JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykelønn

Mens sjefen får sykelønna direkte inn på konto, må renholder Ann Jeanette søke om utbetaling fra Nav

Fra 1. januar skulle ledere og renholdere i ISS behandles likt når det kommer til forskuttering av sykepenger. Men renholderne må stadig gå veien om Nav.
VIL BEHANDLES LIKT: Renholder og regiontillitsvalgt i ISS, Ann Jeanette Westrum, har selv opplevd å komme i en økonomisk klemme fordi arbeidsgiver ikke betalte sykepenger direkte over lønnsslippen.

VIL BEHANDLES LIKT: Renholder og regiontillitsvalgt i ISS, Ann Jeanette Westrum, har selv opplevd å komme i en økonomisk klemme fordi arbeidsgiver ikke betalte sykepenger direkte over lønnsslippen.

Glen Musk

merete.holtan@lomedia.no

– ISS vrir seg unna regelverket, sier renholder Ann Jeanette Westrum.

Under lønnsoppgjøret i 2020 kom det en tekst inn i de fleste overenskomster om at ledere og arbeidere skal behandles likt når det kommer til forskuttering av sykepenger. Den nye regelen skulle gjelde fra 1. januar 2022.

I renholdsbedriften ISS er ledere og renholdere delt inn i ulike aksjeselskap, og bedriften likebehandler innenfor AS-ene.

– De har lov til å gjøre det, men jeg synes ikke det er rett overfor de ansatte. De vrir seg unna regelverket. Forskjellsbehandling er det uansett – vi er jo i den samme bedriften, sier Ann Jeanette Westrum, regiontillitsvalgt i ISS.

Fikk kreft, og sykepengene uteble

I april i fjor fortalte Arbeidsmanden historien om hvordan renholderen i 2019 fikk påvist en kreftsvulst på hjernen. Svulsten påvirket blant annet taleevnen, og behandlingen ga henne fatigue.

Midt oppi dette måtte hun kjempe for å få utbetalt sykepenger fra Nav.

Etter fire måneder på sykepenger stoppet nemlig utbetalingen fra Nav opp etter kluss i systemet, og bedriften kunne ikke hjelpe Ann Jeanette. ISS forskutterte nemlig bare sykepenger til ansatte i lederposisjoner, og renholderen måtte gå to måneder uten lønn.

– Det er ikke noe artig å ringe banken og spørre om å få stoppet lånet, og si: «Jeg vet ikke når jeg har penger til å betale igjen», fortalte Ann Jeanette Westrum, som av Nav fikk beskjed om at hun kunne gå på «sosialen» hvis hun kunne dokumentere at hun var helt blakk.

Forskuttering av sykepenger: Ann Jeanette måtte stoppe lånet da sykepengene ikke kom: – Fikk beskjed om at jeg kunne gå på «sosialen»

LIKE VIKTIGE: - Faktisk er det sånn at hvis vi renholdere ikke hadde vært der, hadde ikke lederne hatt noen jobb. Så vi skal kjempe videre for at alle blir behandlet likt, sier Ann Jeanette Westrum.

LIKE VIKTIGE: - Faktisk er det sånn at hvis vi renholdere ikke hadde vært der, hadde ikke lederne hatt noen jobb. Så vi skal kjempe videre for at alle blir behandlet likt, sier Ann Jeanette Westrum.

Glen Musk

Krav i lønnsoppgjøret 2020

Et av Fellesforbundets krav i lønnsoppgjøret i 2020 handlet om nettopp forskuttering av sykelønn fra bedrift til ansatte. Bakgrunnen var at mange bedrifter utbetalte sykepenger på forskudd til ledere mens øvrige ansatte måtte gå veien om Nav.

Fellesforbundet fikk ikke innfridd kravet om at bedrifter skal forskuttere sykepenger til alle, men fikk slått fast at det skal bli slutt på forskjellsbehandlingen. Enten skal alle ansatte få forskuttert sykepenger – eller ingen.

Den samme enigheten kom inn i de aller fleste overenskomster i 2020, også for renholdere i private renholdsbedrifter. Kravet om likebehandling skulle gjelde senest fra 1. januar 2022.

Lønn og fagbrev: 60 renholdere får et solid lønnstillegg

Delt opp i tre AS-er

Da Ann Jeanette Westrum fortalte sin historie til Arbeidsmanden, spurte vi ISS om hvilken ordning bedriften hadde for forskuttering av sykepenger.

Konserndirektør for kommunikasjon, Ronny Pettersen, forklarte at bedriften var delt opp i tre aksjeselskaper, ISS Management, ISS Service Management og ISS Facility Services, hvor de to førstnevnte inneholdt ledere og funksjonærer mens sistnevnte inneholdt servicemedarbeidere.

– Vi følger et likebehandlingsprinsipp på den måten at ansatte i samme AS blir behandlet likt når det kommer til forskuttering av sykepenger, opplyste Pettersen.

Han sa at selskapet fram mot 1. januar 2022 skulle vurdere om ordningen skulle videreføres.

– Vi har satt ned et arbeidsgruppe som vurderer konsekvensene av fjorårets lønnsforhandlinger. Dette arbeidet er vi ikke helt i mål med ennå, sa konserndirektøren for kommunikasjon i ISS.

Privatisering av renhold: Ap lovet at renholderne skulle tilbake til Forsvaret. Slik har det gått

– Vi skal kjempe videre

Siden dette har Ann Jeanette Westrum og de andre tillitsvalgte i ISS ikke hørt noe mer fra bedriften om saken.

– Det har vært helt stille. Bedriftsledelsen har ikke nevnt forskuttering av sykelønn med et ord, sier renholderen.

Hun og de andre tillitsvalgt diskuterte nylig saken på et møte, og har bestemt seg for å gå to veier for å følge den opp: De skal ta problematikken opp direkte med ledelsen i ISS, men også ta den med inn i vårens tariffoppgjør.

– Kanskje kan teksten gjøres om så det ikke går an å vri seg unna intensjonen, sånn som ISS gjør, sier Ann Jeanett Westrum, og legger til:

– Alle jobber i ISS er like viktige. Faktisk er det sånn at hvis vi renholdere ikke hadde vært der, hadde ikke lederne hatt noen jobb. Så vi skal kjempe videre for at alle blir behandlet likt.

Ny feil fra Nav oppdaget: Over 500 personer har fått utbetalt for lite uføretrygd

GIR SEG IKKE: Ann Jeanette Westrum vil sammen med andre ISS-tillitsvalgte ta opp spørsmålet om forskuttering av sykelønn med bedriftsledelsen.

GIR SEG IKKE: Ann Jeanette Westrum vil sammen med andre ISS-tillitsvalgte ta opp spørsmålet om forskuttering av sykelønn med bedriftsledelsen.

Glen Musk

ISS: – Prioriterte pandemihåndtering

Arbeidsmanden har spurt ISS hvorfor renholderne i bedriften fremdeles ikke blir behandlet likt med lederne når det kommer til forskuttering av sykepenger.

ISS er også framlagt kritikken fra regiontillitsvalgt Ann Jeanette Westrum.

Kommunikasjonssjef Tonje Næss svarer dette i en epost:

«Det er gjort en utredning på dette, men det er ikke konkludert per nå. I den krevende perioden vi har vært gjennom, og fortsatt står i, har vi måttet prioritere pandemihåndtering. Vi har hatt mer enn 3.000 permitterte og gjort alt i vår makt for å holde så mange som mulig i arbeid. I tillegg har vi prioritert det vi mener er et svært viktig tiltak for våre servicemedarbeidere, nemlig innføringen av månedslønn for fast ansatte. Dette har vært en stor jobb, men et sterkt ønske fra våre medarbeidere og noe vi har jobbet hardt for å få til. Månedslønn vil gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for den enkelte medarbeider.»

På spørsmål om når ISS vil se på ordningen med forskuttering av sykepenger igjen, svarer Næss at bedriften må komme tilbake til spørsmålet på et senere tidspunkt.

Industrien og byggebransjen: Nå skal flere slippe å vente på Nav for å få sykepenger

Bransjene jobber mot målet

Arbeidsmanden har tatt en sjekkrunde i andre bransjer for å se om bedriftene følger regelen om forskuttering av sykepenger fra lønnsoppgjøret i 2020.

I vaktbransjen rapporterer de hovedtillitsvalgte i de to største selskapene, Avarn Security og Securitas, at bedriften likebehandler funksjonærer og serviceansatte.

I anleggsbransjen har Hæhre og Isachsen alt på stell, mens Veidekke har en liten jobb å gjøre. I dag er det sånn at funksjonærer får forskuttert sykepenger av hele lønna, mens anleggsarbeiderne får forskuttert for lønna til og med 6G, som i 2021 tilsvarte rundt 600.000 kroner.

Mange anleggsarbeidere tjener mer enn det og må dermed få en del av sykelønna utbetalt av Nav.

– Vi jobber med å få bedriften til å dekke mellomlegget, og nå målet om full likebehandling, sier divisjonstillitsvalgt Inge Ramsdal.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse