JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helseduellen

NHO vil slippe private aktører inn i det offentlige helse-Norge. Ikke snakk om, sier Fagforbundet.04.02.2009
23:34
16.12.2013 08:42

linesch@lo-media.no

Forbundets 1. nestleder Gerd Kristiansen snakker gjerne med administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service om utfordringer i helsesektoren, også det de er enige om.

Utfordring nummer én i helse-Norge?

Gerd Kristiansen (GK): – Å ha nok helsepersonell til å ta vare på de oppgavene som ligger foran oss. Antall eldre øker og utskrivningstakten fra sykehusene er mye større nå enn den noen gang har vært. Vi må utdanne nok helsefagarbeidere. Vi må gjørearbeidsplassene attraktive. Lønn er ett virkemiddel, men det aller viktigste er å gjøre jobben spennende.

Petter Furulund (PF): – Jeg er 110 prosent enig. Det som bekymrer meg er at det syntes som om vi før finanskrisen var ganske bevisst dette, men nå senkes skuldrene fordi det er blitt noen arbeidsledige. Mangelen på arbeidskraft er den største trusselen mot velferdsstaten.

Hvordan møter vi utfordringene i helsesektoren?

PF: – Jeg tror konkurranse, hvis det skjer i anstendige og ordnede former, er positivt for å vitalisere sektoren, og for å få mer og bedretjenester. Men jeg er enig i at hvis det skjer på en gal måte såer det veldig negativt.

GK: – Vi mener vi kan oppnå kvalitet på andre måter enn å konkurranseutsettedisse tjenestene. Det er mulig å oppnå samme kvalitet isolert sett, men det er noen som står bak og betaler for det. Ved konkurranseutsetting er det arbeidstakerne som kommer ut som taperne fordi det man har å skli på i en anbudskonkurranse er ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

PF: – Hvis det gjøres galt, så er det helt riktig. Men jeg syns det er en veldig konservativ tilnærming og tro at det ikke finnes andre virkemidlerenn å presse folk på lønn og arbeidstid. Det kommer uansett til å være en viss andel private i dette markedet, så spørsmålet er hvordan vi kan bli enige om spilleregler slik at dette blir konstruktivt og ikke destruktivt. Men problemer er at vi er private, og Fagforbundet er helt allergiske mot oss uansett.

GK: – Jeg jobber gjerne sammen med deg i forhold til de private som allerede er inne i systemet, men vi vil ikke fortsette på den galeien å la kommuner tro at de kan spare skattekroner på å konkurranseutsettehelse.

PF: – Dere må ikke være så redde for at det finnes noen private firmaer i Norge. Alle kan ikke være ansatt i det offentlige. Norge er på bånn når det gjelder å bruke private aktører i slike tjenester. Jeg syns sektoren skal være dominert av det offentlige, men det må være rom for at rundt 10 prosent kan være private aktører, slik atman har noe å måle seg mot.

GK: – Hva skulle være hensikten med at det var 10 prosent private inne?

PF: – Hvis de prosentene var folk som drev ordentlig og lønnet folk skikkelig, ville de drive på litt andre premisser enn det offentlige gjør og kanskje litt smartere. Det igjen kunne gitt offentlig ansatte mye større selvtillit. Jeg har aldri sett sånn glede når offentlig ansatte vinner anbudskonkurranser.

GK: – En helt annen måte å få god kvalitet på i helsetjenesten er å la de ansatte slippe til og være med på å utvikle tjenestene. At det ikke er slik i dag, er fordi vi har et ledelsesproblem i offentlig sektor.

PF: – Der er de private flinkere. Det er mindre administrasjon og mer delegering av ansvar til utøverne.

GK: – Og det bør vi lære av i det offentlige. Men derifra til å løsrivehelse, som er en av de viktige oppgavene kommunesektoren har, det vil jeg ikke være med på.

Er det mulig å måle helse- og omsorgstjenester?

GK: – Vi kan sette kvalitetskrav til hvordan vi skal ha det i sektoren. Det gjøres det en del av. Men å måle på samme måten som i produksjon for øvrig, har vist seg veldig, veldig vanskelig.

PF: – Noen mener at det er umulig å måle denne sektoren, mens andre er redd for at det skal la seg gjøre. For politikerne kan det bli veldig ubehagelig, for det blir veldig synlig hvilke prioriteringer man gjør: hva du får og ikke får igjen for ressursene. Det ser vi når det konkurranseutsettes, og derfor tror jeg konkurranse bidrar til å bevisstgjøre politikerne. Man må ha redelige konkurransevilkår og ikke dumpe på sosiale vilkår og arbeidsrettigheter.

Skal eldre kunne shoppe tjenester?

PF: – Eldre må få bestemme over sitt eget liv selv om de er blitt eldre. Hvis vi ikke legger til rette for et mer differensiert tilbud, vil de som har penger kjøpe seg ekstratjenester og resten må ta til takke med den grå kommunale pakken.

GK: – Det vil alltids være mennesker som kjøper seg tjenester. Men vi mener at i hovedsak er helsetjenester et offentlig ansvar og skalutføres av offentlig ansatte. Slik får vi ikke de store forskjellene.

PF: – Ja, så blir alt like dårlig? Det er det samme hvor jævlig du har det, bare du blir betjent av det offentlige?

GK: – Du må ikke beskylde de ansatte i det offentlige for å gjør en dårlig jobb! Jeg er enig i at de jobber i et system det kunne vært gjort mye med, men de ansatte som jobber i sektoren gjør en kjempegodjobb hver eneste dag, og går hjem med dårlig samvittighet fordi de mener de ikke har gjort nok.

Fagforbundet mener ansatte uavhengig av om de er privat eller offentlig ansatt må være sikret samme lønns- og arbeidsvilkår. Hvorfor er det så vanskelig?

PF: – Det lar seg ikke gjøre å gi samme lønns- og arbeidsvilkår som de offentlige, fordi private ikke har tilgang til de samme ordningene på for eksempel pensjon som det offentlige har.

GK: – Men det er jo ingen som nekter en privat aktør å gjøre pensjonsordningene så gode at det matcher de off entlige.

PF: – Hvis ansatte hadde fått akkurat de samme vilkårene, ville du da syntes det var bra med private virksomheter?

GK: – Vi måtte sett på om firmaet er stort og solid nok til å ivaretaarbeidstakernes interesser på lik linje med for eksempel en kommune eller et sykehus.

PF: – Men er ikke det en illusjon at disse kommunene er så tryggearbeidsplasser? Som er vernet arbeidsplass?

GK: – Det er ingen vernet arbeidsplass, det skal jeg virkelig si deg! Men ofte er ansatte nødt til å slutte i direkte pleieoppgaver når de blir eldre fordi de ikke er i stand til å stå i disse jobbene. På sykehusene og kommunene er de forpliktet til å omplassere folk og det er større muligheter for det i et stort system.

Har dere noen forslag til hvordan sykehusene kan komme ut av det økonomiske uføret de er kommet i?

PF: – Vi mener det er mye å hente på å effektivisere sekundærtjenestene, slik at man ikke trenger å kutte unødvendig i det medisinske tilbudet. 30 prosent av virksomheten i sykehusene er ikke medisinske tjenester. Vi mener at hvis vi kunne konkurranseutsettedeler av disse, ville vi spare inn veldig store summer som kunne brukes på pasientbehandling.

GK: – Det er jeg helt uenig i. Servicefunksjonene på sykehusene har vært effektivisert og effektivisert, mens de medisinskfaglige tjenestene har fått leve sitt eget liv. Min påstand er at det på sykehusene er mange profesjoner som alle holder fast ved sine områder, og slik klarer de ikke å utnytte ressursene totalt sett. Når det

gjelder sykehusene, så driver man og pynter på fasadene, i stedet for å gjøre det man virkelig burde ha gjort: Å gripe tak i funksjonsfordelingen og ledelsessystemene innad i et sykehus.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen arbeider med en ny helsereform for helsetjenesten.– Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre, sier Hanssen. Er statsråden på rett vei?

PF: – Ja, på et vis. Private driver en del pasienthoteller, som er en kjempesuksess. Pasienter kommer ut fra sykehusene, det er billigere å drive og de blir mer fornøyde. Vi mener det er eksempler på hvordan det kan lages mellomstasjoner for å frigjøre dyre plasser på sykehusene.

GK: – Det blir spennende å se hva Hanssen legger fram. Tankene om samhandling mellom kommunene og sykehusene er veldig, veldigriktige. Spørsmålet er om man klarer det på et vettugt vis. Det er veldig klokt tenkt å vri ressurser over fra spesialisthelsetjenesten tilkommunehelsetjenesten. Og det er ikke tvil om at økt ressurser tilhelseforebyggende arbeid, som foregår i liten grad, kan forebyggemange sykehusinnleggelser.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.02.2009
23:34
16.12.2013 08:42Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do


Flere saker