JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

Otto von Münchow

Aktivitetsbasert, free seating og clean desk

De faste kontorplassene forsvinner i Bergen kommune: Ansatte i Nav og barnevernstjenesten gruer seg

– Vi har prøvd å få politikerne til å snu, sier FO-tillitsvalgt Renathe Remes Øen.19.05.2021
10:16
19.05.2021 10:29

anne@lomedia.no

Barnevernstjenestene i Bergen skal flytte inn i Familiens hus med blant annet helsestasjonen og fysioterapitjenesten – og de skal jobbe aktivitetsbasert. Ingen får fast kontorplass, det blir free seating og clean desk. Denne kontorløsningen skal på sikt innføres for alle kommunens ansatte. Byrådet i Bergen vedtok nemlig i 2016 at alle tradisjonelle kontorarbeidsplasser i kommunen skal ha slik utforming. Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses. Kontorlokalene får arbeidssone, stillesone, multirom, møterom, prosjektrom, sosial sone, atskilte kontorer, personlige skap. Inntil fire personer skal sitte sammen.

– Mange er vant til cellekontor og synes dette blir en stor overgang. Mange er redd de ikke skal få konsentrert seg. Motstanden handler også om at mange ikke helt vet hva de går til, sier plasstillitsvalgt Christer Sivertsen i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Les også: Sosionom Ellen ble sendt fra jobben i fengsel til hjemmekontor: – Innsatte er ikke på Teams

Christer Sivertsen er plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Christer Sivertsen er plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Privat

– Tar det med godt humør

Både barnevernstjenesten og Nav-kontorene i Bergen er blitt omorganisert og trenger derfor nye og større, eller ombygde lokaler. Sigrid Ofstad, plasstillitsvalgt ved Nav i Bergen sør, sier flere av medarbeiderne har vanskelig for å se for seg at det blir en god kontorløsning.

– Ansatte opplever at de har lite de skulle ha sagt i prosessene som har vært. Men mange har kommet til at man må ta det med godt humør og gi det en sjanse. Det er riktig som arbeidsgiver sier; vi har ikke prøvd det, sier Ofstad.

Hun sier at flesteparten likevel ikke er overbevist om at dette skal gi en bedre arbeidshverdag, annet enn at det er arealbesparende og moderne.

Sigrid Ofstad er plasstillitsvalgt i Nav Bergen sør og sitter her på hjemmekontor.

Sigrid Ofstad er plasstillitsvalgt i Nav Bergen sør og sitter her på hjemmekontor.

Privat

Christer Sivertsen forteller også om usikkerhet blant sine medarbeidere:

– Det er ingen forskning som slår fast at barnevernstjenesten vil utføre arbeidet bedre med denne utformingen. Spørsmålene våre blir ikke besvart med annet enn at det er et politisk vedtak og at vi er lite endringsvillige, sier han.

Sivertsen mener beslutningstakerne viser at de ikke har kjennskap til hva barnevernstjenesten driver med og hvilke arbeidsoppgaver de har.

Fått med deg denne? Slik kan korona endre kontorene

Pandemi og smittevern

Koronapandemien setter ingen stopper for planene. Det bekrefter Ola Henning Målsnes, fagleder for kommunikasjon i byrådsavdeling for finans, næring og eiendom. I en epost til Fontene skriver han at de viktigste smittevernrådene vil gjelde uansett arbeidsplassutforming: God hygiene, forsterket renhold, være hjemme ved symptomer på smittsom sykdom og holde avstand. Ansatte skal ha eget tastatur og mus. Alle skrivebord vil være 1,6 meter og ha skjermvegger.

Plasstillitsvalgte i Nav og barnevernstjenesten tror slike kontorløsninger vil være sårbare så lenge koronapandemien pågår og under nye sykdomsutbrudd.

– Jeg ville tro det er mindre utsatt å sitte på fast plass. Det er vanskelig å se for seg hvordan vi vil klare å takle nye sykdomsutbrudd i lokaler med free seating. Da blir vi sikkert fort sendt tilbake til hjemmekontor, sier Ofstad.

Politikerne ønsker ikke snu

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for FO i kommunen, sier at skepsisen ikke bare handler om pandemi.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier hun.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

Otto von Münchow

Tillitsvalgte i barnevernstjenesten og i Nav har påpekt at de ansatte sitter med taushetsbelagte oppgaver og at de kombinerer forvaltning med sosialt arbeid.

– Det kreves stor kunnskap og evne til å involvere verneombud og tillitsvalgte for at konseptet skal gjennomføres i slike kombinasjonsarbeidsplasser. Vi har prøvd å få politikerne til å snu. Det ønsker de ikke, så nå handler prosessen om å dokumentere de ansattes behov, så kontorene blir godt tilrettelagt, sier Øen.

Les også: Derfor søker folk på jobber de aldri i verden kommer til å få

Moderne, fine lokaler

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

– Jeg selv går foran som et godt eksempel. Man kommer nær medarbeiderne og samhandler bedre. De ansatte kan glede seg! Det blir moderne, flotte lokaler, sier hun.

Etaten har over tusen medarbeidere som skal jobbe i Familiens hus i de fire byområdene. At det er delte meninger er som forventet, mener hun.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

Andrew Buller

– Folk er redde for at det ikke blir gode løsninger for konsentrasjonsarbeid og alenetid. Derfor kartlegges det nå hvordan man jobber. Hvert arbeidssted må også komme fram til spilleregler. Vi trenger litt erfaring for å se hvordan dette vil fungere. Men er man mer enn to timer vekke fra plassen, skal det ryddes vekk.

– Hvorfor vil denne kontorløsningen gjøre de ansatte bedre?

– Det sikrer samhandling og at vi jobber mer på tvers. Det er hele intensjonen med å samle tjenestene i Familiens hus, sier hun.

– Er det noe ved barnevernstjenesten som gjør det vanskeligere for dem å jobbe på denne måten?

– Vi kan ikke vite det, men jeg håper ikke det.

– Er pandemi et argument for å gå vekk fra denne kontorløsningen?

– Det blir mindre smitte med denne kontorløsningen, både fordi det blir innført bedre renhold og fordi det er papirløst, sier hun.

Les også: Derfor søker folk på jobber de aldre i verden kommer til å få

Verneombudet er kritisk

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial og arbeid. Hun har i oppgave å kontrollere at kontorlokalene oppfyller arbeidsplassforskriften, både ved Nav-kontorene og i Familiens hus.

– Mange i Nav sitter trangt i dag. Derfor er mange glad de skal et nytt sted, men de er likevel skeptiske. Vi har lite erfaringer med slike kontorer. Ansatte forstår ikke ordentlig hva kontormodellen er og hvordan de skal jobbe. Og så blir de redde for ikke å få det til, sier Kindem.

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial, og arbeid.

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial, og arbeid.

Otto von Münchow

– Kan du gi en rask forklaring på aktivitetsbasert utforming?

– Ja, aktiviteten du utøver er retningsgivende for det rommet du velger å jobbe i. Men så er det mange spørsmål – skal det for eksempel være tillatt å ta spontane telefoner i rommet du jobber i? Slik samhandling må de øve på, så man kan lage regler, sier hun.

Fått med deg denne? Ronja (29) søkte på 379 jobber, men fikk avslag på samtlige

Jobbe mer hjemme?

Hadde barnevernsansatte sittet i aktivitetsbaserte kontorer nå under pandemien, hadde de neppe fått lov å komme på jobb, understreker Kindem.

Hun mener skepsisen ikke blir møtt på en god måte.

– Tillit skaper du ikke ved å si at ting er bestemt! Folk er også redde for å uttale seg og bli stemplet som bakstreverske. Det er ikke rart. Motforestillinger blir møtt med lite forståelse, hevder hun.

– Pandemien har gjort det legitimt å jobbe hjemme, kan kontorkonseptet kombineres med mer hjemmekontor?

– Det er de som skal gjøre jobben, som må få mene noe om det. Men altså, ansatte i Nav og i barnevernet opplever å bli truet av klienter, skal de sitte hjemme alene med det? Nei, dette skal ikke flyttes hjem til noen.

Eksempel på hvordan et aktivitetsbasert kontorlokale kan komme til å se ut i rådhuset i Bergen.

Eksempel på hvordan et aktivitetsbasert kontorlokale kan komme til å se ut i rådhuset i Bergen.

Link Arkitektur

Aktivitetsbasert utforming

Byrådet i Bergen vedtok i 2016 at alle kontorarbeidsplasser i kommunen skal ha aktivitetsbasert utforming.

Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses.

Innføres når arbeidsplasser omorganiseres, flyttes eller bygg rehabiliteres.

Barnevernstjenesten i Bergen ble omorganisert i 2018 og Nav-kontorene i 2020. Kontorene trenger derfor større eller ombygde lokaler og får denne utformingen. Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest, der Familiens hus tas i bruk i høst.

Kommuneadvokatens ansatte er tildelt dispensasjon fra ordningen, begrunnet i krevende konsentrasjonsarbeid og taushetsplikt.

Det blir mindre smitte med denne kontorløsningen, både fordi det blir innført bedre renhold og fordi det er papirløst.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie

19.05.2021
10:16
19.05.2021 10:29Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet


Flere saker