JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Falt i døden

Adecco ga ikke Roman opplæring på polsk. Ble det hans død?22.06.2011
09:21
16.12.2013 16:26

randi@lomedia.no

Stavanger 11. august i fjor, en vanlig onsdagsmorgen.

Forskalingssnekker Roman Borkowski låser seg ut av leiligheten, for siste gang. Dattera på 12 og sønnen på 26 er hos kona Alina i en landsby utenfor Szczecin nordvest i Polen, mens Roman, sønnen på 23 og hans samboer er i Norge for å tjene penger. Om bare noen timer skal familien få en sjokkmelding.

I juni troppet Roman opp i skranken hos vikarbyrået Adecco, og var heldig. Endelig en lovlig, hvit jobb etter flere år i Norge. Men kurset som bemanningsfirmaet gir ansatte de rekrutterer i Polen, har han ikke fått med seg.

Det er oppholdsvær og 12-13 grader når han setter kurs for byggeplassen 25 kilometer lenger sør. Klepp kommune på Jæren investerer store penger i et kombinert helsesenter og sykehjem, Kleppetunet, som skal være klart i slutten av 2011. Det lokale byggefirmaet Block Berge Bygg AS, som er heleid av Veidekke, har støpe¬jobben. Tre andre av Adecco-kontorets rundt 370 polske ansatte har også fått jobb der.

Dagen begynner med å rive dekkeforskalinga mellom 2. og 3. etasje. Block Berge sine folk har forklart sikkerhetsprosedyrene. Men bare den ene polakken som kan engelsk, har forstått.

Roman Borkowski har ikke oppfattet forklaringene. Han kan bare polsk, men spør ikke. Vil ikke avsløre at det står dårlig til med språkkunnskapene.

Klokka er 08.45. Roman står alene på et stillas og skal bore hull for stillasfeste 1,8 meter oppe på en vegg i tredje etasje. De andre er opptatt med andre ting, og ser ikke det som nå skjer.

I hull nummer to treffer han et armeringsjern. Muligens tenker Roman at han vil sjekke på baksida. I alle fall smetter han mellom veggen og rekkverket som sperrer passasjen. Åpningen er så smal at han må smyge seg forbi.

Han tråkker ut på en del av dekkeforskalingen som er i ferd med å bli demontert. Støttene og bærende bjelke er fjernet, og forskalingslemmene henger bare i betongen.

I det han setter ned foten, gir de etter.

Etter et fall på sju meter havner han på en haug med plastrør, forskalingsbjelker og grus. Når fungerende lensmann ankommer et kvarter senere, forsøker Roman å stavre seg opp. Sier han ikke er skadet.

Stavanger Universitetssykehus finner ut at han har punktert lunge, brudd i 6-7 ribbein og hodeskade. Det ser likevel ut til at han klarer seg. Men utover kvelden blir tilstanden ustabil. Blodtilførselen til hodet stopper og fører til hjerneskade. Han blir lagt i kunstig koma. Adecco henter familien fra Polen. Seks dager etter fallet gir legene opp. Roman Borkowski ble 53 år.

Språkbarriere

Arbeidstilsynet regner alle fall på over seks meter som dødsulykker, uansett utfall. Senior-inspektør David Slåttebrekk har fulgt Romans sak hele veien. Arbeidstilsynet gjennomførte i alt seks tilsyn og møter, på byggeplassen og hos Block Berge Bygg og Adecco. Ifølge rapporten mener Arbeidstilsynet at bemanningsbyrået sviktet på grunnleggende punkter.

De avdekket at det var kommunikasjonsproblemer mellom norske og polske arbeidere. Oppslagene på byggeplassen fantes bare på norsk. HMS-planen for byggeprosjektet var bare på norsk. Under tilsynet kunne Adecco ikke vise til rutiner som sikrer god kommunikasjon. Adecco stiller heller ingen krav til kunden om flerspråklig informasjon. Roman Borkowski hadde undertegnet personlig sikkerhetsinstruks på polsk, konstaterer Arbeidstilsynet.

Adeccos ansatte i Polen får opplæring før de reiser til Norge. Men firmaet kunne ikke vise rutiner for å kartlegge opplæringsbehov, kvalitetssikre eller dokumentere opplæringen når de rekrutterer i Norge.

Bestilling av mannskap skjer stort sett ved at oppdragsgiver ringer, og Adecco bekrefter bestillingen skriftlig. Det ligger ikke noen føring for HMS i bestillingen, bare generelle vilkår.

Arbeidstilsynet konkluderer den omfattende tilsynsrapporten med et varsel om fire pålegg. Bemanningsfirmaet reagerer på den harde dommen, men påleggene blir stående.

– En god støtte

Allerede før jul i fjor sier konserntillitsvalgt Steinar Krogstad i Veidekke til Magasinet at Arbeidstilsynets krav til Adecco vil få store konsekvenser for hele bemanningsbransjen.

– Firmaene får det samme ansvaret som «vanlige» arbeidsgivere. De må investere i ansatte og kan ikke lenger behandle dem som tilfeldig arbeidskraft, mener han.

Tom Soltvedt, regionalt verneombud for Fellesforbundet i Rogaland, er enig med Krogstad. Block Berge er et stort firma med egen vernetjeneste. Men Soltvedt har lest rapporten fra Arbeidstilsynet og syns den var god.

– Hvis dette blir stående, nytter det ikke lenger å komme med innleide folk som ikke forstår norsk. Adecco ble slakta fordi de ikke hadde sørget for språkopplæring. Jeg syns pålegget er en god støtte for videre arbeid med helse, miljø og sikkerhet i byggebransjen. Utleiefirmaets folk skal inn under regimet til hovedentreprenøren. Men utleiefirmaet har også et selvstendig ansvar, påpeker han.

Kundens ansvar

23. mars aksepterer Arbeidstilsynet de nye tiltakene Adecco kommer med – nye skjemaer og prosedyrer.

– Sjekker dere at dette nå fungerer tilfredsstillende?

– Nei, vi har ikke reist ut for å etterprøve at tingene er i orden. Vi godkjenner vanligvis uten å gjøre det, svarer seniorinspektør David Slåttebrekk.

Adecco har blant annet opprettet en faggruppe som skal se på behovet for opplæring av personell.

For å innfri kravet til språkkunnskap og rutiner har Adecco utarbeidet en ny egenerklæring. Innleiebedriften skal bekrefte at de står for «systematisk HMS-arbeid, samordningsansvar og praktisk tilrettelagt kommunikasjon ved utilstrekkelige språkkunnskaper».

Men innleie skjer raskt. Når et byggefirma står i beit for folk og ringer Adecco, er det naturlig å tenke at det lett kan bli en formsak å krysse av egenmeldingsskjemaet.

Dersom kunden krysser av i ja-boksen, vil Adecco stå med ryggen fri i forhold til kravene som Arbeidstilsynet stilte i utgangspunktet – blant annet å sikre at Adecco-ansatte forstår kommunikasjonen på byggeplasser. Neste gang en ulykke skjer, vil det være innleiefirmaets ansvar. Det framgår ikke hvordan Adeccos kunder kan vite hva som trengs av språktiltak.

– Sjekker dere at kunden følger opp det de svarer i avkryssingsboksene?

– Ja, i den grad det er praktisk mulig, svarer toppsjef i Adecco Bygg og Industri, Erling Kornkveen.

Flere utlendinger rammes

Når regionalt verneombud Tom Soltvedt får høre at Arbeidstilsynet har avsluttet saken, blir han overrasket.

– Jeg lurer på hvordan Adecco kan ha rukket å rette opp alle tingene de ble pålagt i løpet av to måneder. For det var veldig mye, påpeker han.

Også i byggfagforeningen i Stavanger er folk kritiske til Arbeidstilsynets raske og formelle godkjenningspraksis. Fagforeningen har Adecco som medlemsbedrift og en del medlemmer der. Roman Borkowski var ikke medlem.

– Når det gjelder arbeidsmiljø og Arbeidstilsynets pålegg, er vi bekymret. Statistikken over dødsulykker viser at vi er på feil vei. Det vi ser, er bare toppen av isfjellet, frykter leder i avdeling 730, Bjørn Romsbotn. Av i alt 46 som døde i arbeidsulykker i fjor, var det åtte utenlandske statsborgere – en økning på seks fra året før.

Kornkveen sier ulykken på Klepp er den eneste virkelig alvorlige ulykken Adecco har hatt etter at de begynte å kurse sine ansatte i 2006. De har kurset over 4.500 ansatte i HMS, og i dag er skadetallene på linje med resten av byggebransjen.

– Arbeidstilsynet ga dere kritikk for mangelfull opplæring av folk dere ansetter i Norge?

– Vi har hentet instruktører fra Polen, og er i gang. Med mange ansatte er det en utfordring. Men alle som ikke er kurset, vil bli det.

– En absurd hendelse

Et verneombud fra Block Berge var på plassen da Roman forulykket. Hovedverneombud Arvid Idland sier Block Berge fikk påpakning fra Arbeidstilsynet for at risikoen ved prosjektet ikke var revidert med henblikk på innleie. I utgangspunktet var innleie ikke planlagt, sier Idland.

Når nye folk kommer til byggeplassen, blir sikkerhetsregler gjennomgått og de innleide må undertegne et sikkerhetsskjema. De får også utlevert skjema for avvik (på polsk). De som kan engelsk, er med på «sikker jobbanalyse» og HMS-møter, og skal videreformidle dette.

Trygve Olav Engh har 13 års fartstid som HMS-leder i ulike bedrifter. Han bekrefter at bare en av de fire innleide på Kleppetunet kunne engelsk. Og han har ingen forventninger om at utenlandske arbeidere har samme fokus på sikkerhet eller samme kunnskapsnivå som Block Berges egne. Det lærer de først på en byggeplass, påpeker han.

– HMS må bygges stein på stein, akkurat som steingjerdene på Jæren. Jeg tror likevel ikke at noen av tiltakene våre kunne fanget opp denne ulykken. Arbeidstilsynet fant ikke den direkte årsaken, trass i at de gjorde en grundig jobb. Egentlig var dette en ryddig arbeidsplass. Ulykken var en absurd hendelse som satte et sterkt preg på hele prosjektet.

Krever personalmappe

Etter ulykken har Block Berge gått i gang med et utvidet opplegg for sikkerhet. Ett nytt tiltak er faste møter for innleide folk, der reglene blir gjennomgått (og tolket), og det blir vist animasjonsfilm om alle aspekter ved sikkerhet. Vernerundene er utvidet. Også skiltingen er endret og har mye større omfang enn før.

Videre har firmaet endret innkjøpsrutiner. Ved innleie krever Block Berge heretter skriftlig dokumentasjon på hver enkelt person, med opplysninger om opplæring, språkkunnskaper, arbeidsavtaler osv.

For øvrig har Engh bare godt å si om Adecco.

– Jeg er veldig glad for at Roman Borkowski var ansatt i et seriøst firma da dette skjedde. Adecco var veldig medfølende og samtidig profesjonelle, sier han.

Han mener også det er helt uproblematisk at Arbeidstilsynet uten videre har godkjent de nye rutinene til Adecco. Selv tar han det for gitt at vedtak faktisk blir fulgt opp.

– I den nye egenerklæringen som Adecco har laget etter ulykken, skal innleiefirmaet krysse av for at de påtar seg ansvaret for den innleides sikkerhet. Er det en ansvarsfraskrivelse?

– Nei. Når vi får folkene, anser vi dem som våre. Men i dette tilfellet hadde han ikke den opplæringen som ligger i vår rammeavtale.

Taushet er gull

Ingen polske fra Adecco vil stille opp for å si noe om kollegaen de har mistet. Den polsk-fødte organisasjonsarbeideren i avdeling 730, Anna Aarsheim, bekrefter at polske ansatte er lite lystne på å snakke om ulykker.

– De tror de ikke har jobb dagen etter, sier hun.

– Familiene i Polen har ingenting å tape, så de går til sak. Men polske ansatte her i Norge tør ikke mukke. Mange er utrygge på arbeidsplassen, men våger ikke si at de ikke forstår. Da tror de at de vil miste jobben. Hovedtyngden av dem som kommer, er i alderen 30-50 år, og har ikke lært noe fremmedspråk, unntatt russisk. Her jobber de lange dager og har ikke ork til å gå på norskkurs, sier Anna.

Sterk opplevelse

– Det var tøft å møte familiens sorg. Men enken takket, og jeg satt igjen med følelsen av at vi gjorde det vi kunne gjøre, sier salgssjef Jostein Larsen ved Adecco-kontoret i Stavanger. Det var han som fikk ulykken i fanget. Alina Borkowska og datteren Kinga ble innlosjert på sykehotellet. Etter noen dager flyttet de inn i leiligheten som Roman og hans sønn leide. Familien fikk en polsktalende konsulent som kontaktperson, og en ekstern tolk. Enken fikk hjelp til alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet i Norge.

En kondolanseprotokoll ble satt opp. Representanter for arbeidsgiver fulgte også enken til begravelsesbyrået. Ryktet gikk, og det kom mye folk til minnestunden i den katolske kirken i Stavanger. Trygve Olav Engh fra Block Berge dro dit sammen med administrerende direktør Yngvar Karlsen, og forteller at den ble en sterk opplevelse.

– Det var veldig emosjonelt. Til vanlig ser vi polakkene som hardbarkede arbeidsfolk – her så vi dem som mennesker av kjøtt og blod. Men det var ingen taus og knuget forsamling. Tvert om, de messet og sang og var aktive hele tida.

Etter noe diskusjon valgte familien kremasjon i Stavanger, i stedet for å sende båren hjem til Polen. Adecco dekket alle kostnader i forbindelse med minnestund og bisettelse.

Etterlyser erstatning

Det er gått snart et år siden Alina Borkowska mistet sin ektemann og forsørger. Hun var takknemlig for hjelpen Adecco ga henne da hun kom til Stavanger i sjokk og sorg. Nå føler hun i tillegg bitterhet.

– Adecco er ikke noe bra firma, sier Alina, når Anna Aarsheim ringer henne fra byggfagforeningen i Stavanger.

Hun bekrefter at Adecco kjøpte flybillett tur for henne og datteren. Og at de dekket kostnadene ved begravelsen. Men ellers føler hun at den eneste i Adecco som virkelig hjalp henne, til og med i fritida si, var konsulent Monica Skuterud.

– Har du fått erstatning?

– Nei. Jeg har en vaskejobb som gir 2000 kroner i måneden. Det er vanskelig å klare seg for det. Jeg hadde håpet at jeg skulle få økonomisk hjelp fra Norge i starten, svarer Alina.

Hun forsørger både datteren på 13 og den eldste sønnen, som har bodd hjemme etter en bilulykke. Nav sender henne 2500 kroner måneden for datteren. Men Alina har ikke fått noen erstatning for bortfall av Romans inntekt. Derfor engasjerer hun nå advokat.

Ifølge loven om yrkesskadeerstatning har ektefelle/samboer krav på erstatning ved dødsfall. Beløpet er 15 G, som trappes ned 5 prosent hvert år etter fylte 46. Ettersom Roman ble 53 år, vil hun med renter kunne få vel 750.000 kroner.

Roman Borkowski ønsket å jobbe lovlig i Norge. Da han døde. Bestemte enken seg for å donere organer fra ham til sykehuset i Stavanger.

Slik er en del av ham blitt igjen her.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.06.2011
09:21
16.12.2013 16:26Mest lest

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

Glen Musk

Ann Jeanette ble operert i hjernen. Så startet Nav-problemene

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Eirik Dahl Viggen

390.000 ansatte i Kommune-Norge skal få ny lønn. Her er kravene

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

Eivind Senneset

Dom i retten: Oppsigelsen av klubbleder Adrian var både feilaktig og usaklig

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Jan-Erik Østlie

Wegard Harsvik i fersk bok: «Arven etter Erna» er en kuttliste på 43 milliarder

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte fikk styrket kjøpekrafta. Så mye øker lønna

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Simen Aker Grimsrud

Ledere og akademikere har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

Privat

Etter tre månader utan inntekt, kan polske Ryszard endeleg få korona-lønna inn på konto

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes

Jo Straube / SV

Stortinget har vedtatt startskuddet for Nord-Norgebanen

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Håvard Sæbø

Krangel om jordbærplukkere: – Helt sjokkert over Bollestad

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Emmie Olivia Kristiansen

Hvem skal få feriepenger på dagpenger og hvor mye? Sjekk summene

Kommentar

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

«Hva er en rettferdig sykepleierlønn?»

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

Tormod Ytrehus

Ti tiltak fra Fellesforbundet for å gjenreise reiselivet

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Håvard Sæbø

Streik er ein av grunnane til at Norge er verdas beste land å bu i, meiner forfattar

Jan-Erik Østlie

Nå starter lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Mette Nord vil prioritere yrkene med lavest lønn


Flere saker