JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alle frister utløpt for transportarbeiderne

Transportarbeider-klubbene i Bring Cargo får ingen overgangsforhandlinger med Posten på vegne av de ansatte. Ifølge Posten er alle frister utløpt og alle beslutninger om de ansattes lønn tatt for lengst.16.12.2011
14:31
16.12.2013 17:56

may.berg@lomedia.no

To uker før deler av virksomheten i Bring Cargo overføres til morselskapet Posten Norge, er Transportarbeider-klubben den eneste klubben som ikke har forhandlet om overgangsordninger på vegne av sine 250 medlemmer.

Disse forhandlingene er hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, og skal forhindre at ansatte får svekket sine lønns- og arbeidsforhold som følge av overdragelsen.

I et innlegg på Origo for to dager siden, etterlyser tillitsvalgt på Bring Cargos terminal på Karihaugen, Petter Torp, overgangsforhandlinger.

Nå ser det ut til at NTF-klubbene må akseptere at det ikke blir noen overgangsforhandlinger, fordi NTF-klubbene har undertegnet en protokoll som i realiteten betyr at de har frasagt seg retten til slike forhandlinger.

Undertegnet protokoll

19. oktober ble det gjennomført et avsluttende drøftingsmøte om virksomhetsoverdragelsen.

Protokollen fra møtet er undertegnet av Bring Cargo, Posten Norge og NTF-klubbene, representert ved Svein Thomassen, lederen for landsutvalget for NTF-organiserte i Bring Cargo.

Han har med seg Geir Holst og Thom Bakken, som begge er medlemmer av landsutvalget.

I protokollen hevder de tillitsvalgte at virksomhetsoverdragelsen ikke er reell, og de krever at tariffavtalen til NTF videreføres.

"Vi stiller oss undrende til at bedriften kaller dette avsluttende drøftinger all den tid det foreligger så vidt mange uavklarte spørsmål", skriver de tillitsvalgte i sine merknader.

"Drøftelsene sluttført"

I protokollen anfører Posten at det ikke lenger er grunnlag for videre dialog om virksomhetsoverdragelsen, og at Posten på eget initiativ vil etablere retningslinjer for å motvirke inntektsnedgang.

"Drøftelsene med Transportarbeiderklubbene i Bring Cargo AS anses som sluttført", heter det avslutningsvis i protokollen.

Denne konklusjonen har transportarbeiderklubbene ingen skriftlige merknader til. Protokollen er undertegnet av Svalaug Handagard på vegne av Bring Cargo, Egil Linge Anderssen på vegne av Posten Norge og Svein Thomassen på vegne av Transportarbeiderklubbene.

– Ingen god tvistesak

Nestleder i LO Stat Eivind Gran har sett protokollen.

– Jeg tror ikke dette er noen god tvistesak for de NTF-tillitsvalgte, sier Gran i en kommentar til Posthornet.

Forhandlet med seks klubber

Egil Linge Anderssen, fagsjef for personal og omstilling i Posten Norge, bekrefter at Posten Norge anser forhandlingene for avsluttet.

– NTF-klubben har siden midten av september vært invitert til drøftinger, også om kompensasjonsordninger, sammen med de andre klubbene i Bring Cargo. Disse drøftingene måtte være gjennomført før saken ble lagt fram for styret i Bring Cargo for endelig beslutning. Vi har gjennomført drøftinger med de seks andre fagforeningene og kommet fram til en omforent løsning. Den vil også bli gjort gjeldende for de NTF-organiserte. Beslutningen er tatt og informasjon er sendt til alle ansatte, sier Anderssen.

– Mener Posten at klubbene har frasagt seg retten til forhandlinger når de har skrevet under protokollen?

– Vi kjørte en prosess med fagforeningene fra 5. september til 19. oktober. I den perioden informerte vi og drøftet med fagforeningene, slik vi skal etter loven. NTF motsatte seg virksomhetsoverdragelsen og vi avsluttet drøftingene med det. Vi var enige om at vi var uenige, for å si det slik. Når drøftingene dermed avsluttes, går saken til styret for Bring Cargo, som beslutter, sier Anderssen.

Lover kompensasjon

Ifølge Anderssen har Posten Norge sørget for at ingen går ned i lønn på grunn av virksomhetsoverdragelsen.

– En del av dem som jobber ubekvemt risikerte å gå ned i lønn ved overgangen fra Speditøravtalen til Postens tariffavtale. Disse får en kompensasjon gjennom et personlig tillegg, som er regnet ut for hver enkelt, sier Anderssen.

Alle frister utløpt

Alle tidsfrister er for lengst utløpt. Alle ansatte på Bring Cargo som skal overføres til Posten, fikk skriftlig melding om Postens tilbud om overgangsordning, med 14 dagers frist på å svare.

17. november utløp svarfristen. De som ikke har gitt tilbakemelding om noe annet, er ifølge Anderssen å betrakte som overført til Posten.

En person har valgt å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen. Det er å betrakte som en oppsigelse, som er gjeldende fra 1. januar 2012.

– Ser ut som vi ikke kommer noen vei

– Vi trodde at vi var på NHO-avtalen fram til 1. januar 2012, men så viser det seg at det er overtagende område som skal ha overgangsforhandlingene. Det er rettet en forespørsel til Posten om overgangsforhandlinger, men det har de avvist med henvisning til de drøftingene som har foregått. Det ser ikke ut som vi kommer noen vei med det, sier Thomassen.

– Er dere fornøyd med den overgangsordningen Posten har laget?

– Vi regner med at Posten står ved det de sier, at vi beholder den lønna vi har i dag, med personlige tillegg som kompensasjon for lønnsforskjellen mellom de to tariffavtalene, og at vi skal følge lønnsutviklinga i Posten framover.

– Beklagelig

– Er det uheldig at dere ikke har fått forhandle overgangsordningen for medlemmene?

– Det er klart det er noen usikkerhetsmomenter som vi kunne tenkt oss å få avklart gjennom overgangsforhandlingene. Usikkerhetsmomentet er hva som skjer med arbeidstidsordningen etter 1. april. Fram til 1. april har vi spedisjonsavtalen som individuelle vilkår, etter 1. april er det arbeidstidsordningen i Posten som gjelder. Derfor er det beklagelig at Posten sier nei til det, sier Thomassen.

Thomassen beklager også at klubbene ikke kan ivareta den landsomfattende tillitsvalgtordningen etter 1. januar 2012.

Ettersom det er Postkom som har organisasjonsretten i Posten Norge, kan ikke NTF-tillitsvalgte representere de ansatte overfor Posten. Dermed står de uten tillitsvalgte.

– Det betyr at vi står uten kollektive rettigheter fram til mai/juni neste år. Vi kommer fortsatt til å være tillitsvalgte innad i NTF-systemet, men vi kan ikke representere våre medlemmer overfor Posten, sier Thomassen.

Enstemmig klubbmøte

På et klubbmøte på Karihaugen-terminalen i går, vedtok NTF-klubben enstemmig å bli i NTF til etter lønnsoppgjøret neste år.

Klubbmøtet støtter dermed vedtaket som et samlet tillitsvalgt-korps i Bring Cargo gjorde for noen dager siden. Ifølge Thomassen, slutter stadig flere Bring Cargo-klubber seg til det samme vedtaket.

– Oppslutningen er ganske unison, sier Thomassen.

Thomassen mener at det nå er ledelsen i Norsk Transportarbeiderforbund og Postkom som har utspillet. De to forbundene er sammen med Arbeidsmandsforbundet i en prosess mot å danne felles forbund.

– Det er opp til Postkom og NTF å greie å bli enige om hvordan man skal ivareta lønns- og arbeidsvilkårene i spedisjonsbransjen. Vi er åpne for dialog. En løsning som ivaretar forholdene i bransjen er det Postkoms medlemmer som vil ha størst gevinst av, gledelig nok, sier Thomassen.

Posten har besluttet å overføre deler av virksomheten i Bring Cargo til morselskapet Posten Norge gjennom en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2012.

LO har avgjort at NTF ikke har tariffavtale med Bring Cargo etter 1. januar, ettersom Postkom har organisasjonsretten i Posten Norge.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at de ansatte som overføres flytter fra NTFs tariffavtale til Postkoms tariffavtale fra neste tariffoppgjør våren 2012.

Spedisjonsavtalen til NTF er bedre enn Postkoms tariffavtale. NTF har også vetorett på endringer av arbeidstid, noe Postkom ikke har.

Posten har lovet at ingen ansatte som overføres fra Bring Cargo til Posten skal gå ned i lønn.

Ledelsen i NTF anbefaler sine medlemmer på Bring Cargo om å melde seg inn i Postkom. NTF-tillitsvalgte i Bring Cargo derimot, anbefaler sine medlemmer å bli i NTF, selv om det er Postkom som har organisasjonsretten etter 1. januar.

Det betyr at NTFs medlemmer på Bring Cargo ikke har tillitsvalgte til å representere seg overfor Posten.

16.12.2011
14:31
16.12.2013 17:56Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Christopher Beckham  vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Christopher Beckham vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Lene Svenning

HK-lederen ser seg ekstra over skulderen etter masseskytingen


Flere saker