JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nedslående: Arbeidstilsynets gjennomgang av omlag 5.000 tilsyn i renholdsbransjen er nedslående lesning.

Nedslående: Arbeidstilsynets gjennomgang av omlag 5.000 tilsyn i renholdsbransjen er nedslående lesning.

Tri Nguyen Dinh

Arbeidstilsynet avdekket brudd hos 75 prosent av godkjente renholdsbedrifter

Arbeidstilsynet har gått gjennom egen satsing på renholdsbransjen i en fireårsperiode. Manglende verneombud, lite systematisk HMS-arbeid, manglende kontroll på arbeidstid og lite kjennskap til regelverket er gjengangere.04.01.2018
12:11
21.08.2023 17:14

ane.borrud@lomedia.no

At renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet er ikke noen garanti for at alt er i orden. I 75 prosent av de godkjente renholdsbedriftene Arbeidstilsynet besøkte, ble det funnet brudd.

Det viser rapporten «Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen» der Arbeidstilsynet har gått igjennom resultatene av nesten 5.000 tilsyn i renholdsbransjen fra 2013 til 2017.

Leder i Arbeidsmandsforbundet, Erna Hagensen, konkluderer med at rapporten er trist lesning.

– Det er trist at vi ikke har kommet noen vei. Vi må spørre oss: Hvorfor får vi det ikke til?

Lite HMS-fokus

Fire av ti godkjente renholdsbedrifter arbeidet ikke systematisk med HMS. Forbundslederen mistenker at de større bedriftene gjerne vil, men ikke setter av nok ressurser på grasrota.

– Jeg tror ikke mellomlederne føler det samme ansvaret som topplederne, og at de mangler gjennomføringsevne, sier Hagensen.

Arbeidstilsynets inspeksjoner peker på noe av det samme, for i rapporten skriver tilsynet: «Vi erfarer at de store virksomhetene oftest har utarbeidet gode rutiner og verktøy for gjennomføring av systematisk HMS-arbeid, men at det skorter på gjennomføringsevne i underavdelingene».

Mangler verneombud

Alle virksomheter med ansatte skal ha vernetjeneste. Ett av kriteriene for å være en godkjent renholdsvirksomhet er at renholdsvirksomhetene har valgt verneombud. Likevel avdekket Arbeidstilsynet at halvparten av de godkjente virksomhetene ikke hadde valgt verneombud, og hos den halvparten som hadde verneombud sto 40 prosent uten opplæring. Verneombudet var i mange tilfeller heller ikke tatt med på råd i virksomhetens arbeid med å planlegge og iverksette tiltak av betydning for arbeidsmiljøet.

– Dette har vi jobbet med siden 1990-tallet, forteller Hagensen.

– Mange arbeidsgivere kviet seg for å la renholderne velge verneombud blant sine egne. De fryktet høyere kostnader, mer arbeid og større problemer. Mange pekte ut verneombud istedenfor å ha valg. Det er grunn til å tro at det er sånn ennå, slår hun fast.

Ikke kontroll på arbeidstiden

Arbeidstilsynets kontroller hos godkjente renholdsbedrifter avdekket også at én av fire arbeidsgivere ikke hadde gode nok systemer for å registrere faktisk arbeidstid, samt mangelfull kontroll på hvor mye og når på døgnet den enkelte arbeidstaker jobbet.

– Det er skremmende! Hvilke andre bransjer har det sånn? Jeg vet ikke om noen annen bransje hvor dette går an. Det må være ledere som mangler vilje og evne til å ta de forpliktelser som følger med å være arbeidsgiver, tordner hun.

– Hvor mange er det som jobber mindre enn det de skal i renholdsbransjen?

– De tror jeg ikke finnes! Presset på renholderne bare øker og øker. Bedriftene sier løsningen er å jobbe mer effektivt. Det kan de si, som aldri har utført et stykke renhold!

Kjenner ikke til regelverket

Arbeidstilsynet gjennomførte 2.593 tilsyn med virksomheter som kjøpte renholdstjenester i perioden 2013-2017. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter, og de som kjøper renholdstjenester har en informasjons- og påseplikt. «Virksomheter som kjøper renholdstjenester er derfor svært viktige aktører for å stenge markedet for de useriøse og til dels kriminelle aktørene», skriver tilsynet i rapporten.

