JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Masseoppsigelser

Peab Asfalt må betale oppsagte arbeidere full lønn etter dom i Høyesterett

Selskapet gikk til retten for å slippe å betale lønn fram til rettssaken. Nå har Høyesteretts ankeutvalg forkastet saken.
Over 150 asfaltarbeiderne i Peab Asfalt fikk sparken i høst. Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet mener at oppsigelsene ikke var lovlige.

Over 150 asfaltarbeiderne i Peab Asfalt fikk sparken i høst. Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet mener at oppsigelsene ikke var lovlige.

Alf Ragnar Olsen

ane.borrud@lomedia.no

Høsten 2022 fikk over 150 fast ansatte arbeidere sparken i Peab Asfalt. De kunne søke for å få tilbake sine egne stillinger, men da som sesongarbeidere.

Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet mente at oppsigelsene ikke var lovlige og tok saken til LO, som tar saken til retten. 

Rettssaken om oppsigelsen av asfaltarbeiderne i Peab Asfalt er berammet til perioden 12. til 30. juni i år. 

Krevde å stå i stilling

Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet krever at medlemmene skal få beholde jobbene sine og at de skal stå i stilling til saken er avgjort i retten. Det betyr at de oppsagte arbeiderne skal få full lønn av arbeidsgiver fram til retten har sagt sitt.

Forbundene kjører bare sak for dem som er organisert. Mange av dem har sluttet i Peab Asfalt og funnet seg nye jobber. Derfor er det mange færre enn 150 kravet om å stå i stilling gjelder.

I midten av april var det ca. 25 arbeidere i Peab Asfalt som krever å stå i stilling. 15 av dem er medlemmer i Arbeidsmandsforbundet og 10 i Fellesforbundet.

Mange av asfaltarbeiderne som ikke krever å stå i stilling fordi har fått seg en annen jobb, er likevel med videre til rettssaken i juni. Den vil dreie seg om hvorvidt oppsigelsene var lovlige eller ei. 

Peab Asfalt tapte, tapte og tapte

Før jul gikk Peab til retten og ba om at de oppsagte arbeiderne må fratre stillingene sine etter oppsigelsestidens utløp, som betyr at bedriften slipper å betale lønna deres fram til det foreligger dom i saken.

Denne anmodningen avslo Oslo tingrett blankt.

Peab Asfalt Norge AS ble dømt til å betale saksomkostningene for asfaltarbeiderne, en sum på 220.500 kroner.

Asfaltselskapet anket avgjørelsen, og anken ble behandlet av Borgarting lagmannsrett.

31. mars 2023 kom kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett: Anken fra Peab Asfalt forkastes, og bedriften må dekke saksomkostninger for lagmannsretten på 73.500 kroner.

Peab anket så saken inn til Høyesterett.

Siden det var en kjennelse som ble anket, og ikke en dom, er det Høyesteretts ankeutvalg som avgjør saken etter skriftlig behandling. 

4. mai avga Høyesteretts ankeutvalg sin kjennelse. Ankeutvalget fant det enstemmig klart at anken ikke kan føre fram, og den forkastes.

Den slår også fast at Peab Asfalt skal betale saksomkostningene på 53.900 kroner.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse