JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innleie av arbeidskraft

Nå vil LO strupe bemanningsbyråene

Kongressen stemte ned forslag om å forby bemanningsbyråer, men LO skjerper sin politikk mot løsarbeid og bemanning.
ENIGE OG UENIGE: Boye Ullmann (til venstre) og Steinar Krogstad er enige om at LO nå skjerper tonen mot bemanningsbyråer. Men Ullmann skulle gjerne gått enda lenger.

ENIGE OG UENIGE: Boye Ullmann (til venstre) og Steinar Krogstad er enige om at LO nå skjerper tonen mot bemanningsbyråer. Men Ullmann skulle gjerne gått enda lenger.

Erlend Angelo

eline@lomedia.no

LO har skrudd kraftig til i sin politikk mot bemanningsbransjen, uten at det ble vedtatt et generelt forbud mot bransjen.

Det viktigste tiltaket LO nå krever for å begrense bransjen er at det ikke lenger skal være lov å avtale innleie fra bemanningsbyrå med en hvilken som helst tillitsvalgt.

Den tillitsvalgte må ha en landsdekkende tariffavtale i ryggen, slik at det innenfor for eksempel byggebransjen kun vil være tillatt med innleie dersom Fellesforbundet godtar det. LO krever også at regjeringen skal ta i bruk åpningen i arbeidsmiljøloven for å forby innleie i visse bransjer eller geografiske områder "når viktige samfunnshensyn" tilsier det. Oslo bygningsarbeiderforening har for eksempel foreslått å forby innleie i Oslos byggebransje, fordi foreninga mener det truer faste ansettelser og undergraver fagopplæringen.

Enighet i LO om å beholde EØS-avtalen

Delt innstilling

Selv om det har vært bred enighet om at bemanningsbyråer er en viktig bestanddel i det løsarbeidersamfunnet som vokser fram, ble det ingen enighet i redaksjonskomiteen om hvor sterke tiltak LO skulle gå inn for.

Et flertall i komiteen gikk inn for at det skal stå i handlingsprogrammet at det skal settes ned et lovutvalg som skal se på ulike måter arbeidsgivere omgår eller "tilpasser seg" på det arbeidsrettslige området, og at det må bli vanskeligere å ansette midlertidig.

– Bemanningsbransjen er en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen. Nå foreslår vi en rekke nødvendige restriksjoner, og påpeker at det er et handlingsrom innenfor lovverket som ikke er brukt, påpekte 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik. Hun viste da til paragrafen i arbeidsmiljøloven som åpner for et begrenset forbud mot bemanningsbyråer der sterke samfunnsmessige hensyn taler for det. Et eksempel som har vært hyppig nevnt er et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen.

Følg oss på Facebook

Mindretallet vant ikke fram

Mindretallet i komiteen, Nina Risinggård fra Norsk Transportarbeiderforbund, gikk inn for at det i tillegg skal presiseres at bruken av vikarer er knyttet til faktiske vikariater, og sørget for at det ble votert over formuleringen "Arbeide for å forby bemanningsbyråer".

DISSENS: Nina Risinggård representerte mindretallet som krevde fullt forbud mot bemanningsbransjen.

DISSENS: Nina Risinggård representerte mindretallet som krevde fullt forbud mot bemanningsbransjen.

Roy Ervin Solstad

– Bemanningsbyrå = sosial dumping. Vi vil forby profitt på arbeidsutleie. Flertallets forslag er en forbedring, men ikke et tilstrekkelig verktøy for tillitsvalgte, sa Risinggård. Hun påpekte at dersom det kommer forbud i noen bransjer vil andre stå igjen alene og slite.

Da det kom til avstemning vant ikke hennes forslag fram.

Alle sakene fra LO-kongressen

Strålende fornøyd

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad har ivret sterkt for at nettopp det å løfte innleie fra bemanningsbyrå opp til landsdekkende tariffavtalenivå. Han mener at langt på vei er dette et forbud i praksis.

– Men dette er mer treffsikkert for de bransjene som sliter. En åpning for at bransjene kan klare å håndtere dette er mer fleksibelt enn et generelt lovforbud, sier en strålende fornøyd Krogstad.

– Nå er alt klart for at arbeidet for en helt annen regulering av bemanningsbransjen begynne, sier Krogstad.

Les mer om diskusjonen om forbud her

– Gripe mulighetene

Også leder i LO i Oslo Roy Pedersen, som ønsket seg et forbud mot bransjen som sådan, sier at LO med dagens vedtak strammer kraftig inn.

– Vi må gjøre maks ut av dette nå. Mitt poeng har vært at når organisasjonsgraden er så lav at jeg frykter dette ikke vil fungere og at ulovlighetene derfor vil fortsette, sier Pedersen.

Boye Ullmann, organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening i Oslo, har under hele Kongressen jobbet fra bakerste benk for et forbud. Han var også med på å legge fram en rapport som viser at 85 prosent av innleien fra bemanningsbyråer i Oslo er ulovlig.

– Nå åpner det seg et viktig rom, og dette betyr at LO nå presse for å få politiske leveringer her, ikke utredninger. Vedtaket i dag vil for alvor utfordre bruken av handlingsrommet innenfor EØS, sier Ullmann.

Stemte nei til andre forslag

I forbindelse med uttalelsen om det seriøse arbeidslivet ble det også gjort forsøk på å få LO-Kongressen med på vedtak om å gi Arbeidstilsynet rett til å gi bøter for å bryte innleiebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, uten at dette fikk salens støtte.

Heller ikke gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett for brudd på reglene om innleie og midlertidig ansatte ble vedtatt. Sammen med forslag om å utvide solidaransvarsordningen ble dette sendt til Sekretariatet for behandling der.

LO vil jobbe for at papirløse flyktninger får arbeidstillatelse

LO samler seg om oljevedtak

LO vil forbedre dagens pensjon

Stemmedrama: LO skal jobbe for full boikott av Israel

LO vil jobbe for en reform for kortere arbeidstid

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse