JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Europas nye spøkelse

Den vestlige verden har for mye gjeld og en befolkning hvor raseriet over politikere uten økonomisk gangsyn er voksende. Kan vi få krisa i Norge også?21.10.2011
13:55
16.12.2013 17:23

jan.erik@lomedia.no

«Et spøkelse går omkring i Europa – kommunismens spøkelse». Sånn lyder åpningssetningen i «Det kommunistiske manifest» av Karl Marx og Friedrich Engels, en av verdens mest berømte bøker. I dag, 163 år etter at boka kom ut, er kommunismen død og nærmest begravet. Det spøkelse som nå går omkring i Europa heter gjeldskrisa. Og det er av en noe annen karakter, men skal ifølge økonomen Erik Reinert være et spøkelse som også Karl Marx visste noe om. Gjeldskrisa strekker seg fra Hellas i sør til Tyskland i nord. Bare Norden (om vi holder Island utenfor) slipper unna. Enn så lenge.

Raseri og redsel

I Hellas råder raseriet. Fra folkedypet, og i gatene. Raseri over politikere som har styrt den greske staten utfor stupet, og brakt store statsmenn som antikkens Alexander den store og Perikles, en av demokratiets grunnleggere, i vanry. Og enda viktigere: Brakt millioner av grekere i gjeld til langt over pipa på de husene de aldri har hatt. Mens vi her i Norden generelt, og Norge spesielt også har begynt å skjelve i buksene. For vår egen statsminister Jens Stoltenberg med finansminister Sigbjørn Johnsen på tre armlengders avstand er av den oppfatningen at krisa kan komme til oss også – nesten før vi aner det. Til tross for at vi har mer «pæeng» på bok enn noensinne. Det mangler ikke på dommedagsprofetier.

Inflasjonsseminarer

Derfor går det nå knapt ei arbeidsuke uten at ett eller annet seminar om finans- og gjeldskrisa arrangeres i Oslo. Onsdag gikk tenketanken Res Publicas «Gjeld – Hvordan Vesten lurte seg selv» av stabelen, fredag og lørdag er det Attacs tur med «Veier ut av krisa». Det er nærmest gått inflasjon i kriseseminarene. Spørsmålet må kanskje snart stilles om disse seminarene bidrar til opplysning og kunnskap, eller om de skaper mer frykt enn godt er. Foreløpig får vi stole på at det første er tilfellet.

En mann uten gjeld

Res Publicas seminar var begrunnet i tre forhold. For det første ønsket den rødgrønne tenketanken å hedre Ingjald Ørbeck Sørheim (1937-2010), advokaten og arbeiderpartipolitikeren som døde i fjor høst og var en nær venn av miljøet rundt Res Publica. Seminaret ble da også lansert som Ingjald Ørbeck Sørheim-konferansen 2011. Og med et håp om at konferansen heretter blir en årlig hendelse. Et litt artig poeng er at hans fornavn Ingjald kommer fra gammelnorsk og betyr «en mann uten gjeld». Dette stemte for øvrig ikke helt med virkeligheten, ifølge opplysninger Res Publicas leder Håvard Nilsen har fra Ingjalds datter Tuva Ørbeck Sørheim.

De to andre grunnene til seminaret er at Res Publica lanserte sin nye bok «Gjeld – Hvordan Vesten lurte seg selv» av økologen Christian Anton Smedshaug og det faktum at gjeldskrisa er det temaet de fleste med sans for politikk og egen økonomi snakker om for tiden.

To menn, en kvinne og en ødelagt mur

Smedshaug fikk tre kvarter til å presentere sin bok og gjennomgikk bakteppet for hvorfor kapitalismen seiret. I forordet til boka skriver han: «Kina er et helt sentralt enkeltland som nærmest alene har endret situasjonen i verdensøkonomien. Mens Kina har bygd opp produksjonen, har Vesten akkumulert gjeld. Det mange opplevde som velstandsøkning, var i realiteten tuftet på gjeldsvekst». Det er i denne gjeldsveksten hunden ligger begravet, ifølge Smedshaug.

Men situasjonen ville ikke vært mulig uten Deng Xioapengs inntreden som Kinas sterke mann i 1978, Margaret Thatcher i Storbritannia året etter og Ronald Reagan i USA året deretter. Og sjølsagt Berlinmurens fall i 1989 som legitimerte kommunismens endelikt og kapitalismens seier.

Markedsleninismen

Nå var festen i gang, nå ble det meste «made in China», og Smedshaug forteller at det ikke lenger var marxismen-leninismen som rådde i verdens mest folkerike land, men markedsleninismen som har gitt Vesten alle de billige industrivarene. Samtidig faller industrisysselsettingen i USA dramatisk, reallønnsveksten for amerikanske arbeidere holdes lav og fagorganisasjonsgraden i USA synker som en stein til dagens nivå på om lag 12 prosent.

Stigende boligpriser

Den vestlige verden har ikke manglet penger, snarere tvert imot, men pengene har stort sett gått til boliger. For eksempel har de norske boligprisene siden 1986 steget med 350 prosent. Her er vi best – eller verst etter hvordan vi ser det – i verden. Men generelt for Europa, og spesielt for de såkalte PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania): penger er brukt så det holder også i gode tider. Noen trodde nemlig at markedet kunne erstatte styring, plan og fordeling. Dette burde de ifølge Smedshaug ikke gjort.

Noe kan gjøres

Vesten har kommet i en situasjon der gjelden øker. Flere land er inne i en ond spiral. En av djevlene heter rentes rente, og er for dem som blir rammet på linje med kommunismen når det gjelder ondskap.

USA har nå en gjeld på 100 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). I kriseårene på 1930-tallet var den aldri over 45 prosent. Tyskland, et økonomisk lokomotiv i Europa og landet som skal hjelpe gjeldsofferet Hellas (som har gjeld på over 150 prosent av BNP), ligger på 80-90 prosent gjeld av BNP. Smedshaug stiller derfor Lenins spørsmål: Hva må gjøres? Og svaret er: Gjeld må nedskrives, penger må trykkes, skattene må økes og den statlige opplåningen må økes.

Arbeid for flest mulig

Stein Reegård, LOs sjefsøkonom har også noen perspektiver når det gjelder arbeid og kapital i tiden framover. Blant annet at arbeidsmarkedet er viktigere enn finans- og kapitalmarkedet. Ikke minst av den enkle grunn at det jobber langt flere i det ordinære arbeidsmarkedet.

– Hellas har drevet dårlig politikk, de har i hovedsak stelt i stand dette sjøl. Det samme har italienske politikere gjort. De har levd for høyt, og krevd inn for lite skatt, sier Reegård på Ørbeck Sørheim- konferansen.

Reegård vektlegger også arbeidsløshetstallenes betydning for økonomien og minner om at Spania i dag har en arbeidsledighet på over 20 prosent. Norge ligger så vidt over 3 prosent, og er her best i Norden. Resonnementet om at arbeidsløse betyr mye for et statsbudsjett er forståelig også for oss som ikke er økonomer da ledige er trygdeutgifter, mens folk i arbeid gir skatteinntekter.

Også Reegård mener noe kan – og må – gjøres: Finanssektoren må jekkes ned gjennom økt skatt og strengere regulering, sterke statsfinanser er nødvendig, en samordnet lønnsdannelse likeså og det må til en bremsing av fri flyt av arbeid og tjenester.

En ny boligpolitikk

Christian Anton Smedshaug har i Res Publicas rapportserie (nr. 2/2011) også skrevet en liten pamflett der han problematiserer en mulig norsk gjeldskrise hvor boligprisfall, økt arbeidsledighet og svekket offentlig økonomi kan bli resultatet. Han peker på at norske husholdninger har økt gjelda mer enn lønnsveksten hvert år siden midt på 1990-tallet.

Han mener videre at dagens skattefradrag på boliglån fungerer som en indirekte subsidie til biler, båter og hytter, samt til ekstra utleieboliger, og mener at finanstilsynet bør legge inn begrensninger for hvor mye det er lov å låne på egen inntekt.

Det er vel ikke å ta for sterkt i å påstå at det spøkelset Christian Anton Smedshaug er mest redd for skal få gå fritt omkring i Norge heller ikke heter kommunismen, men «økt privat forbruk».

Trapp ned skattefradraget for boliglån

Skjerp eiendomsskatt på bolig nr. to

Begrens låneopptak til 80 prosent av takst

Begrens hvor mye det er lov å låne til maksimalt tre ganger egen inntekt

En aktiv offentlig boligpolitikk for å bygge flere kommunale boliger og studentboliger

Gjenreis Husbanken som et middel for sosial boligpolitikk

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.10.2011
13:55
16.12.2013 17:23Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder


Flere saker