JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO og NHO var enige, men tariffnemnda sa nei til å lovfeste retten til få betalt for reisetid mellom oppdrag for renholderne i 2020. Nå er bestemmelsen allmenngjort.

LO og NHO var enige, men tariffnemnda sa nei til å lovfeste retten til få betalt for reisetid mellom oppdrag for renholderne i 2020. Nå er bestemmelsen allmenngjort.

Håvard Sæbø

Allmenngjøring i renholdsbransjen

Endelig ja fra nemnda: Nå har også renholdere uten tariffavtale krav på betalt for reisetid mellom ulike oppdrag

I 2020 ble det bestemt at renholdere med tariffavtale skulle få betalt for reisetid mellom ulike oppdrag. Fra 15. desember gjelder dette også renholdere uten tariffavtale.14.12.2022
13:58
31.01.2023 11:56

merete.holtan@lomedia.no

I lønnsoppgjøret i 2020 ble Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel enige om en ny tariffavtale, og en ny tekst som handlet om reisetid:

«Reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid skal enten regnes inn i arbeidstiden, lønnes særskilt for den tiden som medgår til forflytning eller regnes inn i rammetimetallet. I den grad arbeidstaker påføres ekstra kostnader i forbindelse med reise mellom oppdrag, dekkes dette etter avtale.»

Denne teksten skulle sikre renholderne betaling og utgiftsdekning for all reisetid mellom oppdrag, uansett hvilke steder renholderen forflyttet seg mellom.

Det var en rettighet Arbeidsmandsforbundet hadde kjempet lenge for. I 2019 slo nemlig en dom i Arbeidsretten fast at en renholder som reiser mellom oppdrag for forskjellige kunder, ikke har krav på betaling for reisetida.

I praksis betydde det at en renholder som først vasket på Kiwi og deretter på et postkontor, ikke fikk betalt for reisetida, mens en som vasket på to Kiwi-butikker etter hverandre fikk betalt.

Det kunne ikke være rettferdig, mente Arbeidsmansforbundet, og fikk arbeidsgiversiden med seg på å endre tariffavtalen.

Reisetid ikke allmenngjort i 2020

Etter hvert lønnsoppgjør i renholdsbransjen er det slik at LO på vegne av Arbeidsmandsforbundet begjærer den såkalte tariffnemnda om å allmenngjøre deler av den nye tariffavtalen (se hvilke deler som er allmenngjort i faktaboks). Det betyr at bestemmelsene i avtalen blir en del av norsk lov, så det som blir allmenngjort gjelder for alle med samme jobb i samme bransje – også de som ikke har tariffavtale.

Etter tariffoppgjøret i 2020 sa tariffnemnda ja til å allmenngjøre de nye lønnssatsene i tariffavtalen, men nei til bestemmelsen om reisetid. Begrunnelsen var todelt:

Den ene grunnen var at nemnda mente at ordlyden i teksten om reisetid var uklar. Det hadde Arbeidstilsynet spilt inn i sitt høringssvar, og det er de som skal sjekke om renholdsbedriftene følger loven om allmenngjøring.

Den andre grunnen var at den nye bestemmelsen om reisetid først skulle tre i kraft 1. januar 2022. Det skulle gi arbeidsgiverne tid til å omstille seg til nytt regelverk, men ble feil for tariffnemnda. Den ville ikke fatte et vedtak om en forskrift som ennå ikke hadde trådt i kraft.

Brede Edvardsen er nestleder i Arbeidsmandsforbundet, som organiserer renholdere i private bedrifter. Han uttrykte forståelse for argumentet om tid, men ikke for argumentet om ordlyden.

– Både Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel synes intensjonen i bestemmelsen er klokkeklar, sa Edvardsen til Arbeidsmanden våren 2021.

Unntak for de som har reisetida inkludert

I praksis har altså renholdere med tariffavtale hatt krav på betaling mellom alle typer oppdrag som følger rett etter hverandre fra 1. januar 2022, mens renholdere uten tariffavtale ikke har hatt det.

