JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Miljøarbeid framfor medfinansiering

Lengre arbeidsgiverperiode ville gitt liten økonomisk effekt for statsbudsjettet.29.09.2006
15:18
15.12.2013 23:30

De siste ukenes politiske storm rundt sykelønnsordningen har handlet om avtalebrudd, økende sykefravær og innstramminger. Forslaget om en forlenget arbeidsgiverperiode er nå erstattet av et treparts utvalgsarbeid ledet av statsministeren selv. Kravet om å spare 2,5 milliarder er imidlertid ikke lagt til side. Dersom utvalget ikke kommer fram til andre måter å dempe sykelønnsutgiftene, kan kravet om ”arbeidsgivers medfinansiering” komme opp igjen.

I dag dekker arbeidsgiver sykelønnen for en arbeidstaker de første 16 dagene av et fravær. Regjeringens forslag var at arbeidsgiver også skulle dekke opp 20 prosent av sykepengeutgiftene fram til seks måneder av sykefraværet, og 10 prosent av utgiftene de resterende seks månedene. Som en delvis kompensasjon for disse økte utgiftene foreslo Regjeringen å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager.

Sammenhenger. Regjeringen foreslo endringene fordi søkefraværet har økt fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 med 4,3 prosent, fra 7,1 prosent til 7,4 prosent. Som påpekt i forrige nummer av Aktuell er økningen ikke uvesentlig, men målet i IA-avtalen 2006 til 2009 om 20 prosent reduksjon er godt innen rekkevidde likevel. Den nedgangen som nå må til skjedde sist gang i løpet året 2004.

Dagens sykefraværsdebatt, og særlig når vi trekker inn sammenlikninger med andre land, må legge til grunn at vår yrkesaktivitet og trygdesystem legger grunnlag for høye tall. Politisk ønsker vi god velferd, og derfor er den økonomiske sikringen og det juridiske vernet rundt arbeidstakere godt. Vi har oppnådd, bla. med hjelp av disse ordningene, en høy sysselsettingsandel i Norge, høyere enn de aller fleste land. Ser vi på de øvre aldersgruppene er vår sysselsettingsandel over 60 prosent, mens EU-landene har 40 prosent. Det bør være åpenbart at dette inkluderes flere mulige syketilfeller i arbeidslivet – noe vi jo gjennom IA-avtalen også forsøker å oppnå.

Motiverende for bedriftene? Her skal vi ikke spekulere omkring det politiske samarbeidet mellom regjering og organisasjoner. Men hva kunne virkningene av en økt arbeidsgiverandel for sykefraværsarbeidet ha blitt? Ville faren for ekstrakostnader fungert som et insentiv til mer og bedre fraværsforebyggende arbeid i virksomhetene?

Det er mulig, men likevel er det flere grunner til å tvile på om dette ville ha blitt resultatet. Vi har erfaring fra en tilsvarende situasjon hvor arbeidsgiverperioden ble utvidet fra 14 til 16 dager. Ut i fra insentivtankegangen burde det ha ledet til lavere fravær. Men det har det ikke gjort. Som kjent har fraværet heller økt, og ironisk nok har økningen det siste året vært størst i fravær av varighet opp til nettopp16 dager.

Det kan tenkes at tillegget til dagens arbeidsgiverperiode må være av en viss størrelse for å tvinge fram økt forebyggende aktivitet. Vil da 20/10-prosents medfinansiering være tilstrekkelig? I utgangspunktet er det grunn til å være skeptisk, også til dette. Bedriftene kan nemlig søke andre løsninger enn forebyggende arbeid. NHO har spurt sine medlemsbedrifter, og en overveiende andel av bedriftene forteller at en økt arbeidsgiverandel vil bety at de blir mer forsiktige med hvem de ansetter. Med andre ord; der en kunne håpe å få til forebyggende aktivitet, kan det se ut som om det i hvert fall i første omgang, heller kan føre til en mer kritisk seleksjon i rekrutteringen til stillinger. Det er neppe særlig spekulativt å hevde at det også kan bidra til at eldre arbeidstakere settes på sidelinjen tidligere enn i dag, stikk i strid med uttalte målsettinger i IA-avtalen.

Forebyggende arbeid i bedriftene. Forebyggende miljøarbeid er sentralt for å komme sykefraværsutgiftene til livs. Det finnes et utall av gode eksempler på dette. Men om den foreslåtte ekstrabetalingen for arbeidsgivere vil bidra ytterligere til dette, kan være tvilsomt. Bedriftene er ikke like, noen har tradisjoner for miljøarbeid, godt samarbeid og et godt utbygd apparat – for eksempel med støtte fra en miljøorientert bedriftshelsetjeneste – og har dessuten fulgt opp IA-forpliktelsene. Spørsmålet blir da om bedriftene som ikke er i samme siget blir motivert av denne regelendringen. Kanskje motivert til tiltak, men neppe til bred forebyggende aktivitet. Sannsynligheten er stor for at de heller ville ha betalt eller forsøkt å unngå arbeidstakere som kunne bringe fravær med seg.

Neste trinn i sykefraværsdebatten. Sykefravær er ikke noe enkelt diskusjonstema, men det forenkles til stadighet. Det kan se ut til å være tre hovedtyper av diskusjoner som har fulgt oss de siste tjue årene; diskusjoner knyttet til trygdeordningene (slik som den Regjeringen nå satte i gang), diskusjoner om individuell oppfølging, for eksempel om legers sykemeldingspraksis og diskusjoner om arbeidsmiljø, hovedsaklig som mulig årsak til sykefravær. Disse diskusjonene glir som på andre sammensatte felt, naturlig over i andre. Alle diskusjonene er av betydning, men i dag er én av dem viktigere enn andre.

Altfor lenge har diskusjonene pågått rundt ordninger og oppfølging av enkeltpersoner, og altfor lite har det dreid seg tiltak som kan bringe det store antallet bedrifter i bevegelse når det gjelder forebyggende og inkluderende miljøarbeid.

Det er et fåtall som står for størsteparten av sykefraværet. Langt ifra alt dette fraværet skyldes arbeidsmiljøet. Men likevel handler arbeid mot sykefravær om arbeidsmiljøarbeid. Dels fordi vi kan forebygge plager, skader osv, men også fordi at vi gjennom konferanser, møter, prosedyrer, rutiner osv. kan skape den inkluderende arbeidsplassen som både sosialt, praktisk og arbeidsmessig inkluderer arbeidstakere som av ulike grunner ikke yter 100 prosent lenger eller har behov for tilpasninger. Verken nitid individuell oppfølging, gransking av legenes antatte ledige omgang med sykemeldingsblokka eller kutt i regelverket kan slå resultatene av et godt samarbeid i bedriftene.

29.09.2006
15:18
15.12.2013 23:30Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker