JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gruvearbeidere på Svalbard: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Nå etterlyser de en plan for hva som vil skje når driften i Gruve 7 opphører neste år. 
Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

camilla.yndestad@lomedia.no

– For å si det rett ut, så begynner det å brenne på dass, sier Rune Mjelde.

Han er leder i Gruveklubben til Store Norske på Svalbard, og legger ikke skjul på at han er bekymret.

I 2025 er det nemlig over og ut for drift i Gruve 7, den eneste gruva som Store Norske drifter på Svalbard. 

Med nedleggelsen vil 70 fast ansatte miste jobben, noe Mjelde mener vil få ringvirkninger for hele lokalsamfunnet i Longyearbyen.

Nå har han skrevet et brev til næringskomiteen på Stortinget der han etterlyser en plan.

For: Om politikerne har et ønske om at Store Norske skal være en stor aktør for staten på Svalbard, så er de nødt å komme på banen nå, mener klubblederen.

– På Svalbard er det sånn at boligen din er tilknyttet arbeidsgiver. Om du mister jobben, mister du også boligen, og da må du flytte. Da er det kanskje ikke bare du som må flytte, men også partneren din, barna i barnehagen, og barna på skolen, sier Mjelde.

I brevet til næringskomiteen poengterer han at det kan være snakk om så mange som mellom 200 og 300 personer som nå kan miste muligheten til å bli værende på øygruppa.

– Politikerne må komme med en plan nå, for snart er det bare et år igjen av gruvedrifta, sier Mjelde.

Finnes mer ressurser

Driften i Gruve 7 skulle opprinnelig opphøre i 2023, men høsten 2022 kom nyheten om at gruvevirksomheten på Svalbard skulle fortsette i to år til, altså fram til 2025.

Men, at det blir stopp, betyr ikke nødvendigvis at det er tomt for kull. Ifølge Mjelde er det fortsatt ressurser igjen.

– Det vil kreve en liten innsats å få tilgang til resterende ressurser, men de finnes, sier han.

– Hvor lenge kan det være snakk om at ressursene vil vare?

 – Det er veldig vanskelig å si, gruvedrift er veldig uforutsigbart, så det vet vi ikke før vi kommer inn dit, men det kan være snakk om så mye som opptil et år, sier Mjelde.

 – Regjeringen velger å se andre veien.

Arbeidsmanden har tidligere skrevet om at over halvparten av kullet som importeres til Norge kommer fra omstridte gruver i Colombia.

Mjelde beskriver det som en skandale at Nærings- og fiskeridepartementet godtar at norske bedrifter benytter seg av kull fra Colombia.

 – De sitter på rapporter som viser elendige og umenneskelige arbeidsforhold, men velger å se andre veien. De godtar at norske selskaper importer produktet i stedet for å hente kull fra oss. Det synes jeg er en skandale, og en skam at regjeringen godtar, sier Mjelde.

Har sunket inn for alle

Mjelde forteller at den kommende nedleggelsen av Gruve 7 oppleves sårt for de ansatte.

 – Gruvedriften har vært i en konstant nedleggelsesprosess helt siden vi startet, men vi har alltid blitt reddet. Opprettholdelsen av videre drift har nok bakgrunn i viktigheten av tilstedeværelse og stabilitet. Men nå har det kommet til et punkt der stengningen er så nærme. Det er en sommerferie, en jul, og så er det slutt. Jeg tror det virkelig har sunket inn for alle, meg selv inkludert, sier lederen i gruveklubben.

Han trekker fram at de ansatte i Store Norske også er en vesentlig bestanddel i beredskapen til Longyearbyen, og referer til følgende setning i brevet til næringskomiteen:

– Hvis Store Norske skal bidra til å opprettholde statens interesser på Svalbard, bør bergverksvirksomheten videreføres fram til selskapet får tid til å etablere ny og annen virksomhet. La Store Norske få ta ut avdekkede ressurser i Gruve 7, sier Mjelde, og legger til:

– Staten må vektlegge at de ansatte i gruvedriften bidrar med tilstedeværelse, beredskap og stabilitet.

Håper Svalbardmeldingen vil gi svar

– Situasjonen rundt gruvedrift er ikke ny. Spørsmålene om hva som er gjort til nå og videre planer kan nok best besvares av Store Norske og ansvarlig departement, sier medlem i næringskomiteen for Arbedierpartiet (Ap), Runar Sjåstad.

Han forteller videre at det forventes at den kommende Svalbardmeldingen – som etter planen skal legges fram for Stortinget i 2024 – vil gi svar på en del av de utfordringene som Svalbard-samfunnet står ovenfor.

Statssekretær Tore O. Sandvik i Nærings- og fiskeridepartementet trekker fram at behovet for kull vil reduseres betraktelig når verden nå skal gjennom en energiomstilling som gjør at man må investere i stort i fornybar energi og elektrifisering.

– Avviklingen av Gruve 7 blir et ytterligere steg på veien i omstillingen av Store Norske. Som eier er vi opptatt av å forstå hvilken rolle selskapet kan ha i den lokale energiomstillingen og om det er muligheter for at omstillingen kan bidra til synergier for lokalsamfunnet. Vi har derfor bedt styret om å gjøre en vurdering av dette i dialog med lokalstyret og andre relevante aktører, sier Sandvik.

Biokull ligger fram i tid

Statssekretæren legger til at det er helt nødvendig for det grønne skiftet at norsk industri får tilgang til kritiske råvarer som er produsert i henhold til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Han forteller at kull fortsatt er en sentral innsatsfaktor i mange norske industribedrifter, men at det jobbes på spreng med å utvikle og ta i bruk teknologi som gjør det mulig å fase ut bruken av fossilt kull til fordel for eksempelvis biokull – men dette ligger et godt stykke fram i tid.

– Kullproduksjonen ved SNSK på Svalbard er av ulike grunner ikke særlig aktuell for industrien på fastlandet, blant annet på grunn av ulike kvalitetskrav fra norske industribedrifter, sier Sandvik.

Han forteller at virksomheter i stor grad selv bestemmer hvor de kjøper sine råvarer fra, og at det er en rekke forhold som påvirker beslutningene om hvor virksomhetene skal handel råvarer fra:

– Vurderinger av pris og kvalitet kommer ofte i første rekke, men også internasjonale krav og reguleringer kan påvirke beslutningene. For eksempel kan dette gjøre det uaktuelt å kjøpe fra land hvor produksjonen har kjente negative påvirkninger på natur og innbyggere. Markedet, altså vi som forbrukere, kan også påvirke hvor bedriftene handler råvarer fra, gjennom vår vektlegging av helhetlig bærekraft, sier Sandvik.

Frp: – Vi må løfte Svalbardpolitikken

Bengt Rune Strifeldt er medlem i næringskomiteen på Stortinget og er mineralpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet (Frp).

Han skriver i en e-post til Arbeidsmanden at partiet ser med bekymring på redusert norsk tilstedeværelse på Svalbard, når driften i Gruve 7 avvikles neste år.

Han trekker fram viktigheten med en svalbardpolitikk som gjenspeiler dagens geopolitiske situasjon.

 – Vi må løfte svalbardpolitikken for å styrke suverenitet, sysselsetting og energisikkerhet på øygruppen, sier Strifeldt.

Han forteller videre at partiet i fjor fremmet et representantforslag om å sikre kullgruvedrift på Svalbard utover 2025, og om nødvendig skalere driften opp, men at det bare var Frp som stemte for forslaget.

– Fremskrittspartiet er pådriver for å opprettholde norsk gruvevirksomhet og for få realisert nye gruve- og mineralprosjekter i Norge, men opplever at norske myndigheter, finansinstitusjoner og miljøaktivister undergraver mineralnæringen, sier Strifeldt og legger til:

– Det bekreftes jo også ved at over halvparten av kullet som importeres til Norge kommer fra omstridte gruver i Colombia, det er en «ute av syne, ute av sinn»-holdning som har ført til at vi blir mer avhengige av tilgang til mineraler fra diktaturer og totalitære stater, sier han.

 

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse