JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Falt i døden

Adecco ga ikke Roman opplæring på polsk. Ble det hans død?22.06.2011
09:21
16.12.2013 16:26

randi@lomedia.no

Stavanger 11. august i fjor, en vanlig onsdagsmorgen.

Forskalingssnekker Roman Borkowski låser seg ut av leiligheten, for siste gang. Dattera på 12 og sønnen på 26 er hos kona Alina i en landsby utenfor Szczecin nordvest i Polen, mens Roman, sønnen på 23 og hans samboer er i Norge for å tjene penger. Om bare noen timer skal familien få en sjokkmelding.

I juni troppet Roman opp i skranken hos vikarbyrået Adecco, og var heldig. Endelig en lovlig, hvit jobb etter flere år i Norge. Men kurset som bemanningsfirmaet gir ansatte de rekrutterer i Polen, har han ikke fått med seg.

Det er oppholdsvær og 12-13 grader når han setter kurs for byggeplassen 25 kilometer lenger sør. Klepp kommune på Jæren investerer store penger i et kombinert helsesenter og sykehjem, Kleppetunet, som skal være klart i slutten av 2011. Det lokale byggefirmaet Block Berge Bygg AS, som er heleid av Veidekke, har støpe¬jobben. Tre andre av Adecco-kontorets rundt 370 polske ansatte har også fått jobb der.

Dagen begynner med å rive dekkeforskalinga mellom 2. og 3. etasje. Block Berge sine folk har forklart sikkerhetsprosedyrene. Men bare den ene polakken som kan engelsk, har forstått.

Roman Borkowski har ikke oppfattet forklaringene. Han kan bare polsk, men spør ikke. Vil ikke avsløre at det står dårlig til med språkkunnskapene.

Klokka er 08.45. Roman står alene på et stillas og skal bore hull for stillasfeste 1,8 meter oppe på en vegg i tredje etasje. De andre er opptatt med andre ting, og ser ikke det som nå skjer.

I hull nummer to treffer han et armeringsjern. Muligens tenker Roman at han vil sjekke på baksida. I alle fall smetter han mellom veggen og rekkverket som sperrer passasjen. Åpningen er så smal at han må smyge seg forbi.

Han tråkker ut på en del av dekkeforskalingen som er i ferd med å bli demontert. Støttene og bærende bjelke er fjernet, og forskalingslemmene henger bare i betongen.

I det han setter ned foten, gir de etter.

Etter et fall på sju meter havner han på en haug med plastrør, forskalingsbjelker og grus. Når fungerende lensmann ankommer et kvarter senere, forsøker Roman å stavre seg opp. Sier han ikke er skadet.

Stavanger Universitetssykehus finner ut at han har punktert lunge, brudd i 6-7 ribbein og hodeskade. Det ser likevel ut til at han klarer seg. Men utover kvelden blir tilstanden ustabil. Blodtilførselen til hodet stopper og fører til hjerneskade. Han blir lagt i kunstig koma. Adecco henter familien fra Polen. Seks dager etter fallet gir legene opp. Roman Borkowski ble 53 år.

Språkbarriere

Arbeidstilsynet regner alle fall på over seks meter som dødsulykker, uansett utfall. Senior-inspektør David Slåttebrekk har fulgt Romans sak hele veien. Arbeidstilsynet gjennomførte i alt seks tilsyn og møter, på byggeplassen og hos Block Berge Bygg og Adecco. Ifølge rapporten mener Arbeidstilsynet at bemanningsbyrået sviktet på grunnleggende punkter.

De avdekket at det var kommunikasjonsproblemer mellom norske og polske arbeidere. Oppslagene på byggeplassen fantes bare på norsk. HMS-planen for byggeprosjektet var bare på norsk. Under tilsynet kunne Adecco ikke vise til rutiner som sikrer god kommunikasjon. Adecco stiller heller ingen krav til kunden om flerspråklig informasjon. Roman Borkowski hadde undertegnet personlig sikkerhetsinstruks på polsk, konstaterer Arbeidstilsynet.

Adeccos ansatte i Polen får opplæring før de reiser til Norge. Men firmaet kunne ikke vise rutiner for å kartlegge opplæringsbehov, kvalitetssikre eller dokumentere opplæringen når de rekrutterer i Norge.

Bestilling av mannskap skjer stort sett ved at oppdragsgiver ringer, og Adecco bekrefter bestillingen skriftlig. Det ligger ikke noen føring for HMS i bestillingen, bare generelle vilkår.

Arbeidstilsynet konkluderer den omfattende tilsynsrapporten med et varsel om fire pålegg. Bemanningsfirmaet reagerer på den harde dommen, men påleggene blir stående.

– En god støtte

Allerede før jul i fjor sier konserntillitsvalgt Steinar Krogstad i Veidekke til Magasinet at Arbeidstilsynets krav til Adecco vil få store konsekvenser for hele bemanningsbransjen.

– Firmaene får det samme ansvaret som «vanlige» arbeidsgivere. De må investere i ansatte og kan ikke lenger behandle dem som tilfeldig arbeidskraft, mener han.

Tom Soltvedt, regionalt verneombud for Fellesforbundet i Rogaland, er enig med Krogstad. Block Berge er et stort firma med egen vernetjeneste. Men Soltvedt har lest rapporten fra Arbeidstilsynet og syns den var god.

– Hvis dette blir stående, nytter det ikke lenger å komme med innleide folk som ikke forstår norsk. Adecco ble slakta fordi de ikke hadde sørget for språkopplæring. Jeg syns pålegget er en god støtte for videre arbeid med helse, miljø og sikkerhet i byggebransjen. Utleiefirmaets folk skal inn under regimet til hovedentreprenøren. Men utleiefirmaet har også et selvstendig ansvar, påpeker han.

Kundens ansvar

23. mars aksepterer Arbeidstilsynet de nye tiltakene Adecco kommer med – nye skjemaer og prosedyrer.

– Sjekker dere at dette nå fungerer tilfredsstillende?

– Nei, vi har ikke reist ut for å etterprøve at tingene er i orden. Vi godkjenner vanligvis uten å gjøre det, svarer seniorinspektør David Slåttebrekk.

Adecco har blant annet opprettet en faggruppe som skal se på behovet for opplæring av personell.

For å innfri kravet til språkkunnskap og rutiner har Adecco utarbeidet en ny egenerklæring. Innleiebedriften skal bekrefte at de står for «systematisk HMS-arbeid, samordningsansvar og praktisk tilrettelagt kommunikasjon ved utilstrekkelige språkkunnskaper».

Men innleie skjer raskt. Når et byggefirma står i beit for folk og ringer Adecco, er det naturlig å tenke at det lett kan bli en formsak å krysse av egenmeldingsskjemaet.

Dersom kunden krysser av i ja-boksen, vil Adecco stå med ryggen fri i forhold til kravene som Arbeidstilsynet stilte i utgangspunktet – blant annet å sikre at Adecco-ansatte forstår kommunikasjonen på byggeplasser. Neste gang en ulykke skjer, vil det være innleiefirmaets ansvar. Det framgår ikke hvordan Adeccos kunder kan vite hva som trengs av språktiltak.

– Sjekker dere at kunden følger opp det de svarer i avkryssingsboksene?

– Ja, i den grad det er praktisk mulig, svarer toppsjef i Adecco Bygg og Industri, Erling Kornkveen.

Flere utlendinger rammes

Når regionalt verneombud Tom Soltvedt får høre at Arbeidstilsynet har avsluttet saken, blir han overrasket.

– Jeg lurer på hvordan Adecco kan ha rukket å rette opp alle tingene de ble pålagt i løpet av to måneder. For det var veldig mye, påpeker han.

Også i byggfagforeningen i Stavanger er folk kritiske til Arbeidstilsynets raske og formelle godkjenningspraksis. Fagforeningen har Adecco som medlemsbedrift og en del medlemmer der. Roman Borkowski var ikke medlem.

– Når det gjelder arbeidsmiljø og Arbeidstilsynets pålegg, er vi bekymret. Statistikken over dødsulykker viser at vi er på feil vei. Det vi ser, er bare toppen av isfjellet, frykter leder i avdeling 730, Bjørn Romsbotn. Av i alt 46 som døde i arbeidsulykker i fjor, var det åtte utenlandske statsborgere – en økning på seks fra året før.

Kornkveen sier ulykken på Klepp er den eneste virkelig alvorlige ulykken Adecco har hatt etter at de begynte å kurse sine ansatte i 2006. De har kurset over 4.500 ansatte i HMS, og i dag er skadetallene på linje med resten av byggebransjen.

– Arbeidstilsynet ga dere kritikk for mangelfull opplæring av folk dere ansetter i Norge?

– Vi har hentet instruktører fra Polen, og er i gang. Med mange ansatte er det en utfordring. Men alle som ikke er kurset, vil bli det.

– En absurd hendelse

Et verneombud fra Block Berge var på plassen da Roman forulykket. Hovedverneombud Arvid Idland sier Block Berge fikk påpakning fra Arbeidstilsynet for at risikoen ved prosjektet ikke var revidert med henblikk på innleie. I utgangspunktet var innleie ikke planlagt, sier Idland.

Når nye folk kommer til byggeplassen, blir sikkerhetsregler gjennomgått og de innleide må undertegne et sikkerhetsskjema. De får også utlevert skjema for avvik (på polsk). De som kan engelsk, er med på «sikker jobbanalyse» og HMS-møter, og skal videreformidle dette.

Trygve Olav Engh har 13 års fartstid som HMS-leder i ulike bedrifter. Han bekrefter at bare en av de fire innleide på Kleppetunet kunne engelsk. Og han har ingen forventninger om at utenlandske arbeidere har samme fokus på sikkerhet eller samme kunnskapsnivå som Block Berges egne. Det lærer de først på en byggeplass, påpeker han.

– HMS må bygges stein på stein, akkurat som steingjerdene på Jæren. Jeg tror likevel ikke at noen av tiltakene våre kunne fanget opp denne ulykken. Arbeidstilsynet fant ikke den direkte årsaken, trass i at de gjorde en grundig jobb. Egentlig var dette en ryddig arbeidsplass. Ulykken var en absurd hendelse som satte et sterkt preg på hele prosjektet.

Krever personalmappe

Etter ulykken har Block Berge gått i gang med et utvidet opplegg for sikkerhet. Ett nytt tiltak er faste møter for innleide folk, der reglene blir gjennomgått (og tolket), og det blir vist animasjonsfilm om alle aspekter ved sikkerhet. Vernerundene er utvidet. Også skiltingen er endret og har mye større omfang enn før.

Videre har firmaet endret innkjøpsrutiner. Ved innleie krever Block Berge heretter skriftlig dokumentasjon på hver enkelt person, med opplysninger om opplæring, språkkunnskaper, arbeidsavtaler osv.

For øvrig har Engh bare godt å si om Adecco.

– Jeg er veldig glad for at Roman Borkowski var ansatt i et seriøst firma da dette skjedde. Adecco var veldig medfølende og samtidig profesjonelle, sier han.

Han mener også det er helt uproblematisk at Arbeidstilsynet uten videre har godkjent de nye rutinene til Adecco. Selv tar han det for gitt at vedtak faktisk blir fulgt opp.

– I den nye egenerklæringen som Adecco har laget etter ulykken, skal innleiefirmaet krysse av for at de påtar seg ansvaret for den innleides sikkerhet. Er det en ansvarsfraskrivelse?

– Nei. Når vi får folkene, anser vi dem som våre. Men i dette tilfellet hadde han ikke den opplæringen som ligger i vår rammeavtale.

Taushet er gull

Ingen polske fra Adecco vil stille opp for å si noe om kollegaen de har mistet. Den polsk-fødte organisasjonsarbeideren i avdeling 730, Anna Aarsheim, bekrefter at polske ansatte er lite lystne på å snakke om ulykker.

– De tror de ikke har jobb dagen etter, sier hun.

– Familiene i Polen har ingenting å tape, så de går til sak. Men polske ansatte her i Norge tør ikke mukke. Mange er utrygge på arbeidsplassen, men våger ikke si at de ikke forstår. Da tror de at de vil miste jobben. Hovedtyngden av dem som kommer, er i alderen 30-50 år, og har ikke lært noe fremmedspråk, unntatt russisk. Her jobber de lange dager og har ikke ork til å gå på norskkurs, sier Anna.

Sterk opplevelse

– Det var tøft å møte familiens sorg. Men enken takket, og jeg satt igjen med følelsen av at vi gjorde det vi kunne gjøre, sier salgssjef Jostein Larsen ved Adecco-kontoret i Stavanger. Det var han som fikk ulykken i fanget. Alina Borkowska og datteren Kinga ble innlosjert på sykehotellet. Etter noen dager flyttet de inn i leiligheten som Roman og hans sønn leide. Familien fikk en polsktalende konsulent som kontaktperson, og en ekstern tolk. Enken fikk hjelp til alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet i Norge.

En kondolanseprotokoll ble satt opp. Representanter for arbeidsgiver fulgte også enken til begravelsesbyrået. Ryktet gikk, og det kom mye folk til minnestunden i den katolske kirken i Stavanger. Trygve Olav Engh fra Block Berge dro dit sammen med administrerende direktør Yngvar Karlsen, og forteller at den ble en sterk opplevelse.

– Det var veldig emosjonelt. Til vanlig ser vi polakkene som hardbarkede arbeidsfolk – her så vi dem som mennesker av kjøtt og blod. Men det var ingen taus og knuget forsamling. Tvert om, de messet og sang og var aktive hele tida.

Etter noe diskusjon valgte familien kremasjon i Stavanger, i stedet for å sende båren hjem til Polen. Adecco dekket alle kostnader i forbindelse med minnestund og bisettelse.

Etterlyser erstatning

Det er gått snart et år siden Alina Borkowska mistet sin ektemann og forsørger. Hun var takknemlig for hjelpen Adecco ga henne da hun kom til Stavanger i sjokk og sorg. Nå føler hun i tillegg bitterhet.

– Adecco er ikke noe bra firma, sier Alina, når Anna Aarsheim ringer henne fra byggfagforeningen i Stavanger.

Hun bekrefter at Adecco kjøpte flybillett tur for henne og datteren. Og at de dekket kostnadene ved begravelsen. Men ellers føler hun at den eneste i Adecco som virkelig hjalp henne, til og med i fritida si, var konsulent Monica Skuterud.

– Har du fått erstatning?

– Nei. Jeg har en vaskejobb som gir 2000 kroner i måneden. Det er vanskelig å klare seg for det. Jeg hadde håpet at jeg skulle få økonomisk hjelp fra Norge i starten, svarer Alina.

Hun forsørger både datteren på 13 og den eldste sønnen, som har bodd hjemme etter en bilulykke. Nav sender henne 2500 kroner måneden for datteren. Men Alina har ikke fått noen erstatning for bortfall av Romans inntekt. Derfor engasjerer hun nå advokat.

Ifølge loven om yrkesskadeerstatning har ektefelle/samboer krav på erstatning ved dødsfall. Beløpet er 15 G, som trappes ned 5 prosent hvert år etter fylte 46. Ettersom Roman ble 53 år, vil hun med renter kunne få vel 750.000 kroner.

Roman Borkowski ønsket å jobbe lovlig i Norge. Da han døde. Bestemte enken seg for å donere organer fra ham til sykehuset i Stavanger.

Slik er en del av ham blitt igjen her.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.06.2011
09:21
16.12.2013 16:26Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

Fagbladet 3F

I fem år kjørte Emilian for Bring på slovakisk lønn. Helt greit, har retten nå slått fast

Jan-Erik Østlie

Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

Tormod Ytrehus

Slik blir løsningen for skatt på frikort for bussjåfører


Flere saker