JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Varsko om barnevernet

Uklare ansvarsforhold, manglende kapasitet, mangelfullt tiltaksapparat og byråkratisering. Det er noen av konklusjonene i en Fafo-studie om forholdene i barnevernet.14.10.2009
11:52
16.12.2013 11:33

stig.christensen@lomedia.no

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Randi Reese, ser alvorlig på det rapporten bringer fram:

– Fafo-rapporten er en kraftig varsko. Den setter fingeren på en rekke alvorlige mangler og problemer i barnevernet, problemer som kan føre til at barna ikke får gode og tilpassede tilbud, sier Reese.

Rapporten, som er utarbeidet av Fafo-forsker Heidi Gautun, offentliggjøres på FOs landsstyremøte i dag.

Rapporten «Det nye barnevernbyråkratiet» dreier seg om samarbeidet mellom kommune og stat innen barnevernet, og er begrenset til dybdeintervjuer med i alt 19 informanter som er ulikt plassert i barnevernets organisasjon. Det er ansatte i Barne- , ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sentralt, på regionnivå, i fagteam og fra kommunene som er intervjuet, i tillegg til to fylkesnemndledere.

Samarbeidsproblemer

Ifølge undersøkelsen er det store problemer i samarbeidet, noe som illustreres ved følgende uttalelse fra en av kommuneinformantene: «Det statlige barnevernet er et stort byråkrati. Barne- , ungdoms- og familieetaten som skal hjelpe oss, er både våre hjelpere og vår fiende. Hvis vi opphevet Bufetat og spredde alle ressursene til kommunene, hadde vi fått et kjempebarnevern». Heidi Gautun, forskeren som står bak studien, sier at dette utsagnet gir et dekkende uttrykk for noe av den uro og frustrasjon og til dels sinne som intervjuer møter ute i det kommunale barnevernet og blant fylkesnemndledere.

Urovekkende

Studien er likevel ikke en landsrepresentativ kartlegging av samarbeidsforhold innen barnevernet mellom ansatte i stat og kommune. Intervjuene med de i alt 19 informantene kan ikke si noe om hvor utbredt samarbeidsforholdene er på landsbasis, heter det i rapporten. Gautun legger likevel til at funn i studien er så urovekkende at det er all grunn til å ta dem på alvor, og å undersøke i hvilken grad bildet er dekkende for hele landet.

Uklare ansvarsforhold

Møtet mellom det statlige embetsverkets etatsstyring og kommunal forvaltning skaper uklare ansvarsforhold, usikkerhet og konflikter i forhold til styringsformene. Kommunene opplever at Bufetat overprøver deres vurderinger, innfører statlige rutiner og ofte overstyrer lokale løsninger og beslutninger, heter det i rapporten.

Få ressurser

Samtlige 19 informanter er bekymret for ressurssituasjonen i kommunene. Tendensen er at kommunene har for liten kapasitet, for få ansatte til å løse alle arbeidsoppgavene og for lite tid og ressurser til å skaffe tilstrekkelig kompetanse. Statlige fagteam går da ofte inn, men for det kommunale barnevernet er det uforutsigbart hvor lenge de kan jobbe med sakene.

For få plasser

Det er mangel på plasser både i institusjoner og fosterhjem. Dette manglende tiltaksapparatet i Bufetat ser ut til å ha negativ innvirkning på samarbeidsrelasjonene mellom kommunene og Bufetat. Kommunene opplever maktesløshet når det ikke er mulig å skaffe egnede tilbud.

Byråkrati

Mange av informantene opplever at Bufetat i økende grad har utviklet seg til å bli en byråkratisk, uoversiktlig, tungrodd og ressurskrevende organisasjon. Samarbeidet mellom kommunene, fagteamene, fosterhjemstjenesten og institusjonene lider under dette. Flere opplever at det er stor avstand mellom den kommunale barneverntjenesten og toppen av Bufetat, noe som skaper mistillit.

Løsninger

I studien legges det fram følgende forslag til løsninger fra de som er intervjuet:

– Øke ressursene til kommunene betraktelig

– Revurdere ansvarsfordelingen mellom stat og kommune

– Avbyråkratisere og slanke Bufetat

– Bygge ut tiltaksapparatet i Bufetat.

– Etablere en tvisteinstans som kommuner og Bufetat kan henvende seg til dersom det oppstår uenighet.

– Psykiske helsetjenester og andre kommunale etater/tjenester må ta mer ansvar.

Oppsiktsvekkende

Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Randi Reese, mener konklusjonen i undersøkelsen er oppsiktsvekkende.

–Det er ikke ofte du leser i et sammendrag at forholdene er urovekkende. Det er uklare ansvarsforhold og kommunenes folk opplever at Bufetat overprøver dem. Dermed gjør ikke de ansatte i stat og kommune hverandre bedre, snarere tvert imot, ifølge Reese.

–Er du enig i beskrivelsen i studien?

–Jeg har hørt alt dette før, men også litt annet, så det er overraskende at beskrivelsen er så entydig, sier Reese. Hun er glad for at regjeringen utvider det kommunale barnevernet med 400 nye stillinger, selv om, som hun sier, det ikke er en til hver kommune engang. Reese er også enig i at det er uklare ansvarsforhold, og at det absolutt er grunn til å sette seg ned og diskutere barnevernet med myndighetene. FO vil ha flere barnevernsarbeidere nær brukeren.

–Jeg har nylig foreslått for Anniken Huitfeldt at FO, departementet og Bufetat må sette seg ned og diskutere dette sammen, sier Reese, som legger til at hun fikk positiv respons fra statsråden. Et siste punkt som forbundslederen er opptatt av er å jevne ut lønningene mellom ansatte innen barnevernet i stat og kommune.

14.10.2009
11:52
16.12.2013 11:33Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

Petter Pettersen

Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Det her er en «once in a lifetime»-mulighet


Flere saker