JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forventninger etter stortingsvalget

Arbeidsmandsforbundet har en beskjed til den nye regjeringa: – Vi må tørre å snakke om gruvedrift

Arbeidsmandsforbundet og leder Anita Johansen har et sett klare forventninger til den påtroppende regjering.
LISTA: Anita Johansen er glad for å få på plass en rødgrønn regjering og har flere krav på arbeidsfolks vegne. Her står Arbeidsmandsforbundets leder på talerstolen på siste landsmøte.

LISTA: Anita Johansen er glad for å få på plass en rødgrønn regjering og har flere krav på arbeidsfolks vegne. Her står Arbeidsmandsforbundets leder på talerstolen på siste landsmøte.

Øyvind Aukrust

merete.holtan@lomedia.no

Høyt på lista står en mer offensiv politikk for gruvedrift og mineralutvinning, og en styrket kamp mot useriøsitet i arbeidslivet.

Før forbundsleder Anita Johansen utdyper dette, kommenterer hun den nye konstellasjonen Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

– Vi kunne nok ønska oss en trepartiregjering, men det ble som det ble – forhandlinger er forhandlinger. Det viktigste for oss er at det blir en dreining mot rødgrønn politikk, og de rødgrønne får et massivt flertall på Stortinget.

Nussir i Kvalsund: Hammerfest stanser Nussir-driften midlertidig – aktivistene feirer

Mangel på kunnskap

Når Johansen snakker om forventninger til den nye regjeringen, er det naturlig å starte med bergverksnæringa.

– I valgkampen snakket alle partiene om klima, men ingen snakket om innsatsfaktorene for å få til det grønne skiftet. Vi må tørre å snakke om gruvedrift, sier hun.

Behovet for en rekke metaller og sjeldne jordarter øker i dag kraftig, fordi de brukes i teknologiene som vokser fram i forbindelse med det grønne skiftet. Anita Johansen mener at folk flest ikke vet dette.

Hun ser med forundring på at demonstranter protesterer mot kobbergruva til Nussir i Kvalsund, som skal drive helelektrisk og ta ut mineraler som trengs i batteridrift.

– Ja, gruvedrift har naturinngrep. Det er utfordrende, men vi kommer ikke videre i det grønne skiftet uten. Og det er tross alt bedre at vi tar ut mineralene her enn i Kongo, sier Johansen, og lister opp fordelene:

– I Norge driver vi gruver mer bærekraftig og miljøvennlig. Vi tilbyr også arbeiderne bedre lønns- og arbeidsvilkår og mer sikkerhet for liv og helse.

Norges siste kullgruve: Store Norske har vedtatt å legge ned Gruve 7 på Svalbard 

Vil ha statlig mineralselskap

Arbeidsmandsforbundets leder snakker også om virkemidlene som må på plass for å styrke gruvenæringa. Ett av dem er økt satsing på forskning, både på hva ulike mineraler kan brukes til og hva avgangsmasser fra gruvedrift kan brukes til.

Et annet virkemiddel er at søke- og oppstartsprosessen for nye gruver må bli enklere og kortere.

Et tredje er mer aktivt å kartlegge mineralressurser, og et fjerde er å satse på gruvedrift som ikke bare henter ut mineraler, men også videreforedler og resirkulerer dem.

Arbeidsmandsforbundet ønsker seg både en ny mineralmelding og et statlig mineralselskap for å se på disse virkemidlene.

– I dag kontrollerer kineserne 98–99 prosent av de kritiske mineralene som trengs i det grønne skiftet. Dette feltet må vi bli mer aktive på, sier Anita Johansen.

Krav til seriøsitet

Hun vil også at regjeringen skal stille mer konkrete krav til seriøsitet i arbeidslivet.

– Vi må få samferdselsprosjekter hvor norske anleggs- og maskinbedrifter har mulighet til å konkurrere om anbudene. Det må stilles målbare krav til seriøsitet som likestiller norske og utenlandske selskaper, sier Johansen, som ønsker seg lignende krav i servicenæringa.

– Når innkjøpere velger tjenester som vakthold eller renhold etter laveste pris, da blir arbeidsgiverne kreative. Mange offentlige innkjøpere opptrer skammelig.

Anita Johansen mener at både Arbeidstilsynet og A-krimsentrene må styrkes, men at det beste hjelpemiddelet mot useriøsitet er et organisert arbeidsliv.

– Det må regjeringa bidra og legge til rette for. Skattefradraget for fagforeningskontingenten må økes så det blir billigere å være organisert, sier forbundslederen.

Forlik: Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS. Nå får hun halve stillingen tilbake

AFP og tannhelse

Arbeidsmandsforbundet har forventninger til den rødgrønne regjeringen på langt flere områder. Her er noen av dem:

* Bidra med mer penger til AFP-ordningen.

* Jobbe for flere faste, hele stillinger. Servicenæringa er spesielt rammet av midlertidighet.

* Styrke kommuneøkonomien, særlig for å motvirke etterslep på vedlikehold av vann og avløp.

* Gjøre god tannhelse tilgjengelig for alle. En undersøkelse viser at Arbeidsmandsforbundets medlemmer er opptatt av dette.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse