JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2022

Slik blir den nye lønna til renholderne 

8,50 mer i timen, økt spy-tillegg og drøfting om ekstra tillegg ved ekstraordinært smitterenhold. Dette er noen av resultatene fra årets lønnsforhandlinger for renholderne i privat sektor.
Partene ble enige om at alle renholdere får 8,50 kroner mer i timen. Renhold med fagbrev får 50 øre ekstra oppå der: 9 kroner mer i timen. 

Partene ble enige om at alle renholdere får 8,50 kroner mer i timen. Renhold med fagbrev får 50 øre ekstra oppå der: 9 kroner mer i timen. 

Ole Palmstrøm

ane.borrud@lomedia.no

Sent onsdag kveld ble Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel enige om forslag til en ny renholdsoverenskomst fra 2022 – 2024. Overenskomsten gjelder renholdere som jobber i private renholdsbedrifter. 

– For andre gang på rad har partene blitt enige uten å måtte be Riksmekleren om hjelp. Det er fantastisk, sier nestleder i Arbeidsmandsforbundet og forhandlingsleder Brede Edvardsen. 

Han er fornøyd med resultatet.

– Jeg synes vi har hatt veldig gode samtaler og diskusjoner underveis. Men den økonomiske biten var vanskelig. Det er ikke til å legge skjul på, sier han.  

8,50 mer i timen

Partene ble enige om at alle renholdere får 8,50 kroner mer i timen. Renhold med fagbrev får 50 øre ekstra oppå der: 9 kroner mer i timen. 

Fra frontfaget lå 4 kroner i generelt tillegg og 2 kroner i lavlønnstillegg. Oppå dette kommer 1,22 kroner fra garantitillegget i renholdsoverenskomsten, som sier at lønna ikke skal under 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Renhold er en normallønnsoverenskomst, det vil si at det ikke er lokale forhandlinger. Derfor blir regnestykket rundt ramma litt annerledes enn ved en minstelønnsoverenskomst der det er lokale forhandlinger, sier Edvardsen. 

Den nye lønna til renholderne blir som følger: 

• Renholdere med opptil to års ansiennitet får en økt timelønn fra 196,04 kroner til 204,54

• Renholdere med mellom to og fire års ansiennitet får en økt timelønn fra 199,41 kroner til 207,91.

• Renholdere med mellom fire og ti års ansiennitet får en økt timelønn fra 206,14 kroner til 214,64.

• Renholdere som har over ti års ansiennitet får en økt timelønn fra 209,99 kroner til 218,49 kroner i timen. 

I tillegg øker fagbrevtillegget fra 13 kroner i timen til 13,50 kroner i timen. 

50 kroner mer i spy-tillegg

I den gamle overenskomsten står det at «Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, og dette avviker fra det arbeidstaker med rimelighet kan forvente, skal partene på bedriften bli enige om et beløp for dette, minimum kr 150,00 pr. tilfelle».

Partenes forslag til ny tekst er: 

«Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, sprøytespisser, ekskrementer og blod, og dette avviker fra det arbeidstaker med rimelighet kan forvente, skal partene på bedriften bli enige om et beløp for dette, minimum 200,00 pr. tilfelle.»

– Vi har fått inn at tillegget ikke bare skal gjelde oppkast, men også sprøytespisser, ekskrementer og blod, sier Edvardsen. 

Og legger til at dette gjelder renhold utover det som er rimelig å forvente. 

– Da jeg jobbet med å desinfiser varetektscellene ved Moss politistasjon, visste jeg på forhånd at det kunne bli grisete. Jeg tok mine forhåndsregler, og hadde verneutstyr og avtalt ubekvemstillegg. Her er det snakk om blodsøl og spy som man ikke forventer å måtte vaske, forklarer han. 

Brede Edvardsen, nestleder i Arbeidsmandsforbundet og forhandlingsleder på renholdsoverenskomsten.

Brede Edvardsen, nestleder i Arbeidsmandsforbundet og forhandlingsleder på renholdsoverenskomsten.

Øyvind Aukrust

Pandemi-tillegg

Under koronapandemien var det flere renholdsbedrifter som inngikk særavtale om ekstra betalt for smittevask for renholderne. Men langt fra alle. Derfor var et av kravene til renholderne å få dette tillegget inn i tariffavtalen, sånn at alle renholdere som jobber i bedrifter med tariffavtale skulle få dette.

I forslag til ny overenskomst har partene et forslag om et nytt punkt under § 2 om lønnsbestemmelser:

«Ved smitteutbrudd som nødvendiggjør utførelse av ekstraordinært smitterenhold for å forhindre/forebygge smittespredning, skal partene lokalt drøfte om det skal gis et tillegg.»

– Vi fikk innført at dette skal drøftes lokalt med tillitsvalgt, og det er vi fornøyd med, sier Edvardsen.

Han peker på at dette ikke bare gjelder store pandemier, men kan også for eksempel gjelde ved et utbrudd av noro-virus i en lokal barnehage.  

– Da må partene drøfte dette lokalt. Alt renhold er smitteforebyggende, men dette er når det er ekstraordinært smitteutbrudd av noe slag, sier han. 

Ikke mer til sko

Et annet krav renholderne hadde før lønnsoppgjøret var at det skulle settes av mer penger til sko på jobben. 

Helt siden 1980-tallet hadde forbundet kjempet for at arbeidsgiverne skulle holde dem med gode arbeidssko. I 2012 vant renholderne er en historisk seier. Følgende tekst kom inn i overenskomsten: 

«Fast ansatte har etter utløp av avtalt prøvetid krav på sko eller skogodtgjørelse. Bedriften kan velge å enten stille sko til rådighet for de ansatte, eller subsidiere anskaffelsen av sko med en engangssum (etterskuddsvis), evt utbetale skogodtgjørelse som et tillegg til ordinær timelønn. Evt. skogodtgjørelse utgjør kr 700,- per år for arbeidstakere som arbeider mer enn ½ årsverk, og kr 350,- per år for de som arbeider mindre enn ½ årsverk». 

Siden har teksten stått uendret. 

– Med bakgrunn i prisstigningene i samfunnet i dag valgte vi å prioritere økt lønn til alle, forklarer forhandlingslederen. 

Videre samarbeid

I tillegg ble partene enige om å sette flere utvalg i arbeid. 

I protokollen fra forhandlingene står blant annet:

• NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund vil i tariffperioden ha et utvalgsarbeid rundt problemstillinger knyttet til virksomhetsoverdragelser.  

• Partene er enige om å fortsette det konstruktive samarbeidet med å styrke renholdsbransjen og er enige om i fellesskap å arbeide systematisk for å heve renholdsyrkets status, øke organisasjonsgraden, bidra til gode rammer for lokalt partssamarbeid, samt å øke andelen heltidsstillinger. Dette gir stabilitet for arbeidstaker, sikrer rammene for kompetanseheving og økt lojalitet til arbeidsgiver. Eksempler på tiltak i denne sammenheng kan være å utvikle initiativ for at kunder og offentlige innkjøpere skal se verdien av at renhold utføres på dagtid, og modeller til hjelp for lokalt partssamarbeid.

• Partene skal holde seg orientert / oppdatert på det utvalgsarbeidet som av Fellesforbundet og Norsk Industri på likestilling.

• Partene skal holde seg orientert / oppdatert på det utvalgsarbeidet som gjøres av Fellesforbundet og Norsk Industri om korte velferdspermisjoner.

– Dette er viktig arbeid som vi skal i gang med. Det er snakk om saker vi har pratet om lang tid, og begge parter er oppriktig opptatt av dette. Klarer vi å følge opp dette, da blir det veldig bra, avslutter forhandlingsleder Brede Edvardsen. 

Forslaget til ny renholdsoverenskomst sendes nå på uravstemning, og fristen for å avgi stemme for renholderne er onsdag 11. mai.  

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse