JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nye tanker om integrering

Norge er et flerkulturelt land, men dagens offentlige tjenestetilbud, utdanningssystemet og helsevesenet gjenspeiler ikke mangfoldet.03.11.2011
09:31
16.12.2013 17:30

nina.hanssen@lomedia.no

Våren 2012 kommer stortingsmeldingen om integrering og inkludering.

Ifølge statssekretær Henriette Westhrin (SV) i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, har Norge mye å lære fra blant annet USA og Storbritannia. Derfor deltok hun forrige uke på en erfarings- og utvekslingskonferanse med eksperter fra alle tre land.

Konferansen ble arrangert i regi av British Council i Norge og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Det er flott å høre om hvordan utfordringer blir løst i land som har lenger erfaring med et flerkulturelt samfunn. Vi kan lære av erfaringene de har gjort, men må stake ut vår egen politikk basert på de verdiene som vårt samfunn er bygd opp på, sier Westhrin.

For SV-politikeren var det interessant å høre at debatten ble løftet av ekspertene og foredragsholderne som sitter med lang fartstid.

Vil ikke liberalisere

Statssekretæren sier at hun lytter til alle debatter og innspill som kommer inn, men det er ikke alt hun mener regjeringen bør «kopiere» når de nå skal lage ny politikk.

– Noen mener kanskje at løsningen for å få flere i ligger i å liberalisere arbeidsmiljøloven. Dette er ikke en vei vi vil gå, lover hun.

Hun er også usikker på hvor langt man bør i retning målrettede til tak for minoritetsgrupper. Vi må ta vare på de mulighetene vi har gjennom en sterk offentlig velferdsstat. Vi må ikke bygge opp parallelle tjenester for ulike grupper av befolkningen, men sørge for at de ulike offentlige tjenestene har kompetanse til å møte innbyggernes behov, uansett hvilken bakgrunn de har, sier hun.

– I Norge er vi mer opptatt av å ha et helhetlig helsevesen for alle. Slik er også i utdanningssektoren. Vi ønsker fortsatt å satse på den offentlige fellesskolen, slår hun fast.

I Storbritannia har de skoler som har uniformer tilpasset muslimer og andre tiltak for å tiltrekke minoriteter. Denne veien vil ikke Westhrin gå.

Statssekretæren mener at mangfoldsdebatten i Norge ofte er polariserende og mytedannende.

– Det er viktig å få frem fakta for å kvitte oss med mytene. Derfor mener jeg debatten om mangfold bør inneholde både positive og negative sider av mangfoldet. Men ingen kan ignorere at vi faktisk lever i et flerkulturelt samfunn, sier hun.

Norge er annerledes

Hun slår fast at Norge har endret seg.

– Vi har blitt et flerkulturelt samfunn. Nå må vi justere kurset og motarbeide rasisme, negative holdninger og slå i hjel myter med fakta, sier hun.

Westhrin tror 22.juli fikk mange til å våkne og ta standpunkt.

– 22.juli er en av de svarteste dager i Norges historie og det verste angrepet siden andre verdenskrig. Men terrorangrepet har også satt fokus på viktigheten av å inkludere alle i samfunn, sier hun.

Kaldheim og Brochmann

Westhrin oppfordrer nå faglige tillitsvalgte til å engasjere seg i en faktabasert diskusjon. Blant annet mener hun det ligger mye interessant i de offentlige utredningene fra Kaldheim-utvalget og Brochmannutvalget.

Brochmannutvalget drøftet mulige konsekvenser for velferdsstaten ved økt migrasjon, mens utvalget ledet av tidligere direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Osmund Kaldheim, blant annet sett nærmere på hvilke felles verdier som bør danne grunnlaget for det flerkulturelle Norge.

Retningen på Kalheims NOU var å dreie innsatsen mot aktivitet.

Selv er Westhrin overbevist om at arbeid er et av de viktigste virkemidlene for å oppnå gode levekår og deltakelse. Men språk og likestilling er også suksesskriterier.

Hun tror stortingsmeldingen vil ha fokus på utdanning, voksenopplæring, helse- og kommunale tjenester.

Utvalget, ledet av Osmund Kalheim, er opptatt av at man må sørge for at offentlige tjenester skal dekke alle innbyggernes behov og være tilpasset en mangfoldig befolkning.

Likeverdige tjenester

Ifølge NOU'en fra Kaldheim, vil likeverdige offentlige tjenester bidra til at rettssikkerheten for innvandrerbefolkningen blir bedre ivaretatt enn i dag. De tror dette også kan gi økt deltakelse i demokratiske prosesser.

Utvalget peker på at ansvaret for å få til dette må gå fra toppen og ned. Utvalget mener at det også må gjøre mye for å bedre helsetjenester for alle. Her trengs også flerkulturell kompetanse hos helsearbeidere, men også for lokalpolitikere når kommuneplaner skal behandles.

Sjef i Alna-bydel, Erik Kjelstadli, som deltok på konferansen hevder at integreringen i Norge går mer enn greit enkelte steder. Han er frustrert over at de gode eksemplene aldri blir omtalt i mediene.

– Selvsagt har vi utfordringer i form av lavinntektsfamilier, språknivå og mangel på møteplasser. Samtidig er det viktig ikke å generalisere for de fleste har de bra, sier han.

Statssekretær Henriette Westhrin mener også det er viktig å se på det som fungerer.

– Det avgjørende er at folk finner arbeid, lærer språk, at deres barn slipper å vokse opp i fattige kår og at kvinner får de samme muligheter som menn i alle miljøer, konkluderer hun.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.11.2011
09:31
16.12.2013 17:30Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran

Håvard Sæbø

Tømrar Morten (27) bygger taubane 650 meter over Romsdalsfjorden

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

Atle Møller

Silje er lærling i Securitas. Hun forstår godt hvorfor vekterne streiker for henne


Flere saker