JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forskriften kan endres

Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening mener endringer i norsk forskrift er det som kan hindre utstrakt sosial dumping etter Efta-domstolens uttalelse.26.01.2012
10:09
16.12.2013 18:12

Efta-domstolen mener altså at reise, kost og losji ikke kan allmenngjøres, fordi det ikke er en lønnsgodtgjørelse men regnes som en utgiftsgodtgjørelse. Dermed må trolig Tariffnemnda endre allmenngjøringsforskriften for verftene etter Borgarting lagmannsretts behandling av anken i verftssaken (midten av mars).

Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening i Fellesforbundet, har skrevet flere rapporter om allmenngjøringsordningen. Skjærvø er ikke overrasket over at reise, kost og losji ble nedstemt i Efta-domstolen. Men han innrømmer samtidig at dommen var overraskende skarp i tonen.

– Dommen så stygg ut, den går lengre enn for eksempel Laval-saken fra Sverige. Ikke akkurat lysting lesning, nei, kommenterer Skjærvø overfor Magasinet for fagorganiserte.

 På hvilken måte?

– At lønn ikke faller helt utafor domstolens søkelys, er ikke nytt. Så langt har domstolen overlatt denne vurderinga til arbeidsstaten. Det gjør den nå også hva utenbystillegget angår. Men dommen går lenger enn før i å legge føringer for den vurderinga lagmannsretten skal gjøre, føringer som ikke akkurat er til vår fordel.

Frykter sosial dumping i stor stil

I dommen fra Efta står det klart og tydelig at utstasjoneringsdirektivet «ikke tillater en EØS-stat å sikre arbeidstakere utsendt til dens territorium fra en annen EØS-stat kompensasjon for utgifter til reise, kost og losji for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig».

Dommen kan raskt bety at timelønninger langt under tariffestet minstelønn igjen blir et faktum her til lands. På den måten at arbeidsgiver kan si at lønna er så lav på grunn av trekk i forbindelse med reise, kost og losji. Om timelønna for eksempel er 30 kroner timen, er det først etter at reise-, mat- og boutgifter er trukket fra. Sosial dumping, med andre ord.

Norske arbeidstakere som følger tariffavtalen (Fellesforbundets verkstedoverenskomst) får dekket disse utgiftene av arbeidsgiver om de blir sendt til andre arbeidsplasser enn sin faste. Dermed blir de raskt langt dyrere for arbeidsgivere som er mest opptatt av bunnlinja.

Forskriftsendring nok?

Det kan likevel være en relativt enkel løsning på problemet, mener SKjærvø. EUs utstasjoneringsdirektiv, som er det den norske allmenngjøringsordningen vurderes opp mot i denne saken, skal være et vern for arbeidstakere som sendes fra et EØS-land til et annet. I dette direktivet står det spesifisert at ytelser som er en refusjon av reiseutgifter, kost og losji, ikke utgjør en del av minstelønna.

Skjærvø øyner derfor håp i en eventuell lovendring i den norske utsendingsforskriften (som er Norges svar på utstasjoneringsdirektivet). Han kom selv med et endringsforslag i sin rapport om allmenngjøring i 2009.

– Om vi endrer ordlyden i utsendingsforskriften slik at den legger seg opp mot utstasjoneringsdirektiv slipper vi krangelen om reise, kost og losji lar seg allmenngjøre eller ikke, sier Skjærvø.

Må betale reise, kost og losji!

Kort sagt foreslo han i 2009 å legge inn en tilleggsformulering i den norske utsendingsforskriften: «Ytelser som betales som godtgjøring av utgifter i forbindelse med utsendingen, skal ikke regnes som lønn etter andre ledd.»

– Dommen vil ganske sikkert bli oppfattet av en del arbeidsgivere som at de nå ikke behøver å betale for kost, losji og reiser lenger. Det er så feil som det kan få blitt. Én sak er hva Norge kan pålegge utenlandske arbeidsgivere å betale. En annen sak er hva de kan regne med ved vurderinga om de betaler den lønna de skal etter norske regler.

– Mitt forslag er at vi snarest mulig får en bestemmelse i utsendingsforskriften om at ytelser som gis som godtgjørelse av utgifter i forbindelse med utsendingen, ikke er å regne som lønn i allmenngjøringsforskriftenes forstand.

Kan ikke arbeidsgiverne bare tvinge disse utgiftene på arbeidstakerne?

– Det kan ikke være sånn at utenlandske utsendte arbeidere skal være nødt til å bruke en stor del av lønna på dette. Da er det igjen fritt fram for sosial dumping, også der tariffavtalen er allmenngjort. Det vil også være helt urimelig og meningsløst. En utsendt arbeidstaker er en arbeidstaker som er utsendt for arbeidsgivers regning. Det må gjøres helt klart at bestemmelsen ikke kan omgås ved at arbeidsgiver overlater til arbeiderne å holde kost, losji og reiser selv.

Tror andre forskrifter står seg

Det synes også klart at Efta-dommen truer med å sparke bein på hele den norske allmenngjøringsordningen slik den står i dag. Samtidig som at Efta er tydelig på at allmenngjøring i seg selv ikke er i strid med EØS-reglene.

– Dommen tvinger frem endringer så fort lagmannsretten har fått sagt sitt. Tariffnemnda vil måtte tre sammen og endre forskriften, kommenterer Skjærvø.

Hva med de andre allmenngjøringsforskriftene?

– De må vurderes for seg. Forskriftene for renhold og landbruk og gartneri har andre bestemmelser bygd på utstasjoneringsdirektivet. Jeg mener også at byggforskriften kan opprettholdes. Byggebransjen er i en særstilling. Det er en bransje der det ferdige produktet nødvendigvis må forbrukes på produksjonsstedet. Byggebransjen er ikke mulig uten bygningsarbeidere som reiser fra den ene byggeplassen til den andre, mener Skjærvø.

Forkludrer forenkling?

Fellesforbundets landsmøte vedtok i høst å gjøre allmenngjøringsordningen mer tilgjengelig. Per i dag må sosial dumping bevises før en tariffavtale kan allmenngjøres. Det beviskravet ønsker man fjernet.

Efta-dommen minsker trolig Fellesforbundets sjanser om å få til en avtale med Norsk Industri og NHO i løpet av tariffoppgjøret, med tanke på en ny og lettere allmenngjøringsordning.

Dommen fra lagmannsretten kommer trolig ikke før ut i april, kanskje ikke før frontfaget allerede er sine forhandlinger og ute på uravstemning.

– Jeg håper ikke det skjer. Det vil være synd om denne saken nok en gang skal ligge i veien for en mer omforent og partsstyrt allmenngjøringsordning i Norge, sier Kjell Skjærvø.

26.01.2012
10:09
16.12.2013 18:12Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Kleskjede tilbyr seks timer i uka: – Jeg har slåss for å øke kontraktene, men kom ofte i en kjip situasjon

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»


Flere saker