JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mer satsing på transport

Sterk befolkningsvekst og fortsatt økonomisk vekst i en global økonomi krever mer transport av både mennesker og varer.01.02.2011
14:57
16.12.2013 15:14

vegard.holm@lomedia.no

En rapport utarbeidet av Statens vegvesen, Kystverket, Jerbaneverket og Avinor ble i dag presentert og overlevert samferdselsminister Ragnhild Meltveit Kleppa og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Denne Hovedrapporten, som den er kalt, ser for seg samfunnsutviklingen helt fram til 2040. Den ser for seg at både befolkningsvekst og økte inntekter vil gi en kraftig økt trafikk. Rapporten slår fast at globaliseringen fortsatt vil gi økt handel og mer godstransport, og ikke minst flere lange flyreiser. Den økonomiske veksten kan stå i konflikt med gjeldende klimamål, heter det.

To områder der utfordringene blir store er persontransporten og godstransporten.

- Tøffere prioriteringer

Samferdselsministeren var offensiv og slo fast at framtida vil gi mer kollektivtrafikk og mer gods skal over fra veg til sjø og bane.

- Vi er inne i et taktskifte der vi har doblet motorveiutbyggingen, og vi setter i gang nye prosjekter. Skal folk fortsatt få bestemme hvor de vil bo må kollektivtransporten i distriktene styrkes med økt støtte fra staten. I kommende Nasjonale Transportplaner (NTP) må vi ta enda tøffere prioriteringer, sa Kleppa.

Fiskeriministeren understreket at godstransporten på sjø må prioriteres.

- Det blir avgjørende at det blir en kobling mellom sjø, veg og jernbane. Kombinerte transportformer må utvikles, vi er avhengig av en bærekraftig arbeidsdeling mellom sjø, veg og jernbane, sa Berg-Hansen.

Økt press i byene

Bakteppet for utviklingen av transportbehovene er økt tilflytting til byene. For eksempel vil Oslo-regionen bli en spesielt utfordrende region med en befolkningsøking på 450 000 mennesker fram til 2040 (fra 1,2 til 1,65 millioner), og 1,5 millioner flere reiser enn i dag per døgn.

Utviklingen i Oslo har vært god ved at kollektivtrafikkens andel av transporten har økt de siste årene. Andelen bilreiser er 35 prosent i Oslo, mens den er på 63 prosent på landsbasis. Det er derfor stort potensiale for å overføre arbeidsreiser fra bil til kollektivtrafikk, eller sykkel og gange.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sa at Stavanger-regionen er et annet område med svært stor befolkningsøkningen fram mot 2040: Fra 300 000 mennesker til 425 000 i 2040, og 1,4 millioner daglige reiser.

Dette vil gi enorm vekst i både person- og godstrafikken. Kravene til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø vil øke, kanskje da særlig i kollektivtrafikken. Også i som Bergen og Trondheim vil utfordringene bli store.

Mer penger fra staten

Så mye som mulig av trafikkveksten må tas av kollektivtrafikk eller sykkel og gange, heter det i rapporten. Dette krever en samlet areal- og transportplanlegging, en vesentlig utbygging av kollektivtilbudet og restriksjoner mot vekst i biltrafikken. Staten bør vurdere å bidra mer til utbygging og drift av høykvalitets kollektivtrafikksystemer i de største byregionene.

Rapporten inviterer alle involverte aktører innen kollektivtrafikken om nært samarbeid for å utvikle attraktive og effektive knutepunkt for persontransporten i nær tilknytning til tettbebyggelse. Jordvernet må om nødvendig vike, og fylkeskommunene ha hovedansvaret for koordinering og organisering av samarbeidet.

Godsknutepunkter

Et virkemiddel for å styrke godstransporten på jernbane og til sjøs vil være å utbygge godsknutepunkter med høy godskonsentrasjon. Dette vil bidra til rimeligere og mer effektiv trafikkavvikling, men også kunne bidra til regional og lokal næringsutvikling. Bedre regionalt samvirke mellom havnene vil gi mer effektive godsknutepunkter, heter det i rapporten.

I rapporten er det et avsnitt om Oslofjord-regionen som nasjonalt godsknutepunkt. Her heter det at man må se på mulighetene for et tettere samarbeid mellom Alnabru og de andre godsterminalene, samt mellom havnene. Videre: «Transportetatene må sammen med regionale/lokale interesser arbeide tett sammen for å oppnå målet om et mer effektivt og bærekraftig nasjonalt godsknutepunkt ved Alnabru og for å styrke samarbeidet mellom havnene i Oslofjorden.»

Snu om på avgiftene

Sjøtransporten har tapt markedsandeler over lang tid i utenriks godstransport. Et virkemiddel for å snu denne trenden og styrke sjøtransporten er kraftfulle tiltak som reduserte statlige avgifter og gebyrer for sjøtransport. Avgifter for godstransport på veg må samtidig bli høyere.

En analyse fra Transportøkonomisk Institutt viser at det kan være mulig å overføre mer enn 25 prosent av antall tonnkilometer i innenriks og utenriks godstransport fra veg til sjø og jernbane.

Nasjonal transportplan (NTP) trekker opp de store linjene i regjeringens transportpolitikk. Planen skal gjøre det mulig å se helheten i politikken.

NTP gjelder for ti år av gangen. Den revideres hvert fjerde år.

NTP ble sist vedtatt i Stortinget i juni 2009 og gjelder til 2019.

Neste NTP skal behandles i Stortinget i 2013 og skal gjelde for årene 2014-2023.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor leverte tirsdag en rapport fra utredningene med neste NTP.

I tillegg jobbes det med utredninger på en rekke områder, blant annet om høyhastighetstog, stamveiutredninger, nordområdene og forfall i infrastrukturen.

Et 30-talls rapporter vil ligge til grunn når regjeringen starter arbeidet med selve stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Befolkningsvekst og klimautfordringer var blant temaene i rapporten som ble levert tirsdag.

Kilde: NTB

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.02.2011
14:57
16.12.2013 15:14Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder

Kværner Stord er et av stedene der vektere blir tatt ut i streik fra 2. november.

Kværner Stord er et av stedene der vektere blir tatt ut i streik fra 2. november.

Håvard Sæbø

Her trappes vekterstreiken opp

Arne Viste

Arne Viste

Ole Berg-Rusten / NTB

Arne Viste ga papirløse jobb. Nå er firmaet hans konkurs

Debatt

Det sier seg selv at når den eneste konkurransekraften skal være personalkost på laveste nivå, så blir det ikke grunnlag for medbestemmelse og samarbeid, skriver Knut-Johannes Berg.

Det sier seg selv at når den eneste konkurransekraften skal være personalkost på laveste nivå, så blir det ikke grunnlag for medbestemmelse og samarbeid, skriver Knut-Johannes Berg.

Jan-Erik Østlie

En offentlig skittentøysvask vil være skadelig for hele vekterbransjen, men om det må til så blir det sånn


Flere saker