JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mer satsing på transport

Sterk befolkningsvekst og fortsatt økonomisk vekst i en global økonomi krever mer transport av både mennesker og varer.01.02.2011
14:57
16.12.2013 15:14

vegard.holm@lomedia.no

En rapport utarbeidet av Statens vegvesen, Kystverket, Jerbaneverket og Avinor ble i dag presentert og overlevert samferdselsminister Ragnhild Meltveit Kleppa og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Denne Hovedrapporten, som den er kalt, ser for seg samfunnsutviklingen helt fram til 2040. Den ser for seg at både befolkningsvekst og økte inntekter vil gi en kraftig økt trafikk. Rapporten slår fast at globaliseringen fortsatt vil gi økt handel og mer godstransport, og ikke minst flere lange flyreiser. Den økonomiske veksten kan stå i konflikt med gjeldende klimamål, heter det.

To områder der utfordringene blir store er persontransporten og godstransporten.

- Tøffere prioriteringer

Samferdselsministeren var offensiv og slo fast at framtida vil gi mer kollektivtrafikk og mer gods skal over fra veg til sjø og bane.

- Vi er inne i et taktskifte der vi har doblet motorveiutbyggingen, og vi setter i gang nye prosjekter. Skal folk fortsatt få bestemme hvor de vil bo må kollektivtransporten i distriktene styrkes med økt støtte fra staten. I kommende Nasjonale Transportplaner (NTP) må vi ta enda tøffere prioriteringer, sa Kleppa.

Fiskeriministeren understreket at godstransporten på sjø må prioriteres.

- Det blir avgjørende at det blir en kobling mellom sjø, veg og jernbane. Kombinerte transportformer må utvikles, vi er avhengig av en bærekraftig arbeidsdeling mellom sjø, veg og jernbane, sa Berg-Hansen.

Økt press i byene

Bakteppet for utviklingen av transportbehovene er økt tilflytting til byene. For eksempel vil Oslo-regionen bli en spesielt utfordrende region med en befolkningsøking på 450 000 mennesker fram til 2040 (fra 1,2 til 1,65 millioner), og 1,5 millioner flere reiser enn i dag per døgn.

Utviklingen i Oslo har vært god ved at kollektivtrafikkens andel av transporten har økt de siste årene. Andelen bilreiser er 35 prosent i Oslo, mens den er på 63 prosent på landsbasis. Det er derfor stort potensiale for å overføre arbeidsreiser fra bil til kollektivtrafikk, eller sykkel og gange.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sa at Stavanger-regionen er et annet område med svært stor befolkningsøkningen fram mot 2040: Fra 300 000 mennesker til 425 000 i 2040, og 1,4 millioner daglige reiser.

Dette vil gi enorm vekst i både person- og godstrafikken. Kravene til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø vil øke, kanskje da særlig i kollektivtrafikken. Også i som Bergen og Trondheim vil utfordringene bli store.

Mer penger fra staten

Så mye som mulig av trafikkveksten må tas av kollektivtrafikk eller sykkel og gange, heter det i rapporten. Dette krever en samlet areal- og transportplanlegging, en vesentlig utbygging av kollektivtilbudet og restriksjoner mot vekst i biltrafikken. Staten bør vurdere å bidra mer til utbygging og drift av høykvalitets kollektivtrafikksystemer i de største byregionene.

Rapporten inviterer alle involverte aktører innen kollektivtrafikken om nært samarbeid for å utvikle attraktive og effektive knutepunkt for persontransporten i nær tilknytning til tettbebyggelse. Jordvernet må om nødvendig vike, og fylkeskommunene ha hovedansvaret for koordinering og organisering av samarbeidet.

Godsknutepunkter

Et virkemiddel for å styrke godstransporten på jernbane og til sjøs vil være å utbygge godsknutepunkter med høy godskonsentrasjon. Dette vil bidra til rimeligere og mer effektiv trafikkavvikling, men også kunne bidra til regional og lokal næringsutvikling. Bedre regionalt samvirke mellom havnene vil gi mer effektive godsknutepunkter, heter det i rapporten.

I rapporten er det et avsnitt om Oslofjord-regionen som nasjonalt godsknutepunkt. Her heter det at man må se på mulighetene for et tettere samarbeid mellom Alnabru og de andre godsterminalene, samt mellom havnene. Videre: «Transportetatene må sammen med regionale/lokale interesser arbeide tett sammen for å oppnå målet om et mer effektivt og bærekraftig nasjonalt godsknutepunkt ved Alnabru og for å styrke samarbeidet mellom havnene i Oslofjorden.»

Snu om på avgiftene

Sjøtransporten har tapt markedsandeler over lang tid i utenriks godstransport. Et virkemiddel for å snu denne trenden og styrke sjøtransporten er kraftfulle tiltak som reduserte statlige avgifter og gebyrer for sjøtransport. Avgifter for godstransport på veg må samtidig bli høyere.

En analyse fra Transportøkonomisk Institutt viser at det kan være mulig å overføre mer enn 25 prosent av antall tonnkilometer i innenriks og utenriks godstransport fra veg til sjø og jernbane.

Nasjonal transportplan (NTP) trekker opp de store linjene i regjeringens transportpolitikk. Planen skal gjøre det mulig å se helheten i politikken.

NTP gjelder for ti år av gangen. Den revideres hvert fjerde år.

NTP ble sist vedtatt i Stortinget i juni 2009 og gjelder til 2019.

Neste NTP skal behandles i Stortinget i 2013 og skal gjelde for årene 2014-2023.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor leverte tirsdag en rapport fra utredningene med neste NTP.

I tillegg jobbes det med utredninger på en rekke områder, blant annet om høyhastighetstog, stamveiutredninger, nordområdene og forfall i infrastrukturen.

Et 30-talls rapporter vil ligge til grunn når regjeringen starter arbeidet med selve stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Befolkningsvekst og klimautfordringer var blant temaene i rapporten som ble levert tirsdag.

Kilde: NTB

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.02.2011
14:57
16.12.2013 15:14Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet


Flere saker