JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Renholderne tapte saken mot staten

Oslo tingrett har bestemt at oppsigelsene av renholderne i Forsvarsbygg er gyldige.
TAP: Rettssaken mellom renholderne i NTL og staten gikk i Oslo tingrett i august.

TAP: Rettssaken mellom renholderne i NTL og staten gikk i Oslo tingrett i august.

Ole Palmstrøm

De 11 renholderne som ble oppsagt fra jobbene sine i Forsvarsbygg, fikk i dag dommen etter søksmålet de og NTL anla mot staten.

De ansatte som ikke hadde ønsket å følge med over til det private selskapet ISS, krevde at oppsigelsene skulle annulleres, og at de skulle få fortsette i jobbene sine.

Renholder Tom Enoksen (48): – Det har vært en påkjenning å få høre at man er ubrukelig

Uenige dommere

Retten delte seg to mot en, og flertallet (fagdommer og én meddommer) mener staten hadde rett til å si opp renholderne. Den andre meddommeren mener oppsigelsene er ugyldige, og at arbeidsgiver ikke har gjort reelle forsøk på å finne annet arbeid til de ansatte.

Et viktig punkt i rettssaken var om Forsvarsbygg hadde gjort nok for å finne andre jobber disse kunne få. Det samme flertallet mener at staten har gjort nok for å finne annet arbeid til renholderne, og mener det ikke fantes andre passende stillinger i Forsvarsbygg.

Mindretallet gir også her medlemmene støtte, og mener at «den økonomiske belastningen med å beholde saksøkerne er minimal i forhold til hvilken belastning en oppsigelse påfører saksøkerne».

Analyse: Sliterne fikk passet sitt påskrevet

Sakskostnader

Staten får imidlertid ikke dekket sakskostnadene sine, ettersom retten mener NTL-medlemmene hadde grunn til å få saken sin prøvd for retten. Rette viser til de velferdsmessige følgene, styrkeforholdet mellom partene og liten rettspraksis på oppsigelser etter tjenestemannsloven.

Staten ville ikke ha renholderne i jobb mens saken ble behandlet. To av dem er allerede ute av jobbene sine. Retten mener imidlertid at det ikke er grunn til at disse skal stå uten arbeid mens saken, og mulige anker, behandles. De to det gjelder, får derfor komme tilbake til jobbene sine.

Ettersom saksøkerne fikk medhold på dette punktet, får de også dekket 20 000 kroner i saksomkostninger.

Millioner i pensjon står på spill for de oppsagte renholderne

– Forsvarsbygg kunne strukket seg mye lenger for å finne løsninger for renholderne

Gleder seg til å gå på jobb igjen

– Det er trist, men vi må bare akseptere dommen, sier Tom Enoksen, en av de oppsagte renholderne.

Han velger likevel å se det positive i at han og kollega Bjørn Wiggo Nerli får gjeninntre i jobbene sine mens saken pågår.

– Det betyr at jeg får være i arbeid. Det er viktig å få stå opp om morgenen, kjøre på jobb og fortjene den lønna man får utbetalt. Jeg har gått hjemme siden 1. januar, sier 48-åringen, som gjerne stiller på jobb på mandag, hvis det lar seg gjøre.

Tom Enoksen har vært ansatt som renholder på Setermoen. Etter at han reserverte seg mot å bli med over til ISS, ble han sommeren 2016 plassert i driftsavdelingen i Forsvarsbygg fram til årsskiftet, da Forsvarsbygg fritok ham fra arbeidsplikten.

– Jeg skal stille på jobb med godt humør og blanke ark, sier Enoksen.

Eirin Enoksen, en annen av de oppsagte renholderne, er skuffet over utfallet.

– Jeg føler at vi er lite tatt vare på av vår arbeidsgiver, og det er skuffende at staten har fått medhold. Det eneste positive midt i det hele, er at vi får lov til å stå i stillingen, sier Enoksen, som jobber som renholder på Ramsund Orlogsstasjon.

Skuffet advokat

– En skuffende dom, slår LO-advokat Alexander Cascio fast.

Han har representert saksøkerne i tingretten sammen med kollega Imran Haider

– Hvis dommen blir stående, er det dramatisk for dem saken gjelder.

Selv mener han tingretten har landet på feil konklusjon i hovedspørsmålet, nemlig hvorvidt det skal stilles krav om saklighet og rimelighet i forbindelse med en oppsigelse etter tjenestemannsloven.

– Jeg ser ikke hvordan retten kommer frem til sin beslutning på dette punktet.

Det at alle får stå i stillingene sine frem til en eventuell anke er avgjort i lagmannsretten, tolker han dithen at dommerne har vært litt i tvil.

– På den ene side er oppsigelsene kjent gyldig, på den andre side fastslås det at de har rett til å stå i stillingene.

Cascio mener selv at det finnes et godt grunnlag for å anke dommen. Kravet om rimelighet i oppsigelser er et prinsipielt viktig spørsmål, sier han. Men avgjørelsen om en eventuell anke ligger hos forbundet til de oppsagte renholderne.

– Uklart resonnement

Nestleder Kjersti Barsok i NTL sier de er glade for å ha vunnet fram i deler av saken slik at renholderne får stå i stilling eller gjeninntre i stilling fram til saken er endelig avgjort.

– Dette er en veldig prinsipiell sak for oss i NTL og våre medlemmer. De berørte renholderne ønsker å fortsette å jobbe for Forsvaret. I stedet risikerer de å bli stående uten jobb og lider pensjonstap i millionklassen, sier Barsok.

Hun merker seg at dommen er avsagt med dissens.

– For oss framstår flertallets resonnement som noe uklart, og vi opplever at mange av våre argumenter i saken ikke er behandlet i dommen. Vi registrerer at flertallet mener det er tilstrekkelig at stillingene er inndratt og arbeidet falt bort, uten at det skal gjøres en vurdering av hvilke ulemper dette medfører for de berørte arbeidstakerne. Dette er vi klart uenige i, sier hun.

Nå skal forbundet se på hva de gjør i ankespørsmålet.

– Vi er skuffet over hovedkonklusjonen fra flertallet. Nå skal vi lese dommen grundig og vurdere om saken skal ankes, sier nestlederen.

Forsvarsbygg tar dommen til etterretning

Forsvarsbygg, der renholderne har vært ansatt, sier de tar dommen til etterretning.

– Vi registrerer at tingrettens forståelse av lovverket har vært sammenfallende med vår, sier direktør Thorbjørn Thoresen.

Forsvarsbygg vil se nærmere på hvordan de kan legge til rette for at de oppsagte renholderne kan få komme tilbake i arbeid frem til saken er endelig avgjort i rettsvesenet.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse