JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mer satsing på transport

Sterk befolkningsvekst og fortsatt økonomisk vekst i en global økonomi krever mer transport av både mennesker og varer.01.02.2011
14:57
16.12.2013 15:14

vegard.holm@lomedia.no

En rapport utarbeidet av Statens vegvesen, Kystverket, Jerbaneverket og Avinor ble i dag presentert og overlevert samferdselsminister Ragnhild Meltveit Kleppa og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Denne Hovedrapporten, som den er kalt, ser for seg samfunnsutviklingen helt fram til 2040. Den ser for seg at både befolkningsvekst og økte inntekter vil gi en kraftig økt trafikk. Rapporten slår fast at globaliseringen fortsatt vil gi økt handel og mer godstransport, og ikke minst flere lange flyreiser. Den økonomiske veksten kan stå i konflikt med gjeldende klimamål, heter det.

To områder der utfordringene blir store er persontransporten og godstransporten.

- Tøffere prioriteringer

Samferdselsministeren var offensiv og slo fast at framtida vil gi mer kollektivtrafikk og mer gods skal over fra veg til sjø og bane.

- Vi er inne i et taktskifte der vi har doblet motorveiutbyggingen, og vi setter i gang nye prosjekter. Skal folk fortsatt få bestemme hvor de vil bo må kollektivtransporten i distriktene styrkes med økt støtte fra staten. I kommende Nasjonale Transportplaner (NTP) må vi ta enda tøffere prioriteringer, sa Kleppa.

Fiskeriministeren understreket at godstransporten på sjø må prioriteres.

- Det blir avgjørende at det blir en kobling mellom sjø, veg og jernbane. Kombinerte transportformer må utvikles, vi er avhengig av en bærekraftig arbeidsdeling mellom sjø, veg og jernbane, sa Berg-Hansen.

Økt press i byene

Bakteppet for utviklingen av transportbehovene er økt tilflytting til byene. For eksempel vil Oslo-regionen bli en spesielt utfordrende region med en befolkningsøking på 450 000 mennesker fram til 2040 (fra 1,2 til 1,65 millioner), og 1,5 millioner flere reiser enn i dag per døgn.

Utviklingen i Oslo har vært god ved at kollektivtrafikkens andel av transporten har økt de siste årene. Andelen bilreiser er 35 prosent i Oslo, mens den er på 63 prosent på landsbasis. Det er derfor stort potensiale for å overføre arbeidsreiser fra bil til kollektivtrafikk, eller sykkel og gange.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sa at Stavanger-regionen er et annet område med svært stor befolkningsøkningen fram mot 2040: Fra 300 000 mennesker til 425 000 i 2040, og 1,4 millioner daglige reiser.

Dette vil gi enorm vekst i både person- og godstrafikken. Kravene til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø vil øke, kanskje da særlig i kollektivtrafikken. Også i som Bergen og Trondheim vil utfordringene bli store.

Mer penger fra staten

Så mye som mulig av trafikkveksten må tas av kollektivtrafikk eller sykkel og gange, heter det i rapporten. Dette krever en samlet areal- og transportplanlegging, en vesentlig utbygging av kollektivtilbudet og restriksjoner mot vekst i biltrafikken. Staten bør vurdere å bidra mer til utbygging og drift av høykvalitets kollektivtrafikksystemer i de største byregionene.

Rapporten inviterer alle involverte aktører innen kollektivtrafikken om nært samarbeid for å utvikle attraktive og effektive knutepunkt for persontransporten i nær tilknytning til tettbebyggelse. Jordvernet må om nødvendig vike, og fylkeskommunene ha hovedansvaret for koordinering og organisering av samarbeidet.

Godsknutepunkter

Et virkemiddel for å styrke godstransporten på jernbane og til sjøs vil være å utbygge godsknutepunkter med høy godskonsentrasjon. Dette vil bidra til rimeligere og mer effektiv trafikkavvikling, men også kunne bidra til regional og lokal næringsutvikling. Bedre regionalt samvirke mellom havnene vil gi mer effektive godsknutepunkter, heter det i rapporten.

I rapporten er det et avsnitt om Oslofjord-regionen som nasjonalt godsknutepunkt. Her heter det at man må se på mulighetene for et tettere samarbeid mellom Alnabru og de andre godsterminalene, samt mellom havnene. Videre: «Transportetatene må sammen med regionale/lokale interesser arbeide tett sammen for å oppnå målet om et mer effektivt og bærekraftig nasjonalt godsknutepunkt ved Alnabru og for å styrke samarbeidet mellom havnene i Oslofjorden.»

Snu om på avgiftene

Sjøtransporten har tapt markedsandeler over lang tid i utenriks godstransport. Et virkemiddel for å snu denne trenden og styrke sjøtransporten er kraftfulle tiltak som reduserte statlige avgifter og gebyrer for sjøtransport. Avgifter for godstransport på veg må samtidig bli høyere.

En analyse fra Transportøkonomisk Institutt viser at det kan være mulig å overføre mer enn 25 prosent av antall tonnkilometer i innenriks og utenriks godstransport fra veg til sjø og jernbane.

Nasjonal transportplan (NTP) trekker opp de store linjene i regjeringens transportpolitikk. Planen skal gjøre det mulig å se helheten i politikken.

NTP gjelder for ti år av gangen. Den revideres hvert fjerde år.

NTP ble sist vedtatt i Stortinget i juni 2009 og gjelder til 2019.

Neste NTP skal behandles i Stortinget i 2013 og skal gjelde for årene 2014-2023.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor leverte tirsdag en rapport fra utredningene med neste NTP.

I tillegg jobbes det med utredninger på en rekke områder, blant annet om høyhastighetstog, stamveiutredninger, nordområdene og forfall i infrastrukturen.

Et 30-talls rapporter vil ligge til grunn når regjeringen starter arbeidet med selve stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Befolkningsvekst og klimautfordringer var blant temaene i rapporten som ble levert tirsdag.

Kilde: NTB

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.02.2011
14:57
16.12.2013 15:14Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Kommentar:

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Leif Martin Kirknes

«Takket være firerbanden har regjeringen blitt presset fra skanse til skanse»

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti


Flere saker