JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forskriften kan endres

Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening mener endringer i norsk forskrift er det som kan hindre utstrakt sosial dumping etter Efta-domstolens uttalelse.26.01.2012
10:09
16.12.2013 18:12

Efta-domstolen mener altså at reise, kost og losji ikke kan allmenngjøres, fordi det ikke er en lønnsgodtgjørelse men regnes som en utgiftsgodtgjørelse. Dermed må trolig Tariffnemnda endre allmenngjøringsforskriften for verftene etter Borgarting lagmannsretts behandling av anken i verftssaken (midten av mars).

Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening i Fellesforbundet, har skrevet flere rapporter om allmenngjøringsordningen. Skjærvø er ikke overrasket over at reise, kost og losji ble nedstemt i Efta-domstolen. Men han innrømmer samtidig at dommen var overraskende skarp i tonen.

– Dommen så stygg ut, den går lengre enn for eksempel Laval-saken fra Sverige. Ikke akkurat lysting lesning, nei, kommenterer Skjærvø overfor Magasinet for fagorganiserte.

 På hvilken måte?

– At lønn ikke faller helt utafor domstolens søkelys, er ikke nytt. Så langt har domstolen overlatt denne vurderinga til arbeidsstaten. Det gjør den nå også hva utenbystillegget angår. Men dommen går lenger enn før i å legge føringer for den vurderinga lagmannsretten skal gjøre, føringer som ikke akkurat er til vår fordel.

Frykter sosial dumping i stor stil

I dommen fra Efta står det klart og tydelig at utstasjoneringsdirektivet «ikke tillater en EØS-stat å sikre arbeidstakere utsendt til dens territorium fra en annen EØS-stat kompensasjon for utgifter til reise, kost og losji for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig».

Dommen kan raskt bety at timelønninger langt under tariffestet minstelønn igjen blir et faktum her til lands. På den måten at arbeidsgiver kan si at lønna er så lav på grunn av trekk i forbindelse med reise, kost og losji. Om timelønna for eksempel er 30 kroner timen, er det først etter at reise-, mat- og boutgifter er trukket fra. Sosial dumping, med andre ord.

Norske arbeidstakere som følger tariffavtalen (Fellesforbundets verkstedoverenskomst) får dekket disse utgiftene av arbeidsgiver om de blir sendt til andre arbeidsplasser enn sin faste. Dermed blir de raskt langt dyrere for arbeidsgivere som er mest opptatt av bunnlinja.

Forskriftsendring nok?

Det kan likevel være en relativt enkel løsning på problemet, mener SKjærvø. EUs utstasjoneringsdirektiv, som er det den norske allmenngjøringsordningen vurderes opp mot i denne saken, skal være et vern for arbeidstakere som sendes fra et EØS-land til et annet. I dette direktivet står det spesifisert at ytelser som er en refusjon av reiseutgifter, kost og losji, ikke utgjør en del av minstelønna.

Skjærvø øyner derfor håp i en eventuell lovendring i den norske utsendingsforskriften (som er Norges svar på utstasjoneringsdirektivet). Han kom selv med et endringsforslag i sin rapport om allmenngjøring i 2009.

– Om vi endrer ordlyden i utsendingsforskriften slik at den legger seg opp mot utstasjoneringsdirektiv slipper vi krangelen om reise, kost og losji lar seg allmenngjøre eller ikke, sier Skjærvø.

Må betale reise, kost og losji!

Kort sagt foreslo han i 2009 å legge inn en tilleggsformulering i den norske utsendingsforskriften: «Ytelser som betales som godtgjøring av utgifter i forbindelse med utsendingen, skal ikke regnes som lønn etter andre ledd.»

– Dommen vil ganske sikkert bli oppfattet av en del arbeidsgivere som at de nå ikke behøver å betale for kost, losji og reiser lenger. Det er så feil som det kan få blitt. Én sak er hva Norge kan pålegge utenlandske arbeidsgivere å betale. En annen sak er hva de kan regne med ved vurderinga om de betaler den lønna de skal etter norske regler.

– Mitt forslag er at vi snarest mulig får en bestemmelse i utsendingsforskriften om at ytelser som gis som godtgjørelse av utgifter i forbindelse med utsendingen, ikke er å regne som lønn i allmenngjøringsforskriftenes forstand.

Kan ikke arbeidsgiverne bare tvinge disse utgiftene på arbeidstakerne?

– Det kan ikke være sånn at utenlandske utsendte arbeidere skal være nødt til å bruke en stor del av lønna på dette. Da er det igjen fritt fram for sosial dumping, også der tariffavtalen er allmenngjort. Det vil også være helt urimelig og meningsløst. En utsendt arbeidstaker er en arbeidstaker som er utsendt for arbeidsgivers regning. Det må gjøres helt klart at bestemmelsen ikke kan omgås ved at arbeidsgiver overlater til arbeiderne å holde kost, losji og reiser selv.

Tror andre forskrifter står seg

Det synes også klart at Efta-dommen truer med å sparke bein på hele den norske allmenngjøringsordningen slik den står i dag. Samtidig som at Efta er tydelig på at allmenngjøring i seg selv ikke er i strid med EØS-reglene.

– Dommen tvinger frem endringer så fort lagmannsretten har fått sagt sitt. Tariffnemnda vil måtte tre sammen og endre forskriften, kommenterer Skjærvø.

Hva med de andre allmenngjøringsforskriftene?

– De må vurderes for seg. Forskriftene for renhold og landbruk og gartneri har andre bestemmelser bygd på utstasjoneringsdirektivet. Jeg mener også at byggforskriften kan opprettholdes. Byggebransjen er i en særstilling. Det er en bransje der det ferdige produktet nødvendigvis må forbrukes på produksjonsstedet. Byggebransjen er ikke mulig uten bygningsarbeidere som reiser fra den ene byggeplassen til den andre, mener Skjærvø.

Forkludrer forenkling?

Fellesforbundets landsmøte vedtok i høst å gjøre allmenngjøringsordningen mer tilgjengelig. Per i dag må sosial dumping bevises før en tariffavtale kan allmenngjøres. Det beviskravet ønsker man fjernet.

Efta-dommen minsker trolig Fellesforbundets sjanser om å få til en avtale med Norsk Industri og NHO i løpet av tariffoppgjøret, med tanke på en ny og lettere allmenngjøringsordning.

Dommen fra lagmannsretten kommer trolig ikke før ut i april, kanskje ikke før frontfaget allerede er sine forhandlinger og ute på uravstemning.

– Jeg håper ikke det skjer. Det vil være synd om denne saken nok en gang skal ligge i veien for en mer omforent og partsstyrt allmenngjøringsordning i Norge, sier Kjell Skjærvø.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.01.2012
10:09
16.12.2013 18:12Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Torgny Hasås

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan

Sandra Borch, Senterpartiet.

Sandra Borch, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Faktasjekk: Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

Sissel M. Rasmussen

Mette Johnsen Walker meldte seg ut av Utdanningsforbundet i protest og inn i Skolenes landsforbund – på samme dag


Flere saker