JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

Otto von Münchow

Aktivitetsbasert, free seating og clean desk

De faste kontorplassene forsvinner i Bergen kommune: Ansatte i Nav og barnevernstjenesten gruer seg

– Vi har prøvd å få politikerne til å snu, sier FO-tillitsvalgt Renathe Remes Øen.19.05.2021
10:16
19.05.2021 10:29

anne@lomedia.no

Barnevernstjenestene i Bergen skal flytte inn i Familiens hus med blant annet helsestasjonen og fysioterapitjenesten – og de skal jobbe aktivitetsbasert. Ingen får fast kontorplass, det blir free seating og clean desk. Denne kontorløsningen skal på sikt innføres for alle kommunens ansatte. Byrådet i Bergen vedtok nemlig i 2016 at alle tradisjonelle kontorarbeidsplasser i kommunen skal ha slik utforming. Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses. Kontorlokalene får arbeidssone, stillesone, multirom, møterom, prosjektrom, sosial sone, atskilte kontorer, personlige skap. Inntil fire personer skal sitte sammen.

– Mange er vant til cellekontor og synes dette blir en stor overgang. Mange er redd de ikke skal få konsentrert seg. Motstanden handler også om at mange ikke helt vet hva de går til, sier plasstillitsvalgt Christer Sivertsen i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Les også: Sosionom Ellen ble sendt fra jobben i fengsel til hjemmekontor: – Innsatte er ikke på Teams

Christer Sivertsen er plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Christer Sivertsen er plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Bergen sentrum.

Privat

– Tar det med godt humør

Både barnevernstjenesten og Nav-kontorene i Bergen er blitt omorganisert og trenger derfor nye og større, eller ombygde lokaler. Sigrid Ofstad, plasstillitsvalgt ved Nav i Bergen sør, sier flere av medarbeiderne har vanskelig for å se for seg at det blir en god kontorløsning.

– Ansatte opplever at de har lite de skulle ha sagt i prosessene som har vært. Men mange har kommet til at man må ta det med godt humør og gi det en sjanse. Det er riktig som arbeidsgiver sier; vi har ikke prøvd det, sier Ofstad.

Hun sier at flesteparten likevel ikke er overbevist om at dette skal gi en bedre arbeidshverdag, annet enn at det er arealbesparende og moderne.

Sigrid Ofstad er plasstillitsvalgt i Nav Bergen sør og sitter her på hjemmekontor.

Sigrid Ofstad er plasstillitsvalgt i Nav Bergen sør og sitter her på hjemmekontor.

Privat

Christer Sivertsen forteller også om usikkerhet blant sine medarbeidere:

– Det er ingen forskning som slår fast at barnevernstjenesten vil utføre arbeidet bedre med denne utformingen. Spørsmålene våre blir ikke besvart med annet enn at det er et politisk vedtak og at vi er lite endringsvillige, sier han.

Sivertsen mener beslutningstakerne viser at de ikke har kjennskap til hva barnevernstjenesten driver med og hvilke arbeidsoppgaver de har.

Fått med deg denne? Slik kan korona endre kontorene

Pandemi og smittevern

Koronapandemien setter ingen stopper for planene. Det bekrefter Ola Henning Målsnes, fagleder for kommunikasjon i byrådsavdeling for finans, næring og eiendom. I en epost til Fontene skriver han at de viktigste smittevernrådene vil gjelde uansett arbeidsplassutforming: God hygiene, forsterket renhold, være hjemme ved symptomer på smittsom sykdom og holde avstand. Ansatte skal ha eget tastatur og mus. Alle skrivebord vil være 1,6 meter og ha skjermvegger.

Plasstillitsvalgte i Nav og barnevernstjenesten tror slike kontorløsninger vil være sårbare så lenge koronapandemien pågår og under nye sykdomsutbrudd.

– Jeg ville tro det er mindre utsatt å sitte på fast plass. Det er vanskelig å se for seg hvordan vi vil klare å takle nye sykdomsutbrudd i lokaler med free seating. Da blir vi sikkert fort sendt tilbake til hjemmekontor, sier Ofstad.

Politikerne ønsker ikke snu

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for FO i kommunen, sier at skepsisen ikke bare handler om pandemi.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier hun.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

– Noen er redde for en arbeidshverdag der de ikke får gjort jobben sin, sier Renathe Remes Øen, som er FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune.

Otto von Münchow

Tillitsvalgte i barnevernstjenesten og i Nav har påpekt at de ansatte sitter med taushetsbelagte oppgaver og at de kombinerer forvaltning med sosialt arbeid.

– Det kreves stor kunnskap og evne til å involvere verneombud og tillitsvalgte for at konseptet skal gjennomføres i slike kombinasjonsarbeidsplasser. Vi har prøvd å få politikerne til å snu. Det ønsker de ikke, så nå handler prosessen om å dokumentere de ansattes behov, så kontorene blir godt tilrettelagt, sier Øen.

Les også: Derfor søker folk på jobber de aldri i verden kommer til å få

Moderne, fine lokaler

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

– Jeg selv går foran som et godt eksempel. Man kommer nær medarbeiderne og samhandler bedre. De ansatte kan glede seg! Det blir moderne, flotte lokaler, sier hun.

Etaten har over tusen medarbeidere som skal jobbe i Familiens hus i de fire byområdene. At det er delte meninger er som forventet, mener hun.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie, har selv aktivitetsbasert kontor og sier at det er en fantastisk måte å jobbe på.

Andrew Buller

– Folk er redde for at det ikke blir gode løsninger for konsentrasjonsarbeid og alenetid. Derfor kartlegges det nå hvordan man jobber. Hvert arbeidssted må også komme fram til spilleregler. Vi trenger litt erfaring for å se hvordan dette vil fungere. Men er man mer enn to timer vekke fra plassen, skal det ryddes vekk.

– Hvorfor vil denne kontorløsningen gjøre de ansatte bedre?

– Det sikrer samhandling og at vi jobber mer på tvers. Det er hele intensjonen med å samle tjenestene i Familiens hus, sier hun.

– Er det noe ved barnevernstjenesten som gjør det vanskeligere for dem å jobbe på denne måten?

– Vi kan ikke vite det, men jeg håper ikke det.

– Er pandemi et argument for å gå vekk fra denne kontorløsningen?

– Det blir mindre smitte med denne kontorløsningen, både fordi det blir innført bedre renhold og fordi det er papirløst, sier hun.

Les også: Derfor søker folk på jobber de aldre i verden kommer til å få

Verneombudet er kritisk

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial og arbeid. Hun har i oppgave å kontrollere at kontorlokalene oppfyller arbeidsplassforskriften, både ved Nav-kontorene og i Familiens hus.

– Mange i Nav sitter trangt i dag. Derfor er mange glad de skal et nytt sted, men de er likevel skeptiske. Vi har lite erfaringer med slike kontorer. Ansatte forstår ikke ordentlig hva kontormodellen er og hvordan de skal jobbe. Og så blir de redde for ikke å få det til, sier Kindem.

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial, og arbeid.

May Britt Kindem er hovedverneombud i Bergen kommune, i byrådsavdelingen for bolig, sosial, og arbeid.

Otto von Münchow

– Kan du gi en rask forklaring på aktivitetsbasert utforming?

– Ja, aktiviteten du utøver er retningsgivende for det rommet du velger å jobbe i. Men så er det mange spørsmål – skal det for eksempel være tillatt å ta spontane telefoner i rommet du jobber i? Slik samhandling må de øve på, så man kan lage regler, sier hun.

Fått med deg denne? Ronja (29) søkte på 379 jobber, men fikk avslag på samtlige

Jobbe mer hjemme?

Hadde barnevernsansatte sittet i aktivitetsbaserte kontorer nå under pandemien, hadde de neppe fått lov å komme på jobb, understreker Kindem.

Hun mener skepsisen ikke blir møtt på en god måte.

– Tillit skaper du ikke ved å si at ting er bestemt! Folk er også redde for å uttale seg og bli stemplet som bakstreverske. Det er ikke rart. Motforestillinger blir møtt med lite forståelse, hevder hun.

– Pandemien har gjort det legitimt å jobbe hjemme, kan kontorkonseptet kombineres med mer hjemmekontor?

– Det er de som skal gjøre jobben, som må få mene noe om det. Men altså, ansatte i Nav og i barnevernet opplever å bli truet av klienter, skal de sitte hjemme alene med det? Nei, dette skal ikke flyttes hjem til noen.

Eksempel på hvordan et aktivitetsbasert kontorlokale kan komme til å se ut i rådhuset i Bergen.

Eksempel på hvordan et aktivitetsbasert kontorlokale kan komme til å se ut i rådhuset i Bergen.

Link Arkitektur

Aktivitetsbasert utforming

Byrådet i Bergen vedtok i 2016 at alle kontorarbeidsplasser i kommunen skal ha aktivitetsbasert utforming.

Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses.

Innføres når arbeidsplasser omorganiseres, flyttes eller bygg rehabiliteres.

Barnevernstjenesten i Bergen ble omorganisert i 2018 og Nav-kontorene i 2020. Kontorene trenger derfor større eller ombygde lokaler og får denne utformingen. Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest, der Familiens hus tas i bruk i høst.

Kommuneadvokatens ansatte er tildelt dispensasjon fra ordningen, begrunnet i krevende konsentrasjonsarbeid og taushetsplikt.

Det blir mindre smitte med denne kontorløsningen, både fordi det blir innført bedre renhold og fordi det er papirløst.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie

19.05.2021
10:16
19.05.2021 10:29

Aktivitetsbasert utforming

Byrådet i Bergen vedtok i 2016 at alle kontorarbeidsplasser i kommunen skal ha aktivitetsbasert utforming.

Ansatte skal velge rom og arbeidsplass etter oppgavene som skal løses.

Innføres når arbeidsplasser omorganiseres, flyttes eller bygg rehabiliteres.

Barnevernstjenesten i Bergen ble omorganisert i 2018 og Nav-kontorene i 2020. Kontorene trenger derfor større eller ombygde lokaler og får denne utformingen. Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest, der Familiens hus tas i bruk i høst.

Kommuneadvokatens ansatte er tildelt dispensasjon fra ordningen, begrunnet i krevende konsentrasjonsarbeid og taushetsplikt.
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Angrer på at jeg ikke gikk før

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Fellesforbundet fast

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner


Flere saker