JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tjenester på anbud:

Derfor sier arbeidsgiverne nei til SV-forslag: – Vi er sterkt uenige i at anbud gir dårligere arbeidsvilkår

I en høring på Stortinget onsdag, viste arbeidsgiversiden unison motstand mot flere forslag fra SV som er ment å sikre arbeidstakerne ved anbud.
SV vil ha renhold tilbake i offentlig regi. På Sunnaas sykehus er det Eir renhold som står for renholdet.

SV vil ha renhold tilbake i offentlig regi. På Sunnaas sykehus er det Eir renhold som står for renholdet.

Sissel M. Rasmussen

tori@lomedia.no

Bakgrunnen for forslagene SV har stilt i Stortinget, er bekymring for at stadige anbud gjør at lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte svekkes, og i verste fall at arbeidstakere mister jobben når en ny bedrift tar over.

Selv ved virksomhetsoverdragelse kan de ansatte få svekkede vilkår, fordi den nye bedriften kan reservere seg mot å overta tariffavtaler, heter det i SVs bakgrunnsnotat.

– Det er virkelig behov for å røske opp i anbudsregimet. Vi har lang erfaring nå med at anbudsutsetting ikke er til fordel for arbeidstakere, sier stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV) til FriFagbevegelse.

Renhold, vakthold og veivedlikehold

Forslagene SV har stilt er utformet etter dialog med Arbeidsmandsforbundet og følger opp LO-forbundets landsmøtevedtak fra mai om å styrke ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Dette er forslagene:

• Sikre at lønns- og arbeidsvilkår ikke svekkes som følge av anbudsutsetting.

• Stanse konkurranseutsettingen av renhold i statlige virksomheter.

• Utrede konsekvensene av anbudsutsetting i ulike bransjer, og fremme forslag til lovendringer som styrker arbeidstakeres stilling.

• Gjennomgå reglene for virksomhetsoverdragelse og sikre at arbeidstakere innen renhold, vakthold og veivedlikehold ikke mister jobben når tjenester skal ut på anbud.

• Gjennomgå konsekvensene av at arbeidsgiver har rett til å reservere seg mot å overta tariffavtalen under virksomhetsoverdragelse, og styrke arbeidstakeres vilkår i en slik prosess.

Nei, nei, nei

– Vi tror det som foreslås er feil medisin. Og vi reagerer på den negative holdningen til næringslivet, sa Erik Lundeby, seniorrådgiver i NHO, under høringen.

Han fremmet en rekke bekymringer om at forslagene fra SV kunne føre til dårligere forhold for arbeidstakerne. For eksempel kan krav om å ta over tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse, føre til at man får mange forskjellige tariffavtaler i samme bedrift.

Også Spekter og NHO Service og handel er imot at arbeidsgivere skal tvinges inn i tariffavtaler de ikke har vært med på å forhandle.

– Det er ikke alltid tariffavtalene i det offentlige som er best, sa Tonje Width fra NHO Service og handel.

Width viste til at krav om virksomhetsoverdragelse kan føre til at ansatte i selskaper som leverer tjenester til flere oppdragsgivere kan få flere arbeidsgivere å forholde seg til. I tillegg plikter de ansatte å bli med til nytt selskap. Hvis de ikke vil, kan de miste jobben.

Tore Eugen Kvalheim, direktør i Spekter, var på sin side bekymret for at virksomhetsoverdragelse kunne føre til overtallighet og nedbemanninger i bedriften som vinner anbudet.

– Vi er sterkt uenig i at anbudsregimer gir dårligere arbeidsvilkår, sa han til arbeids- og sosialkomiteen.

Solfrid Lerbrekk (SV) er en av forslagsstillerne.

Solfrid Lerbrekk (SV) er en av forslagsstillerne.

Sissel M. Rasmussen

Vil ha egenregi

På høringen stilte også LO, Arbeidsmandsforbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet og NTL.

– LO støtter forslagsstillerne, som ønsker en utredning av hvordan man bedre kan sikre ansattes rettigheter ved anbud. Vi mener at dette må gjelde alle bransjer, med særlig fokus på de som er nevnt, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.

Tinnlund fremhevet også at hun hittil ikke har sett noen eksempler på at anbud styrket arbeidstakernes rettigheter.

Flere av deltakerne fra arbeidstakersiden mente at det offentlige bør utføre flere oppgaver i egen regi.

– Vi mener at egenregi er det beste utgangspunktet for å ivareta ansatte. Vi vet at lønns- og arbeidsvilkår er en viktig konkurransefaktor, sa rådgiver Ingrid Buset fra Fagforbundet.

Forbundssekretær Lisa Granlund fra NTL understreket at det er for høy terskel for at ansatte skal bli omfattet av virksomhetsoverdragelse per i dag.

– Jeg tror de er redde

Lerbrekk er fornøyd med støtten fra forbundene og LO, men oppfatter at arbeidsgiver- og arbeidstakersida er på to forskjellige planeter i saken.

– Jeg tror at de er redde for å miste konkurransemodellen. Anbudsregimer gir i sin natur mer makt til arbeidsgiver fordi det hele tiden går på å gjøre mer jobb med færre ansatte, og man får et press nedover på lønn og pensjon, sier Lerbrekk.

– Er det noe i det NHO Service og handel sa, at man risikerer å få flere arbeidsgivere?

– Det handler også om størrelsen på anbudet. Hvis en kommune setter ut alt renhold, så er det veldig mange arbeidstakere som blir berørt. Da stiller jeg meg tvilende til at man skal måtte sende de ansatte til flere kunder.

I første omgang går forslagene i hovedsak ut på å utrede for å finne de beste metodene for å sikre arbeidstakere under anbudsprosesser. Forslagene skal behandles i Stortinget i november.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse