JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringen lager ny likestillings- og diskrimineringslov

LO er misfornøyd med ny likestillingslov

Regjeringens forslag til ny likestillingslov vil føre til en svekkelse av likestillingsarbeidet, mener LO.
SVAR: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har mottatt nær 100 høringssvar til regjeringens forslag til ny likestillingslov.

SVAR: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har mottatt nær 100 høringssvar til regjeringens forslag til ny likestillingslov.

Tri Nguyen Dinh

line.scheistroen@lomedia.no

Formålet med regjeringens lovforslag er å samle likestillingsloven og diskrimineringslovene til én felles ny lov. Forslaget har vært på høring. Innen fristen var det kommet inn mer enn 90 høringssvar, ifølge NTB.

Motstand mot én diskrimineringslov

Fagbevegelsen går kraftig ut mot regjeringens forslag til ny likestillingslov.

– LO mener det framlagte forslaget vil bidra til en vesentlig svekkelse av den samlede likestillings- og diskrimineringslovgivningen i Norge, heter det i åpningen av LOs høringssvar.

LO har som utgangspunkt at de er uenig i å samle lovene i én felles lov. De mener den ikke vil klare å ivareta mangfoldet av hensyn som må tas når det kommer til likestilling og diskriminering.

Les også: Regjeringen vil ha én diskrimineringslov. LO protesterer

Kritisk til «kjønnsnøytral» lov

Fagbevegelsen reagerer blant annet på formålsparagrafen i lovforslaget. Regjeringen foreslår å fjerne formuleringen som sier at loven skal «styrke kvinners stilling». Hensikten er, ifølge forslaget, å gjøre loven «kjønnsnøytral».

LO stiller spørsmål ved om en endring til en «kjønnsnøytral» likestillingslov kan være i strid med Norges konvensjonsforpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon. Konvensjonen forplikter statene til å jobbe mot diskriminering av kvinner, og føre en politikk som tar sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering.

– Vi vil også påpeke at det allerede med dagens lovverk er fullt mulig med positiv særbehandling av menn, skriver LO i høringssvaret.

Ifølge NTB er også tidligere likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik svært kritisk til regjeringens formålsparagraf.

– Kjønn er som oftest en faktor som inngår i diskriminering på tvers av grunnlag, og som særlig rammer kvinner i en sårbar posisjon, påpeker hun.

Les også: I rettferdighetens navn

I feil retning

LO mener videre at lovforslaget innebærer en kraftig svekkelse av pliktene som gjelder for aktivt likestillingsarbeid.

Heller ikke UNIO og YS støtter regjeringens forslag.

– Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland til NTB.

YS viser spesielt til regjeringens forslag om at private bedrifter med færre enn 50 ansatte ikke skal ha aktivitetsplikt når det gjelder likestilling mellom kjønnene. LO, YS og UNIO mener aktivitetsplikten må bestå.

– Departementet forutsetter i høringsdokumentet at arbeidsgivere selv ønsker å drive likestillingsarbeid, og følgelig ikke trenger tilsyn og sanksjoner. Dette er i beste fall naivt, skrive UNIO i sitt høringssvar.

• Følg oss på Facebook og Twitter

Hvem skal håndheve?

LO mener det er en svakhet med regjeringens forslag at det skaper stor usikkerhet om hvem og hvordan loven skal håndheves. Håndhevingsapparatet skal utredes mer, men allerede nå legger forslaget opp til å frata Likestillings- og diskrimineringsombudet alt ansvar for lovhåndheving.

LO mener forslaget burde lagt opp til en styrking av ombud og nemd som lavterskeltilbud.

Les også: Jurister advarer mot å fjerne likestillingsloven

Få nyhetsbrevet vårt her:

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse