JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tillitsvalgt advarer mot Equinors plan: – Om Melkøya blir elektrifisert, vil regionen dø ut

Forbundet sentralt er samtidig for elektrifisering.
– Melkøya har reservert mesteparten av krafta som er tilgjengelig, så det er ingen mellomstore og store bedrifter som får strøm til å starte opp i regionen, sier Jørgen Frantzen Kaasen som er styreleder i avdeling 9 Nord i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Melkøya har reservert mesteparten av krafta som er tilgjengelig, så det er ingen mellomstore og store bedrifter som får strøm til å starte opp i regionen, sier Jørgen Frantzen Kaasen som er styreleder i avdeling 9 Nord i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Nina Hanssen

camilla.yndestad@lomedia.no

I desember i fjor leverte Equinor søknaden om å avvikle gasskraftverket på Melkøya utenfor Hammerfest og erstatte det med elektrisk kraft fra nettet til Olje- og energidepartementet.

I regionen har det kommet kritikk mot den planlagte elektrifiseringen, der motstanderne mener den vil «sluke» nesten all strøm i Troms og Finnmark.

En av dem som er imot elektrifiseringen, er styreleder i avdeling 9 Nord i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Jørgen Frantzen Kaasen.

25. og 26. februar var det årsmøtet i avdelingen han leder, og elektrifiseringen, den ble heftig debattert.

– Melkøya har reservert mesteparten av krafta som er tilgjengelig, så det er ingen mellomstore og store bedrifter som får strøm til å starte opp i regionen, sier han.

Færre nyetablerte arbeidsplasser

Under årsmøtet var Øystein Pedersen i Stjernøya Nefelinarbeiderklubb oppe på talerstolen.

Klubben fikk støtte fra salen, og uttalelsen deres mot elektrifisering av Melkøya ble enstemmig vedtatt.

I uttalelsen står det blant annet at:

«Media skriver at så mange som 600–1000 arbeidsplasser i Alta regionen er gått tapt på grunn av at Equinor har reservert tilnærmet all strøm som kunne vært med på å utvikle industrisatsinger i Finnmark. Dette var arbeidsplasser som var med til å bidra til den grønne skiftet.

Vi er bekymret for at en aktør låser utviklingen av industrien i Finnmark og at det kan gå ut over aktører som har jobbet lenge for en oppstart (…).»

– Det blir færre nyetablerte arbeidsplasser. Vi frykter at regionen vil dø ut, sier Kaasen.

Han viser til en artikkel i Altaposten, der leder Kåre Simensen i Alta Arbeiderparti beskriver en situasjon der nye etableringer blir avvist, fordi Statnett ikke kan reservere strøm til mulige nye virksomheter.

I artikkelen forteller Simensen at Statnett har reservert nær all tilgjengelig kraft til elektrifiseringen av Melkøya, og etableringer i Alta-regionen for mellom 600 og 1000 arbeidsplasser er avvist.

– Det er et stort tall. Vi brenner for at regionen skal få flere arbeidsplasser, sier Kaasen.

Jørgen Frantzen Kaasen mener det er feil å elektrifisere gassanlegget på Melkøya nå. Han frykter for både folk og næringsliv i nord, dersom man ikke venter til det er mer fornybar kraft på plass.

Jørgen Frantzen Kaasen mener det er feil å elektrifisere gassanlegget på Melkøya nå. Han frykter for både folk og næringsliv i nord, dersom man ikke venter til det er mer fornybar kraft på plass.

Privat

Var tema på Senterpartiets landsmøte

Elektrifisering av Melkøya er en het potet om dagen, og var også tema på Senterpartiets landsmøte i helgen. Det var kun på dette punktet at landsmøtets flertall gikk imot komiteens innstilling.

– Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses da dette setter en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark, heter det i punktet som ble vedtatt.

Jørgen Frantzen Kaasen sier seg enig.

 – Det er håp når elektrifiseringen ikke støttes før det er bygd ut nok kraft og linjekapasitet. Det høres betryggende ut når politikere på det nivået ser at det er galt å elektrifisere Melkøya nå, sier han.

Kaasen mener heller at man må få med Equinor på banen og bygge ut mer fornybar kraft. Det må gjøres før det i det hele tatt er realistisk å elektrifisere Melkøya. 

Når det gjelder fornybar kraft, mener Kaasen at vindmøller er tingen, men at utbyggingen må skje med så lite fotavtrykk som mulig.

Motsetninger: Flere hundre arbeidsplasser står i fare dersom Melkøya ikke elektrifiseres, advarer Equinor-tillitsvalgt

Kraftlinjene må forsterkes

Senterpartiet mener det er behov for mer kunnskap om nye energikilder som kan bli mer relevante i fremtiden, som kjernekraft.

 – Vi ser at flere land rundt oss igjen satser på kjernekraft for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i energisystemene sine, heter det i resolusjonen.

Kaasen kan ikke stille seg bak et forslag om atomkraft på vegne av avdeling 9 Nord – det punktet er ikke diskutert – men forteller til Arbeidsmanden at han personlig ikke har noe imot kjernekraft.

 – Teknologien og sikkerheten har blitt mye bedre sammenlignet med den gang vi hadde Tsjernobyl-ulykken, sier han.

Det avdeling 9 derimot fremmer, er forslaget om at kraftlinjene må forsterkes gjennom hele Troms og helt opp til Øst-Finnmark.

Dersom det kommer mer fornybar kraft på plass, vil det bli enklere for bedrifter å etablere seg i hele regionen med et fungerende høyspentnett.

Nå skal uttalelsen fra avdeling 9 sendes ut til Arbeidsmandsforbundet sentralt, før den skal videre politisk.

Kaasen håper at uttalelsen vil bidra til en utsettelse av elektrifiseringen, at den må vente til det er nok fornybar kraft på plass og linjekapasiteten er bedre.

  – Vi vil jo at flere skal flytte hit, i stedet for å være vitne til at folk reiser sin vei, sier han.

NAF støtter elektrifisering

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, forteller om en motsetningsfylt sak.

Forbundet er nemlig for elektrifisering av Melkøya, men er samtidig bekymra for at den skal gå utover kraftlevering, og ikke minst linjekapasiteten til resten av Troms og Finnmark – særlig Øst-Finnmark, der det er underskudd på kraft.

 – Vi er redde for at elektrifiseringen vil gå på bekostning av alt annet. At den vil være med på å øke fraflyttingen, samtidig som den er ugunstig for næringsetablering i regionen, sier han.

Forbundet er for videre drift på Melkøya, og for å ivareta de arbeidsplassene som er der – men det må ikke skje på bekostning av alt annet.

– Vi må få til begge deler, både mer naturkraft og et bedre utbygd linjenett i Finnmark sånn at flere virksomheter kan etablere seg, sier Edvardsen.

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen.

Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen.

Jan-Erik Østlie

– Jørgen Frantzen Kaasen forslår å utsette elektrifiseringen til det er nok fornybar kraft på plass og linjekapasiteten er bedre. Støtter dere forslaget?

– Jeg tror ikke vi kan vente så lenge med noen av delene. Det er mange år siden det er bygd ut kraftforsyning og linjenett i Norge, så skal vi klare det grønne skiftet samtidig som vi skal opprettholde bosetting i Troms og Finnmark, må vi legge inn et helt annet gir når det gjelder utbygging av både linjenett og fornybar kraft, sier Edvardsen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse