JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alle frister utløpt for transportarbeiderne

Transportarbeider-klubbene i Bring Cargo får ingen overgangsforhandlinger med Posten på vegne av de ansatte. Ifølge Posten er alle frister utløpt og alle beslutninger om de ansattes lønn tatt for lengst.16.12.2011
14:31
16.12.2013 17:56

may.berg@lomedia.no

To uker før deler av virksomheten i Bring Cargo overføres til morselskapet Posten Norge, er Transportarbeider-klubben den eneste klubben som ikke har forhandlet om overgangsordninger på vegne av sine 250 medlemmer.

Disse forhandlingene er hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, og skal forhindre at ansatte får svekket sine lønns- og arbeidsforhold som følge av overdragelsen.

I et innlegg på Origo for to dager siden, etterlyser tillitsvalgt på Bring Cargos terminal på Karihaugen, Petter Torp, overgangsforhandlinger.

Nå ser det ut til at NTF-klubbene må akseptere at det ikke blir noen overgangsforhandlinger, fordi NTF-klubbene har undertegnet en protokoll som i realiteten betyr at de har frasagt seg retten til slike forhandlinger.

Undertegnet protokoll

19. oktober ble det gjennomført et avsluttende drøftingsmøte om virksomhetsoverdragelsen.

Protokollen fra møtet er undertegnet av Bring Cargo, Posten Norge og NTF-klubbene, representert ved Svein Thomassen, lederen for landsutvalget for NTF-organiserte i Bring Cargo.

Han har med seg Geir Holst og Thom Bakken, som begge er medlemmer av landsutvalget.

I protokollen hevder de tillitsvalgte at virksomhetsoverdragelsen ikke er reell, og de krever at tariffavtalen til NTF videreføres.

"Vi stiller oss undrende til at bedriften kaller dette avsluttende drøftinger all den tid det foreligger så vidt mange uavklarte spørsmål", skriver de tillitsvalgte i sine merknader.

"Drøftelsene sluttført"

I protokollen anfører Posten at det ikke lenger er grunnlag for videre dialog om virksomhetsoverdragelsen, og at Posten på eget initiativ vil etablere retningslinjer for å motvirke inntektsnedgang.

"Drøftelsene med Transportarbeiderklubbene i Bring Cargo AS anses som sluttført", heter det avslutningsvis i protokollen.

Denne konklusjonen har transportarbeiderklubbene ingen skriftlige merknader til. Protokollen er undertegnet av Svalaug Handagard på vegne av Bring Cargo, Egil Linge Anderssen på vegne av Posten Norge og Svein Thomassen på vegne av Transportarbeiderklubbene.

– Ingen god tvistesak

Nestleder i LO Stat Eivind Gran har sett protokollen.

– Jeg tror ikke dette er noen god tvistesak for de NTF-tillitsvalgte, sier Gran i en kommentar til Posthornet.

Forhandlet med seks klubber

Egil Linge Anderssen, fagsjef for personal og omstilling i Posten Norge, bekrefter at Posten Norge anser forhandlingene for avsluttet.

– NTF-klubben har siden midten av september vært invitert til drøftinger, også om kompensasjonsordninger, sammen med de andre klubbene i Bring Cargo. Disse drøftingene måtte være gjennomført før saken ble lagt fram for styret i Bring Cargo for endelig beslutning. Vi har gjennomført drøftinger med de seks andre fagforeningene og kommet fram til en omforent løsning. Den vil også bli gjort gjeldende for de NTF-organiserte. Beslutningen er tatt og informasjon er sendt til alle ansatte, sier Anderssen.

– Mener Posten at klubbene har frasagt seg retten til forhandlinger når de har skrevet under protokollen?

– Vi kjørte en prosess med fagforeningene fra 5. september til 19. oktober. I den perioden informerte vi og drøftet med fagforeningene, slik vi skal etter loven. NTF motsatte seg virksomhetsoverdragelsen og vi avsluttet drøftingene med det. Vi var enige om at vi var uenige, for å si det slik. Når drøftingene dermed avsluttes, går saken til styret for Bring Cargo, som beslutter, sier Anderssen.

Lover kompensasjon

Ifølge Anderssen har Posten Norge sørget for at ingen går ned i lønn på grunn av virksomhetsoverdragelsen.

– En del av dem som jobber ubekvemt risikerte å gå ned i lønn ved overgangen fra Speditøravtalen til Postens tariffavtale. Disse får en kompensasjon gjennom et personlig tillegg, som er regnet ut for hver enkelt, sier Anderssen.

Alle frister utløpt

Alle tidsfrister er for lengst utløpt. Alle ansatte på Bring Cargo som skal overføres til Posten, fikk skriftlig melding om Postens tilbud om overgangsordning, med 14 dagers frist på å svare.

17. november utløp svarfristen. De som ikke har gitt tilbakemelding om noe annet, er ifølge Anderssen å betrakte som overført til Posten.

En person har valgt å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen. Det er å betrakte som en oppsigelse, som er gjeldende fra 1. januar 2012.

– Ser ut som vi ikke kommer noen vei

– Vi trodde at vi var på NHO-avtalen fram til 1. januar 2012, men så viser det seg at det er overtagende område som skal ha overgangsforhandlingene. Det er rettet en forespørsel til Posten om overgangsforhandlinger, men det har de avvist med henvisning til de drøftingene som har foregått. Det ser ikke ut som vi kommer noen vei med det, sier Thomassen.

– Er dere fornøyd med den overgangsordningen Posten har laget?

– Vi regner med at Posten står ved det de sier, at vi beholder den lønna vi har i dag, med personlige tillegg som kompensasjon for lønnsforskjellen mellom de to tariffavtalene, og at vi skal følge lønnsutviklinga i Posten framover.

– Beklagelig

– Er det uheldig at dere ikke har fått forhandle overgangsordningen for medlemmene?

– Det er klart det er noen usikkerhetsmomenter som vi kunne tenkt oss å få avklart gjennom overgangsforhandlingene. Usikkerhetsmomentet er hva som skjer med arbeidstidsordningen etter 1. april. Fram til 1. april har vi spedisjonsavtalen som individuelle vilkår, etter 1. april er det arbeidstidsordningen i Posten som gjelder. Derfor er det beklagelig at Posten sier nei til det, sier Thomassen.

Thomassen beklager også at klubbene ikke kan ivareta den landsomfattende tillitsvalgtordningen etter 1. januar 2012.

Ettersom det er Postkom som har organisasjonsretten i Posten Norge, kan ikke NTF-tillitsvalgte representere de ansatte overfor Posten. Dermed står de uten tillitsvalgte.

– Det betyr at vi står uten kollektive rettigheter fram til mai/juni neste år. Vi kommer fortsatt til å være tillitsvalgte innad i NTF-systemet, men vi kan ikke representere våre medlemmer overfor Posten, sier Thomassen.

Enstemmig klubbmøte

På et klubbmøte på Karihaugen-terminalen i går, vedtok NTF-klubben enstemmig å bli i NTF til etter lønnsoppgjøret neste år.

Klubbmøtet støtter dermed vedtaket som et samlet tillitsvalgt-korps i Bring Cargo gjorde for noen dager siden. Ifølge Thomassen, slutter stadig flere Bring Cargo-klubber seg til det samme vedtaket.

– Oppslutningen er ganske unison, sier Thomassen.

Thomassen mener at det nå er ledelsen i Norsk Transportarbeiderforbund og Postkom som har utspillet. De to forbundene er sammen med Arbeidsmandsforbundet i en prosess mot å danne felles forbund.

– Det er opp til Postkom og NTF å greie å bli enige om hvordan man skal ivareta lønns- og arbeidsvilkårene i spedisjonsbransjen. Vi er åpne for dialog. En løsning som ivaretar forholdene i bransjen er det Postkoms medlemmer som vil ha størst gevinst av, gledelig nok, sier Thomassen.

Posten har besluttet å overføre deler av virksomheten i Bring Cargo til morselskapet Posten Norge gjennom en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2012.

LO har avgjort at NTF ikke har tariffavtale med Bring Cargo etter 1. januar, ettersom Postkom har organisasjonsretten i Posten Norge.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at de ansatte som overføres flytter fra NTFs tariffavtale til Postkoms tariffavtale fra neste tariffoppgjør våren 2012.

Spedisjonsavtalen til NTF er bedre enn Postkoms tariffavtale. NTF har også vetorett på endringer av arbeidstid, noe Postkom ikke har.

Posten har lovet at ingen ansatte som overføres fra Bring Cargo til Posten skal gå ned i lønn.

Ledelsen i NTF anbefaler sine medlemmer på Bring Cargo om å melde seg inn i Postkom. NTF-tillitsvalgte i Bring Cargo derimot, anbefaler sine medlemmer å bli i NTF, selv om det er Postkom som har organisasjonsretten etter 1. januar.

Det betyr at NTFs medlemmer på Bring Cargo ikke har tillitsvalgte til å representere seg overfor Posten.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.12.2011
14:31
16.12.2013 17:56Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Roy Ervin Solstad

Alle partene i busskonflikten møter hos Riksmekleren onsdag

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Aslak Bodahl

Alexander (22) fikk ikke ekstra betalt for å jobbe natt. Nå jubler han for en viktig seier

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF, og overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Det er anleggsarbeiderne på MEF-avtalen som får pensjon fra første krone.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF, og overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Det er anleggsarbeiderne på MEF-avtalen som får pensjon fra første krone.

Sissel M. Rasmussen

Anleggsarbeidere får pensjon fra første krone

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran

Håvard Sæbø

Tømrar Morten (27) bygger taubane 650 meter over Romsdalsfjorden

Ragnhild Grøholt (72) har ikke lenger et eget kontor, men de dagene hun er på jobb sitter hun her.

Ragnhild Grøholt (72) har ikke lenger et eget kontor, men de dagene hun er på jobb sitter hun her.

Skjalg Bøhmer Vold

Ragnhild (72) velger å jobbe foran pensjonistlivet

Klubbleder Dan Christian Torres Legaspi i Oslo og Akershus vekterklubb holdt appell under en støttemarkering for vekterstreiken på Youngstorget i Oslo en uke inn i streiken.

Klubbleder Dan Christian Torres Legaspi i Oslo og Akershus vekterklubb holdt appell under en støttemarkering for vekterstreiken på Youngstorget i Oslo en uke inn i streiken.

Jan-Erik Østlie

Fire punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

Lønnsoppgjøret

STREIKESTART I BERGEN: Ved Bybanens holdeplass ved Lagunen senter i Bergen samlet en hel gjeng bussjåfører seg for å markere streikestarten. Streikende bussjåfører har også vist seg fram på mange andre steder i Bergen.

STREIKESTART I BERGEN: Ved Bybanens holdeplass ved Lagunen senter i Bergen samlet en hel gjeng bussjåfører seg for å markere streikestarten. Streikende bussjåfører har også vist seg fram på mange andre steder i Bergen.

Roy Ervin Solstad

Nå streiker 8300 bussjåfører: Store deler av landet berøres

NY TARIFFAVTALE: Arbeidsretten gir bedriften rett i å flytte Guttorm Bjørnstad over på oljeserviceavtalen, og dermed inn i en disposisjonsavtale uten fast arbeidstid.

NY TARIFFAVTALE: Arbeidsretten gir bedriften rett i å flytte Guttorm Bjørnstad over på oljeserviceavtalen, og dermed inn i en disposisjonsavtale uten fast arbeidstid.

Jan Inge Haga

Guttorm tapte i Arbeidsretten: Mister fast arbeidstid


Flere saker