JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari og Anne Sofie gikk ned i lønn etter de fikk tariffavtale

De sto i bresjen for å få tariffavtale på Østfoldbadet. Da den kom på plass, gikk begge ned 2.500 kroner i måneden. 
Kari Walczyk og Anne Sofie Akselsen er tillitsvalgte ved Østfoldbadet. Nå er de frustrerte og forbannet på vegne av de ansatte.

Kari Walczyk og Anne Sofie Akselsen er tillitsvalgte ved Østfoldbadet. Nå er de frustrerte og forbannet på vegne av de ansatte.

Ane Børrud

ane.borrud@lomedia.no

16. desember 2000 ble Østfoldbadet åpnet med brask og bram, av selveste kong Harald.

Badelandet er blitt kåra til Norges beste flere ganger.

Men arbeidsforholdene fortjener ingen pris, mener de tillitsvalgte Kari Walczyk (64) og Anne Sofie Akselsen (59). 

Jobbet der i 23 år

Både Kari og Anne Sofie er ansatt på fulltid på Østfoldbadet, og har jobba der siden åpningen for 23 år siden.

De jobber som badevakter, selger billetter i kassa og gjør rent. Noen av de ansatte er også svømmeinstruktører, på alt fra babysvømming til voksenkurs og svømmekurs for skoleelever. 

Badelandet er åpent alle dager i uka. På tirsdager og torsdager åpner det klokka 06.00, mandager klokka 15.00 og de øvrige dagene klokka 10.00.

I ukedagene er det åpent til klokka 21.00, og i helgene klokka 18.00.

De rundt 45 ansatte jobber turnus, og det blir en del kvelds- og helgejobbing på dem.

Ble lovet at de ikke skulle gå ned i lønn

Det hele begynte i februar i fjor, da en av kollegaene til Kari og Anne Sofie ble sagt opp.

Både Kari og Anne Sofie mente oppsigelsen var usaklig, og tok kontakt med Fagforbundet, som de den gang var medlemmer av. 

– Fagforbundet jobba vettet av seg for at kollegaen vår skulle få beholde jobben, og heldigvis fikk hun jobben tilbake, forteller Anne Sofie. 

Kari og Anne Sofie fikk med seg flere av de ansatte på at det var på tide med ordna forhold på jobben, med tariffavtale.

De ble overrasket over at det ikke var Fagforbundet som hadde tariffområdet, men Arbeidsmandsforbundet (NAF). Men meldte seg over til Arbeidsmandsforbundet. 

– Vi hadde møter med Arbeidsmandsforbundet. Vi sa at tariffen er under lønna i vår avtale, og at vi ikke ville ned i lønn. De sa at vi ikke skulle gå ned i lønn, forteller Kari. 

I oktober i fjor kom tariffavtalen på plass. 

– Vi ble kalt inn til møte etter at vi hadde bestemt oss for å kreve tariffavtale. Da fikk vi beskjed om at bedriften ikke kunne opprettholde lønnsnivået i den lokale avtalen, fordi de fikk utgifter til avtalefestet pensjon, forteller Anne Sofie. 

Verken Kari eller Anne Sofie oppfyller kravene om å få den avtalefestede pensjonen (AFP) når de blir pensjonister. 

– Vi har ingen glede av AFP. Det var ikke derfor vi ville ha avtale. Vi mener det vil være en fordel for arbeidsplassen med ordna forhold. 

Mye lest: Kommunen ansetter vaktselskap uten tariffavtale: – Jeg ble flatt ut rasende

Mister store deler av tilleggene

Før de fikk tariffavtale hadde de ansatte en egen avtale med bedriften.

På den fikk de 48 kroner ekstra i timen for å jobbe etter klokken 17.00 i ukedagene, og 43 kroner ekstra i timen for hele lørdag og søndag, og.

I helgene mellom 17.00 og 18.30 slo begge tilleggene inn.  

– Vi har hatt gode tillegg. Vi jobber annenhver helg og mange kveldstimer, forteller Anne Sofie.  

Men nå er de tillitsvalgte fortvila. 

Fra 1. mai i år følger bedriften tilleggene som er i tariffavtalen fritids- og opplevelsesavtalen med Virke. Eneste kveldstillegg i den er fredag etter klokken 21.00, 13,50 kroner i timen.

Helgetillegget reduseres til 23,50 per time. Og det gjelder fra klokka 16.00 på lørdager, ikke hele dagen som før.  

Anne Sofie har regnet ut at hun går ned om lag 2.500 kroner i måneden i lønn.

– Vi har timelønn, og hvor mye man går ned i lønn kommer an på hvor stor stilling man har, og hvor mange kvelder og helger man jobber, forklarer hun. 

I tillegg har de tillitsvalgte forstått det sånn at bedriften framover vil fryse lønnssatsene fram til tarifflønna har nådd den lønna de har i dag. Tarifflønna er på 188,63 kroner i timen for 35,5 timers uke, mens de ansatte på Østfoldbadet har 218,19 kroner i timen. 

Kari henter tariffavtalen som de har fått på Østfoldbadet. Hun slår opp på side 6 og peker på teksten: 

«Protokolltilførsel: Ved inngåelse av denne avtale forutsettes det at ingen får sine lønns- eller arbeidsforhold forringet».

– Hvis det som står i en tariffavtale ikke er verdt mer enn såpass, da blir jeg sjokkert. Vi har havna i store problemer!

Havner i Arbeidsretten?

De tillitsvalgte har hatt flere møter med bedriften, uten å bli enige. I januar ble det skrevet en uenighetsprotokoll, som ble sendt videre til Arbeidsmandsforbundet.

I slutten av mars hadde Arbeidsmandsforbundet møte med Virke.

Forbundet krevde at de ansatte skulle opprettholde de lønns- og arbeidsvilkårene de hadde før tariffavtalen, og at de skal ha de sentrale tilleggene som kommer i lønnsforhandlingene framover.  

Nå har Arbeidsmandsforbundet sendt saken inn til LOs juridiske. 

– Vi forventer å vinne

Kari og Anne Sofie er helt klare i sin tale. 

– Vi forventer at vi vinner denne saken og kommer tilbake til det lønnsnivået vi hadde, sier Kari. 

De mener at dersom Arbeidsmandsforbundet skulle tape saken, da har de blitt ført bak lyset av forbundet. 

– Vi fikk beskjed om at ingen skulle gå ned i lønn ved inngåelse av tariffavtale. Forbundet er like sjokka som oss, men hvis vi ikke vinner – da saksøker vi forbundet for villedning ved informasjon om tariffavtale, utbryter Anne Sofie. 

Og begge er skjønt enige: 

– Det er ikke spesielt lett for oss å fronte fagforeninga når vi går ned i lønn! 

– Tariffstridig og organisasjonsfiendtlig

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen, mener at Østfoldbadets reduksjon av kvelds- og helgetilleggene både er tariffstridig og organisasjonsfiendtlig.

– Det står helt klart i overenskomsten at de ansatte ikke skal få forringet lønns- og arbeidsvilkår ved inngåelse av tariffavtale. Det samme skrev vi i kravbrevet da vi krevde tariffavtale, og det var det ingen som bestred, sier han. 

Mikkelsen mener bedriften straffer de ansatte for tariffavtalen. 

– Det er en helt klar sammenheng mellom inngåelsen av tariffavtalen og at bedriften setter de ansatte ned i lønn. Det er i strid med alt den norske modellen står for! 

– Undergraver tariffsystemet

Mikkelsen håper Østfoldbadet snur, sånn at saken slipper å havne i Arbeidsretten. 

– Det viktigste er å finne en løsning for de ansatte. Men blir det nødvendig, så tar vi saken til retten. 

Han mener Østfoldbadet og Virkes standpunkt undergraver hele tariffsystemet. 

– Hvis det skal forstås som de mener, så betyr det at vi ikke kan kreve tariffavtale for alle som har høyere lønn enn det som er i tariffen, for ingen vil jo gå ned i lønn. Det betyr at vi heller ikke kan kreve medbestemmelse og AFP. Det er jo helt håpløst. Sånn kan vi ikke ha det!

Ønsker politiske signaler fra kommunen

Nå håper han at Indre Østfold kommune, som eier 83 prosent av aksjene i Østfoldbadet, vil gå inn og gi sterke politiske signaler til bedriften at sånn kan de ikke holde på.

– Juridisk sett er lønnsnedgangen bedriftens ansvar. Men moralsk sett mener jeg at kommunen også har et ansvar. Ettersom jeg skjønner er Østfoldbadet ansett å være en slags fyrtårn i kommunen som de er stolte av. Da kan de ikke ha et sånt forhold til de ansatte! 

– Kari og Anne Sofie sier at dersom Arbeidsmandsforbundet skulle tape saken, da har de blitt ført bak lyset av forbundet og vil saksøke vi dere for villedning. Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner godt skuffelsen deres. Så håper og tror at vi kommer i mål og finner en løsning. Så tar vi det som kommer etterpå. 

– Saklig uenighet om forståelsen av avtalen

Daglig leder på Østfoldbadet, Christine Aannerud, sier til Arbeidsmanden at bedriften er positiv til at det har blitt inngått tariffavtale.

– Når de ansatte ønsket en tariffavtale, så fikk de det. Vi har vært positive til det hele veien. Jeg ser grunnleggende positivt på en høy organiseringsgrad da det er en fordel i forhold til partssamarbeid.

Når det gjelder fremtidig lønnsutvikling sier hun at det er en saklig uenighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke om forståelse av avtalen, og at Østfoldbadet kommer til å forholde seg til det partene blir enige om. Men understreker at de ansatte har fått tillegget fra mellomoppgjøret i 2023, på toppen av den lønna de hadde.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken. 

– Vi har fulgt de anbefalinger og råd som Virke som vår arbeidsgiverorganisasjon har gitt oss. Det er en saklig uenighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke rundt forståelsen av avtalen som ble inngått, og nå ligger saken på bordet hos dem, sier hun

Les også: Vektersaken på Kristiansand lufthavn: – Noe av det verste vi har sett

– Bundet av avtalen

Forhandlingssjef i Virke, Daniel Furió Fundingsrud, bekrefter at det eksisterer en saklig uenighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke om forståelsen av Fritids- og opplevelsesavtalen. 

– Saken er til behandling etter Hovedavtalen LO-Virke sine bestemmelser om hvordan rettstvister skal søkes løst. Saken kan bringes inn for behandling mellom LO og Virke, skriver han i en epost til Arbeidsmanden. 

På spørsmål om de ansatte skal ned i lønn til tariffens nivå, skriver han at Østfoldbadet er bundet av de forpliktelser som følger av Fritids- og opplevelsesavtalen og regulering av lønnssatser etter mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke.

– Lønnstillegg skal gjennomføres slik de sentrale partene er enige om. Det er gitt et generelt tillegg til alle arbeidstakere omfattet av tariffavtalen på kr 11,50 pr. time. Overenskomstens nye normallønnssatser følger av protokoll av 8. mai 2023 mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Et selvstendig aksjeselskap

Ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug (Sp), skriver i en epost til Arbeidsmanden at Østfoldbadet drives som et selvstendig aksjeselskap, og driftes dermed som andre selskap av en ledelse og et valgt styre, og ikke av kommunen. 

– Selv om kommunen har en betydelig eierandel, betyr ikke det at vi kan overprøve forhandlinger som finner sted mellom Østfoldbadet som arbeidsgiver og de ansatte / tillitsvalgte. 

Han skriver at kommunen forutsetter at driften av Østfoldbadet skjer i henhold til gjeldende regelverk og de avtaler som til enhver tid gjelder. 

– På generelt grunnlag er Indre Østfold kommune opptatt av at alle ansatte skal ha gode og ordnede arbeidsforhold, noe vi blant annet stiller krav om ved kjøp av varer og tjenester, skriver han. 

Mye lest: Fengsel slår alarm: – Når vi mister 15 av 30 ansatte er det dramatisk

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse