JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HALVVEIS: Den to uker lange ankesaken der LO på vegne av seks anleggsarbeidere anklager Skanska for usaklige oppsigelser, går ut uken i rettssal M32 i Borgarting lagmannsrett.

HALVVEIS: Den to uker lange ankesaken der LO på vegne av seks anleggsarbeidere anklager Skanska for usaklige oppsigelser, går ut uken i rettssal M32 i Borgarting lagmannsrett.

Martin Guttormsen Slørdal

Seks oppsagte anleggsarbeidere i retten

«Kanskje har Skanska opplevd meg som for brysom. Kanskje mener de jeg har sagt ifra om ting jeg ikke hadde noe med»

En 56 år gammel maskinfører forklarte i Borgarting lagmannsrett hvordan han av bedriften ble stemplet som «en pådriver til å skape konflikt».16.01.2018
08:07
16.01.2018 12:10

merete.holtan.garte@lomedia.no

Ble seks ansatte i Skanska sagt opp uten saklig grunn? Dette er kjernespørsmålet i en to uker lang ankesak i Borgarting lagmannsrett, der LO anklager et av landets ledende entreprenørselskaper for å ha fraveket ansiennitetsprinsippet.

Rettssaken er nå inne i sin andre uke, og de seks oppsagte har avgitt sin forklaring. En 56 år gammel maskinfører fortalte fra vitneboksen hvordan han har sagt ifra om uholdbare arbeidsforhold, og utdypet overfor Arbeidsmanden:

– Kanskje har Skanska opplevd meg som for brysom. Kanskje mener de jeg har sagt ifra om ting jeg ikke hadde noe med. Eller mistet jeg jobben fordi jeg «bare» kunne kjøre dumper?

Den nye regjeringen åpner for lengre arbeidsdager og at færre ansatte skal få betalt for overtid

Varsel om oppsigelser

Spørsmålene var mange og såre for maskinføreren da han som 55-åring fikk beskjed om at han ville miste jobben. Og han var ikke alene: Før inngangen til 2016 varslet ledelsen i Skanska at inntil 110 ansatte skulle sies opp, etter at selskapet hadde fått en svikt i ordreinngangen.

Et år senere, i desember 2016, hadde 101 ansatte sluttet i Skanska. 47 hadde måttet gå etter oppsigelse, og åtte av disse tok ut søksmål mot arbeidsgiveren via Norsk Arbeidsmandsforbund og LOs juridiske avdeling.

De åtte hadde høyere ansiennitet enn de som hadde fått beholde jobben, og det var ansiennitetsfraviket som ble det sentrale temaet i Oslo tingrett.

LO krevde der at oppsigelsene ble kjent ugyldig, men tapte. I dommen, som falt i februar 2017, slo tingretten fast at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet av kompetansehensyn.

Anleggsbransjens spesielle karakter

«Helt feil», kommenterte LO-advokat Edvard Bakke. Han påpekte at tingretten ikke hadde forstått og brukt ansiennitetsprinsippet riktig, at dommerne ikke hadde tatt hensyn til anleggsbransjens spesielle karakter og at Skanska hadde kartlagt kompetanse i bedriften «svært mangelfullt».

Advokaten mente også at vitnene som hadde snakket fordelaktig om de åtte anleggsarbeiderne ikke ble hørt - det var bare de negative vitneprovene som ble tatt hensyn til.

Seks av de åtte anleggsarbeiderne anket saken, og mandag 8. januar begynte den to uker lange saken i Borgarting lagmannsrett. Nesten en hel dag var satt av til anleggsarbeidernes egne forklaringer, foran et nytt sett dommere.

ANKE: LO tapte saken i tingretten for et år siden. Nå behandles den i lagmannsretten.

ANKE: LO tapte saken i tingretten for et år siden. Nå behandles den i lagmannsretten.

Martin Guttormsen Slørdal

Liten evne til å lære noe nytt

De ankende består av tre forskalingssnekkere (født i 1958, -58 og -61), en maskinfører (født i -61), en sjøredskapsarbeider omdisponert til maskinfører på land (født i -60) og en fjellarbeider som også er hjelpemann ved sprengninger (født i -86).

