JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fafo-undersøkelse

Halvparten av oss mener renhold i offentlige virksomheter kan utføres av private

Skepsisen til konkurranseutsetting øker blant nordmenn. Men skal først noe konkurranseutsattes, er det bedre med renhold og veivedlikehold enn såkalte myke tjenester, som skole og barnevern.

Lina Winge

ane.borrud@lomedia.no

Konkurranseutsetting; gir det bedre effektivitet, kvalitet og valgfrihet? Eller dårligere lønnsforhold, arbeidsvilkår og pensjon?

På LO Stats konferanse på Gol presenterte forskningsstiftelsen Fafo resultatet av to undersøkelser om folks holdninger til konkurranseutsetting. En blant et representativt utvalg av Norges befolkning, og en blant 3.500 medlemmer i LO Stat.

Renholdere forteller om stort arbeidspress, oppsigelsesvarsler og sexanklager

Renhold egner seg godt, mener halvparten

51 prosent av Norges befolkning mener at renhold for offentlige tjenester egner seg godt for konkurranseutsetting, og 47 prosent mener det samme om veivedlikehold.

På delt tredjeplass med 44 prosent, kommer sikkerhet og vakthold for offentlige tjenester, kollektivtransporten og renovasjon.

På bunn ligger sykehus med 26 prosent, grunnskoler med 14 prosent og barnevern med 13 prosent, fortalte forsker ved Fafo, Sissel Trygstad.

Hun fortalte at de med kort utdanning generelt er mer positive til konkurranseutsetting enn dem med lang utdanning, menn er mer positive enn kvinner, og offentlige ansatte er mer skeptiske enn ansatte i privat sektor.

Og ikke så overraskende, er Frp og Høyre-velgere mer positive til konkurranseutsetting enn Rødt- og SV-velgere, som befinner seg på hver sin ende av skalaen.

Større skepsis

Fafo har stilt spørsmål om konkurranseutsetting til befolkningen både i 2012 og 2016, og påpeker det de mener er en interessant utvikling: Skepsisen mot konkurranseutsetting øker.

– Vi har dessverre ikke spurt om holdninger til konkurranseutsetting av de samme områdene alle gangene, derfor mangler vi data på noen av tjenesteområdene. Men hvis vi sammenligner tallene fra 2012 og 2017, ser vi en nedgang i andelen som svarer at de ulike tjenestene er godt egnet. Særlig er nedgangen stor innenfor områdene kollektivtransport og renovasjon, sa forskeren.

Likevel mener over halvparten av Norges befolkning at konkurranseutsetting vil gi innbyggerne større valgfrihet, og nesten like mange at det vil gi billigere tjenester.

Samtidig mener 46 prosent at konkurranseutsetting gir mer usikre arbeidsplasser, og 39 prosent at konkurranseutsetting svekker lønns- og arbeidsvilkår.

LO Stat-lederen: – Regjeringa tar landet i feil retning

LO Stats medlemmer mer skeptiske

Undersøkelsen blant LO Stats medlemmer viser at disse er klart med skeptiske enn befolkningen for øvrig til konkurranseutsetting.

De er mest positive til konkurranseutsetting av veivedlikehold (34 prosent) og sikkerhet/vakthold (32 prosent).

75 prosent mener konkurranseutsetting gir mer usikre arbeidsplasser, og 70 prosent mener det svekker lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.

Og mens 52 prosent av Norges befolkning mener konkurranseutsetting gir økt valgfrihet, mener bare 26 prosent av LO stat sine medlemmer det samme.

Kun 18 prosent av medlemmene i LO Stat tror konkurranseutsetting gir billigere tjenester.

Politisk bestemt

I undersøkelsen blant LO stats medlemmer, svarer to av ti at tjenester i virksomheten der de jobber er blitt konkurranseutsatt de siste to årene.

Av disse svarer 54 prosent at dette var politisk bestemt, 30 prosent at det ble bestemt administrativt, og 16 prosent var usikre.

Se alle sakene fra Kartellkonferansen

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse