JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flåthen ut mot Frp-omsorg

LO-leder Roar Flåthen mener Frps ønske om å privatisere all eldreomsorg gjør årets kommunevalg til et veldig viktig valg.23.08.2007
10:42
16.12.2013 01:56

Fremskrittspartiet i Oslo har programfestet at all eldreomsorg skal utføres av private. Partiet vil si opp de 7000 kommunalt ansatte og selge alle sykehjemmene, ifølge et oppslag i Dagsavisen.

Det får LO-lederen til å reagere: - Dette synliggjør veldig godt hva partiet står for og hvilken holdning de har til offentlig ansatte som jo gjør en kjempejobb!

- Dette innebærer et helt annet samfunn. Et samfunn hvor det er pengeboka som avgjør folks velferd. Frp-landet tror ikke vi på!

Bekymret

Den siste konklusjonen overrasker naturligvis ingen som kjenner Roar Flåthen eller fagbevegelsen. For LO–lederen er bekymret over en utvikling hvor forskjellene i samfunnet ser ut til å øke. Hvor enkelte toppledere beriker seg selv og boligprisene holder mange utenfor boligmarkedet. Mengden med fakta i den pågående valgkampen viser også at det er store forskjeller mellom kommunene.

– Slike forskjeller er en del av lokaldemokratiet. Derfor er kommunevalget av stor betydning for LOs medlemmer. Mange er jo også med på å velge sin egen arbeidsgiver, påpeker han.

Skjev sosialhjelp De store ulikhetene på sosialhjelp har han derimot lite til overs for.

– Det er nok dyrere å bo i Oslo og andre pressområder, men her har vi et klart behov for nasjonale minstesatser som sikrer alle et anstendig liv, mener LO–lederen. Slik sett blir regjeringens varslete evaluering av sosialhjelpen, godt mottatt.

Men en god sosialhjelp er i seg selv ikke nok til å bekjempe fattigdommen.

– Dette er en av de største utfordringene vi har i dag. I økonomiske oppgangstider er det ekstra tungt å stå utenfor. Og det er urovekkende at vi får så mange unge uføre. Vi må derfor lykkes med å gjennomføre NAV–reformen på en skikkelig måte. Ikke minst er det viktig at vi får folk ut i arbeid.

Tøffere arbeidsliv Han erkjenner at arbeidslivet på mange måter er blitt tøffere. Verken i kommunene eller i det private næringslivet er det lenger plass til de som ikke kan yte hundre prosent.

– «Retrettjobbene» er blitt borte. Vi må få et rausere arbeidsliv hvor det også er plass til de med redusert arbeidsevne.

LO–lederen har også store problemer med å forstå hvorfor ikke samfunnet som skriker etter arbeidskraft tar i bruk ressursene til de 109 000 menneskene som er undersysselsatte.

– I dag jobber 43 prosent av kvinnene deltid. Vi kan ikke akseptere at mange må ta til takke med deltidsarbeid når de ønsker fulle stillinger, sier han og viser til LO og Arbeiderpartiets krav om kartlegging av deltidsbruken i kommuner og fylkeskommuner.

– Når vi får en slik oversikt må neste skritt være å finne tiltak som kan iverksettes for å redusere uønsket deltid.

Ti likestillingspunkter I sommer har LO–lederen utfordret kommunene til økt likestilling. Og han har lansert ti punkter som kan bidra til det. Ett av dem er å få flere kvinner inn i kommunestyrene og i kommunale maktposisjoner. Han vil også at kommunene skal utarbeide likestillingsplaner, at tilbud om krisehjelp sikres og at det innføres gratis SFO–timer.

Ett annet forslag er å skape møteplasser for innvandrerkvinner og arbeidslivets parter.

– Det er helt nødvendig å få innvandrerkvinnene ut i arbeidslivet. Vi trenger ressursene deres. Det vil også være et viktig skritt for å bekjempe fattigdommen og bedre integreringen, mener Flåthen.

Han oppfordrer også kommunene til å opprette nærings– og sysselsettingsplaner som har tiltak for innvandrere.

Hydro-opsjoner

Den mest aktuelle ikke–valgkampsaken har dreid seg rundt Hydro–ledelsens 210 millioner kroner i opsjoner.

LO–lederen vil ikke uttrykke noen form for mistillit til Eivind Reiten verken som Hydro–sjef eller som framtidig styreleder for Statoil Hydro. For han er det avgjørende at Reiten har tillit hos de tillitsvalgte og ansatte. Og hos Flåthen er det ingen tvil om at Reiten er kvalifisert for jobben.

– Men han må innse at det han har gjort med lønninger og opsjoner har gått utover hva vi kan akseptere i Norge. Og vi må kunne kreve at de lederne som forvalter våre naturressurser viser et spesielt samfunnsansvar. Jeg vil ikke gå så langt som statsministeren å betrakte dem som tillitsvalgte. Men, de utøver et tillitsverv, fastslår han.

– Jeg håper at saken og regjeringens håndtering av den, har gitt signaler til resten av næringslivet. Dette er ikke noe mer akseptabelt i næringslivet hvor staten ikke er medeier.

Men, legger han til:

– Det er blåøyd å tro at lønnsutviklingen for ledere ikke blir tema i kommende tariffoppgjør.

Også nøkterne ledere Flåthen er likevel stort sett fornøyd med norske næringslivsledere.

– Det store flertallet leder mindre og mellomstore bedrifter. Her finner du mange gode og nøkterne mennesker som også ser betydningen av den norske samarbeidsmodellen. Og nettopp dette samarbeidet mellom dyktige tillitsvalgte, ansatte og ledelsen gjør norske virksomheter produktive og konkurransedyktige til tross for et relativt høyt kostnadsnivå, mener Flåthen.

– Og i den grad man tar i bruk opsjoner og bonusordninger, må alle som er med på verdiskapningen omfattes. Ikke bare en håndfull ledere!

Dialog med Valla

At det kan blåse på toppene har også LOs ledelse fått oppleve i år. Roar Flåthen legger ikke skjul på at det har vært en tøff tid både for de ansatte og ledelsen.

– Og spesielt for Gerd–Liv. Vi har en god dialog med Gerd-Liv om hennes rolle og oppgaver framover. Hennes rolle vil være som andre tidligere LO-ledere, og som dem har hun mye å gi og vil være en ressurs i mange år framover.

– Nå er det mitt ansvar å dra organisasjonen videre. Og vi vokser også i motgang.

Han tror ikke at LO er svekket. Ute møter han optimistiske tillitsvalgte med stort driv og en klar forståelse for LOs betydning i samfunnet.

Vellykket rødgønt Og utfordringene står i kø fram mot LO–kongressen i 2009.

– Det er LOs oppgave å holde trøkket oppe på de viktige politiske sakene, slik at disse fire rødgrønne årene blir vellykkete. Ingen andre vil stå på barrikadene for lavlønn eller likelønn hvis ikke vi gjør det, påpeker Flåthen.

Han er urolig over en jevn renteøkning som nå for alvor begynner å ramme de som har svakest betalingsevne.

– Vi tåler den renta vi har nå, men finanspolitikken må følges nøye i tida framover.

AFP ikke reddet

AFP er trolig den største enkeltsaken. Han advarer alle mot å tro at AFP er reddet og berømmer «opposisjonen» i fagbevegelsen som synliggjør hvor viktig denne saken er for LO.

– Vi har ennå ikke pratet med arbeidsgiverne. Den kampen gjenstår. Og de har flere ganger gitt signaler om at AFP er alt for kostbar.

Målet for Flåthen er helt klart:

– Vi vil ha en AFP–ordning som sikrer sliterne en verdig avgang. Og det må være en ordning som er sikret for framtida, uavhengig av kommende regjeringer.

Mange av sliterne finner du innen helse– og omsorgsektoren. Her har du også en rekke organisatoriske utfordringer og høy bruk av deltid.

Gasskraft – Miljø er en annen stor sak hvor LO skal være en pådriver. Alt av miljøtiltak kan ikke være kommersielt lønnsomt og her er det viktig at staten går inn og bruker ressurser. Dette gjelder blant annet CO2–rensing av gasskraftverk, sier LO–lederen. Han trekker fram den store tilgangen på rimelig kull som en hovedutfordring for det globale miljøet og advarer mot bare å tenke på oss selv

– Vi er nødt til å ta et ansvar for rensing av kraftverk også i den tredje verden, utfordrer Flåthen. Samtidig må vi styrke og videreutvikle vår egen industri her hjemme. Legges denne produksjonen andre steder vil den forurense langt mer, fastslår en engasjert LO–leder.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.08.2007
10:42
16.12.2013 01:56Mest lest

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik


Flere saker