Resultatene fra tilsynene viser at det var svært manglende kunnskap om det nye regelverket ute i virksomhetene som kjøper renholdstjenester. Når virksomhetene under tilsynet sjekket ut sitt renholdsfirma mot renholdsregisteret, viste det seg at de fleste virksomhetene kjøpte tjenester fra en godkjent renholdsvirksomhet. Dette var imidlertid mange ikke selv klar over før de hadde sjekket.

Siden deler av renholdsoverenskomsten er allmenngjort, har bedrifter som kjøper inn renholdstjenester en informasjons- og påseplikt. Informasjonsplikten går ut på at bestiller skal informere om i kontrakten at renholderne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Og påseplikten går ut på at innkjøper skal sjekke at renholderne som kommer på arbeidsplassen faktisk har lønns- og arbeidsvilkår i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter.

Arbeidstilsynets tilsyn hos virksomheter som kjøper renholdstjenester avdekket svært lav kunnskap om hva informasjons -og påseplikten går ut på og om regelverket som regulerer denne plikten.

Uvitenhet ingen unnskyldning

Erna Hagensen mener at uvitenhet umulig kan være en unnskyldning.

– Det holder ikke å si at man ikke visste om det. Det er ingen som vil godta unnskyldninger som: «Å nei, jeg visste ikke at vi skulle registrere oss i A-registeret». «Å nei, jeg visste ikke at vi skulle betale skatt». De om kjøper inn renhold har et ansvar! Hvorfor er de ikke klar over påseplikten? Jeg forventer at innkjøpere setter seg inn i det regelverket som finnes. Det er en helt naturlig som en del av ansvaret som innkjøper, understreker hun.

Hagensen mener det bør gi konsekvenser for innkjøperne dersom de bryter loven.

– De sitter med et ansvar. Jeg vet ikke hvorfor Arbeidstilsynet ikke gir dem bøter eller fengsel. Mangler regelverket? Man kan gi bøter til bedrifter, men jeg har aldri hørt om innkjøpere som får bøter.

Hun peker på at innkjøpere i store offentlige virksomheter har stor påvirkning, og ved å kjøpe renhold fra seriøse bedrifter kan de være med på å stanse sosial dumping.

Lys i tunnelen – tross alt

Til tross for nedslående resultater av Arbeidstilsynets satsing på renholdsbransjen, mener Erna Hagensen det er lyspunkt.

– Alle tiltakene i bransjen må sees i sammenheng: Godkjenningsordningen, ID-kort, regionale verneombud og allmenngjøringen. Ved å forbedre rammebetingelsene og sørge for at alle følger lover og regler, blir det likere konkurransevilkår. Også treparts bransjeprogram er viktig; at aktører i bransjen sitter der sammen og finner felles tiltak er kjempeviktig!

Hagensen trekker fram at det er mange krefter som vil at bransjen skal være seriøs.

– NHO Service og Handel har alltid jobbet godt sammen med oss for å rydde opp i bransjen, sier hun.

Hun roser også Arbeidstilsynet for å ha prioritert renhold så høyt som de har gjort.

– Vi burde ha styrket Arbeidstilsynet! Det ville vært et kjempegodt tiltak for å styrke bransjen at tilsynet kunne ha fortsatt den jobben de har gjort i bransjen. Sammen med flere RVOer kunne det ha gjort renholdsbransjen til en bedre bransje å jobbe i, avslutter Hagensen.

Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen

Arbeidstilsynet gått igjennom resultatene av nesten 5.000 tilsyn i renholdsbransjen fra 2013 til 2017.

Drøye 1000 tilsyn ble gjort hos bedrifter som oppfyller kriteriene i Godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, drøye 1000 bedrifter som ikke var godkjente og litt over 2.500 tilsyn med virksomheter som kjøper inn renholdstjenester.

Her er hele rapporten

I Arbeidstilsynets renholdsregister kan du sjekke om renholdsbedriften er godkjent eller ikke.

04.01.2018
12:11
21.08.2023 17:14

Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen

Arbeidstilsynet gått igjennom resultatene av nesten 5.000 tilsyn i renholdsbransjen fra 2013 til 2017.

Drøye 1000 tilsyn ble gjort hos bedrifter som oppfyller kriteriene i Godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, drøye 1000 bedrifter som ikke var godkjente og litt over 2.500 tilsyn med virksomheter som kjøper inn renholdstjenester.

Her er hele rapporten

I Arbeidstilsynets renholdsregister kan du sjekke om renholdsbedriften er godkjent eller ikke.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker