JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Stortinget skal behandle en ny minerallov.

Stortinget skal behandle en ny minerallov.

Erlend Angelo

Høring om ny minerallov

Skal samiske rettigheter inn i mineralloven? LO og Norske Samers Riksforbund har forskjellige svar

Norske Samers Riksforbund mener Stortinget kun kan vedta en ny minerallov dersom Sametinget godkjenner den. LO og Arbeidsmandsforbundet mener samiske rettigheter hører inn under eget lovverk.13.12.2022
09:39
31.01.2023 12:09

ane.borrud@lomedia.no

I 2010 fikk Norge en minerallov. Åtte år senere ble loven evaluert, det vil si at den ble gjennomgått for å se om noe burde endres. Evalueringen anbefalte å vurdere flere endringer. To år senere, i 2020, ble det derfor satt ned et minerallovutvalg.

Oppgaven til minerallovutvalget

Mandatet, eller oppgaven, til minerallovutvalget var å foreslå endringer i mineralloven slik at loven legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping – innenfor bærekraftige rammer.

Minerallovutvalget kom fram til at det ønsker så mange endringer at det beste var å foreslå en ny lov, og ikke bare gjøre endringer i den gamle loven. Utvalget la derfor fram et forslag til ny helhetlig lov om mineralvirksomhet som skal avløse den gjeldende mineralloven.

1. juli i år leverte utvalget en utredning i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov» til næringsministeren Jan Christian Vestre.

– Denne NOU-en vil være et viktig grunnlag for arbeidet med regjeringens mineralstrategi. Målet er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring og å bidra til at Norge leder an globalt som leverandør av grønne byggesteiner, sa næringsministeren da han mottok utredningen.

Etter å ha mottatt utredningen, sendte Nærings- og fiskeridepartementet den ut på høring. 1. november gikk høringsfristen ut.

Departementet fikk inn nesten 60 svar. Deretter utsatte departementet høringsfristen fram til 30. november. Da den nye høringsfristen gikk ut, hadde tallet på høringssvar doblet seg.

Her kan du lese alle høringssvarene

Samiske rettigheter inn i loven?

Minerallovutvalget fikk også i mandat å vurdere hvorvidt mineralloven skal ivareta samiske interesser ved mineralutvinning, for å sikre at mineralloven oppfyller norske folkerettslige forpliktelser.

Utvalgets konklusjon er blant annet at «ved tillatelser til mineralvirksomhet i tradisjonelle samiske områder skal legges vekt på virkningen vedtaket vil ha for naturgrunnlaget for samisk kulturutøvelse – sett i sammenheng med andre gjennomførte eller planlagte tiltak i området.»

Utvalget foreslår også at det ikke kan gis tillatelse til tiltak eller virksomhet som vil ha «vesentlige negative virkninger» for naturgrunnlaget for samisk kulturutøvelse.

Hvis du skroller ned her, kan du lese under kapittel 2.1.7 hva utvalget sier om samiske rettigheter

LO og Arbeidsmandsforbundet sier nei

LO mener at det er «uheldig at mineralloven som særlov skal regulere spesifikke rettigheter for samer og reindrift. Urfolks rettigheter også regulert i annet lovverk. LO anser derfor at det hadde vært mest ryddig at folkerettslig beskyttelse av urfolk, herunder samisk reindrift reguleres i et eget lovverk. Dette vil gi en klarere beskyttelse av urfolks rettigheter etter folkeretten».

Heller ikke Arbeidsmandsforbundet mener at samiske rettigheter bør inn i mineralloven. «Forbundet vil påpeke at det fremstår som noe underlig at mineralloven som særlov alene skal innbefatte dette da det også er andre særlover/sektorer som omfattes av rettigheter når det gjelder urfolk/samiske områder. Det bør ikke være en særlov som mineralloven sin oppgave å løse Norges folkerettslige forpliktelser oven for samer/urfolk, herunder reindriften. Disse forhold bør reguleres i eget lovverk som omfatter alle inngrep og reguleringer av slike berørte områder», skriver forbundet i sitt svar.

Amnesty sier ja

Amnesty International Norge er i sitt høringssvar veldig positive til at samiske rettigheter kommer inn i mineralloven.

– Amnesty International Norge mener det er på høy tid at dette lovverket bringes i samsvar med statens folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, og viser til evalueringsutvalgets konklusjoner fra 2018, skriver organisasjonen i sitt høringssvar.

Amnesty International Norge mener det er i mineralnæringens interesse at forholdet mellom mineralnæringen og samiske rettigheter avklares gjennom et tydelig rammeverk.

– Dette vil bidra til dempet risiko og større sikkerhet for at mineralvirksomhet i urfolksområder kan gjennomføres innenfor trygge menneskerettslige rammer. Det er økende forventninger til og oppmerksomhet omkring selskapers menneskerettighetsansvar fra både myndigheter, marked og sivilsamfunn. Det i seg selv er en begrunnelse for at hensynet til urfolks rettigheter skal synliggjøres og ivaretas i denne loven, skriver organisasjonen.

Norske Samers Riksforbund vil ha veto

Norske Samers Riksforbund (NSR) åpner sitt høringssvar med at mineralloven vil påvirke samiske områder betydelig.

– Mineralleting gjøres i sjøen, på lavlandet og høyere opp. Dette har stor påvirkning på samiske næringer og kombinasjon av disse, og det er på høy tid at en lov tar innover seg urfolks rettigheter.

Og avslutter sitt høringssvar med å kreve veto:

– NSR legger til grunn at ny minerallov kun blir vedtatt etter konsultasjoner med, og med et fritt, forhåndsinformert samtykke fra det samiske samfunn, med Sametinget som forvalter av denne prosessen. Vi legger videre vekt på at vi ikke bør havne i en situasjon igjen der det vedtas en minerallov uten Sametingets støtte.

LO: Viktig for det grønne skiftet

LO understreker i sitt høringssvar at mineralnæringen er svært viktig for samfunnets grønne omstillingsprosess.

Regjeringen skal også komme med en mineralstrategi om ikke så lenge. LO påpeker at det er viktig at den nye mineralloven samkjøres med den kommende strategimeldingen.

LO trekker fram tre områder som bør prioriteres i arbeidet med en ny minerallov og mineralstrategi.

• Lover og regler bør samkjøres for å forenkle prosessen for mineralutvinning.

• Leteaktiviteten etter mineraler bør styrkes.

• Miljø- og vernehensynene bør styrkes.

Arbeidsmandsforbundet har i alle år jobbet for å bedre vilkårene for mineralindustrien. Forbudet mener det tar altfor lang tid å komme i gang med mineralutvinning her i landet. Forbundet sendte inn sitt eget høringssvar til departementet, der det understreker at:

«Behovet for økt koordinering og parallelle løp mellom ulike etater og myndighetsnivå med forpliktende tidsfrister vil være avgjørende for fremtidig konsesjonsbehandling. En behandlingstid i snitt på opp mot 10 år er etter forbundets syn en uakseptabel lang behandlingstid».

Skal opp i Stortinget

Nå som høringsrunden på ny minerallov er avsluttet, vil Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgå høringsinnspillene og deretter starte arbeidet med en lovproposisjon og med forskrift eller forskrifter til loven.

– Mineralloven er en kompleks lov og det er mange spørsmål som må vurderes. Lovendringer innebærer også flere formelle prosesser. Det skal blant annet gjennomføres konsultasjoner med samiske organisasjoner, Sametinget med videre, siden forslagene også berører samiske interesser. Det er for tidlig å si konkret når lovproposisjonen fremlegges for Stortinget, skriver Tonje Nermark i en epost til Arbeidsmanden. Hun er senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

13.12.2022
09:39
31.01.2023 12:09Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker