JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Minst dobbelt så dyrt å rydde opp i Svalbard-gruvene

Avvikling av kulldriften i Svea og Lunckefjell vil koste minst dobbelt så mye som først antatt. Tidligere tillitsvalgt i Store Norske reagerer sterkt på tallrotet.
HER SKAL DET RYDDES: De nye tallene for opprydningskostnader i gruvene Svea Nord og Lunckefjell på Svalbard lyder på 1,4 milliarder kroner.

HER SKAL DET RYDDES: De nye tallene for opprydningskostnader i gruvene Svea Nord og Lunckefjell på Svalbard lyder på 1,4 milliarder kroner.

Sissel M. Rasmussen

merete.holtan.garte@lomedia.no

– Jeg synes det er svært klanderverdig at Store Norske roter med tall på denne måten, sa Arild Olsen til High North News rett etter at det ble klart at Store Norske har levert et altfor lavt estimat til regjeringen på hva det vil koste å avvikle driften i Svea- og Lunckefjell-gruvene på Svalbard.

Prislappen blir dobbelt så høy som først antatt – minst. Administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo, har nemlig underrettet næringsminister Monica Mæland om at opprydningen i gruvene er et så unikt prosjekt at det ikke finnes sammenlignbare erfaringer.

Tallene er dermed fremdeles usikre.

Les også: Hva bør jeg betale for renhold i hjemmet? Stort sprik mellom hva forbrukerne mener og hva Virke anbefaler

– Absurd økonomisk grunnlag

Arild Olsen er tidligere ansatt, hovedtillitsvalgt og styremedlem i Store Norske Kulkompani, men snakker som lokalstyreleder for Arbeiderpartiet i Longyearbyen når han kritiserer sin tidligere arbeidsgiver.

– Styre og administrasjon i Store Norske har satt seg selv og næringsminister Monica Mæland i et forferdelig dårlig lys når de har lagt fram et helt absurd økonomisk grunnlag for opprydning av gruvedriften, sier Olsen.

Til High North News ga han uttrykk for at styre og administrasjon bør gå av om kaoset viser seg å være komplett. Overfor Arbeidsmanden mildner han tonen noe.

– Kommentarene mine var spissformulert. Jeg har respekt for den jobben Ravlo har gjort. Men «drift-eller-legg-ned-ultimatet» deres feilet, for kostnadene har ikke falt nok.

Følg Arbeidsmanden på Facebook.

De nye tallene: 1,4 milliarder

Lokalstyrelederen viser til at det statseide kullkompaniet før årets statsbudsjett stilte et ultimatum overfor regjeringen: Opphev driftshvilen i Svea og Lunckefjell og start opp, eller steng driften for godt.

– Det var verken politikere, konsulenter eller andre som la opp til et slikt løp. Det gjorde selskapet helt frivillig. Det fantes andre valg, kommenterer Arild Olsen.

Regjeringen valgte det siste alternativet, å stenge gruvene og bygge ned all infrastruktur. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 141 millioner kroner til formålet, og opprydningskostnadene ble beregnet til 700 millioner kroner de neste fire årene. Tallene var basert på estimater fra Store Norske.

Men i et brev fra næringsminister Monica Mæland til Stortingets næringskomité kom det nylig fram at kostnadsanslaget for opprydning og avvikling av kulldriften var grovt feilberegnet: Store Norske anslår nå de totale kostnadene til å være rundt 1,4 milliarder.

Bare Sp protesterer

Siden oppstarten i 1916 har Store Norske bare drevet lønnsomt i korte perioder, og staten har stadig måttet tre inn med hjelpepakker. En nær enstemmig næringskomité på Stortinget legger vekt på nettopp den økonomiske usikkerheten når de innstiller på å opprettholde regjeringens vedtak om å avvikle kulldriften på Svalbard.

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet, mener det på denne bakgrunn vil være unaturlig å starte opp igjen utvinning av kull fra Svea/Lunckefjell, og støtter dermed regjeringens syn om avvikling og opprydding» heter det i innstillingen.

Mindretallet består av Senterpartiets medlemmer, som mener det stadig er for mange ubesvarte spørsmål knyttet til nedleggelsen. Partiet vil derfor starte opp driften igjen, eller videreføre driftshvilen, «til man har mer kunnskap om hva beslutningen innebærer for Svalbard-samfunnet».

Få vårt nyhetsbrev.

Tommel opp fra MDG

Arild Olsen påpeker at støpningen av statsbudsjettet nå er sin siste fase, og at næringsminister Monica Mæland fortsatt står på avvikling som eneste mulighet. Departementet vil komme tilbake til endringer i bevilgninger til opprydning i Svalbard-gruvene i revidert nasjonalbudsjett for 2018, melder Svalbardposten.

– Kostnadene for opprydding blir litt irrelevant for ministeren. «Bottom line» er at Stortinget mener grunnlaget for lønnsom drift ikke er til stede for Store Norske. Frykten til Stortinget og Mæland blir da at de vil sitte med både drifts- og opprydningskostnader, kommenterer Olsen.

Ap-politikeren står bak et samlet lokalpolitisk ønske om det motsatte: I Longyearbyen vil selv Miljøpartiet De Grønne (MDG) fortsatt holde liv i gruve 7, som forsyner lokalsamfunnet med energi. De øvrige partiene vil bevare drift i Svea og Lunckefjell, dersom den er lønnsom.

– Gruvedrift er som kjent et stridstema nasjonalt - folk lenker seg fast og krever nye konsekvensutredninger for miljøet. Nasjonal og tverrpolitisk enighet er helt fraværende på gruvedrift generelt, men den positive oppslutningen lokalt sier det meste om hvor sterkt gruvedriften står her i Longyearbyen, sier Arild Olsen.

KRITISERER: Arild Olsen, her fotografert den gangen han var hovedtillitsvalgt i Store Norske.

KRITISERER: Arild Olsen, her fotografert den gangen han var hovedtillitsvalgt i Store Norske.

Sissel M. Rasmussen

Kan private overta?

Han tror det er på tide å åpne for andre kullaktører enn det statseide Store Norske. Olsen viser til nye tall for samfunns- og næringsanalyse fra NIBR, som forteller at redusert aktivitet for bergverk ikke har ført til noe som kan betegnes som noen krise for Longyearbyen.

– Det blir mer et spørsmål om å tilpasse seg og utvikle flere næringsbein å stå på, referer Arild Olsen.

Likevel vil lokalstyrelederen holde liv i den kommersielle kulldriften.

– Det er på tide å skjele til private aktører, eller omstrukturering av selskapet. Private aktører kan ha andre driftsmetoder og kostnader enn Store Norske, og kunne sikret en høyere sysselsetting og aktivitet i Longyearbyen, mener Olsen.

I desember kom nyheten om at en gruppe investorer nettopp ønsker å overta driften i Svea Nord og Lunckefjell. Gruppen består av blant annet tidligere styreleder og direktør i Store Norske, Robert Hermansen, og entreprenørbedriften Leonard Nilsen og sønner (LNS), skriver Klassekampen.

Men i Næringsdepartementet avvises initiativet kontant. Statssekretær Lars Jacob Himb (H) sier det ikke er aktuelt å legge til rette for bruk av Svea til annen aktivitet når opprydningen er gjennomført.

– Vanskelig å få til

Rune Mjelde, hovedtillitsvalgt i Store Norske, har prinsipielt ikke noe imot at andre aktører kommer på banen.

– Jeg kan se at det kanskje kan bli vanskelig å få til i praksis, men har ikke noe imot en alternativ finansiering av kulldriften, sier Mjelde.

Han vil ikke kommentere Arild Olsens kritikk av tallestimatene fra arbeidsgiverens styre og administrasjon.

– Ingen kommentar, sier Mjelde, som registrerer at Stortingets næringskomité ikke går inn for å redde Store Norske.

– Bare Senterpartiet kom med «halvveis motforestillinger» mot avvikling av driften i Svea og Lunckefjell.

Les også:

Olav Wendelbo gir Brøyt-maskiner nytt liv

I år får du ekstra godt betalt for å jobbe julaften

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse