JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2022

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 11 kroner

Alle får 4 kroner mer i timen, og minstelønna økes med 11 kroner i timen. I tillegg forpliktes anleggsbedriftene til å legge til rette for etter- og videreutdanning av de ansatte.
ENIGHET: Arbeidsmandsforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) er blitt enige om et forslag til en ny avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold  for anleggsarbeidere i private anlegg.

ENIGHET: Arbeidsmandsforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) er blitt enige om et forslag til en ny avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold for anleggsarbeidere i private anlegg.

Sissel M. Rasmusen

merete.holtan@lomedia.no

Sent onsdag kveld, 4. mai, ble Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening (BNL) enige om forslag til revidert overenskomst for private anlegg for perioden 2022 til 2024.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere: Den ene er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Den andre er overenskomst for private anlegg, med BNL som motpart, og det er anleggsarbeiderne på denne avtalen denne saken gjelder.

Anita Johansen, leder i Arbeidsmandsforbundet, er fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Vi har jo en tradisjon for å bli enige forhandlingsveien, og er glad vi klarte det også i år. Vi er godt fornøyd med både økninga i minstelønna og de nye bestemmelsene for å heve kompetansen i bransjen, sier Johansen til Arbeidsmanden.

Økt minstelønn

Før forhandlingene startet sa forbundssekretær Arne Presterud at nettopp en økning i minstelønna var et hovedkrav fra forbundets side.

I oppgjøret i 2020 ble partene enige om å øke minstelønna fra 210,50 per time til 220 kroner per time for 37,5 timers uke, og i mellomoppgjøret året etter ble det lagt på ytterligere 2,25 kroner til en sats på 222,25 kroner.

De aller fleste arbeidere i norske anleggsbedrifter har langt høyere lønn enn dette, da lønnsdannelsen i hovedsak skjer i lokale forhandlinger. Å heve minstelønna er likevel viktig for å sikre at arbeidere i utenlandske anleggsbedrifter får høyere lønn, noe som igjen bedrer konkurransesituasjonen for norske anleggsbedrifter.

– Minstelønna i private anlegg ligger lavt, sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen. Den blir nok løftet. Spørsmålet er hvor mye, sier Arne Presterud før forhandlingene med BNL.

Nå har forbundet fått svaret:

Minstelønnssatsene økes fra 222,25 kroner til 233,25 kroner for den som har en arbeidstidsordning på 37,5 timers uke. Det er et påslag på 11 kroner.

4 kroner i generelt tillegg

Det generelle tillegget på 4 kroner er lagt på tarifftillegget, og gis med virkning fra 1. april i år. Dermed er det nye tarifftillegget på 34,05 kroner i timen.

Tillegget for å ha fagbrev, øker med 1 krone til 13,50, mens matpengesatsen – som fås når en blir pålagt minst to timers overtidsarbeid – øker med 6 kroner til 96 kroner.

Satsen for kilometergodtgjørelse økes med 40 øre til 2,40 kroner.

Gjennomslag for tilpassede arbeidsklær

Arbeidsmandsforbundet fikk også gjennomslag for en rekke av de endringene frontfaget tidligere har oppnådd. Blant annet gjelder dette tilpassede arbeidsklær til kvinner, med en tekstpresisering i overenskomsten på at «unisex-modeller ikke er tilfredsstillende».

Det er også kommet inn et nytt punkt om at bedriften skal stille med vernebriller med styrke til arbeidstakere som har et dokumentert behov for dette, «hvor vernebriller som benyttes utenpå ordinære briller ikke gir hensiktsmessig vern».

Høyere kompetanse

Et annet viktig krav for forbundet før forhandlingene var å sørge for bedre muligheter for anleggsarbeidere til å videre- og etterutdanne seg, så de kan henge med i teknologiutviklingen i bransjen. Her ble partene enige om åtte punkter.

Disse handler blant annet om at bedriftene i større grad skal ta inn lærlinger, at berørte arbeidstakere skal gis nødvendig opplæring når det innføres ny teknologi på arbeidsplassen og at bedrift og tillitsvalgte jevnlig skal drøfte generelle opplæringsspørsmål.

Forhandlingene: Se hele protokollen på Arbeidsmandsforbundets nettside

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse