JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forskriften kan endres

Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening mener endringer i norsk forskrift er det som kan hindre utstrakt sosial dumping etter Efta-domstolens uttalelse.26.01.2012
10:09
16.12.2013 18:12

Efta-domstolen mener altså at reise, kost og losji ikke kan allmenngjøres, fordi det ikke er en lønnsgodtgjørelse men regnes som en utgiftsgodtgjørelse. Dermed må trolig Tariffnemnda endre allmenngjøringsforskriften for verftene etter Borgarting lagmannsretts behandling av anken i verftssaken (midten av mars).

Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening i Fellesforbundet, har skrevet flere rapporter om allmenngjøringsordningen. Skjærvø er ikke overrasket over at reise, kost og losji ble nedstemt i Efta-domstolen. Men han innrømmer samtidig at dommen var overraskende skarp i tonen.

– Dommen så stygg ut, den går lengre enn for eksempel Laval-saken fra Sverige. Ikke akkurat lysting lesning, nei, kommenterer Skjærvø overfor Magasinet for fagorganiserte.

 På hvilken måte?

– At lønn ikke faller helt utafor domstolens søkelys, er ikke nytt. Så langt har domstolen overlatt denne vurderinga til arbeidsstaten. Det gjør den nå også hva utenbystillegget angår. Men dommen går lenger enn før i å legge føringer for den vurderinga lagmannsretten skal gjøre, føringer som ikke akkurat er til vår fordel.

Frykter sosial dumping i stor stil

I dommen fra Efta står det klart og tydelig at utstasjoneringsdirektivet «ikke tillater en EØS-stat å sikre arbeidstakere utsendt til dens territorium fra en annen EØS-stat kompensasjon for utgifter til reise, kost og losji for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig».

Dommen kan raskt bety at timelønninger langt under tariffestet minstelønn igjen blir et faktum her til lands. På den måten at arbeidsgiver kan si at lønna er så lav på grunn av trekk i forbindelse med reise, kost og losji. Om timelønna for eksempel er 30 kroner timen, er det først etter at reise-, mat- og boutgifter er trukket fra. Sosial dumping, med andre ord.

Norske arbeidstakere som følger tariffavtalen (Fellesforbundets verkstedoverenskomst) får dekket disse utgiftene av arbeidsgiver om de blir sendt til andre arbeidsplasser enn sin faste. Dermed blir de raskt langt dyrere for arbeidsgivere som er mest opptatt av bunnlinja.

Forskriftsendring nok?

Det kan likevel være en relativt enkel løsning på problemet, mener SKjærvø. EUs utstasjoneringsdirektiv, som er det den norske allmenngjøringsordningen vurderes opp mot i denne saken, skal være et vern for arbeidstakere som sendes fra et EØS-land til et annet. I dette direktivet står det spesifisert at ytelser som er en refusjon av reiseutgifter, kost og losji, ikke utgjør en del av minstelønna.

Skjærvø øyner derfor håp i en eventuell lovendring i den norske utsendingsforskriften (som er Norges svar på utstasjoneringsdirektivet). Han kom selv med et endringsforslag i sin rapport om allmenngjøring i 2009.

– Om vi endrer ordlyden i utsendingsforskriften slik at den legger seg opp mot utstasjoneringsdirektiv slipper vi krangelen om reise, kost og losji lar seg allmenngjøre eller ikke, sier Skjærvø.

Må betale reise, kost og losji!

Kort sagt foreslo han i 2009 å legge inn en tilleggsformulering i den norske utsendingsforskriften: «Ytelser som betales som godtgjøring av utgifter i forbindelse med utsendingen, skal ikke regnes som lønn etter andre ledd.»

– Dommen vil ganske sikkert bli oppfattet av en del arbeidsgivere som at de nå ikke behøver å betale for kost, losji og reiser lenger. Det er så feil som det kan få blitt. Én sak er hva Norge kan pålegge utenlandske arbeidsgivere å betale. En annen sak er hva de kan regne med ved vurderinga om de betaler den lønna de skal etter norske regler.

– Mitt forslag er at vi snarest mulig får en bestemmelse i utsendingsforskriften om at ytelser som gis som godtgjørelse av utgifter i forbindelse med utsendingen, ikke er å regne som lønn i allmenngjøringsforskriftenes forstand.

Kan ikke arbeidsgiverne bare tvinge disse utgiftene på arbeidstakerne?

– Det kan ikke være sånn at utenlandske utsendte arbeidere skal være nødt til å bruke en stor del av lønna på dette. Da er det igjen fritt fram for sosial dumping, også der tariffavtalen er allmenngjort. Det vil også være helt urimelig og meningsløst. En utsendt arbeidstaker er en arbeidstaker som er utsendt for arbeidsgivers regning. Det må gjøres helt klart at bestemmelsen ikke kan omgås ved at arbeidsgiver overlater til arbeiderne å holde kost, losji og reiser selv.

Tror andre forskrifter står seg

Det synes også klart at Efta-dommen truer med å sparke bein på hele den norske allmenngjøringsordningen slik den står i dag. Samtidig som at Efta er tydelig på at allmenngjøring i seg selv ikke er i strid med EØS-reglene.

– Dommen tvinger frem endringer så fort lagmannsretten har fått sagt sitt. Tariffnemnda vil måtte tre sammen og endre forskriften, kommenterer Skjærvø.

Hva med de andre allmenngjøringsforskriftene?

– De må vurderes for seg. Forskriftene for renhold og landbruk og gartneri har andre bestemmelser bygd på utstasjoneringsdirektivet. Jeg mener også at byggforskriften kan opprettholdes. Byggebransjen er i en særstilling. Det er en bransje der det ferdige produktet nødvendigvis må forbrukes på produksjonsstedet. Byggebransjen er ikke mulig uten bygningsarbeidere som reiser fra den ene byggeplassen til den andre, mener Skjærvø.

Forkludrer forenkling?

Fellesforbundets landsmøte vedtok i høst å gjøre allmenngjøringsordningen mer tilgjengelig. Per i dag må sosial dumping bevises før en tariffavtale kan allmenngjøres. Det beviskravet ønsker man fjernet.

Efta-dommen minsker trolig Fellesforbundets sjanser om å få til en avtale med Norsk Industri og NHO i løpet av tariffoppgjøret, med tanke på en ny og lettere allmenngjøringsordning.

Dommen fra lagmannsretten kommer trolig ikke før ut i april, kanskje ikke før frontfaget allerede er sine forhandlinger og ute på uravstemning.

– Jeg håper ikke det skjer. Det vil være synd om denne saken nok en gang skal ligge i veien for en mer omforent og partsstyrt allmenngjøringsordning i Norge, sier Kjell Skjærvø.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.01.2012
10:09
16.12.2013 18:12Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten


Flere saker