JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO og NHO var enige, men tariffnemnda sa nei til å lovfeste retten til få betalt for reisetid mellom oppdrag for renholderne i 2020. Nå er bestemmelsen allmenngjort.

LO og NHO var enige, men tariffnemnda sa nei til å lovfeste retten til få betalt for reisetid mellom oppdrag for renholderne i 2020. Nå er bestemmelsen allmenngjort.

Håvard Sæbø

Allmenngjøring i renholdsbransjen

Endelig ja fra nemnda: Nå har også renholdere uten tariffavtale krav på betalt for reisetid mellom ulike oppdrag

I 2020 ble det bestemt at renholdere med tariffavtale skulle få betalt for reisetid mellom ulike oppdrag. Fra 15. desember gjelder dette også renholdere uten tariffavtale.14.12.2022
13:58
31.01.2023 11:56

merete.holtan@lomedia.no

I lønnsoppgjøret i 2020 ble Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel enige om en ny tariffavtale, og en ny tekst som handlet om reisetid:

«Reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid skal enten regnes inn i arbeidstiden, lønnes særskilt for den tiden som medgår til forflytning eller regnes inn i rammetimetallet. I den grad arbeidstaker påføres ekstra kostnader i forbindelse med reise mellom oppdrag, dekkes dette etter avtale.»

Denne teksten skulle sikre renholderne betaling og utgiftsdekning for all reisetid mellom oppdrag, uansett hvilke steder renholderen forflyttet seg mellom.

Det var en rettighet Arbeidsmandsforbundet hadde kjempet lenge for. I 2019 slo nemlig en dom i Arbeidsretten fast at en renholder som reiser mellom oppdrag for forskjellige kunder, ikke har krav på betaling for reisetida.

I praksis betydde det at en renholder som først vasket på Kiwi og deretter på et postkontor, ikke fikk betalt for reisetida, mens en som vasket på to Kiwi-butikker etter hverandre fikk betalt.

Det kunne ikke være rettferdig, mente Arbeidsmansforbundet, og fikk arbeidsgiversiden med seg på å endre tariffavtalen.

Reisetid ikke allmenngjort i 2020

Etter hvert lønnsoppgjør i renholdsbransjen er det slik at LO på vegne av Arbeidsmandsforbundet begjærer den såkalte tariffnemnda om å allmenngjøre deler av den nye tariffavtalen (se hvilke deler som er allmenngjort i faktaboks). Det betyr at bestemmelsene i avtalen blir en del av norsk lov, så det som blir allmenngjort gjelder for alle med samme jobb i samme bransje – også de som ikke har tariffavtale.

Etter tariffoppgjøret i 2020 sa tariffnemnda ja til å allmenngjøre de nye lønnssatsene i tariffavtalen, men nei til bestemmelsen om reisetid. Begrunnelsen var todelt:

Den ene grunnen var at nemnda mente at ordlyden i teksten om reisetid var uklar. Det hadde Arbeidstilsynet spilt inn i sitt høringssvar, og det er de som skal sjekke om renholdsbedriftene følger loven om allmenngjøring.

Den andre grunnen var at den nye bestemmelsen om reisetid først skulle tre i kraft 1. januar 2022. Det skulle gi arbeidsgiverne tid til å omstille seg til nytt regelverk, men ble feil for tariffnemnda. Den ville ikke fatte et vedtak om en forskrift som ennå ikke hadde trådt i kraft.

Brede Edvardsen er nestleder i Arbeidsmandsforbundet, som organiserer renholdere i private bedrifter. Han uttrykte forståelse for argumentet om tid, men ikke for argumentet om ordlyden.

– Både Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel synes intensjonen i bestemmelsen er klokkeklar, sa Edvardsen til Arbeidsmanden våren 2021.

Unntak for de som har reisetida inkludert

I praksis har altså renholdere med tariffavtale hatt krav på betaling mellom alle typer oppdrag som følger rett etter hverandre fra 1. januar 2022, mens renholdere uten tariffavtale ikke har hatt det.

Fra 15. desember vil godet gjelde alle. Det slås fast i et nytt vedtak fra tariffnemnda, datert 9. desember. Denne gangen allmenngjør nemnda både de nye lønnssatsene (se faktaboks) og bestemmelsen om reisetid i overenskomsten.

I ordlyden om reisetid har nemnda riktignok lagt til en liten presisering. Bestemmelsen «gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av overenskomst for renholdsbedrifter og som omfattes av ordningen med rammetimetall» heter det i vedtaket.

Rammetimetall er en estimat fra arbeidsgivers side på hvor lang tid en jobb tar, og i dette estimatet er gjerne reisetid inkludert. Presiseringen betyr med andre at en renholder som er i en tariffbedrift og gjennom den har en ordning om rammetimetall, ikke har krav på ekstra betalt for reisetid. Det vil kunne gi dobbel betaling.

Nå kan Arbeidstilsynet sjekke alle

Brede Edvardsen og Arbeidsmandsforbundet er godt fornøyde med at bestemmelsen om reisetid endelig er allmenngjort. De er også fornøyde med et annet punkt i vedtaket fra tariffnemnda.

Til nå har det nemlig vært slik at forskriften om allmenngjøring bare har omfattet renholdere uten tariffavtale. Det er jo hele poenget: At arbeidstakere i en bedrift uten tariffavtale skal sikres lønn og rettigheter på lik linje som de som er ansatt i en tariffbedrift.

Svakheten med dette begrensede virkeområdet er at Arbeidstilsynet, som skal sjekke om forskriften følges, bare har hatt hjemmel til å føre tilsyn i bedrifter uten tariffavtale når det gjelder lønn. Det er her det paradoksale slår inn:

Arbeidstilsynet har ikke kunnet sjekke om renholdere i tariffbedrifter får den lønna de har hatt krav på etter tariffavtalen.

