JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alle frister utløpt for transportarbeiderne

Transportarbeider-klubbene i Bring Cargo får ingen overgangsforhandlinger med Posten på vegne av de ansatte. Ifølge Posten er alle frister utløpt og alle beslutninger om de ansattes lønn tatt for lengst.16.12.2011
14:31
16.12.2013 17:56

may.berg@lomedia.no

To uker før deler av virksomheten i Bring Cargo overføres til morselskapet Posten Norge, er Transportarbeider-klubben den eneste klubben som ikke har forhandlet om overgangsordninger på vegne av sine 250 medlemmer.

Disse forhandlingene er hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, og skal forhindre at ansatte får svekket sine lønns- og arbeidsforhold som følge av overdragelsen.

I et innlegg på Origo for to dager siden, etterlyser tillitsvalgt på Bring Cargos terminal på Karihaugen, Petter Torp, overgangsforhandlinger.

Nå ser det ut til at NTF-klubbene må akseptere at det ikke blir noen overgangsforhandlinger, fordi NTF-klubbene har undertegnet en protokoll som i realiteten betyr at de har frasagt seg retten til slike forhandlinger.

Undertegnet protokoll

19. oktober ble det gjennomført et avsluttende drøftingsmøte om virksomhetsoverdragelsen.

Protokollen fra møtet er undertegnet av Bring Cargo, Posten Norge og NTF-klubbene, representert ved Svein Thomassen, lederen for landsutvalget for NTF-organiserte i Bring Cargo.

Han har med seg Geir Holst og Thom Bakken, som begge er medlemmer av landsutvalget.

I protokollen hevder de tillitsvalgte at virksomhetsoverdragelsen ikke er reell, og de krever at tariffavtalen til NTF videreføres.

"Vi stiller oss undrende til at bedriften kaller dette avsluttende drøftinger all den tid det foreligger så vidt mange uavklarte spørsmål", skriver de tillitsvalgte i sine merknader.

"Drøftelsene sluttført"

I protokollen anfører Posten at det ikke lenger er grunnlag for videre dialog om virksomhetsoverdragelsen, og at Posten på eget initiativ vil etablere retningslinjer for å motvirke inntektsnedgang.

"Drøftelsene med Transportarbeiderklubbene i Bring Cargo AS anses som sluttført", heter det avslutningsvis i protokollen.

Denne konklusjonen har transportarbeiderklubbene ingen skriftlige merknader til. Protokollen er undertegnet av Svalaug Handagard på vegne av Bring Cargo, Egil Linge Anderssen på vegne av Posten Norge og Svein Thomassen på vegne av Transportarbeiderklubbene.

– Ingen god tvistesak

Nestleder i LO Stat Eivind Gran har sett protokollen.

– Jeg tror ikke dette er noen god tvistesak for de NTF-tillitsvalgte, sier Gran i en kommentar til Posthornet.

Forhandlet med seks klubber

Egil Linge Anderssen, fagsjef for personal og omstilling i Posten Norge, bekrefter at Posten Norge anser forhandlingene for avsluttet.

– NTF-klubben har siden midten av september vært invitert til drøftinger, også om kompensasjonsordninger, sammen med de andre klubbene i Bring Cargo. Disse drøftingene måtte være gjennomført før saken ble lagt fram for styret i Bring Cargo for endelig beslutning. Vi har gjennomført drøftinger med de seks andre fagforeningene og kommet fram til en omforent løsning. Den vil også bli gjort gjeldende for de NTF-organiserte. Beslutningen er tatt og informasjon er sendt til alle ansatte, sier Anderssen.

– Mener Posten at klubbene har frasagt seg retten til forhandlinger når de har skrevet under protokollen?

– Vi kjørte en prosess med fagforeningene fra 5. september til 19. oktober. I den perioden informerte vi og drøftet med fagforeningene, slik vi skal etter loven. NTF motsatte seg virksomhetsoverdragelsen og vi avsluttet drøftingene med det. Vi var enige om at vi var uenige, for å si det slik. Når drøftingene dermed avsluttes, går saken til styret for Bring Cargo, som beslutter, sier Anderssen.

Lover kompensasjon

Ifølge Anderssen har Posten Norge sørget for at ingen går ned i lønn på grunn av virksomhetsoverdragelsen.

– En del av dem som jobber ubekvemt risikerte å gå ned i lønn ved overgangen fra Speditøravtalen til Postens tariffavtale. Disse får en kompensasjon gjennom et personlig tillegg, som er regnet ut for hver enkelt, sier Anderssen.

Alle frister utløpt

Alle tidsfrister er for lengst utløpt. Alle ansatte på Bring Cargo som skal overføres til Posten, fikk skriftlig melding om Postens tilbud om overgangsordning, med 14 dagers frist på å svare.

17. november utløp svarfristen. De som ikke har gitt tilbakemelding om noe annet, er ifølge Anderssen å betrakte som overført til Posten.

En person har valgt å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen. Det er å betrakte som en oppsigelse, som er gjeldende fra 1. januar 2012.

– Ser ut som vi ikke kommer noen vei

– Vi trodde at vi var på NHO-avtalen fram til 1. januar 2012, men så viser det seg at det er overtagende område som skal ha overgangsforhandlingene. Det er rettet en forespørsel til Posten om overgangsforhandlinger, men det har de avvist med henvisning til de drøftingene som har foregått. Det ser ikke ut som vi kommer noen vei med det, sier Thomassen.

– Er dere fornøyd med den overgangsordningen Posten har laget?

– Vi regner med at Posten står ved det de sier, at vi beholder den lønna vi har i dag, med personlige tillegg som kompensasjon for lønnsforskjellen mellom de to tariffavtalene, og at vi skal følge lønnsutviklinga i Posten framover.

– Beklagelig

– Er det uheldig at dere ikke har fått forhandle overgangsordningen for medlemmene?

– Det er klart det er noen usikkerhetsmomenter som vi kunne tenkt oss å få avklart gjennom overgangsforhandlingene. Usikkerhetsmomentet er hva som skjer med arbeidstidsordningen etter 1. april. Fram til 1. april har vi spedisjonsavtalen som individuelle vilkår, etter 1. april er det arbeidstidsordningen i Posten som gjelder. Derfor er det beklagelig at Posten sier nei til det, sier Thomassen.

Thomassen beklager også at klubbene ikke kan ivareta den landsomfattende tillitsvalgtordningen etter 1. januar 2012.

Ettersom det er Postkom som har organisasjonsretten i Posten Norge, kan ikke NTF-tillitsvalgte representere de ansatte overfor Posten. Dermed står de uten tillitsvalgte.

– Det betyr at vi står uten kollektive rettigheter fram til mai/juni neste år. Vi kommer fortsatt til å være tillitsvalgte innad i NTF-systemet, men vi kan ikke representere våre medlemmer overfor Posten, sier Thomassen.

Enstemmig klubbmøte

På et klubbmøte på Karihaugen-terminalen i går, vedtok NTF-klubben enstemmig å bli i NTF til etter lønnsoppgjøret neste år.

Klubbmøtet støtter dermed vedtaket som et samlet tillitsvalgt-korps i Bring Cargo gjorde for noen dager siden. Ifølge Thomassen, slutter stadig flere Bring Cargo-klubber seg til det samme vedtaket.

– Oppslutningen er ganske unison, sier Thomassen.

Thomassen mener at det nå er ledelsen i Norsk Transportarbeiderforbund og Postkom som har utspillet. De to forbundene er sammen med Arbeidsmandsforbundet i en prosess mot å danne felles forbund.

– Det er opp til Postkom og NTF å greie å bli enige om hvordan man skal ivareta lønns- og arbeidsvilkårene i spedisjonsbransjen. Vi er åpne for dialog. En løsning som ivaretar forholdene i bransjen er det Postkoms medlemmer som vil ha størst gevinst av, gledelig nok, sier Thomassen.

Posten har besluttet å overføre deler av virksomheten i Bring Cargo til morselskapet Posten Norge gjennom en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2012.

LO har avgjort at NTF ikke har tariffavtale med Bring Cargo etter 1. januar, ettersom Postkom har organisasjonsretten i Posten Norge.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at de ansatte som overføres flytter fra NTFs tariffavtale til Postkoms tariffavtale fra neste tariffoppgjør våren 2012.

Spedisjonsavtalen til NTF er bedre enn Postkoms tariffavtale. NTF har også vetorett på endringer av arbeidstid, noe Postkom ikke har.

Posten har lovet at ingen ansatte som overføres fra Bring Cargo til Posten skal gå ned i lønn.

Ledelsen i NTF anbefaler sine medlemmer på Bring Cargo om å melde seg inn i Postkom. NTF-tillitsvalgte i Bring Cargo derimot, anbefaler sine medlemmer å bli i NTF, selv om det er Postkom som har organisasjonsretten etter 1. januar.

Det betyr at NTFs medlemmer på Bring Cargo ikke har tillitsvalgte til å representere seg overfor Posten.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.12.2011
14:31
16.12.2013 17:56Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Privat, skjermdump fra YouTube

Verneombud og ansatt døde etter eksplosjon på arbeidsplassen. Daglig leder dømt til fengsel

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Smittet på jobb: 611 har søkt Nav om å få covid-19 godkjent som yrkessykdom

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Brian Cliff Olguin

Opptil 45.000 kan bli permittert på Østlandet: – Det er trist, vi håper det ikke blir langvarig, sier tillitsvalgt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Leif Martin Kirknes

Høie forsvarer budsjettkuttene i Folkehelseinstituttet (FHI)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Skal det være to eller 14 dagers varslingsfrist for permitteringer? LO-advokatene svarer

Kommentar

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

«Regjeringen snakker som om deres egen kompensasjonsordning er perfekt. Det er den ikke»

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

Sissel M. Rasmussen

Ungdomsskolelærer Henriette (48) er forbanna: – Det burde hete nødundervisning, ikke skole


Flere saker