JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nye tanker om integrering

Norge er et flerkulturelt land, men dagens offentlige tjenestetilbud, utdanningssystemet og helsevesenet gjenspeiler ikke mangfoldet.03.11.2011
09:31
16.12.2013 17:30

nina.hanssen@lomedia.no

Våren 2012 kommer stortingsmeldingen om integrering og inkludering.

Ifølge statssekretær Henriette Westhrin (SV) i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, har Norge mye å lære fra blant annet USA og Storbritannia. Derfor deltok hun forrige uke på en erfarings- og utvekslingskonferanse med eksperter fra alle tre land.

Konferansen ble arrangert i regi av British Council i Norge og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Det er flott å høre om hvordan utfordringer blir løst i land som har lenger erfaring med et flerkulturelt samfunn. Vi kan lære av erfaringene de har gjort, men må stake ut vår egen politikk basert på de verdiene som vårt samfunn er bygd opp på, sier Westhrin.

For SV-politikeren var det interessant å høre at debatten ble løftet av ekspertene og foredragsholderne som sitter med lang fartstid.

Vil ikke liberalisere

Statssekretæren sier at hun lytter til alle debatter og innspill som kommer inn, men det er ikke alt hun mener regjeringen bør «kopiere» når de nå skal lage ny politikk.

– Noen mener kanskje at løsningen for å få flere i ligger i å liberalisere arbeidsmiljøloven. Dette er ikke en vei vi vil gå, lover hun.

Hun er også usikker på hvor langt man bør i retning målrettede til tak for minoritetsgrupper. Vi må ta vare på de mulighetene vi har gjennom en sterk offentlig velferdsstat. Vi må ikke bygge opp parallelle tjenester for ulike grupper av befolkningen, men sørge for at de ulike offentlige tjenestene har kompetanse til å møte innbyggernes behov, uansett hvilken bakgrunn de har, sier hun.

– I Norge er vi mer opptatt av å ha et helhetlig helsevesen for alle. Slik er også i utdanningssektoren. Vi ønsker fortsatt å satse på den offentlige fellesskolen, slår hun fast.

I Storbritannia har de skoler som har uniformer tilpasset muslimer og andre tiltak for å tiltrekke minoriteter. Denne veien vil ikke Westhrin gå.

Statssekretæren mener at mangfoldsdebatten i Norge ofte er polariserende og mytedannende.

– Det er viktig å få frem fakta for å kvitte oss med mytene. Derfor mener jeg debatten om mangfold bør inneholde både positive og negative sider av mangfoldet. Men ingen kan ignorere at vi faktisk lever i et flerkulturelt samfunn, sier hun.

Norge er annerledes

Hun slår fast at Norge har endret seg.

– Vi har blitt et flerkulturelt samfunn. Nå må vi justere kurset og motarbeide rasisme, negative holdninger og slå i hjel myter med fakta, sier hun.

Westhrin tror 22.juli fikk mange til å våkne og ta standpunkt.

– 22.juli er en av de svarteste dager i Norges historie og det verste angrepet siden andre verdenskrig. Men terrorangrepet har også satt fokus på viktigheten av å inkludere alle i samfunn, sier hun.

Kaldheim og Brochmann

Westhrin oppfordrer nå faglige tillitsvalgte til å engasjere seg i en faktabasert diskusjon. Blant annet mener hun det ligger mye interessant i de offentlige utredningene fra Kaldheim-utvalget og Brochmannutvalget.

Brochmannutvalget drøftet mulige konsekvenser for velferdsstaten ved økt migrasjon, mens utvalget ledet av tidligere direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Osmund Kaldheim, blant annet sett nærmere på hvilke felles verdier som bør danne grunnlaget for det flerkulturelle Norge.

Retningen på Kalheims NOU var å dreie innsatsen mot aktivitet.

Selv er Westhrin overbevist om at arbeid er et av de viktigste virkemidlene for å oppnå gode levekår og deltakelse. Men språk og likestilling er også suksesskriterier.

Hun tror stortingsmeldingen vil ha fokus på utdanning, voksenopplæring, helse- og kommunale tjenester.

Utvalget, ledet av Osmund Kalheim, er opptatt av at man må sørge for at offentlige tjenester skal dekke alle innbyggernes behov og være tilpasset en mangfoldig befolkning.

Likeverdige tjenester

Ifølge NOU'en fra Kaldheim, vil likeverdige offentlige tjenester bidra til at rettssikkerheten for innvandrerbefolkningen blir bedre ivaretatt enn i dag. De tror dette også kan gi økt deltakelse i demokratiske prosesser.

Utvalget peker på at ansvaret for å få til dette må gå fra toppen og ned. Utvalget mener at det også må gjøre mye for å bedre helsetjenester for alle. Her trengs også flerkulturell kompetanse hos helsearbeidere, men også for lokalpolitikere når kommuneplaner skal behandles.

Sjef i Alna-bydel, Erik Kjelstadli, som deltok på konferansen hevder at integreringen i Norge går mer enn greit enkelte steder. Han er frustrert over at de gode eksemplene aldri blir omtalt i mediene.

– Selvsagt har vi utfordringer i form av lavinntektsfamilier, språknivå og mangel på møteplasser. Samtidig er det viktig ikke å generalisere for de fleste har de bra, sier han.

Statssekretær Henriette Westhrin mener også det er viktig å se på det som fungerer.

– Det avgjørende er at folk finner arbeid, lærer språk, at deres barn slipper å vokse opp i fattige kår og at kvinner får de samme muligheter som menn i alle miljøer, konkluderer hun.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.11.2011
09:31
16.12.2013 17:30Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita er på jobb 15 timer daglig til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

Ole Palmstrøm

Erna lover statsansatte retten til å jobbe hvor de vil. Her er NTLs respons

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Økokrim

Flere tidligere ledere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Nadia Frantsen

Langturnus avvikles: Nå frykter Jonas at de ikke kan lete etter ungdom som forsvinner

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

Erlend Angelo

Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene millioner

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Roy Ervin Solstad

Seks av ti yrkessjåfører oppgir å ha ulovlig lange arbeidsdager

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

VAKSINE-FRI: Har du som ansatt rett til permisjon for å ta en koronatest eller vaksine? Uenigheten, som startet i elektrobedriften Bravida, kan nå ende som en tvistesak mellom NHO og LO om retten til velferdspermisjon.

VAKSINE-FRI: Har du som ansatt rett til permisjon for å ta en koronatest eller vaksine? Uenigheten, som startet i elektrobedriften Bravida, kan nå ende som en tvistesak mellom NHO og LO om retten til velferdspermisjon.

Leif Martin Kirknes

Får ikke fri med lønn for å ta koronatest eller vaksine. Løfter uenighet opp til LO og NHO

EKSPORT-FALL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik er dypt bekymret over et dramatisk fall i norsk eksport de siste fire årene.

EKSPORT-FALL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik er dypt bekymret over et dramatisk fall i norsk eksport de siste fire årene.

Jan-Erik Østlie

Dramatisk fall i norsk eksport: – Det startet ikke med pandemien, sier LO-lederen


Flere saker