JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HALVVEIS: Den to uker lange ankesaken der LO på vegne av seks anleggsarbeidere anklager Skanska for usaklige oppsigelser, går ut uken i rettssal M32 i Borgarting lagmannsrett.

HALVVEIS: Den to uker lange ankesaken der LO på vegne av seks anleggsarbeidere anklager Skanska for usaklige oppsigelser, går ut uken i rettssal M32 i Borgarting lagmannsrett.

Martin Guttormsen Slørdal

Seks oppsagte anleggsarbeidere i retten

«Kanskje har Skanska opplevd meg som for brysom. Kanskje mener de jeg har sagt ifra om ting jeg ikke hadde noe med»

En 56 år gammel maskinfører forklarte i Borgarting lagmannsrett hvordan han av bedriften ble stemplet som «en pådriver til å skape konflikt».16.01.2018
08:07
16.01.2018 12:10

merete.holtan.garte@lomedia.no

Ble seks ansatte i Skanska sagt opp uten saklig grunn? Dette er kjernespørsmålet i en to uker lang ankesak i Borgarting lagmannsrett, der LO anklager et av landets ledende entreprenørselskaper for å ha fraveket ansiennitetsprinsippet.

Rettssaken er nå inne i sin andre uke, og de seks oppsagte har avgitt sin forklaring. En 56 år gammel maskinfører fortalte fra vitneboksen hvordan han har sagt ifra om uholdbare arbeidsforhold, og utdypet overfor Arbeidsmanden:

– Kanskje har Skanska opplevd meg som for brysom. Kanskje mener de jeg har sagt ifra om ting jeg ikke hadde noe med. Eller mistet jeg jobben fordi jeg «bare» kunne kjøre dumper?

Den nye regjeringen åpner for lengre arbeidsdager og at færre ansatte skal få betalt for overtid

Varsel om oppsigelser

Spørsmålene var mange og såre for maskinføreren da han som 55-åring fikk beskjed om at han ville miste jobben. Og han var ikke alene: Før inngangen til 2016 varslet ledelsen i Skanska at inntil 110 ansatte skulle sies opp, etter at selskapet hadde fått en svikt i ordreinngangen.

Et år senere, i desember 2016, hadde 101 ansatte sluttet i Skanska. 47 hadde måttet gå etter oppsigelse, og åtte av disse tok ut søksmål mot arbeidsgiveren via Norsk Arbeidsmandsforbund og LOs juridiske avdeling.

De åtte hadde høyere ansiennitet enn de som hadde fått beholde jobben, og det var ansiennitetsfraviket som ble det sentrale temaet i Oslo tingrett.

LO krevde der at oppsigelsene ble kjent ugyldig, men tapte. I dommen, som falt i februar 2017, slo tingretten fast at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet av kompetansehensyn.

Anleggsbransjens spesielle karakter

«Helt feil», kommenterte LO-advokat Edvard Bakke. Han påpekte at tingretten ikke hadde forstått og brukt ansiennitetsprinsippet riktig, at dommerne ikke hadde tatt hensyn til anleggsbransjens spesielle karakter og at Skanska hadde kartlagt kompetanse i bedriften «svært mangelfullt».

Advokaten mente også at vitnene som hadde snakket fordelaktig om de åtte anleggsarbeiderne ikke ble hørt - det var bare de negative vitneprovene som ble tatt hensyn til.

Seks av de åtte anleggsarbeiderne anket saken, og mandag 8. januar begynte den to uker lange saken i Borgarting lagmannsrett. Nesten en hel dag var satt av til anleggsarbeidernes egne forklaringer, foran et nytt sett dommere.

ANKE: LO tapte saken i tingretten for et år siden. Nå behandles den i lagmannsretten.

ANKE: LO tapte saken i tingretten for et år siden. Nå behandles den i lagmannsretten.

Martin Guttormsen Slørdal

Liten evne til å lære noe nytt

De ankende består av tre forskalingssnekkere (født i 1958, -58 og -61), en maskinfører (født i -61), en sjøredskapsarbeider omdisponert til maskinfører på land (født i -60) og en fjellarbeider som også er hjelpemann ved sprengninger (født i -86).

Fra vitneboksen fikk de seks muligheten til å imøtegå en rekke påstander fra Skanska, gjennom spørsmål fra LO-advokat Edvard Bakke. En gjennomgående påstand var at de oppsagte manglet kompetanse og viste liten evne til å lære noe nytt, mens de selv mente at de aldri hadde fått tilbud om kurs eller opplæring for å utvikle seg faglig.

En annen gjenganger var påstand om manglende effektivitet og kapasitet, mens flere av anleggsarbeiderne kunne fortelle at de aldri hadde fått tilbakemeldinger om dette da de sto i arbeid. Som en av forskalingssnekkerne sa:

– At jeg skal arbeide i nesten tolv år før jeg får høre at jeg har gjort en dårlig jobb... og dét i tingretten.

Pensjonen ble reddet for 55 bussjåfører

– Den største drittsekken jeg har møtt

En egen bolk gikk på det Skanska har kalt «dårlig omdømme». Her forsvarte en av forskalingssnekkerne seg slik, etter en episode der han skal ha skjelt ut en kollega:

– Jeg hadde hentet en ny bil og parkert den ute på parkeringsplassen. Så ble det skutt, uten at han som hadde ansvaret dekket til salva, og det ble nesten slått hull gjennom taket på bilen. Da den ansvarlige sa at «dette hadde ikke han noe med», fyra jeg meg opp. Jeg sa rett ut at han var den største drittsekken jeg hadde møtt i mitt liv, og det står jeg for fremdeles.

Skanska har også lagt vekt på at flere av de oppsagte har vist «liten samarbeidsevne».

– Hvordan samarbeider man når man sitter i en teleskoptruck hele dagen? Det handler jo mest om å «kauke» i sambandet, det blir ikke det samme som å gå med en hel gjeng. I den sammenheng har jeg nok vært en ensom ulv, forklarte maskinføreren som tidligere jobbet med sjøredskaper.

– De satte ord i munnen på meg

To av forskalingssnekkerne skal også ha fått høre at de hadde problemer med å lese armeringstegninger, hvorpå den ene kunne fortelle at han hadde fagskole for formålet og for øvrig hadde tegnet sitt eget hus.

Den andre fikk kritikk for å være for hardhendt med utstyr. – Det kan så være, medga vedkommende, men snudde kritikken og sa dette om mannskapsbilen han røsket litt hardt i dørhåndtaket på, den gangen han sto igjen med håndtaket i hånda:

– Hele døra hadde falt av tidligere. Den bilen var vel egentlig moden for «høgger'n».

I forklaringene kom det også fram at Skanska ikke har hatt noen kultur for å ha medarbeidersamtaler, og at noen av anleggsarbeiderne mente de hadde fått for dårlig informasjon i forkant av drøftelses- og oppsigelsesmøter. I flere tilfeller stilte de til møtene uten tillitsvalgt ved sin side.

– De satte ord i munnen på meg, forklarte fjellarbeideren.

– Jeg ante ikke hva møtet skulle handle om, vitnet den omdisponerte sjøredskapsarbeideren.

Skanska-ansatte tapte i tingretten

Fire kilometer til toalettet

Arbeidsmanden har valgt å anonymisere de ankende anleggsarbeiderne i denne saken, og siterer for det meste fra den åpne rettssaken. I tillegg har vi snakket med den 56 år gamle maskinføreren som lurer på om han ble «for brysom» da han ved et tilfelle klaget på fasilitetene.

– I forbindelse med en jobb ble det satt opp en spisebrakke uten vaskemuligheter, strøm og toalett - vi måtte kjøre fire kilometer om vi skulle på toalettet. Flere kommenterte at forholdene var kummerlige, men det var nok bare jeg som gikk direkte til de som hadde ansvaret. Var det derfor jeg mistet jobben? spør maskinføreren.

Han reagerer også på at Skanska formelt har snevret kompetansen hans unødvendig mye inn.

– Ledelsen har sagt at folk må kunne mer enn kjernekompetansen sin. Men jeg kan jo det. Jeg kan også kjøre hjullaster og gravemaskin, og ville sagt ja til å kjøre disse om jeg hadde blitt spurt, selv om det er dumper jeg har mest erfaring med.

«Liten kreativitet»

I vitneboksen måtte 56-åringen forsvare seg mot merkelapper som at han er «en pådriver til å skape konflikt» og har «liten evne til å lære nytt», men også betegnelser som at han har «liten kreativitet».

– Når man sitter og kjører i en dumper fra A til B - hva mener de da med kreativitet? spurte han i retten.

Overfor Arbeidsmanden utdyper han:

– Jeg har fått høre av mine nærmeste sjefer at jeg har gjort en god jobb. Så får jeg oppsigelsen i hånda, samtidig som jeg ser at Skanska annonserer etter ny dumpersjåfør. De leide også inn private til å gjøre den samme jobben som jeg har gjort i flere år, og fremdeles kan gjøre. Da føles det meningsløst. Jeg har jo gjort en god jobb.

Må møte i retten etter å ha gjort jobben sin som tillitsvalgt

HAR MØTTES FØR: Dette bildet er fra desember 2016, da saken gikk i tingretten. Til venstre ser du LO-advokat Edvard Bakke, til høyre advokat Jarl Borgvin Dørre fra advokatfirmaet Hjorth, som representerer ankemotpart Skanska.

HAR MØTTES FØR: Dette bildet er fra desember 2016, da saken gikk i tingretten. Til venstre ser du LO-advokat Edvard Bakke, til høyre advokat Jarl Borgvin Dørre fra advokatfirmaet Hjorth, som representerer ankemotpart Skanska.

Eirik Dahl Viggen

Frykter dommen

Fredag 19. januar er siste dag for ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Dommen er ikke ventet før tidligst om flere uker. Den 56 år gamle dumpersjåføren frykter utfallet - for flere enn seg selv.

– Hvis dommen i tingretten står, er det ingen innenfor anlegg som sitter trygt i jobbene sine lenger. Entreprenører over hele landet har jo begynt å si opp folk, og vinner Skanska denne saken, får bedriftslederne det som de vil: Da begynner de å rydde i flere skap enn det jeg sto i.

Samme dag som de seks anleggsarbeiderne forklarte seg, avga også Skanska Norges konserndirektør Steinar Myhre sin forklaring. Fra vitneboksen snakket han mye om den norske modellen med høy egenproduksjon, der målet for Skanska er å ha høyt utdannede fagarbeidere som kan ta avgjørelser helt ut i ytterste ledd.

– Den modellen er i spill, sa Myhre.

– Avhengig av å være konkurransedyktige

I en epost til Arbeidsmanden utdyper konserndirektøren sine synspunkter ved å svare på to spørsmål:

– Hvorfor er denne saken så prinsipielt viktig for Skanska og anleggsbransjen i sin helhet?

– Saken dreier seg om hvordan man i praksis skal forholde seg til hovedregelen i hovedavtalen ved fravikelse av ansiennitetsprinsippet. Dette er svært viktig med tanke på å beholde egenproduksjon som innebærer å beholde egne fast ansatte fagarbeidere i det markedet vi er en del av. Skal vi lykkes med det, er vi helt avhengig av å være konkurransedyktige. Da vil vi i enkelte tilfeller fravike ansienniteten, der kompetanseforskjeller tilsier at det er saklig grunn til det, slik vi har vist i denne saken.

– Hvordan kan Skanska forsvare å ha fraveket ansiennitetsprinsippet i disse oppsigelsene? Hvilke utvelgelseskriterier er isteden lagt til grunn?

– Vi har ikke lagt til grunn andre kriterier, slik du antyder i ditt spørsmål. Vi har fulgt hovedregelen i hovedavtalen og ble enige med tillitsvalgte i at i tillegg til ansiennitet skulle kriteriene være kompetanse, reisevillighet/mobilitet og særlige sosiale forhold. Det var særlig kompetanse som skulle veie tungt ved vurdering av om det var saklig å fravike ansienniteten, skriver konserndirektør Steinar Myhre.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.01.2018
08:07
16.01.2018 12:10Mest lest

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

I dag blir EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Arkivfoto: Saipem

Etter at oljearbeideren fikk benprotese, startet konflikten. Nå får han 3,2 millioner i erstatning

Artikkelen om Noora (6) som hadde for få leker ble produsert av en løgnfabrikk. Faktisk.no avdekket den raskt som en klassisk falsk nyhet.

Artikkelen om Noora (6) som hadde for få leker ble produsert av en løgnfabrikk. Faktisk.no avdekket den raskt som en klassisk falsk nyhet.

Colourbox/LO Media

Løgnfabrikker og grupper på Facebook sprer falske nyheter om barnevernet

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

Sissel M. Rasmussen

Krister (45): – Skulle jeg fortsatt å jobbe på samme måte som i dag, hadde jeg ikke holdt til jeg ble 50 år engang

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

Christina Siljan Hjerpekjøn konsentrerer seg om å hjelpe barnet når hun kommer inn i familier som tror på konspirasjonsteorier om barnevernet.

Christina Siljan Hjerpekjøn konsentrerer seg om å hjelpe barnet når hun kommer inn i familier som tror på konspirasjonsteorier om barnevernet.

Hanna Skotheim

Christina har fått spørsmål om hun får bonus for å stjele barn

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

Sissel M. Rasmussen

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

UENIGE OM TIDSBRUK: Over to år har fem-seks avisbud på Lillehammer fått avslag på 1000 krav om betaling for den ekstra tiden ruta har tatt å kjøre.

UENIGE OM TIDSBRUK: Over to år har fem-seks avisbud på Lillehammer fått avslag på 1000 krav om betaling for den ekstra tiden ruta har tatt å kjøre.

Roy Ervin Solstad

Avisbudene har jobbet tusen ganger uten betaling, mener LO: Nå møter de arbeidsgiver i retten

Linn Aslaksen Neset har drømt om å jobbe i ambulansetjenesten siden hun var  liten.

Linn Aslaksen Neset har drømt om å jobbe i ambulansetjenesten siden hun var liten.

Anita Arntzen

Ambulansearbeider Linn: – Geværet pekte rett mot meg, og han brølte: «Kom dere ut!»

Katrine Nordbø

Her er helseplagene vi får av jobben

Ansatte ved sykehjemmet reagerer kraftig på beskjeden om at de skal loggføre egne dobesøk. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Ansatte ved sykehjemmet reagerer kraftig på beskjeden om at de skal loggføre egne dobesøk. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Colourbox.com

Sykepleiere i Bærum må loggføre egne dobesøk


Flere saker