Fra vitneboksen fikk de seks muligheten til å imøtegå en rekke påstander fra Skanska, gjennom spørsmål fra LO-advokat Edvard Bakke. En gjennomgående påstand var at de oppsagte manglet kompetanse og viste liten evne til å lære noe nytt, mens de selv mente at de aldri hadde fått tilbud om kurs eller opplæring for å utvikle seg faglig.

En annen gjenganger var påstand om manglende effektivitet og kapasitet, mens flere av anleggsarbeiderne kunne fortelle at de aldri hadde fått tilbakemeldinger om dette da de sto i arbeid. Som en av forskalingssnekkerne sa:

– At jeg skal arbeide i nesten tolv år før jeg får høre at jeg har gjort en dårlig jobb... og dét i tingretten.

Pensjonen ble reddet for 55 bussjåfører

– Den største drittsekken jeg har møtt

En egen bolk gikk på det Skanska har kalt «dårlig omdømme». Her forsvarte en av forskalingssnekkerne seg slik, etter en episode der han skal ha skjelt ut en kollega:

– Jeg hadde hentet en ny bil og parkert den ute på parkeringsplassen. Så ble det skutt, uten at han som hadde ansvaret dekket til salva, og det ble nesten slått hull gjennom taket på bilen. Da den ansvarlige sa at «dette hadde ikke han noe med», fyra jeg meg opp. Jeg sa rett ut at han var den største drittsekken jeg hadde møtt i mitt liv, og det står jeg for fremdeles.

Skanska har også lagt vekt på at flere av de oppsagte har vist «liten samarbeidsevne».

– Hvordan samarbeider man når man sitter i en teleskoptruck hele dagen? Det handler jo mest om å «kauke» i sambandet, det blir ikke det samme som å gå med en hel gjeng. I den sammenheng har jeg nok vært en ensom ulv, forklarte maskinføreren som tidligere jobbet med sjøredskaper.

– De satte ord i munnen på meg

To av forskalingssnekkerne skal også ha fått høre at de hadde problemer med å lese armeringstegninger, hvorpå den ene kunne fortelle at han hadde fagskole for formålet og for øvrig hadde tegnet sitt eget hus.

Den andre fikk kritikk for å være for hardhendt med utstyr. – Det kan så være, medga vedkommende, men snudde kritikken og sa dette om mannskapsbilen han røsket litt hardt i dørhåndtaket på, den gangen han sto igjen med håndtaket i hånda:

– Hele døra hadde falt av tidligere. Den bilen var vel egentlig moden for «høgger'n».

I forklaringene kom det også fram at Skanska ikke har hatt noen kultur for å ha medarbeidersamtaler, og at noen av anleggsarbeiderne mente de hadde fått for dårlig informasjon i forkant av drøftelses- og oppsigelsesmøter. I flere tilfeller stilte de til møtene uten tillitsvalgt ved sin side.

– De satte ord i munnen på meg, forklarte fjellarbeideren.

– Jeg ante ikke hva møtet skulle handle om, vitnet den omdisponerte sjøredskapsarbeideren.

Skanska-ansatte tapte i tingretten

Fire kilometer til toalettet

Arbeidsmanden har valgt å anonymisere de ankende anleggsarbeiderne i denne saken, og siterer for det meste fra den åpne rettssaken. I tillegg har vi snakket med den 56 år gamle maskinføreren som lurer på om han ble «for brysom» da han ved et tilfelle klaget på fasilitetene.

– I forbindelse med en jobb ble det satt opp en spisebrakke uten vaskemuligheter, strøm og toalett - vi måtte kjøre fire kilometer om vi skulle på toalettet. Flere kommenterte at forholdene var kummerlige, men det var nok bare jeg som gikk direkte til de som hadde ansvaret. Var det derfor jeg mistet jobben? spør maskinføreren.

Han reagerer også på at Skanska formelt har snevret kompetansen hans unødvendig mye inn.

– Ledelsen har sagt at folk må kunne mer enn kjernekompetansen sin. Men jeg kan jo det. Jeg kan også kjøre hjullaster og gravemaskin, og ville sagt ja til å kjøre disse om jeg hadde blitt spurt, selv om det er dumper jeg har mest erfaring med.

«Liten kreativitet»

I vitneboksen måtte 56-åringen forsvare seg mot merkelapper som at han er «en pådriver til å skape konflikt» og har «liten evne til å lære nytt», men også betegnelser som at han har «liten kreativitet».

– Når man sitter og kjører i en dumper fra A til B - hva mener de da med kreativitet? spurte han i retten.

Overfor Arbeidsmanden utdyper han:

– Jeg har fått høre av mine nærmeste sjefer at jeg har gjort en god jobb. Så får jeg oppsigelsen i hånda, samtidig som jeg ser at Skanska annonserer etter ny dumpersjåfør. De leide også inn private til å gjøre den samme jobben som jeg har gjort i flere år, og fremdeles kan gjøre. Da føles det meningsløst. Jeg har jo gjort en god jobb.

Må møte i retten etter å ha gjort jobben sin som tillitsvalgt

HAR MØTTES FØR: Dette bildet er fra desember 2016, da saken gikk i tingretten. Til venstre ser du LO-advokat Edvard Bakke, til høyre advokat Jarl Borgvin Dørre fra advokatfirmaet Hjorth, som representerer ankemotpart Skanska.

HAR MØTTES FØR: Dette bildet er fra desember 2016, da saken gikk i tingretten. Til venstre ser du LO-advokat Edvard Bakke, til høyre advokat Jarl Borgvin Dørre fra advokatfirmaet Hjorth, som representerer ankemotpart Skanska.

Eirik Dahl Viggen

Frykter dommen

Fredag 19. januar er siste dag for ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Dommen er ikke ventet før tidligst om flere uker. Den 56 år gamle dumpersjåføren frykter utfallet - for flere enn seg selv.

– Hvis dommen i tingretten står, er det ingen innenfor anlegg som sitter trygt i jobbene sine lenger. Entreprenører over hele landet har jo begynt å si opp folk, og vinner Skanska denne saken, får bedriftslederne det som de vil: Da begynner de å rydde i flere skap enn det jeg sto i.

Samme dag som de seks anleggsarbeiderne forklarte seg, avga også Skanska Norges konserndirektør Steinar Myhre sin forklaring. Fra vitneboksen snakket han mye om den norske modellen med høy egenproduksjon, der målet for Skanska er å ha høyt utdannede fagarbeidere som kan ta avgjørelser helt ut i ytterste ledd.

– Den modellen er i spill, sa Myhre.

– Avhengig av å være konkurransedyktige

I en epost til Arbeidsmanden utdyper konserndirektøren sine synspunkter ved å svare på to spørsmål:

– Hvorfor er denne saken så prinsipielt viktig for Skanska og anleggsbransjen i sin helhet?

– Saken dreier seg om hvordan man i praksis skal forholde seg til hovedregelen i hovedavtalen ved fravikelse av ansiennitetsprinsippet. Dette er svært viktig med tanke på å beholde egenproduksjon som innebærer å beholde egne fast ansatte fagarbeidere i det markedet vi er en del av. Skal vi lykkes med det, er vi helt avhengig av å være konkurransedyktige. Da vil vi i enkelte tilfeller fravike ansienniteten, der kompetanseforskjeller tilsier at det er saklig grunn til det, slik vi har vist i denne saken.

– Hvordan kan Skanska forsvare å ha fraveket ansiennitetsprinsippet i disse oppsigelsene? Hvilke utvelgelseskriterier er isteden lagt til grunn?

– Vi har ikke lagt til grunn andre kriterier, slik du antyder i ditt spørsmål. Vi har fulgt hovedregelen i hovedavtalen og ble enige med tillitsvalgte i at i tillegg til ansiennitet skulle kriteriene være kompetanse, reisevillighet/mobilitet og særlige sosiale forhold. Det var særlig kompetanse som skulle veie tungt ved vurdering av om det var saklig å fravike ansienniteten, skriver konserndirektør Steinar Myhre.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

16.01.2018
08:07
16.01.2018 12:10Mest lest

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»


Flere saker