JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høyesterett forkaster Skanska-anke

Tre års kamp er over: Anleggsarbeiderne får beholde jobben i Skanska, fastslår Høyesterett

– Dette er en gledens dag for de seks anleggsarbeiderne. Tre års kamp er over. Endelig har vi fått en avklaring, sier hovedtillitsvalgt i Skanska, Jan Åge Vik.
Konserndirektør i Skanska Anlegg, Steinar Myhre (t.h.) og advokat Jarl Borgvin Dørre. Arkivfoto.

Konserndirektør i Skanska Anlegg, Steinar Myhre (t.h.) og advokat Jarl Borgvin Dørre. Arkivfoto.

Eirik Dahl Viggen

01.03.2019
13:23
11.01.2020 12:18

ane.borrud@lomedia.no

Skanska måtte foreta en kraftig nedbemanning for tre år siden. Blant de oppsagte var seks anleggsarbeidere som alle hadde lengre ansiennitet enn flere som fikk beholde jobben. De seks var medlemmer i Arbeidsmandsforbundet, og fikk støtte av forbundet – og senere LO – til å ta saken rettens vei.

Anleggsarbeiderne har nå fulgt saken om nedbemanningen gjennom tingretten og lagmannsretten, og en runde i arbeidsretten, før saken kom i Høyesterett. I siste runde har NHO og LO trådt inn som partshjelpere for henholdsvis Skanska og de seks anleggsarbeiderne som har saksøkt sin arbeidsgiver med krav om å få kjent oppsigelsene ugyldige.

Fellesforbundets Jørn Eggum krever at industriarbeidere får mest i lønnsoppgjøret. Nå raser debatten i LO

Anken forkastet

Etter en lang gjennomgang, oppsummerer høyesterettsdommen at:

Lagmannsretten har krevd mer for at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 første ledd enn hva regelen gir grunnlag for. Det er, etter omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige.

• Denne feilen får imidlertid ikke betydning her, fordi Skanskas saksbehandling – basert på lagmannsrettens bevisbedømmelse – var så vidt mangelfull at oppsigelsene av den grunn må settes til side som usaklige.

• Anken blir derfor å forkaste.

Dermed beholder de seks anleggsarbeiderne jobben.

– En gledens dag

Hovedtillitsvalgt for anleggsarbeideren i Skanska, Jan Åge Vik, er svært lettet over Høyesteretts beslutning.

– Jeg har pratet med anleggsarbeiderne. De er meget glade, forteller han.

Alle de seks fulgte prosederingen i Høyesterett, sammen med Jan Åge Vik.

– En dom er jo ikke klar før den faller, men vi hadde en god følelse når vi gikk fra Høyesterett den siste dagen, forteller Vik.

Dermed er en tre års kamp over. Det er ikke flere ankemuligheter for Skanska.

– Det er en tung bør som har falt av våre skuldre. Endelig har vi fått en avklaring. Vi er lettet og glade. Jeg beundrer anleggsarbeiderne som har orket å stå i dette her. Det er for dem belastningen har vært størst. Men nå er vi endelig er kommet i mål.

– Dette er en gledens dag for anleggsarbeiderne. Så får vi ta en diskusjon av tolkning av paragraf 8-2 i ettertid, avslutter han.

Skanska: – Fullt medhold om ansienitet ikke er hovedregel

For det er Hovedavtalens paragraf 8-2, som har vært sentral i denne saken. Paragrafen sier at «ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn». Det er her partene har vært uenige hele veien.

Skanska og NHO mener det betyr at ansiennitet bare er ett av flere momenter som skal tas med i vurderingen ved nedbemanning.

Arbeidsmandsforbundet og LO mener ansiennitet skal være hovedregelen ved nedbemanning, men at det kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn.

Skanskas prosessfulllmektig, Jarl Borgvin Dørre, sier til Rett24 at dommen etter hans syn gir Skanska fullt medhold i anførslene om at lagmannsretten la til grunn en uriktig norm for utvelgelse for tariffbundne virksomheter ved nedbemanning.

– Ansiennitet er ikke en hovedregel og det kan ikke oppstilles generelle terskler for ansiennitetsfravik. Lagmannsretten gikk i denne saken, og i tidligere dommer, for langt i å innsnevre arbeidsgivers styringsrett ved omstillinger og nedbemanninger. Dommen klargjør hvordan tariffbundne virksomheter kan tilpasse seg endrede markedsforhold ved vektlegging av kompetanse og andres saklige hensyn ved nedbemanninger der det er nødvendig, sier Borgvin Dørre.

LO: – Viktig seier i hvordan nedbemanning skal gjennomføres

Men også LO mener at de har innkassert seire i saken.

– Høyesterett har for første gang behandlet ansiennitetsprinsippet etter Hovedavtalen og ga LO en viktig seier når det gjelder hvordan nedbemanninger skal gjennomføres. Høyesterett slår fast at ansiennitetsprinsippet står i en særstilling, skriver LO-Advokat Edvard Bakke i en e-post til Arbeidsmanden.

Han viser til at Høyesterett er enig med LO i at enhver vurdering av hvem som skal sies opp skal starte med ansiennitetsprinsippet.

– Dette er viktig avklaring og det er nå slått fast at det ikke er tilstrekkelig å la ansiennitetsvurderingen inngå i en sluttkontroll.

Dernest viser LO-advokaten til at Høyesterett også er enig i at subjektive kriterier ikke kan tillegges vekt ved vurderingen uten at dette «kan belegges med solid dokumentasjon».

– Høyesterett slutter seg her til det LO har ment i alle år; den oppsagte skal forstå og få seg forklart ut fra dokumenterbare kilder hvorfor akkurat han/henne har blitt sagt opp. I forlengelsen av dette understreker Høyesterett betydningen av etterprøvbar og forsvarlig saksbehandling. Brudd på kravene til saksbehandling vil alene kunne medføre at oppsigelser er usaklige, slik også Høyesterett avgjorde Skanska-saken på. Høyesterett er dermed enig med LO i at ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen stiller klare krav til saksbehandlingen, mener Bakke.

«Kanskje har Skanska opplevd meg som for brysom. Kanskje mener de jeg har sagt ifra om ting jeg ikke hadde noe med»