JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Varsko om barnevernet

Uklare ansvarsforhold, manglende kapasitet, mangelfullt tiltaksapparat og byråkratisering. Det er noen av konklusjonene i en Fafo-studie om forholdene i barnevernet.14.10.2009
11:52
16.12.2013 11:33

stig.christensen@lomedia.no

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Randi Reese, ser alvorlig på det rapporten bringer fram:

– Fafo-rapporten er en kraftig varsko. Den setter fingeren på en rekke alvorlige mangler og problemer i barnevernet, problemer som kan føre til at barna ikke får gode og tilpassede tilbud, sier Reese.

Rapporten, som er utarbeidet av Fafo-forsker Heidi Gautun, offentliggjøres på FOs landsstyremøte i dag.

Rapporten «Det nye barnevernbyråkratiet» dreier seg om samarbeidet mellom kommune og stat innen barnevernet, og er begrenset til dybdeintervjuer med i alt 19 informanter som er ulikt plassert i barnevernets organisasjon. Det er ansatte i Barne- , ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sentralt, på regionnivå, i fagteam og fra kommunene som er intervjuet, i tillegg til to fylkesnemndledere.

Samarbeidsproblemer

Ifølge undersøkelsen er det store problemer i samarbeidet, noe som illustreres ved følgende uttalelse fra en av kommuneinformantene: «Det statlige barnevernet er et stort byråkrati. Barne- , ungdoms- og familieetaten som skal hjelpe oss, er både våre hjelpere og vår fiende. Hvis vi opphevet Bufetat og spredde alle ressursene til kommunene, hadde vi fått et kjempebarnevern». Heidi Gautun, forskeren som står bak studien, sier at dette utsagnet gir et dekkende uttrykk for noe av den uro og frustrasjon og til dels sinne som intervjuer møter ute i det kommunale barnevernet og blant fylkesnemndledere.

Urovekkende

Studien er likevel ikke en landsrepresentativ kartlegging av samarbeidsforhold innen barnevernet mellom ansatte i stat og kommune. Intervjuene med de i alt 19 informantene kan ikke si noe om hvor utbredt samarbeidsforholdene er på landsbasis, heter det i rapporten. Gautun legger likevel til at funn i studien er så urovekkende at det er all grunn til å ta dem på alvor, og å undersøke i hvilken grad bildet er dekkende for hele landet.

Uklare ansvarsforhold

Møtet mellom det statlige embetsverkets etatsstyring og kommunal forvaltning skaper uklare ansvarsforhold, usikkerhet og konflikter i forhold til styringsformene. Kommunene opplever at Bufetat overprøver deres vurderinger, innfører statlige rutiner og ofte overstyrer lokale løsninger og beslutninger, heter det i rapporten.

Få ressurser

Samtlige 19 informanter er bekymret for ressurssituasjonen i kommunene. Tendensen er at kommunene har for liten kapasitet, for få ansatte til å løse alle arbeidsoppgavene og for lite tid og ressurser til å skaffe tilstrekkelig kompetanse. Statlige fagteam går da ofte inn, men for det kommunale barnevernet er det uforutsigbart hvor lenge de kan jobbe med sakene.

For få plasser

Det er mangel på plasser både i institusjoner og fosterhjem. Dette manglende tiltaksapparatet i Bufetat ser ut til å ha negativ innvirkning på samarbeidsrelasjonene mellom kommunene og Bufetat. Kommunene opplever maktesløshet når det ikke er mulig å skaffe egnede tilbud.

Byråkrati

Mange av informantene opplever at Bufetat i økende grad har utviklet seg til å bli en byråkratisk, uoversiktlig, tungrodd og ressurskrevende organisasjon. Samarbeidet mellom kommunene, fagteamene, fosterhjemstjenesten og institusjonene lider under dette. Flere opplever at det er stor avstand mellom den kommunale barneverntjenesten og toppen av Bufetat, noe som skaper mistillit.

Løsninger

I studien legges det fram følgende forslag til løsninger fra de som er intervjuet:

– Øke ressursene til kommunene betraktelig

– Revurdere ansvarsfordelingen mellom stat og kommune

– Avbyråkratisere og slanke Bufetat

– Bygge ut tiltaksapparatet i Bufetat.

– Etablere en tvisteinstans som kommuner og Bufetat kan henvende seg til dersom det oppstår uenighet.

– Psykiske helsetjenester og andre kommunale etater/tjenester må ta mer ansvar.

Oppsiktsvekkende

Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Randi Reese, mener konklusjonen i undersøkelsen er oppsiktsvekkende.

–Det er ikke ofte du leser i et sammendrag at forholdene er urovekkende. Det er uklare ansvarsforhold og kommunenes folk opplever at Bufetat overprøver dem. Dermed gjør ikke de ansatte i stat og kommune hverandre bedre, snarere tvert imot, ifølge Reese.

–Er du enig i beskrivelsen i studien?

–Jeg har hørt alt dette før, men også litt annet, så det er overraskende at beskrivelsen er så entydig, sier Reese. Hun er glad for at regjeringen utvider det kommunale barnevernet med 400 nye stillinger, selv om, som hun sier, det ikke er en til hver kommune engang. Reese er også enig i at det er uklare ansvarsforhold, og at det absolutt er grunn til å sette seg ned og diskutere barnevernet med myndighetene. FO vil ha flere barnevernsarbeidere nær brukeren.

–Jeg har nylig foreslått for Anniken Huitfeldt at FO, departementet og Bufetat må sette seg ned og diskutere dette sammen, sier Reese, som legger til at hun fikk positiv respons fra statsråden. Et siste punkt som forbundslederen er opptatt av er å jevne ut lønningene mellom ansatte innen barnevernet i stat og kommune.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
14.10.2009
11:52
16.12.2013 11:33Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil.  Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil. Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Vidar Ruud/NTB

Faktisk.no: Regjeringen gjør det dyrere å være syk

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder


Flere saker