Fra 15. desember vil godet gjelde alle. Det slås fast i et nytt vedtak fra tariffnemnda, datert 9. desember. Denne gangen allmenngjør nemnda både de nye lønnssatsene (se faktaboks) og bestemmelsen om reisetid i overenskomsten.

I ordlyden om reisetid har nemnda riktignok lagt til en liten presisering. Bestemmelsen «gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av overenskomst for renholdsbedrifter og som omfattes av ordningen med rammetimetall» heter det i vedtaket.

Rammetimetall er en estimat fra arbeidsgivers side på hvor lang tid en jobb tar, og i dette estimatet er gjerne reisetid inkludert. Presiseringen betyr med andre at en renholder som er i en tariffbedrift og gjennom den har en ordning om rammetimetall, ikke har krav på ekstra betalt for reisetid. Det vil kunne gi dobbel betaling.

Nå kan Arbeidstilsynet sjekke alle

Brede Edvardsen og Arbeidsmandsforbundet er godt fornøyde med at bestemmelsen om reisetid endelig er allmenngjort. De er også fornøyde med et annet punkt i vedtaket fra tariffnemnda.

Til nå har det nemlig vært slik at forskriften om allmenngjøring bare har omfattet renholdere uten tariffavtale. Det er jo hele poenget: At arbeidstakere i en bedrift uten tariffavtale skal sikres lønn og rettigheter på lik linje som de som er ansatt i en tariffbedrift.

Svakheten med dette begrensede virkeområdet er at Arbeidstilsynet, som skal sjekke om forskriften følges, bare har hatt hjemmel til å føre tilsyn i bedrifter uten tariffavtale når det gjelder lønn. Det er her det paradoksale slår inn:

Arbeidstilsynet har ikke kunnet sjekke om renholdere i tariffbedrifter får den lønna de har hatt krav på etter tariffavtalen.

Når virkeområdet for allmenngjøringsforskriften nå endres, kan Arbeidstilsynet føre tilsyn på lønn i alle bedrifter.

– Dette er vi veldig glad for å ha fått på plass, sier Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet.

Ny lovfestet lønn for renholdere

Disse nye lønnssatsene, revidert etter lønnsoppgjøret i april, blir allmenngjort fra 15. desember 2022:

Minste timelønn: 204,54 kroner

Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år: 153,55 kroner

For arbeid mellom klokka 21 og 06 skal det avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

Disse godene blir også lovfestet

I tillegg til nye lønnssatser og bestemmelsen om betaling for reisetid mellom oppdrag, er disse to rettighetene allmenngjort fra 15. desember:

Utgifter til reise, kost og losji:

«For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning e.l.»

Personlig utstyr:

«Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.»

14.12.2022
13:58
31.01.2023 11:56

Ny lovfestet lønn for renholdere

Disse nye lønnssatsene, revidert etter lønnsoppgjøret i april, blir allmenngjort fra 15. desember 2022:

Minste timelønn: 204,54 kroner

Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år: 153,55 kroner

For arbeid mellom klokka 21 og 06 skal det avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

Disse godene blir også lovfestet

I tillegg til nye lønnssatser og bestemmelsen om betaling for reisetid mellom oppdrag, er disse to rettighetene allmenngjort fra 15. desember:

Utgifter til reise, kost og losji:

«For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning e.l.»

Personlig utstyr:

«Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.»
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen

– Jeg synes det er ganske kjipt at vi jobber sju til åtte timer hver dag uten at vi får betalt for det. Det er ganske demotiverende, sier Silje.

– Jeg synes det er ganske kjipt at vi jobber sju til åtte timer hver dag uten at vi får betalt for det. Det er ganske demotiverende, sier Silje.

Omar Sejnæs

Silje fikk ikke lærlingplass. Nå må hun jobbe fulle dager uten betaling

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

Tri Nguyen Dinh

Lederen i Sykepleierforbundet har mistet troen på streik i lønnsoppgjørene


Flere saker