JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Til kamp for doble byttevakter

Staten og hovedsammenslutningene sier blankt nei til søknader om doble byttevakter.21.09.2011
08:51
16.12.2013 17:03

yngvil.mortensen@lomedia.no

Fengselsbetjenter landet over raser over avslaget.

23.august møttes Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio for å vurdere søknadene fra Telemark og Halden fengsel om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

«Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene er enige om ikke å godkjenne søknader om doble vakter», heter det i protokollen fra forhandlingsmøtet.

Doble byttevakter er en ordning der fengselsbetjenter bytter vakter seg imellom slik at en betjent jobber to vakter etter hverandre, inntil 16 timer, for å opparbeide seg avspaseringstid.

Et par uker senere, 8.september, sendte Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) ut et brev der det kom fram at de ikke kommer til å videresende flere søknader om doble byttevakter.

KSF skriver i brevet at enheter som fortsatt praktiserer doble byttevakter må slutte med det.

Slutter

– Mange fengselsbetjenter vil bli nødt til å finne seg en annen arbeidsplass dersom byttevaktsordningen raseres. Foreløpig dreier det seg om over 20 personer, skriver leder for NFF Ila Jan Arve Blom i et brev sendt 15.september til NFFs sentrale ledelse og i kopi til justisminister Knut Storberget, LO Stat og LO.

Blom avviser at byttevaktsordningen med doble vakter har medført helseskader.

– Et stort antall doble vakter gått av et stort antall fengselsbetjenter over svært mange år beviser det, skriver Blom.

Christian Eng, nestleder i NFF Ila, mener det er frustrerende å få avslag fra «våre egne i LO Stat», som NFF er en del av.

– Det er et paradoks at arbeidsmiljøloven som skal beskytte oss, nå er med på å forverre arbeidsmiljøet vårt, sier Eng.

– For mange er dette ikke mindre enn en katastrofe for familielivet. De får ikke kabalen til å gå opp. På Ila har vi også fengselsbetjentpar, med barn, der begge parter går i turnus. Det fungerer når vi har bytteordningen, men uten? Nei, sier Eng.

Forbannet

– Vi er irritert og forbannet på hovedsammenslutningene og FAD, sier Ørjan Fallmo, leder for NFF Halden fengsel.

– Folk er lei av at hovedsammenslutningene og FAD avslår søknadene våre og venter at vi skal akseptere det.

Han sier de aller fleste fengselsbetjenter ønsker å beholde ordningen.

– Bytte av vakter er en frivillig ordning, og aldri noe arbeidsgiverne har misbrukt på noen måte. Vi har sett på muligheten til å kunne gå doble vakter som et gode, understreker Fallmo.

– Folk vil fortsette kampen. Flere snakker om å nekte å jobbe overtid, som en reaksjon. Noen har allerede sagt nei til forespørsel om overtid, forteller Fallmo.

For få faglærte. Også Fallmo er bekymret for at flere nå kommer til å slutte i fengselsvesenet.

– Pendlerne vurderer å finne jobber der de bor. De unge har ofte annen utdanning i tillegg til fengselsskolen og har flere muligheter til å få jobb. Det kan til sammen skape et problem for Kriminalomsorgen, fordi det er for få faglærte betjenter og det utdannes for få nye.

Foreldet argumentasjon

Ole Martin Aanensen, leder for NFF Telemark, frykter at fengselsbetjenter vil se seg nødt til å slutte. Han tror også at det kan bli vanskeligere å rekruttere til yrket.

– Hva skjer framover nå? Hvordan skal vi ordne oss? Folk har lagt opp livene sine etter at det er en viss fleksibilitet, sier Aanensen.

– Noe av argumentasjonen til LO stat er foreldet, og ikke tilpasset virkeligheten i Kriminalomsorgen. Vi opplever at LO Stat ikke greier å sette seg inn i den virkeligheten.

– Har de realitetsbehandlet søknaden, spør Aanensen.

Samstemt i LO og YS

Hovedsammenslutningene og staten er samstemte i avslaget på søknadene om doble byttevakter.

– En av grunnene til avslaget var at disse fengslene allerede hadde fått dispensasjon for vakter på inntil 12 timer og 15 minutter. Partene ble da enige om ikke å gi dispensasjoner som medførte arbeidsperioder som strekker seg utover dette, uavhengig av om det er bytte av vakter eller ikke, forklarer sekretær i LO Stat, Randi Stensaker.

Økt risiko

Stensaker viser til en rekke studier som dokumenterer at lange arbeidsdager medfører økt risiko for arbeidsulykker.

– Fra arbeidsmedisinsk hold er det anbefalt at arbeidsperioder ikke bør være over åtte timer fordi menneskets reaksjonstid økes dramatisk, noe som igjen kan gå utover sikkerheten, påpeker Stensaker.

– LO Stat er opptatt av at arbeidstidsordningene skal ivareta de ansattes helse- og velferd både på kort og lang sikt, samt gjøre det mulig å utøve tjenestene på en faglig forsvarlig måte. Aktive vakter på 14 og 16 timer i døgnet er ikke forsvarlig, fastslår Stensaker.

– Det er nødvendig å løfte blikket og vurdere konsekvensene av arbeidstidsordninger som avviker så fundamentalt fra de ordinære grensene for arbeidstid, konkluderer LO-sekretæren.

– Jobber med saken

Forbundsleder Geir Bjørkli sier NFF jobber for å bevare de doble byttevaktene.

– Vi gjør alt vi kan for å tydeliggjøre vårt syn på de doble byttevaktene overfor LO Stat. Både LO Stat, YS Stat og FAD vet akkurat hvordan en strengere praktisering av arbeidstidsbestemmelsene påvirker våre medlemmer. Dette har vi diskutert med dem siden i fjor høst, sier Bjørkli.

Han understreker at det verken er NFF eller KY som bestemmer om det skal eller ikke skal være lov med doble vakter uten overtidsbetaling.

– Loven er det Stortinget som vedtar, og når KSF har søkt om unntak fra loven og inngåelse av byttevaktsordning med doble vakter, er det en sak som avgjøres av hovedsammenslutningene og FAD, sier NFF-lederen.

Tilpasning

Bjørkli mener at det er behov for et lovverk som gjør det mulig å tilpasse arbeidstiden i større grad etter den enkelte arbeidstakerens livssituasjon og behov.

– I fengsler og friomsorgskontorer har både ansatte og kriminalomsorgen vært fornøyd med muligheten til å bytte vakter, også doble vakter. Den muligheten har redusert belastningen det er å jobbe turnus. Vi skulle ønske at dette fortsatt var mulig, sier han.

Adecco

– Samtidig, vi ønsker sjølsagt ikke å bryte loven, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Etter Adecco-skandalen i fjor krevde myndighetene at arbeidstidsbestemmelsene skulle praktiseres strengere i vår etat. Og Justisdepartementet kan ikke administrere lovbrudd.

– Hittil har ansatte søkt arbeidsgiver om å bytte vakter, også slik at det oppstår doble vakter, og som regel fått dem innvilget.

Endring av loven

– Jeg tror at på et tidspunkt i framtiden med et endret arbeidsliv kommer LO til å se på om arbeidsmiljøloven må endres for at vi kan ha mer fleksible ordninger i vår og andre berørte etater. Da må det vurderes om arbeidsmiljøloven gir oss det vi trenger når det gjelder arbeidstid. Utfordringen vil bli å hindre at vernet av arbeidstakerne svekkes og at arbeidsgiverne ikke utnytter ansatte, sier Bjørkli.

En ordning der fengselsbetjenter bytter vakter seg imellom slik at en betjent jobber to vakter etter hverandre.

Ordningen kan gi en sammenhengende arbeidstid på 16 timer i løpet av ett døgn.

Arbeidsmiljøloven sier at den daglige arbeidstiden ikke skal overstige 9 timer.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.09.2011
08:51
16.12.2013 17:03Mest lest

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Håvard Sæbø

Bussjåførene får ny lønn. Streiken er over

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

Riksmekler Mats Ruland har med seg to medmeklere når han skal forsøke å løse den kompliserte busskonflikten.

Riksmekler Mats Ruland har med seg to medmeklere når han skal forsøke å løse den kompliserte busskonflikten.

Torgny Hasås

Sjåførene og arbeidsgiverne fortsetter den frivillige meklingen utover natta, men det er stor avstand

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Aslak Bodahl

Alexander (22) fikk ikke ekstra betalt for å jobbe natt. Nå jubler han for en viktig seier

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Roy Ervin Solstad

Alle partene i busskonflikten møter hos Riksmekleren onsdag

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

IKKE OVERRASKET: Streikeleder Kenneth Bekkenes i Drammen tror streiken har vært en øyeåpner. - Det er ikke mange som har vært klar over hvilke lønns- og arbeidsvilkår vi jobber under, sier han.

IKKE OVERRASKET: Streikeleder Kenneth Bekkenes i Drammen tror streiken har vært en øyeåpner. - Det er ikke mange som har vært klar over hvilke lønns- og arbeidsvilkår vi jobber under, sier han.

Ketil Blom

Fersk undersøkelse: Over åtte av ti nordmenn støtter busstreiken

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF, og overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Det er anleggsarbeiderne på MEF-avtalen som får pensjon fra første krone.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF, og overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Det er anleggsarbeiderne på MEF-avtalen som får pensjon fra første krone.

Sissel M. Rasmussen

Anleggsarbeidere får pensjon fra første krone

Sokkelens gigant, Johan Sverdrup, blir rammet av at Lederne tar ut ansatte i streik.

Sokkelens gigant, Johan Sverdrup, blir rammet av at Lederne tar ut ansatte i streik.

Arkivfoto: Equinor

Streik i oljebransjen: Equinor avviser nedstegning av Sverdrup

SJUKEPLEIAR: Nedrebø er også medlem i Fagforbundet på grunn av jobben sin som sjukepleiar. I 2016 var ho ferdigutdanna som sjukepleiar, etter eit ønske om nye utfordringar og meir fagleg bakgrunn som frivillig i Raude Kross. Bussjåfør og sjukepleiar har alltid vore draumeyrka hennar.

SJUKEPLEIAR: Nedrebø er også medlem i Fagforbundet på grunn av jobben sin som sjukepleiar. I 2016 var ho ferdigutdanna som sjukepleiar, etter eit ønske om nye utfordringar og meir fagleg bakgrunn som frivillig i Raude Kross. Bussjåfør og sjukepleiar har alltid vore draumeyrka hennar.

Bent Are Iversen

Marit er sjukepleiar og bussjåfør: – Vi er alle like viktige

NY TARIFFAVTALE: Arbeidsretten gir bedriften rett i å flytte Guttorm Bjørnstad over på oljeserviceavtalen, og dermed inn i en disposisjonsavtale uten fast arbeidstid.

NY TARIFFAVTALE: Arbeidsretten gir bedriften rett i å flytte Guttorm Bjørnstad over på oljeserviceavtalen, og dermed inn i en disposisjonsavtale uten fast arbeidstid.

Jan Inge Haga

Guttorm tapte i Arbeidsretten: Mister fast arbeidstid

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran

Nanna Aanes Wolden

Helsekonsulenter kostet nesten en halv milliard. Nå må Bent Høie svare

Håvard Sæbø

Tømrar Morten (27) bygger taubane 650 meter over Romsdalsfjorden

Klubbleder Dan Christian Torres Legaspi i Oslo og Akershus vekterklubb holdt appell under en støttemarkering for vekterstreiken på Youngstorget i Oslo en uke inn i streiken.

Klubbleder Dan Christian Torres Legaspi i Oslo og Akershus vekterklubb holdt appell under en støttemarkering for vekterstreiken på Youngstorget i Oslo en uke inn i streiken.

Jan-Erik Østlie

Fire punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

Ragnhild Grøholt (72) har ikke lenger et eget kontor, men de dagene hun er på jobb sitter hun her.

Ragnhild Grøholt (72) har ikke lenger et eget kontor, men de dagene hun er på jobb sitter hun her.

Skjalg Bøhmer Vold

Ragnhild (72) velger å jobbe foran pensjonistlivet

PÅ JOBB: Kai Endre Stridh i sitt rette element som drifts- og vedlikeholdsoperatør på AKOFS Seafarer.

PÅ JOBB: Kai Endre Stridh i sitt rette element som drifts- og vedlikeholdsoperatør på AKOFS Seafarer.

Kai Endre Stridh

Oljearbeider Kai har fått fast arbeidstid: – Nesten litt uvirkelig


Flere saker