JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flåthen ut mot Frp-omsorg

LO-leder Roar Flåthen mener Frps ønske om å privatisere all eldreomsorg gjør årets kommunevalg til et veldig viktig valg.23.08.2007
10:42
16.12.2013 01:56

Fremskrittspartiet i Oslo har programfestet at all eldreomsorg skal utføres av private. Partiet vil si opp de 7000 kommunalt ansatte og selge alle sykehjemmene, ifølge et oppslag i Dagsavisen.

Det får LO-lederen til å reagere: - Dette synliggjør veldig godt hva partiet står for og hvilken holdning de har til offentlig ansatte som jo gjør en kjempejobb!

- Dette innebærer et helt annet samfunn. Et samfunn hvor det er pengeboka som avgjør folks velferd. Frp-landet tror ikke vi på!

Bekymret

Den siste konklusjonen overrasker naturligvis ingen som kjenner Roar Flåthen eller fagbevegelsen. For LO–lederen er bekymret over en utvikling hvor forskjellene i samfunnet ser ut til å øke. Hvor enkelte toppledere beriker seg selv og boligprisene holder mange utenfor boligmarkedet. Mengden med fakta i den pågående valgkampen viser også at det er store forskjeller mellom kommunene.

– Slike forskjeller er en del av lokaldemokratiet. Derfor er kommunevalget av stor betydning for LOs medlemmer. Mange er jo også med på å velge sin egen arbeidsgiver, påpeker han.

Skjev sosialhjelp De store ulikhetene på sosialhjelp har han derimot lite til overs for.

– Det er nok dyrere å bo i Oslo og andre pressområder, men her har vi et klart behov for nasjonale minstesatser som sikrer alle et anstendig liv, mener LO–lederen. Slik sett blir regjeringens varslete evaluering av sosialhjelpen, godt mottatt.

Men en god sosialhjelp er i seg selv ikke nok til å bekjempe fattigdommen.

– Dette er en av de største utfordringene vi har i dag. I økonomiske oppgangstider er det ekstra tungt å stå utenfor. Og det er urovekkende at vi får så mange unge uføre. Vi må derfor lykkes med å gjennomføre NAV–reformen på en skikkelig måte. Ikke minst er det viktig at vi får folk ut i arbeid.

Tøffere arbeidsliv Han erkjenner at arbeidslivet på mange måter er blitt tøffere. Verken i kommunene eller i det private næringslivet er det lenger plass til de som ikke kan yte hundre prosent.

– «Retrettjobbene» er blitt borte. Vi må få et rausere arbeidsliv hvor det også er plass til de med redusert arbeidsevne.

LO–lederen har også store problemer med å forstå hvorfor ikke samfunnet som skriker etter arbeidskraft tar i bruk ressursene til de 109 000 menneskene som er undersysselsatte.

– I dag jobber 43 prosent av kvinnene deltid. Vi kan ikke akseptere at mange må ta til takke med deltidsarbeid når de ønsker fulle stillinger, sier han og viser til LO og Arbeiderpartiets krav om kartlegging av deltidsbruken i kommuner og fylkeskommuner.

– Når vi får en slik oversikt må neste skritt være å finne tiltak som kan iverksettes for å redusere uønsket deltid.

Ti likestillingspunkter I sommer har LO–lederen utfordret kommunene til økt likestilling. Og han har lansert ti punkter som kan bidra til det. Ett av dem er å få flere kvinner inn i kommunestyrene og i kommunale maktposisjoner. Han vil også at kommunene skal utarbeide likestillingsplaner, at tilbud om krisehjelp sikres og at det innføres gratis SFO–timer.

Ett annet forslag er å skape møteplasser for innvandrerkvinner og arbeidslivets parter.

– Det er helt nødvendig å få innvandrerkvinnene ut i arbeidslivet. Vi trenger ressursene deres. Det vil også være et viktig skritt for å bekjempe fattigdommen og bedre integreringen, mener Flåthen.

Han oppfordrer også kommunene til å opprette nærings– og sysselsettingsplaner som har tiltak for innvandrere.

Hydro-opsjoner

Den mest aktuelle ikke–valgkampsaken har dreid seg rundt Hydro–ledelsens 210 millioner kroner i opsjoner.

LO–lederen vil ikke uttrykke noen form for mistillit til Eivind Reiten verken som Hydro–sjef eller som framtidig styreleder for Statoil Hydro. For han er det avgjørende at Reiten har tillit hos de tillitsvalgte og ansatte. Og hos Flåthen er det ingen tvil om at Reiten er kvalifisert for jobben.

– Men han må innse at det han har gjort med lønninger og opsjoner har gått utover hva vi kan akseptere i Norge. Og vi må kunne kreve at de lederne som forvalter våre naturressurser viser et spesielt samfunnsansvar. Jeg vil ikke gå så langt som statsministeren å betrakte dem som tillitsvalgte. Men, de utøver et tillitsverv, fastslår han.

– Jeg håper at saken og regjeringens håndtering av den, har gitt signaler til resten av næringslivet. Dette er ikke noe mer akseptabelt i næringslivet hvor staten ikke er medeier.

Men, legger han til:

– Det er blåøyd å tro at lønnsutviklingen for ledere ikke blir tema i kommende tariffoppgjør.

Også nøkterne ledere Flåthen er likevel stort sett fornøyd med norske næringslivsledere.

– Det store flertallet leder mindre og mellomstore bedrifter. Her finner du mange gode og nøkterne mennesker som også ser betydningen av den norske samarbeidsmodellen. Og nettopp dette samarbeidet mellom dyktige tillitsvalgte, ansatte og ledelsen gjør norske virksomheter produktive og konkurransedyktige til tross for et relativt høyt kostnadsnivå, mener Flåthen.

– Og i den grad man tar i bruk opsjoner og bonusordninger, må alle som er med på verdiskapningen omfattes. Ikke bare en håndfull ledere!

Dialog med Valla

At det kan blåse på toppene har også LOs ledelse fått oppleve i år. Roar Flåthen legger ikke skjul på at det har vært en tøff tid både for de ansatte og ledelsen.

– Og spesielt for Gerd–Liv. Vi har en god dialog med Gerd-Liv om hennes rolle og oppgaver framover. Hennes rolle vil være som andre tidligere LO-ledere, og som dem har hun mye å gi og vil være en ressurs i mange år framover.

– Nå er det mitt ansvar å dra organisasjonen videre. Og vi vokser også i motgang.

Han tror ikke at LO er svekket. Ute møter han optimistiske tillitsvalgte med stort driv og en klar forståelse for LOs betydning i samfunnet.

Vellykket rødgønt Og utfordringene står i kø fram mot LO–kongressen i 2009.

– Det er LOs oppgave å holde trøkket oppe på de viktige politiske sakene, slik at disse fire rødgrønne årene blir vellykkete. Ingen andre vil stå på barrikadene for lavlønn eller likelønn hvis ikke vi gjør det, påpeker Flåthen.

Han er urolig over en jevn renteøkning som nå for alvor begynner å ramme de som har svakest betalingsevne.

– Vi tåler den renta vi har nå, men finanspolitikken må følges nøye i tida framover.

AFP ikke reddet

AFP er trolig den største enkeltsaken. Han advarer alle mot å tro at AFP er reddet og berømmer «opposisjonen» i fagbevegelsen som synliggjør hvor viktig denne saken er for LO.

– Vi har ennå ikke pratet med arbeidsgiverne. Den kampen gjenstår. Og de har flere ganger gitt signaler om at AFP er alt for kostbar.

Målet for Flåthen er helt klart:

– Vi vil ha en AFP–ordning som sikrer sliterne en verdig avgang. Og det må være en ordning som er sikret for framtida, uavhengig av kommende regjeringer.

Mange av sliterne finner du innen helse– og omsorgsektoren. Her har du også en rekke organisatoriske utfordringer og høy bruk av deltid.

Gasskraft – Miljø er en annen stor sak hvor LO skal være en pådriver. Alt av miljøtiltak kan ikke være kommersielt lønnsomt og her er det viktig at staten går inn og bruker ressurser. Dette gjelder blant annet CO2–rensing av gasskraftverk, sier LO–lederen. Han trekker fram den store tilgangen på rimelig kull som en hovedutfordring for det globale miljøet og advarer mot bare å tenke på oss selv

– Vi er nødt til å ta et ansvar for rensing av kraftverk også i den tredje verden, utfordrer Flåthen. Samtidig må vi styrke og videreutvikle vår egen industri her hjemme. Legges denne produksjonen andre steder vil den forurense langt mer, fastslår en engasjert LO–leder.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.08.2007
10:42
16.12.2013 01:56Mest lest

Håvard Sæbø

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

Tri Nguyen Dinh

Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Martin Guttormsen Slørdal

Støre holder løftet om å doble fagforeningsfradraget

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

Terje Pedersen / NTB

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Tri Nguyen Dinh

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten

Børge Sandnes/Colourbox

Flere permitterte eldre må tilbakebetale dagpenger

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

Leif Martin Kirknes

MDG, Rødt og SV fremmer forslag om stans i tildeling av letelisenser på norsk sokkel

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Brian Cliff Olguin

Hadia Tajik er åpen for innleieforbud i Oslo-området

Jan-Erik Østlie

Ny måling: KrF i krise. Nå tviler også egne velgere på partiet

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

NY ARBEIDSGIVER: De siste fem årene har renholderne  Nina Karlsen (f.v.), Lise Paulsen og Cecilie Myrland jobbet i ISS, men vasket for Forsvaret. Nå har den påtroppende regjeringen vedtatt at de skal bli ansatt i staten.

NY ARBEIDSGIVER: De siste fem årene har renholderne Nina Karlsen (f.v.), Lise Paulsen og Cecilie Myrland jobbet i ISS, men vasket for Forsvaret. Nå har den påtroppende regjeringen vedtatt at de skal bli ansatt i staten.

Katharina Dale Håkonsen

400 renholdere kan få staten som arbeidsgiver: – Vill gjetting om vi får det bedre

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

Roy Solstad/Werner Juvik

SV og Rødt sikrer stortingsflertall om norsk lønn for sjøfolk

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte


Flere saker