte som er kommet inn i Skatteetaten fra Statens innkrevingssentral og Tolletaten i perioden.

Ansetter ikke nye folk

Ørsnes mener nedgangen må ses som et resultat av ostehøvelkuttene til regjeringen.

– I Skatteetaten tas kuttene stort sett pro-rata mellom enhetene, slik at det er opp til hver enkelt driftsenhet å finne innsparingsmuligheter. Det vi ser er at kuttene ofte medfører at det ikke alltid blir ansatt nye medarbeidere når noen slutter. Når budsjettene blir mindre, er det stort sett lønnsmidlene det er enkelt å kutte i, ved å la være å ansette nye folk. Driftskostnadene ellers er stort sett faste, sier Ørsnes, og påpeker at det for det meste er driftsenhetene ute som har tatt de største kuttene.

– Det er ofte medarbeidere «på golvet» som ikke blir erstattet. Antallet ledere kan vi ikke se har gått betydelig ned de siste årene, sier Ørsnes.

Nye kutt betyr enda færre

Budsjettforliket i år innebærer at regjeringen øker kuttene fra 0,5 til 0,8 prosent. Ørsnes anslår at de økte kuttene vil bety ytterligere 10-15 millioner kroner i innsparinger, men påpeker at dette ikke er bekreftede tall.

– Det var allerede trange budsjettrammer med 0,5 prosent kutt. Med ytterligere kutt vil det bli vanskelig å finne støtte til alle utviklingstiltak som «må» og «bør» gjennomføres. Det er også flere store lovendringer og oppgaver som påvirker Skatteetaten i 2017 som koster penger, hvor det ikke er gitt ekstra midler til gjennomføring.

– Så økningen på 0,3 prosentpoeng vil nok føre til at enda færre medarbeidere i produktive stillinger, og enda vanskeligere å gjennomføre alle utviklingstiltak innen IT, sier Ørsnes.

– Går til slutt utover bemanninga

For Navs del, utgjør kuttene i 2017 rundt 150 millioner kroner, når man slår saman kutt i forbindelse med økt digitalisering og ostehøvelkuttet. Det bekymrer nestleder Sven Ivar Skodjevåg i NTL NAV.

– Om vi regner dette over de tre neste år, er det et kutt i Nav på 350 millioner kroner. Disse midlene tilsvarer rundt 600 stillinger. Om dette fortsetter, kan det gå utover tjenestene til brukerne, sier han.

Han savner signal fra regjering og politikere på hvilke oppgaver Nav skal velge bort.

– For oppgavene vokser og ressursene blir mindre – det sier seg selv at det ikke er fornuftig.

Han sier etaten kommer til å lete alle steder for å finansiere kuttene, men frykter det bli vanskelig å unngå stillingskutt i en tid med økte oppgavemengde på grunn av økt arbeidsledighet og økt innsats på mange områder.

– Dette er en reform som prøver å få folk som allerede løper fort til å løpe enda raskere. Er dette avbryåkratisering? At vi kan stå i fare for å redusere bemanninga på Nav-kontorene og i ytelsesforvaltninga, som faktisk betaler ut pengene til folk, spør Skodjevåg.

Går ut over drifta av Forsvaret

Rune Bjørseth i NTL Forsvaret sier at Forsvaret ikke klarer å hente inn potensialet i den såkalte effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen til regjeringen. Resultatet blir innskrenkninger i drifta.

– Det går ut over reservedelslager, vedlikehold, omstillings- og velferdstiltak – oppgaver som ikke synes så godt, sier Bjørseth.

Bjørseth påpeker at Forsvaret allerede har problemer med å nå de kuttene som er satt over år, som blant annet innebærer at å kutte 1400 stillinger fram til 2020.

– De årlige kuttene gjennom statsbudsjettet kommer på toppen av dette, og betyr redusert operativ aktivitet. Det er det motsatte av hva regjeringen ønsker av Forsvaret: at pengene skal brukes i «den spisse enden», sier Bjørseth.

Han viser til at Forsvaret er i en krevende situasjon hvor det fases inn mye nytt materiell.

– Når vi i tillegg til å fase inn nytt materiell skal gjøre kutt i driften, skaper det svært store utfordringer for oss som skal gjennomføre det. At regjeringen har økt kuttene på budsjettet for 2017, forverrer situasjonen ytterligere, sier Bjørseth, som viser til at Forsvaret ikke får oversikt over hvordan kuttene skal gjennomføres før iverksettingsbrevet kommer i januar neste år.

Ostehøvelkuttene

Regjeringens navn på kuttene i driftsutgifter er Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.
Da den ble lansert i forbindelse med budsjettet for 2015, sa Siv Jensen at de ville motarbeide sløsing med offentlige midler.

Alle statlige virksomheter som har driftsbevilgning omfattes av reformen. Også sektorer som er politisk prioritert, poengterer regjeringen.

Dette kuttet er en del av det faste budsjettarbeidet til regjeringa, og starter stort sett på 0,5 prosent, for så å bli økt i forhandlingene med støttepartiene om budsjettet.

• 1,7 milliarder kroner ble kuttet i 2015.
• 2,1 milliarder kroner ble kuttet i 2016.
• I 2017 blir kuttet nærmere 2,5 milliarder kroner.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.12.2016
13:25
09.12.2016 10:33Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Torgny Hasås

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan


Flere saker