Når virkeområdet for allmenngjøringsforskriften nå endres, kan Arbeidstilsynet føre tilsyn på lønn i alle bedrifter.

– Dette er vi veldig glad for å ha fått på plass, sier Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet.

Ny lovfestet lønn for renholdere

Disse nye lønnssatsene, revidert etter lønnsoppgjøret i april, blir allmenngjort fra 15. desember 2022:

Minste timelønn: 204,54 kroner

Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år: 153,55 kroner

For arbeid mellom klokka 21 og 06 skal det avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

Disse godene blir også lovfestet

I tillegg til nye lønnssatser og bestemmelsen om betaling for reisetid mellom oppdrag, er disse to rettighetene allmenngjort fra 15. desember:

Utgifter til reise, kost og losji:

«For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning e.l.»

Personlig utstyr:

«Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.»

14.12.2022
13:58
31.01.2023 11:56

Ny lovfestet lønn for renholdere

Disse nye lønnssatsene, revidert etter lønnsoppgjøret i april, blir allmenngjort fra 15. desember 2022:

Minste timelønn: 204,54 kroner

Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år: 153,55 kroner

For arbeid mellom klokka 21 og 06 skal det avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

Disse godene blir også lovfestet

I tillegg til nye lønnssatser og bestemmelsen om betaling for reisetid mellom oppdrag, er disse to rettighetene allmenngjort fra 15. desember:

Utgifter til reise, kost og losji:

«For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning e.l.»

Personlig utstyr:

«Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.»
Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Det lønner seg ikke alltid å kombinere jobb og Nav-ytelser

– Jeg begynner å bli godt voksen, og jeg så for meg en myk avrunding av mitt yrkesaktive liv, sier Vendela Fremstad.

– Jeg begynner å bli godt voksen, og jeg så for meg en myk avrunding av mitt yrkesaktive liv, sier Vendela Fremstad.

Arkivfoto: Jonas Fagereng Jacobsen

Vendela (61) får ikke jobben tilbake: – Så for meg en myk avrunding av mitt yrkesaktive liv

Den dagen regningen ikke kan betales mer, må Oscar Anderson  flytte i campingvogn i sønnens hage der sønnen må pleie han.

Den dagen regningen ikke kan betales mer, må Oscar Anderson flytte i campingvogn i sønnens hage der sønnen må pleie han.

Tri Nguyen Dinh

Om noen uker kan Oscar (102) miste sykehjemsplassen sin

Ola Rune Kleiven har Ap-medlem i nesten 30 år.

Ola Rune Kleiven har Ap-medlem i nesten 30 år.

Morten Hansen/Jonas Fagereng Jacobsen

Støre får kritikk etter «arrogant» svar

Birgitte Mobekk er sykmeldt fra jobben sin som renholder i ISS. Neste år blir hun uføretrygdet.

Birgitte Mobekk er sykmeldt fra jobben sin som renholder i ISS. Neste år blir hun uføretrygdet.

Jan-Erik Østlie

Neste år blir Birgitte 100 prosent ufør: – Jeg har brukt lang tid på å godta det

Eirik Dahl Viggen

– Ensomheten er verst. Det er summen av alt, ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Verneombud Solveig Teien Nyhuus (t.v.) og Fagforbundets tillitsvalgte Vibeke Rossnes. De jobber ved Navs kontor for bydel Grünerløkka i Oslo, der sykefraværet ligger på nesten13 prosent i det som kalles statlig linje. De mener dårlig bemanning skaper stress blant ansatte.

Verneombud Solveig Teien Nyhuus (t.v.) og Fagforbundets tillitsvalgte Vibeke Rossnes. De jobber ved Navs kontor for bydel Grünerløkka i Oslo, der sykefraværet ligger på nesten13 prosent i det som kalles statlig linje. De mener dårlig bemanning skaper stress blant ansatte.

Ole Palmstrøm

Dramatisk høyt sykefravær blant Nav-ansatte i Oslo

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild da arbeidsgiver ville nedbemanne

– Det er en ekstremt vanskelig bedrift å organisere folk i. Det skyldes at Tesla-eier Elon Musk har som global politikk ikke å ha tariffavtaler i sine bedrifter, sier Richard Storevik i Fellesforbundet. (Illustrasjonsfoto)

– Det er en ekstremt vanskelig bedrift å organisere folk i. Det skyldes at Tesla-eier Elon Musk har som global politikk ikke å ha tariffavtaler i sine bedrifter, sier Richard Storevik i Fellesforbundet. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Norske Tesla-arbeidere frykter for jobben – organiserer seg i hemmelighet

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Jan Olav Johansen fortalte nylig om sin situasjon. Nå får han politisk støtte.

Jan Olav Johansen fortalte nylig om sin situasjon. Nå får han politisk støtte.

Berit Baumberger

Kollegaene får lønnstillegg, men ikke Jan Olav: – Klart dette blir urettferdig

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

Giske om at LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

Jan-Erik Østlie

Norske arbeidere fortjener mer av overskuddet, mener Kalle Moene

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Høyre legger fram en jobbpakke på nesten 500 millioner i sitt alternative statsbudsjett.

Høyre legger fram en jobbpakke på nesten 500 millioner i sitt alternative statsbudsjett.

Javad Parsa / NTB

Høyre vil ha skattekutt for barnefamiliene og bedriftene

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Terje Pedersen / NTB

SV-politiker kritiserer Tesla: – Elon Musk må følge norske lover

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Eivind Senneset

Olaug klarte ikke å ta seg av sin egen sønn: – Jeg måtte undertrykke følelser i mange år


Flere saker